Na kształtowanie się różnych języków miały wpływ takie czynniki, jak historia, rozpad wielkich wspólnot, wędrówki ludów, uwarunkowania geograficzne (np. góry czy bagna oddzielające tereny różnych plemion).

Zanim ukształtowało się państwo polskie, co spowodowało powstanie języka polskiego, na terenach, na których obecnie żyją polskojęzyczni obywatele posługiwano się językiem praindoeuropejskim. Języka tego używała wspólnota praindoeuropejska, żyjąca ok. 3000 lat p.n.e. nad dolną Wołgą, która w wyniku wędrówki ludów zasiedliła Europę i Azję.

Między III wiekiem p.n.e., a III wiekiem naszej ery wspólnota prasłowiańska, którą stworzyli mieszkańcy tych terenów posługiwała się językiem prasłowiańskim. Przez następne kilkaset lat liczne wędrówki plemion doprowadziły do wyodrębnienia się mniejszych grup językowych.

Państwo polskie zaczęło kształtować się ok. IX wieku. Tu też znajdujemy początki naszego pięknego języka polskiego.

Stronnica z zabytkowej książki w dawnej polszczyźnie.
Zabytki piśmiennicze to jedno z najcenniejszych źródeł, z którego historia czerpie wiedzę o przeszłości. | źródło: Pixabay - Krzysztof Karwan
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Język polski
Anna
5
5 (15 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (15 oceny)
Izabela
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (13 oceny)
Jarosław
zł200
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Radosława
5
5 (13 oceny)
Radosława
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (20 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Irena
5
5 (16 oceny)
Irena
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (19 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (15 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (15 oceny)
Izabela
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (13 oceny)
Jarosław
zł200
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Radosława
5
5 (13 oceny)
Radosława
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (20 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Irena
5
5 (16 oceny)
Irena
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (19 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Staropolski - od czasów powstania do początku XVI wieku

Język zaczął rozwijać się w dobie staropolskiej, która umownie rozpoczyna się w X wieku, a kończy na przełomie XV i XVI wieku. Na początku doby staropolskiej zaczęły pojawiać się różnice między językami  zachodniosłowiańskimi, zwłaszcza między grupami: czesko-słowacką a lechicką (język polski, język kaszubski, języki pomorskie, język połabski).

Pierwszym namacalnym dowodem istnienia takiej formy języka polskiego jest zabytek piśmienniczy o tytule „Bulla gnieźnieńska”. Artefakt zwany również „Bullą papieską” został wydany 7 lipca 1139 roku w Pizie. Jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiej historiografii i ważnym źródłem informacji na temat kultury, stosunków społecznych oraz organizacji Kościoła polskiego w XI i XII w.

„Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj.” - najstarsze polskie zdanie na piśmie.

Warto nadmienić, że okres trwania rozwoju języka staropolskiego i literatury staropolskiej nie pokrywają się absolutnie. Literatura staropolska powstawała do połowy XVIII wieku: obejmowała literaturę średniowieczną, renesansową i barokową.

Język staropolski zmieniał się bardzo dynamicznie na przestrzeni wieków. Fonetyka, fleksja i pisownia ulegały ciągłym modernizacjom. Na tym etapie rozwoju języka polskiego do naszego słownictwa weszło dużo zapożyczeń z łaciny.

Średniopolski - od XVI wieku do drugiej połowy XVIII wieku

Kiedy rozpoczęła się doba średniopolska, rozważano wprowadzenie reformy ortograficznej w języku polskim. Jan Kochanowski proponował wprowadzenie alfabetu, na który składałoby się aż 48 liter! Można sobie wyobrazić jak skomplikowane byłoby opanowanie poprawnej pisowni przy takiej ilości spółgłosek i samogłosek...

„A à á ą b b’ c ć cz d dz dź dż e è é ę f g h ch i j k l ł m m’ n ń o ò ó p p’ q r rz s ś sz t u w w’ x y z ź ż” - proponowany przez Kochanowskiego skład alfabetu.

W tym przedziale czasowym ukształtował się rodzaj męskoosobowy. Dodatkowo ujednolicono końcówkę rodzajów w celowniku, narzędniku i miejscowniku liczby mnogiej. Zanikł również iloczas (różnicowanie długości trwania sylab lub głosek), a rozkaźniki w czasownikach, w których -i zachowało się po grupie spółgłoskowej dodawano na koniec j: tni > tnij.

Wiele przykładów piśmiennictwa z tego okresu zachowało się w postaci tekstów prawnych, uchwał i statutów. Poza pismami urzędowymi widać również rozkwit pism religijnych w postaci przełożenia poszczególnych części Starego i Nowego Testamentu, a nawet całej Biblii.

Pierwszą w  Polsce Biblią, w całości przełożoną na język polski była „Biblia Leopolity(Szarffenbergowska), która została wydana w 1561 roku. Przekładu dokonano z języka łacińskiego, korzystając również z ówczesnych tłumaczeń czeskich.

Brązowa Biblia na szarej kanapie.
Doba średniopolska obfituje w tłumaczenia Biblii w różnym zakresie. | źródło: Unsplash - Tim Wildsmith

Nowopolski - do 1939 roku

W okresie nowopolskim dochodzi do kolejnych prób normalizacji języka za sprawą różnych opracowań gramatycznych, który wynikały z reformy szkolnej Stanisława Konarskiego z połowy XVIII wieku.

Rozwój i użytkowanie języka było utrudnione z uwagi na trzy rozbiory Polski, które miały miejsce w tym okresie. Obszar, na którym można było posługiwać się językiem z czasem malał.

I rozbiór miał miejsce w 1772 roku. W jego trakcie część ziem Rzeczypospolitej trafiła w granice Prusów, Austrii i Rosji. Kolejny, II rozbiór odbył się w 1793 roku, a ostatni, III rozbiór, z roku 1795 usunął z mapy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jak zwano wtedy nasze państwo.

W czasie zaborów język polski był tępiony i podejmowano próby nacjonalizacji społeczności polskiej, przez przymuszanie ich do używania języka zaborcy. Tak druzgocząca sytuacja trwała aż do 1918 roku i zakończenia I wojny światowej - wtedy Niepodległa Polska wróciła na mapę.

Mimo, że na terenie naszego kraju naród cierpiał pod uciskiem wroga, na emigracji miłość do języka ojczystego kwitła. Autorom, którym udało się zbiec do innych krajów, możemy podziękować za szereg przepięknych historycznych utworów, pisanych  „dla pokrzepienia serc”.

Najwybitniejszymi twórcami tego trudnego okresu są: Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus.
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Język polski
Anna
5
5 (15 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (15 oceny)
Izabela
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (13 oceny)
Jarosław
zł200
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Radosława
5
5 (13 oceny)
Radosława
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (20 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Irena
5
5 (16 oceny)
Irena
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (19 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (15 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (15 oceny)
Izabela
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (13 oceny)
Jarosław
zł200
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Radosława
5
5 (13 oceny)
Radosława
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (20 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Irena
5
5 (16 oceny)
Irena
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (19 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Język współczesny - po 1939 roku

Początek kolejnego okresu jest również naznaczony tragicznym wydarzeniem historycznym. W rok 1939 rozpoczęła się II wojna światowa. Po raz kolejny polskie społeczeństwo (ale nie tylko ono) zostało poddane próbie odwagi i wytrwałości.

Język współczesny to ten, którego używamy również dziś. Nosi ślady przemian, które ukształtowały go przez ostatnie kilkaset lat.

W dzisiejszej polszczyźnie widzimy wiele zapożyczeń z różnych języków obcych, co sprawia, ze zdania wymawiane dzisiaj brzmią inaczej, niż te z poprzednich okresów.

Ogromny wpływ na przemiany w języku polskim ma rozwój technologiczny, którego doświadczamy. Jesteśmy świadkami powstawania nowych słów i zwrotów, bardzo często zapożyczanych z języka angielskiego.

Kolejnym aspektem, który wpłynął na to, jak używamy języka jest walka o równouprawnienie kobiet. W wyniku tego ruchu używamy teraz żeńskich końcówek zawodów.

Twórcy, którzy mieli największy wpływ na rozwój języka polskiego

Jak Kochanowski (ok. 1530 - 22 sierpnia 1584)

Mimo propozycji wcześniej wspomnianego szalonego alfabetu, ten poeta i tłumacz bardzo przysłużył się rozwojowi polszczyzny. Współcześni mu pisarze i historycy już za jego życia docenili dorobek autora.

Tworząc łączył inspiracje pochodzące z różnych nurtów filozoficznych. Autor skomponował ponad 40 utworów, w tym dramat „Odprawa posłów greckich” i cykl trenów. Innymi gatunkami, które podjął są: poemat, wiersz, traktat, dialog i utwór poetycko-publicystyczny.

Od połowy XVIII wieku Jan Kochanowski zaczął być traktowany jako klasyk literatury polskiej, chętnie sięgano po cytaty z jego twórczości w utworach literackich oraz prywatnej korespondencji, włączano jego dzieła w skład lektur szkolnych.

Sposób, w jaki Kochanowski władał językiem inspirował twórców, którzy pisali za jego życia oraz przyszłe pokolenia, które powielały jego wzorce językowe.

Jeśli chciałbyś pójść w ślady wielkich polskich twórców lub po prostu udoskonalić swoje podstawowe umiejętności pisania w języku polskim, odwiedź nasz przewodnik po dobrym pisaniu!

Adam Mickiewicz (24 grudnia 1798 - 26 listopada 1855)

Największy poeta romantyzmu posiadał wszechstronne uzdolnienia. Parał się wieloma zawodami i tytułami, wśród nich są: działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Założył Towarzystwo Filomatyczne, działające w latach 1817-1823. Pierwotnym celem związku było samokształcenie, wzajemna pomoc w nauce oraz ćwiczenie się w sztuce pisania. Stowarzyszenie działało po III rozbiorze Polski, więc działalność na rzecz słowa pisanego była wtedy szczególnie istotna.

Za orędownictwo polskiego piśmiennictwa został uwięziony i zesłany w głąb Rosji na posadę nauczyciela. Przebywając w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie utrzymywał kontakt z poetami rosyjskimi.

Po spędzeniu w Rosji lat 1824-1827 podróżował po Europie, ale miłość do ojczyzny i jej pięknego języka nigdy w poecie nie zamarła. Na podstawie swoich rosyjskich doświadczeń skomponował Dziady część III”.

Wśród jego najznamienitszych dzieł znajdują się też: „Pan Tadeusz, czyli ostatni Zajazd na Litwie”, „Ballady i romanse”, „Konrad Wallenrod” i  „Oda do młodości”.

W szkołach młodzież uczy się na pamięć tekstu Inwokacji”, wstępu do „Pana Tadeusza”:

Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie"
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

Wieszcz jeszcze za życia był podziwiany i poważany, a po jego śmierci sława Polaka rosła, nie tylko wśród naszych rodaków, ale również na całym świecie.

Stefan Żeromski (14 października 1864 - 20 listopada 1925)

Stefan Żeromski to jeden z najznamienitszym pisarzy w historii Polski. Jego działalność na rzecz języka polskiego została niejednokrotnie doceniona na forum światowym.

Polski prozaik, publicysta, dramaturg był nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie literatury aż cztery razy. Niestety ostatecznie nie zdobył odznaczenia, ale same nominacje są już ogromnym zaszczytem.

Życie pisarza naznaczone było ogromną stratą. Jako nastolatek stracił najpierw matkę, potem ojca, po czym borykał się z problemami finansowymi i początkami gruźlicy. Rozpoczął studiowanie weterynarii, ale ze względów finansowych musiał porzucić studia.

Autor podróżował między Polską a innymi krajami europejskimi, osiadając co rusz gdzie indziej. Taki tryb życia zaowocował wieloma doświadczeniami oraz dziełami stworzonymi w ich oparciu.

Orędownik polszczyzny jest twórcą fenomenalnych dzieł, takich jak: „Przedwiośnie”, „Siłaczka”, „Syzyfowe prace” i „Ludzie bezdomni”.

Żeromski był oddany polskiej sprawie, nie obca była mu problematyka społeczna. Używając swojego języka ojczystego wytykał problem ubóstwa. Inspirował pokolenia pisarzy i działaczy politycznych, dla dobra Polski i jej języka.

Jeśli chciałbyś dołączyć do tych wielkich twórców, na pewno warto zacząć od opanowania sztuki pisania eseju.

Język polski na świecie

Czy zastanawiałeś się kiedyś, który język na świecie jest najtrudniejszy?

Na myśl przychodzi kilka odpowiedzi: japoński, hebrajski, tajski, arabski, chiński... Polak z rzadka doda do tej listy swój język ojczysty, a prawda jest taka, że polszczyzna często wymieniana jest w ścisłej czołówce najtrudniejszych języków na świecie.

Imigranci wybierający Polskę na miejsce swojego stałego pobytu muszą stawić czoła nauce tego skomplikowanego języka, który przez polskie dzieci jest chłonięty od najmłodszych lat.

Najbardziej rozbudowanym aspektem polszczyzny, który tak bardzo utrudnia kego naukę nie tylko obcokrajowcom, ale również uczniom szkół na wszystkich poziomach jest jego rozbudowana gramatyka, a zwłaszcza deklinacja, formy nieregularne i morze wyjątków.

A co z naszymi rodakami, którzy w pogoni za lepszym bytem osiedlili się za granicą? Czy ich język różni się od naszego?

Polonia, czyli społeczność polska, która mieszka poza granicami kraju ojczystego to około 20 milionów osób. Ośrodki polonijne można znaleźć na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Japonię.

Dłuższy pobyt za granicą może mieć wpływ na sposób użycia języka polskiego, jeśli nie pielęgnuje się umiejętności pisania i mówienia. Emigranci mogą stosować składnię zaczerpniętą z języka kraju, w którym przebywają, produkując zdania brzmiące nienaturalnie lub upraszczając język w różnym stopniu.

Warto postarać się, aby nie zatracić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, by móc go przekazać przyszłym pokoleniom nie tylko w mowie, ale i w piśmie.

Znalezienie korepetytora języka polskiego pomoże, jeśli chcesz dbać o swoją polszczyznę za granicą. Jeśli mieszkasz w stolicy, znajdź na Superprof korepetycje z języka polskiego Warszawa, już teraz!

Przyszłość języka polskiego

Jak wspomnieliśmy, wiele czynników zewnętrznych może wpływać na język i zmieniać go, nawet jeśli wydaje się to być tylko trendem.

Kiedy wynaleziono Internet, nikt nie mógł sobie wyobrazić, jak popularny stanie się wśród społeczeństwa.

Ten wczesny etap cyfryzacji przyniósł szereg nowych terminów i trendów, w szczególności pocztę elektroniczną lub „e-maile” i komunikatory tekstowe. Te nowe, szybkie sposoby komunikowania się stworzyły potrzebę skróconego języka, w wyniku czego pojawiło się wiele skrótów.

Z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się do tych form języka internetowego, często włączając je do codziennej mowy. Na przykład „LOL”, co oznacza „śmiać się na głos” („laughing out loud”), jest terminem, którego obecnie używamy w zdaniu do opisania emocji, mimo że ma ona na celu opisanie czynności fizycznej.

Czy myślisz, że znajomość pisowni w Polsce spadła z biegiem czasu? Dowiedz się wyszukując korepetycje język polski Kraków na Superprof.

Napis "lol" na różowej chmurce.
LOL i inne skróty wkradły się do języka polskiego. | źródło: Pixabay - stux

Podobnie, nie musisz szukać daleko, aby usłyszeć, jak ludzie mówią „OMG” (,,oh my God" tł. ,,o mój Boże") lub „ZW”(,,zaraz wracam").

W kontekście dzisiejszego języka skróconego, czy poprawna pisownia jest nadal ważną umiejętnością?

Przy blisko 50 milionach ludzi mówiących po polsku w języku ojczystym, istnieje wiele różnych formy języka na całym świecie. Oczywiście większość z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności znajdziemy również m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Argentynie, Brazylii i Białorusi.

Jeśli język jest odbiciem kultury, to nasze młodsze pokolenia wychowane na technologii ma możliwość zmiany języka polskiego nie do poznania.

Kiedy tak wielu ludzi stosuje własne wersje języka polskiego na całym świecie, niemała część planety posługuje się tym samym, jeśli nie podobnym, językiem. Czy moglibyśmy zatem rozważać przejście do jednego uniwersalnego języka w przyszłości? Jeśli tak, czy coraz bardziej popularne emotki lub emotikony mogą zostać osadzone w naszym codziennym języku?

Przygotowujesz się do egzaminu maturalnego? Wpisz korepetycje polski matura na Superprof!

Niemniej jednak zobacz jakie korzyści przynosi codzienne ćwiczenia pisania!

Podobnie jak w przypadku każdego języka (jeśli można je zbiorczo nazwać językiem) emotki można różnie interpretować. Interpretacja emotikonów nie jest jasna, ponieważ wiele czynników, takich jak różnice religijne i kulturowe nie zostało jeszcze w pełni uwzględnionych lub zbadanych co może spowodować, że jedna osoba poczuje się urażona emotką, którą inny człowiek może uznać za całkowicie niewinną.

Język jest zawsze dostosowywany do społeczeństwa i jego kultury, więc czy kiedykolwiek będzie możliwe, aby jakikolwiek język stał się uniwersalny?

Jak widzieliśmy, nikt nie może przewidzieć, jak rozwinie się język, ale możemy oczekiwać, że etapy rozwoju będą następować znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki równie szybko rozwijającej się nauce i technologii, które mają tak silny wpływ na nasze społeczeństwo i kulturę. Język polski korepetycje na Superprof, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (3 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.