Artykuł ucznia

Usuń mój profil ucznia

Aby usunąć swoje konto, przejdź do zakładki „Moje konto”, a następnie do sekcji „Usuń moje konto” na dole strony.

Usunięcie Twojego konta jest nieodwracalne!

Wszystkie powiązane dane (kontakt, subskrypcja, dane karty) zostaną trwale usunięte.
Jeśli chcesz anulować swoją Kartę Ucznia, przejdź do tego artykułu. Ten artykuł