Przygotowywanie się do egzaminów na poziomie szkoły średniej może być przerażającą myślą. Chemia na tym poziomie obejmuje wiele różnych tematów, więc musisz być zorganizowany w przygotowaniu i nauce z chemii.

Ale nie obawiaj się, przygotowaliśmy krótki przewodnik na temat tego, czego możesz się spodziewać na tych zajęciach, oraz kilka wskazówek dotyczących powtórek.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (6 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nicola
5
5 (8 oceny)
Nicola
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (6 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nicola
5
5 (8 oceny)
Nicola
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Dlaczego warto uczyć się chemii?

Chemia w liceum, bez względu na to, którą komisję egzaminacyjną wybrała Twoja szkoła, jest trudna. Według jednego z badań przeprowadzonych przez University of Durham, chemia jest w rzeczywistości najtrudniejszym dostępnym przedmiotem.

To może sprawić, że będziesz się zastanawiać, dlaczego u licha miałbym chcieć się tego uczyć? I jasne, to byłoby uczciwe pytanie - biorąc pod uwagę, że Twoje wyniki w liceum będą decydować o Twojej szansie na dostanie się na preferowaną uczelnię.

Chociaż jest to trudny przedmiot, jego nauka jest jednak naprawdę warta zachodu - ponieważ jest dobra dla Twojej kariery i rozwiną się także Twoje zdolności na innych przedmiotach, a jeśli Ci się spodoba, może to być jeden z najbardziej satysfakcjonujących przedmiotów.

Jeśli chcesz iść na taki kierunek studiów, jak medycyna, będziesz musiał uczyć się chemii - ponieważ wiele uniwersytetów określi konkretną ocenę z tego konkretnego przedmiotu. Jeśli w ogóle chcesz zająć się nauką, chemia będzie musiała być jednym z Twoich przedmiotów zdawanych na maturze.

Jednak nie tylko wtedy jest przydatne. Uniwersytety i pracodawcy wiedzą,w jakim chcesz iść kierunku, dokładnie podążając tym szlakiem prowadzącym przez naukę chemii. Nie jest to jeden z łatwych kierunków, które często są krytykowane przez media i memy. (Innymi słowy, ludzie biorą pod uwagę fakt, że tak, to naprawdę trudny przedmiot do nauki.)

Ale jeśli ogółem interesujesz się naukami ścisłymi, chemia zapewni Ci fascynujący, satysfakcjonujący i stymulujący czas. Pokaże najmniejsze rzeczy na planecie, a także te, które sprawiają, że żyjemy. Pokaże Ci, w jaki sposób przemysł produkuje niektóre z najważniejszych chemikaliów dla ludzkości i pokaże, jak lekarze utrzymują nas przy życiu.

Przyjrzyjmy się, czego jeszcze będziesz się uczyć.

Co obejmuje program nauczania z chemii na poziomie liceum?

Podstawa programowa z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum obowiązuje uczniów, którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową. Określa ona zakres wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń na danym etapie edukacyjnym. Ramowy plan nauczania na tym etapie edukacyjnym umożliwia nauczanie chemii w zakresie podstawowym albo rozszerzonym. Wiadomości i umiejętności zdobywane przez uczniów różnią się w obu zakresach. Zakres rozszerzony dedykowany jest uczniom planującym podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, na których wymagana jest znajomość chemii w stopniu wyższym, jak np. chemia, medycyna, farmacja, biotechnologia lub pokrewne kierunki studiów.

Podstawy programowe chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym zostały przygotowane w formie wymagań opisujących oczekiwane osiągnięcia ucznia. Spiralny układ treści kształcenia pozwala na płynne łączenie ze sobą nowych treści z treściami znanymi uczniom z poprzedniego etapu edukacyjnego. Na tym etapie szczególnie ważne jest rozwijanie umiejętności naukowego myślenia, w tym dostrzegania związków i zależności przyczynowo-skutkowych, analizowania, uogólniania i wnioskowania. W związku z tym, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej wymagań szczegółowych zapewni im zdobycie wszystkich potrzebnych w dzisiejszym świecie kompetencji kluczowych, które wykorzystają w dalszej edukacji. Wymagania te obejmują:

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych.
 • Roztwory.
 • Reakcje w roztworach wodnych.
 • Systematyka związków nieorganicznych.
 • Reakcje utleniania i redukcji.
 • Elektrochemia.
 • Metale, niemetale i ich związki.
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych.
 • Wstęp do chemii organicznej.
 • Węglowodory.
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.
 • Kwasy karboksylowe.
 • Estry i tłuszcze.
 • Związki organiczne zawierające azot.
 • Białka i cukry.
 • Elementy ochrony środowiska.

Podstawa programowa chemii ma układ spiralny, a zagadnienia wprowadzone w szkole podstawowej są na tym etapie rozwijane i uzupełniane o nowe treści. Podczas realizacji podstawy programowej powinno się kłaść nacisk na kształtowanie umiejętności rozumowania, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, wnioskowania, analizy i syntezy informacji.

Istotną funkcję w nauczaniu chemii jako przedmiotu przyrodniczego pełni eksperyment chemiczny. Umożliwia on rozwijanie aktywności uczniów i kształtowanie samodzielności w działaniu. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń lub ich aktywnej obserwacji, uczniowie poznają metody badawcze oraz sposoby opisu i prezentacji wyników.

Aby edukacja w zakresie chemii była możliwie najbardziej skuteczna, należy zajęcia prowadzić w niezbyt licznych grupach (podział na grupy) w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne. Nauczyciele mogą w doświadczeniach wykorzystywać substancje znane uczniom z życia codziennego (np. naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe, ocet, mąkę, cukier), pokazując w ten sposób obecność chemii w ich otoczeniu.

Dobór wiadomości i umiejętności wskazuje na konieczność łączenia wiedzy teoretycznej z doświadczalną. Treści nauczania opracowano tak, aby uczniowie mogli sami obserwować i badać właściwości substancji i zjawiska oraz projektować i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, interpretować ich wyniki i formułować uogólnienia. Istotne jest również samodzielne wykorzystywanie i przetwarzanie informacji oraz kształtowanie nawyków ich krytycznej oceny.

Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami pobudzającymi aktywność poznawczą uczniów, co pozwoli im na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. Obserwowanie, wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i ich weryfikacja mogą nauczyć uczniów twórczego i krytycznego myślenia. Może to pomóc w kształtowaniu postawy odkrywcy i badacza z umiejętnością weryfikacji poprawności nowych informacji.

W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może okazać się komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi w internecie zasobami cyfrowymi.

Nie martw się o to, że chemia jest trudna...

Łatwo na to wszystko spojrzeć i poczuć się przytłoczonym. Ale nie martw się. Nauczysz się każdej sekcji krok po kroku i będziesz po prostu poszerzał swoją wiedzę.

Chemia w szkole średniej jest dość zaawansowana i wymaga dużo pracy, aby dobrze sobie z tym poradzić. Dobrym pomysłem jest powtarzanie nowych informacji po zajęciach, aby upewnić się, że naprawdę rozumiesz koncepcję, zanim przejdziesz do następnej. Zaufaj nam, jest to o wiele łatwiejsze niż próba zrobienia tego wszystkiego za jednym razem na miesiąc przed egzaminami!

Oto krótka lista niektórych technik, które pomogą Ci odpowiednio się przygotować:

Ustal harmonogram nauki chemii

Tworzenie harmonogramu powtórek z chemii może nadać strukturę Twoim technikom nauki i pomóc w określeniu tematów, którym należy nadać priorytety.

Jak już powiedzieliśmy, rób to regularnie, nie tylko przed egzaminami. Każdego tygodnia przeznacz trochę czasu na omówienie pomysłów i koncepcji, które omówiłeś na zajęciach.

Wspaniałą rzeczą w liceum jest to, że masz mniej przedmiotów do nauki, co daje Ci czas na naprawdę szczegółowe zagłębienie się w każdy z nich.

Tworzenie harmonogramu powtórek to świetny sposób na zorganizowanie czasu nauki, dzięki czemu poświęcasz wystarczająco dużo czasu na każdy przedmiot.

Zrób pierwszy krok, ustalając cele nauki, aby zbudować mocną podstawę sukcesu. Z organizacją może pomóc nauczyciel, wpisz np. korepetycje chemia Szczecin na Superprof.

ławki i krzesełka w dobrze oświetlonej klasie w szkole
Przygotowanie do egzaminu poprzez odpowiednią powtórkę sprawi, że poczujesz się pewniej. (Źródło: Pixabay)

Arkusze egzaminacyjne

Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest wypełnienie jak największej liczby wcześniejszych arkuszy maturalnych z chemii.

Przećwiczenie wcześniejszych arkuszy pomoże Ci zapoznać się z:

 • Formatem egzaminu
 • Stylem pytań
 • Presją czasu

Korzystanie z przeszłych prac do powtórki jest naprawdę użytecznym narzędziem. Im swobodniej radzisz sobie z formatem i stylem pytań, tym lepiej, nie będzie żadnych niespodzianek w dniu egzaminu.

Sprawdź schemat oceny swoich wcześniejszych prac i upewnij się, że Twoje odpowiedzi zgadzają się z kluczem odpowiedzi. Najlepsze odpowiedzi to zwięzłe wyjaśnienia, a nie opisy, chyba że zostaniesz poproszony o opis.

Spróbuj wypisać wzorcowe odpowiedzi na pewne pytania, które pojawiają się raz po raz. Wprowadzi Cię to w nawyk pisania odpowiedzi, których szukają egzaminatorzy. Pamiętaj, że odpowiedzi egzaminacyjne dotyczą nie tylko Twojej wiedzy na dany temat, ale także znajomości samego klucza.

Informator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Informator OKE jest w zasadzie przewodnikiem po arkuszu egzaminacyjnym.

Oczywiście nie wiesz, co będzie na Twoim arkuszu egzaminacyjnym, ale warto wiedzieć, jak są oceniane prace.

Użyj tego, aby skupić swój umysł podczas robienia rozwiązywania zadań. Najczęstszym błędem jest po prostu niewłaściwe odczytanie pytania! Nie wpadnij w tę pułapkę.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (6 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nicola
5
5 (8 oceny)
Nicola
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (6 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nicola
5
5 (8 oceny)
Nicola
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Lista słownictwa naukowego

Kontynuując temat pisania zwięzłych odpowiedzi na egzaminie, zalecamy rozpoczęcie budowania listy naukowych słów.

Za każdym razem, gdy nauczysz się nowego słowa lub wyrażenia dotyczącego określonego tematu lub koncepcji, dodaj je do listy.

Posiadanie odpowiedniego słownictwa może pomóc wykazać się znajomością pojęć naukowych, a to oznacza więcej punktów! Poproś o pomoc nauczyciela, wpisz np. korepetycje chemia Łódź” na Superprof.

uczniowie przy stoliku z zakreślaczami papierami i zeszytami tworzący mapę myśli
Przeglądanie notatek na 10 minut przed zajęciami jest niezwykle przydatne do dalszej nauki. (Źródło: Pixabay)

Praca zespołowa

Jeśli uważasz, że Twoja praca jest zbyt ciężka, by zająć się nią w pojedynkę, poproś o pomoc i wsparcie kolegów. Utwórz grupę analityczną i połącz się z kolegami z klasy, aby uzyskać wsparcie! Pozwoli Ci to w pełni przygotować się do matury, a także wzbogacić swoją naukę, odkrywając myśli i pomysły innych.

Szkoły średnie mogą być stresujące, więc praca z grupą może trochę odciążyć, wszyscy jesteście w tym razem!

Dodatkowo Ty i Twoi koledzy z klasy możecie sprawdzić swoją wiedzę i poziom postępów.

(Pamiętaj tylko, że nikt nie może wykonać pracy za Ciebie, niestety też musisz włożyć w to trochę wysiłku).

Przerwy w nauce chemii

Jeśli czujesz się zestresowany, zmęczony i przytłacza Cię nadmiar informacji, zrób sobie przerwę. Nie ma sensu zmuszać się do wielogodzinnej nauki, ponieważ nie przyniesie to pozytywnego wyniku. Nie ma nic wstydliwego w robieniu sobie przerwy i często może to być bardziej produktywne niż wielogodzinne wpatrywanie się w ten sam podręcznik.

Udowodniono, że regularne przerwy w nauce i ćwiczenia angażują mózg w naukę i na dłuższą metę poprawiają wyniki egzaminów. Ćwiczenia to potężne narzędzie, które może zwiększyć wydajność mózgu i zwiększyć koncentrację.

Styl nauki

Każdy zawsze szuka najlepszego sposobu na naukę, ale w rzeczywistości każda osoba jest inna. Możesz być wzrokowcem lub słuchowcem, czytającym lub piszącym. Znalezienie swojego stylu znacznie ułatwi zapamiętywanie i przywoływanie informacji.

Dowiesz się również, gdzie łatwiej Ci się uczy, w domu, w bibliotece, w domu przyjaciela. Cokolwiek to jest, rób to, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie musisz być taki jak wszyscy inni.

Nauka poprzez zabawę

Wymieszaj swoje nawyki i metody nauki, słuchając podcastów, oglądając filmy fabularne lub dokumentalne, ucząc się w nowych lokalizacjach, a nawet korzystając z czegoś tak prostego, jak różne kolorowe długopisy i zakreślacze w notatkach do nauki.

Twój mózg przypomni sobie, gdzie byłeś lub jak powtarzałeś temat, co pomoże Ci zapamiętać więcej informacji. Spróbuj! Chemia korepetycje to doskonały wybór dla ciekawskich.

Dzień egzaminu z chemii

Dzień egzaminu może być najbardziej stresujący ze wszystkich doświadczeń egzaminacyjnych, ale istnieją sposoby na zminimalizowanie stresu.

Choć brzmi to złośliwie, spróbuj unikać spanikowanych przyjaciół i trzymaj się na uboczu. Miej na uwadze swoje cele i pamiętaj o całej ciężkiej pracy, jaką włożyłeś w przygotowanie.

Daj sobie dużo czasu na dotarcie na czas do sali egzaminacyjnej, abyś mógł wejść spokojnie i z czystym umysłem.

I nie lekceważ mocy zdrowego śniadania w dniu egzaminów! Twój mózg potrzebuje paliwa do działania (a naprawdę nie chcesz być osobą z burczącym żołądkiem na sali egzaminacyjnej!)

Bez względu na to, jakie metody zdecydujesz się zastosować lub zmienić, po prostu upewnij się, że dasz sobie czas na przygotowanie. Mało i często jest zawsze najlepszą opcją, bądź systematyczny w nauce przez cały rok; nie zostawiaj niczego do ostatniej chwili.

Nie tylko oszczędzisz sobie stresu, ale dasz sobie najlepszą możliwą szansę na osiągnięcie zasłużonych wyników.

Powodzenia!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.