Chociaż większość uczniów wybiera naukę angielskiego jako drugiego języka w szkole, nie wszyscy rodzice są w stanie w pełni ich w tym wspierać.

Wynika to z prostego faktu, że niektórzy rodzice nie mówią po angielsku.

Aby mieć kontrolę nad wykształceniem swoich dzieci, rodzice chętnie pomagają im w powtórce materiału i przygotowaniu do testu. Może to jednak być trudne, jeśli nie są w stanie skorygować błędów dziecka bez poprawy własnych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Niezależnie od tego, czy nigdy nie mieli okazji uczyć się angielskiego, czy zapomnieli wszystko, co wiedzieli o języku, ważne jest, aby rodzice czuli się w stanie zapewnić swoim dzieciom odpowiedni poziom wsparcia.

Dzieci zwykle rozpoczynają naukę języka angielskiego w wieku około 4 lat, najpierw ucząc się liczb, kolorów, zwierząt i dni tygodnia.

Małe dzieci lubią pochwalić się postępami w języku angielskim, więc nawet jeśli rodzice rozumieją tylko fragmenty tego, co mówi pociecha, ważnym jest zachęcanie dziecka do dalszej nauki.

Jeśli dziecko czuje, że jego rodzice nie są zainteresowani nauką, mogą same stracić pasję do języka angielskiego.

Właśnie dlatego wspólna nauka języka angielskiego może być niesamowicie korzystna dla rodziców i dzieci!

Można to zrealizować poprzez prywatne lekcje.

Chcesz znaleźć kurs języka angielskiego lub zacząć angielski kurs online? Superprof może pomóc ci połączyć się ze swoim doskonałym nauczycielem!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (43 oceny)
Pola
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (12 oceny)
Anna
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (10 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (4 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mack
5
5 (24 oceny)
Mack
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (43 oceny)
Pola
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (12 oceny)
Anna
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (10 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (4 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mack
5
5 (24 oceny)
Mack
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Rodzice i Dzieci Mogą Uczyć Się Angielskiego w Tym Samym Tempie

Wystarczy trochę siły woli, aby rodzice mogli nadążyć za postępami swoich dzieci w języku angielskim. Mimo, że dorośli nie uczęszczają na lekcje angielskiego w szkole, mogą na przykład pomóc w odrabianiu lekcji i nauce słownictwa.

To tylko jeden ze sposobów, w jaki rodzice mogą przekształcić swoją nieznajomość języka angielskiego w siłę i czerpać korzyści z nauki nowego języka w takim samym tempie, jak ich dziecko.

Ojciec i syn czytający ksiażkę
Podejmij wyzwanie nauki języka angielskiego jako drugiego języka zespołowo ¦ źródło: Unsplash - Priscilla Du Preez

Brak umiejętności mówienia po angielsku nie zawsze ogranicza perspektywy kariery, jednak nauka języka na odpowiednim poziomie może pomóc rodzicom przezwyciężyć trudności ze zrozumieniem różnorakich zagadnień, na przykład podczas pracy z komputerem.

Na początku formalnej edukacji angielskiej uczniowie są bombardowani listami słownictwa i koniugacji, a także słynnymi listami czasowników nieregularnych, których należy nauczyć się na pamięć.

Oczywiście nie musisz być w 100% biegły w języku angielskim, aby zrozumieć proste funkcje, takie jak na przykład „copy/paste” na komputerze.

Zachęć Dziecko do Mówienia po Angielsku

Dzieci wkładają energię w naukę poprzez pisanie, kiedy ich rodzice nie mówią po angielsku.

Chociaż pisanie notatek może być skuteczną metodą weryfikacji, nie działa ona dla wszystkich i może pomijać kluczowe aspekty nauki języków, takie jak płynność mówienia i umiejętności słuchania.

W przypadku cichszych dzieci istnieje ryzyko, że będą zbyt nieśmiałe, aby zabierać głos podczas lekcji w szkole, w wyniku czego nie będą w pełni korzystać z nauczania.

Jeśli rodzice tych dzieci nie mówią po angielsku, ich praktyka staje się jeszcze trudniejsza, ponieważ nie mogą oni rozmawiać z rodzicami po angielsku.

To tutaj zaczyna się błędne koło. Dziecko z trudem rozumie angielską wymowę z powodu braku praktyki, w wyniku czego zaczyna pozostawać w tyle za kolegami z klasy.

Aby pomóc dziecku oswoić się z mówieniem po angielsku, trzeba stworzyć możliwość rozwijania swobodnej i naturalnej postawy, jeśli chodzi o akcent, i brak zahamowań przed eksperymentowaniem z wymową i intonacją, czego nie osiągnie się za pomocą pióra i papieru.

Jak Uczyć Się Angielskiego z Odwróceniem Ról

Pozwalanie dziecku zostać nauczycielem, który uczy rodzica, może być niezwykle skuteczną metodą. Zamiast recytować słownictwo i czasowniki, dziecko może utrwalić swoją wiedzę, wyjaśniając rodzicom reguły gramatyczne używając angielszczyzny!

Wyjaśnianie rzeczy początkującym wymaga jasności we własnym rozumieniu, a także przyjęcia skutecznych metod nauczania, aby upewnić się, że uczeń rozumie.

Jeśli dziecko ma trudności z wyjaśnieniem tego, czego się nauczyło, jest to znak, że nie w pełni zrozumiało, czego się nauczyło. Odwrócenie ról jest zatem dobrą metodą dla rodziców, aby obserwowali postępy dziecka w języku angielskim.

Nie Próbuj Tłumaczyć Angielskiego Słowo w Słowo

Podobnie jak każdy inny współczesny język, angielski jest pełen wyrażeń idiomatycznych.

Specjalne użycie słów oznacza, że ​​jeśli spróbujesz przetłumaczyć określoną frazę słowo w słowo, tracisz znaczenie w języku docelowym.

Ulica w deszczu
"It's raining cats and dogs!" (tj. dosłownie: pada kotami i psami)  jest odpowiednikiem naszego "Leje jak z cebra!" ¦ źródło: Unsplash - Anjana Menon

W każdym języku istnieją frazy, które mają identyczne znaczenie, ale w tłumaczeniu nie przypominają się nawzajem.

Na przykład w języku francuskim „tu rigoles” tłumaczy się jako „chyba żartujesz”, nawet jeśli tłumaczenie słowo w słowo brzmi „śmiejesz się”.

Dorośli zwykle podchodzą do nauki języków zbyt logicznie i często starają się zbyt mocno polegać na tłumaczeniu każdego słowa, a nie na znaczeniu.

Nauczyciele języka angielskiego zachęcają jednak dzieci do myślenia po angielsku, aby w końcu mogły spontanicznie wypowiadać się w swoim drugim języku.

Istnieje wiele zabawnych aspektów języka angielskiego, takich jak łamanie języka, slang, żarty i gry słów. To wszystko może pomóc zaangażować dzieci podczas nauki angielskiego jako języka obcego.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (43 oceny)
Pola
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (12 oceny)
Anna
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (10 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (4 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mack
5
5 (24 oceny)
Mack
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (43 oceny)
Pola
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (12 oceny)
Anna
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (10 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (4 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mack
5
5 (24 oceny)
Mack
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jak Muzyka Może Pomóc Dzieciom w Nauce Angielskiego Jako Drugiego Języka

Muzyka angielska jest wszędzie i właśnie ona może ułatwić angielski dla początkujących. Możliwe, że jeśli zapytasz dziecko o ulubioną piosenkę, jej teksty są w języku angielskim.

Bez proszenia dzieci o dosłowne tłumaczenie tekstów piosenek, rodzice mogą poprosić ich o wyjaśnienie, o czym mówią.

Dziecko prawdopodobnie zrozumie kluczowe słowa i frazy i będzie w stanie używać ich w codziennym języku angielskim, w stosownych przypadkach.

Zaskakująco, może to również wpłynąć na ich wymowę - więc dzieci mogą zacząć rozwijać akcent brytyjski lub amerykański w oparciu o muzykę, którą lubią!

Zaplanuj Spotkanie z Nauczycielem Języka Angielskiego Dziecka, aby Zobaczyć, Jak Możesz Pomóc

Podobnie jak wywiadówki w szkole, spotkania między rodzicami a nauczycielem dziecka mogą być pomocne, ponieważ dają rodzicom okazję do omówienia postępów dziecka i poproszenia o radę, jak najlepiej je wspierać.

Przeglądy lekcji angielskiego z dziećmi nie zawsze są łatwym krokiem dla rodziców, ponieważ obawy przed niemożnością użycia właściwej wymowy, a nawet przekazaniem dziecku nieprawidłowych informacji sprawiają, że wydaje się to prawie niemożliwe.

Język angielski jest dość techniczny. Na przykład słowo „the” może być trudne do wymówienia dla uczniów angielskiego jako drugiego języka, ponieważ dźwięk „th” wymaga od nich korzystania z mechaniki ust w nieznany sposób.

W klasie dzieci pracują z podręcznikami i nagraniami audio, aby pomóc im poprawić akcent i intonację. Większość nauczycieli rozkłada swoją godzinę nauki na ćwiczenie umiejętności czytania i pisania, ćwiczenia gramatyczne i testy słuchowe, aby pomóc uczniom przyzwyczaić się do tego, jak angielski funkcjonuje jako język.

Nauczyciele i korepetytorzy są zatem w najlepszym pomocnikiem przy wyborze płyt CD, DVD i materiałów MP3 do pobrania, aby pomóc uczniom w rozwijaniu własnych umiejętności mówienia i słuchania.

Zainwestuj w Materiały Edukacyjne dla Angielskiego Jako Drugiego Języka

Angielski kwitnie jako język międzynarodowy. Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie pracowali nad swoim językiem angielskim tak regularnie, jak to tylko możliwe, aby spędzali czas raczej na uczeniu się nowych rzeczy, niż przeglądając informacje, o których zapomnieli. Dowiedz się, ile czasu zajmie nauka angielskiego tutaj.

Jeśli dziecko ma trudności z pisaniem po angielsku, a rodzice zauważają, że jego oceny są poniżej średniej, mogą dać swojemu młodemu uczniowi dodatkowy impuls, kupując książki z języka angielskiego na ich poziomie. W ten sposób dzieci mogą przeglądać tematy punkt po punkcie, aż w pełni zrozumieją zagadnienie.

Tego rodzaju książki i ćwiczenia dla dzieci są niedrogie i zawierają odpowiedzi na ćwiczenia, więc nie ma problemu dla rodziców, którzy nie mówią po angielsku!

Podobnie jak w przypadku pracy domowej w szkole, dzieci mogą pokazać swoją pracę wychowawcom i zapytać o błędy, których nie rozumieją.

Ukończenie trudnych ćwiczeń gramatycznych i quizów na temat używania rzeczowników, pisowni, przymiotników, czasów i nowych słów może pomóc uczniom w ich ogólnej znajomości języka angielskiego, a także pomóc im przygotować się do egzaminów z języka angielskiego w przyszłości.

Skorzystaj z Bogatej Oferty Subskrypcji w Zakresie Nauki Języków

Istnieje wiele materiałów do czytania w języku angielskim skierowanych do młodych uczniów języków obcych, takich jak BBC Learning English lub aplikacje takie jak Duolingo.

Czasopisma, gazety, a nawet gry mogą dać dzieciom wspaniały wgląd w kulturę anglojęzyczną i jej tradycje, a także pomóc im w korzystaniu z ich znajomości języka angielskiego do dalszej nauki.

Istnieje również wiele stron internetowych, które pomagają dzieciom uczyć się angielskiego poprzez zabawę i dają im cenne umiejętności językowe, które będą im służyć przez resztę życia.

Internetowe Kursy Angielskiego dla Rodziców

Sukces dziecka w nauce języka angielskiego jest wynikiem wspólnego wysiłku samego ucznia, jego rodziców i nauczyciela. Wybierz idealnego nauczyciela języka angielskiego.

Laptop, kawa i notatnik
Nikt nie jest za stary na naukę nowego języka! ¦ źródło: Unsplash - Andrew Neel

Umiejętność mówienia w sposób pewny i płynny oraz pisanie w dobrym języku angielskim daje przewagę społeczną, a także pomaga w pracy.

Aby pomóc swoim dzieciom w najlepszy możliwy sposób, rodzice mogą zapisać się na kursy wieczorowe lub korepetycje z angielskiego - zarówno niedrogie, jak i skuteczne sposoby nauki języka angielskiego.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.