Kraków to miasto pełne możliwości edukacyjnych dla każdego typu ucznia. Niezależnie od tego, czy jesteś licealistą, który chce jak najlepiej zdać egzamin maturalny, dorosłym uczniem wracającym na studia po przerwie, czy też przyszłym studentem szukającym najlepszego miejsca do prowadzenia badań w wybranej dyscyplinie, w Krakowie znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Dla tych, którzy chcą studiować biologię, możliwości są równie różnorodne, a szereg instytucji oferuje studia z nauk przyrodniczych. Znajduje się tam słynny Uniwersytet Jagielloński, jeden z głównych ośrodków badawczych w Polsce. Istnieje wiele szkół uzupełniających, które przygotowują Cię do przyjęcia na studia licencjackie lub do podjęcia pracy zawodowej w naukach ścisłych. Dla tych, którym podoba się program studiów bardziej dostosowany do ich potrzeb, istnieje szereg opcji nauczania na uczelniach prywatnych lub indywidualnie z korepetytorem.

Jeśli nie mieszkasz w Krakowie, ale chcesz studiować biologię, mamy wiele innych artykułów na temat studiowania nauk ścisłych w Polsce: studia biologiczne we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu i studia w Warszawie. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne. Ewentualnie możesz poszukać pomocy prywatnego nauczyciela w każdym z tych miast, wpisując np korepetycje biologia Warszawa w wyszukiwarkę Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Biologia
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Dlaczego warto studiować biologię?

Biologia to przedmiot obejmujący wszystko, od genetyki i biologii komórkowej po ekologię i bioróżnorodność organizmów i ich środowiska. Rozprzestrzenia się od chemii i fizyki mikroorganizmów do procesów konserwatorskich, których używamy do zarządzania światem przyrody.

W związku z tym możliwości kariery w biologii są szerokie, od medycyny i weterynarii po nauczanie, sport, politykę środowiskową i możliwości badań zawodowych. Przystępując do egzaminów z biologii jako uczeń, możesz otworzyć świat nowych możliwości w swoim przyszłym życiu zyskując odpowiedni dyplom.

Jest to równoległe z faktem, że nauki biologiczne są same w sobie niezwykle interesującymi przedmiotami, a wszystkie aspekty programu nauczania oferują prowokujące do myślenia tematy.

studentka wykonująca eksperyment w laboratorium
Studiuj biologię - warto! Źródło: Visual Hunt

Opcje studiowania biologii w Krakowie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze ma w swojej ofercie bardzo wiele krakowskich uczelni. Poszczególne placówki akademickie odznaczają się unikatowym charakterem, dlatego kształcenie na nich za każdym razem będzie wyglądało inaczej. Wiele propozycji ma dla przyszłych i aktualnych studentów znany na całym świecie Uniwersytet Jagielloński, jednak nie mniej kierunków w swojej ofercie przedstawia Akademia Górniczo-Hutnicza.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia skupia się na dietetyce oraz dietetyce i ekologicznej żywności. Uniwersytet Rolniczy umożliwi Ci kształcenie w zakresie biogospodarki, technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych, biotechnologii, którą znajdziesz także w zupełnie innym wymiarze na Politechnice Krakowskiej.

Uniwersytet Pedagogiczny pozwala zapoznać się z ochroną środowiska oraz ochroną biologiczną. Poszczególne uczelnie tworzą nowatorskie programy kształcenia i dbają o możliwości rozwoju swoich studentów w murach uczelni i poza nimi. Zapoznaj się z ofertą kierunków, którą znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych placówek akademickich.

Uczelnie na których można studiować kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Biologia
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Wybierając uczelnię wyższą, warto zwrócić uwagę na jej specyfikę. Inaczej będzie wyglądało kształcenie politechniczne, inne zaś będzie to uniwersyteckie. Musisz sprecyzować, czy chcesz studiować na sławnym Uniwersytecie Jagiellońskim, a może wolisz Politechnikę Krakowską bądź Uniwersytet Pedagogiczny.

Warto pamiętać także, że nie na każdej uczelni znajdziesz takie same kierunki studiów bądź specjalizacje. Uczelnie w Krakowie tworzą bogatą ofertę kształcenia, które realizowane jest na wysokim poziomie.

Uczelnie wyższe nastawione są na rozwój studentów, dlatego warto sprawdzić, co oferują poszczególne placówki akademickie w Krakowie. Zwróć uwagę nie tylko na wyspecjalizowane grono akademickie, ale także możliwości wymian, praktyk, staży, programy stypendialne.

Zastanów się także, czy chcesz kształcić się na uczelni prywatnej, czy publicznej. Wszystko zależy od Twoich możliwości i czasu, który chcesz poświęcić na edukację. W Krakowie znajdziesz doskonale wyposażone technologicznie ośrodki, pozwalające zdobywać wymagane kompetencje w praktyce.

modele anatomiczne poszczególnych organizmów
Biologia dotyczy zarówno owadów, jak i komórek, chemikaliów czy anatomii. Źródło: Visual Hunt

Kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych w Krakowie

Do kategorii studiów biologicznych i przyrodniczych możemy zaliczyć bardzo wiele różnorodnych kierunków, które wiążą się pośrednio lub bezpośrednio z biologią, chemią, fizyką i innymi dziedzinami przyrodniczymi. Prócz takich kierunków jak biologia, biotechnologia czy biochemia, znajdziesz również inne kierunki o charakterze interdyscyplinarnym, jak biofizyka, biogospodarka czy bioinformatyka. Współcześnie łączy się różnego typu nauki i dziedziny, by abiturienci byli przygotowani do pracy w różnorodnym zakresie.

Oczywiście w ofercie znajdziesz także wiele kierunków inżynierskich jak, chociażby bioinżynieria zwierząt czy inżynieria biomedyczna. Większość propozycji możesz realizować w języku polskim, ale zdarzają się także studia w języku angielskim, które przygotują Cię do działania na rynku międzynarodowym.

Są to między innymi environmental and plant biotechnology oraz molecular biotechnology. Wśród kierunków biologicznych i przyrodniczych znajdziesz również ochronę środowiska, nowoczesne technologie w kryminalistyce, rewitalizację terenów zdegradowanych.

Najpopularniejsze kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych:

 • biogospodarka
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biotechnologia molekularna
 • environmental and plant biotechnology
 • inżynieria biomedyczna
 • molecular biotechnology
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • ochrona środowiska
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Możesz także sprawdzić czy warto studiować biologię w innych polskich miastach.

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Ukończenie tego rodzaju studiów to droga do pracy w laboratorium, w instytucie badawczym, jak i w polityce, w której jakość i bezpieczeństwo środowiska zajmuje ważne miejsce w dyskusji o teraźniejszości i przyszłości świata. Nasz byt w dużej mierze uzależniony jest od warunków naturalnych, choć jesteśmy bystrzy i sprawczy, to przecież ludzie działający w świecie ustalają reguły i zasady, to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmodyfikować od tak.

Nauki biologiczne i przyrodnicze dążą do jak najdokładniejszego poznania świata natury, w celu dostosowania do niej, jak i do wprowadzania zmian niezbędnych do przeżycia człowieka. Badania biologiczne wciąż nas zaskakują, poznajemy nowe organizmy, coraz więcej dowiadujemy się na temat ewolucji - w każdym z tych działań potrzebny jest biolog, biofizyk, biochemik, jak i osoba, przed którą biologia molekularna nie ma tajemnic.

W Polsce działa bardzo wiele instytutów badawczych, jak i laboratoriów badających różnego rodzaju odkrycia. Stale potrzebni są również biolodzy do wykonywania badań laboratoryjnych związanych z medycyną. Dzięki otwartości granic i możliwość podjęcia kształcenia na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus, stosunkowo łatwo jest załapać się do międzynarodowego programu badawczego, za czym idzie nie tylko ciekawa praca, ale i bardzo dobre zarobki. Praca biologa wymaga skrupulatności, cierpliwości i myślenia. Jeśli jesteście na to gotowi, to z pewnością poradzicie sobie po ukończonych studiach biologicznych i przyrodniczych.

para z parasolami przechodząca przez most w deszczowym lesie
Studiowanie biologii to Twoja droga do wiedzy o przyrodzie. Źródło: Visual Hunt

Znajdź prywatnego korepetytora biologii z Superprof

Jeśli wolisz uczęszczać na korepetycje biologia na zasadzie indywidualnej, prywatny nauczyciel biologii może znajdować się w Twoim zasięgu, a może nawet mieszkać na tej samej ulicy. Najlepszym miejscem na znalezienie takiego korepetytora jest Superprof, platforma, na której znajduje się ponad 60 prywatnych nauczycieli biologii w Krakowie. Średnio życzą sobie 40 złotych za godzinę, a nauczyciel biologii może przyjść do Twojego domu lub nawet uczyć Cię online.

To, co oferują prywatne lekcje, tego nie oferują zajęcia grupowe, to możliwość poświęcenia czasu na kwestie i teorie, które bardziej Cię interesują lub z którymi osobiście się zmagasz. Ta opcja nie zawsze jest dostępna, gdy jesteś na zajęciach grupowych.

Prywatni korepetytorzy Superprof są wykwalifikowani, doświadczeni i przyjaźni, a także posiadają wiedzę i doświadczenie w nauczaniu, które pomogą Ci przejść przez studia - niezależnie od tematu.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem ciekawą świata i bezpośrednią osobą. Moim chlebem powszednim są informacje. Dobry research to podstawa i zawsze znajdę coś ciekawego, niezależnie czy to na temat makijażu brwi, tresury psów, czy fizyki kwantowej.