Resetuj
{{ filters.type !== '' && typeIndex !== -1 ? initDatas.types[typeIndex].txt : "Rodzaj lekcji"}}
Rodzaj lekcji
{{ value.txt }}
Miejsce lekcji
{{ value }}

{{ treatTrad('Mogę dojechać w promieniu: @DISTANCE@ km', {distance:filters.distance}) }}

{{ treatTrad('@DISTANCE@ km', {distance:initDatas.min_distance}) }} {{ treatTrad('@DISTANCE@ km', {distance:initDatas.max_distance}) }}
Język ojczysty

Pokaż wyniki w kategorii języka ojczystego

Stawka {{ treatTrad('Średnia stawka @AVERAGE@', {average:averagePrice}) }}
{{ notDefault.price ? treatTrad('Budżet maksymalny @PRICE@zł@PLUS_SIGN@', { price: filtersSide.price_range[1], plus_sign: filtersSide.price_range[1] === maxPriceDisplayed ? '+' : '' }) : 'Stawka' }}

{{ treatTrad('Średnia stawka @AVERAGE@', {average:averagePrice}) }}

Pierwsza lekcja za darmo

Uczeń
{{ `${initDatas.students[filters.student]}` }}
{{ value }}
Czas odpowiedzi
{{ notDefault.response_time ? `W ciągu dnia` : 'Czas odpowiedzi' }}

Pokaż nauczycieli, którzy odpowiadają w ciągu dnia

Poziom
{{ notDefault.level ? levelsName['id_' + filters.level] : 'Poziom'}}

{{ setOfLevels.name }}

Resetuj

No prof found picture