Nauka chemii to świetny wybór zawodowy. Wiele branż, szczególnie w sektorze produkcyjnym i energetycznym, poszukuje absolwentów chemii, a obecny kryzys klimatyczny tylko wzmocnił zapotrzebowanie na wykwalifikowanych chemików we wszystkich dziedzinach.

Minimalnym warunkiem rozpoczęcia kariery w przemyśle chemicznym będzie posiadanie tytułu licencjata, którego ukończenie w Polsce zajmuje trzy lata. Większość głównych uczelni oferuje takie kwalifikacje.

Jeśli chodzi o kierunki chemiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski znajdują się na szczycie listy programów studiów uniwersyteckich, ale Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska również posiadają renomowany wydział chemiczny. Uczelni wyższych, na których znajdziesz kierunek związany z chemią jest w Polsce o wiele więcej.

Przyjrzyjmy się więc kilku możliwym zawodom, do których możesz uzyskać dostęp z dyplomem kierunku chemicznego.

Zacznij szukać prywatnych korepetytorów chemii, którzy mieszczą się w twoim budżecie, i upewnij się, że wybrałeś odpowiedniego nauczyciela chemii.

Czego Się Uczysz na Kierunku Chemicznym?

Proces przyjęć na uczelnie może być trochę zniechęcający dla studentów, ale skoro udało ci się dostać na wybrany uniwersytet, to cały wysiłek wykazany na maturze, do której przygotowała cię zarówno szkoła podstawowa, jak i szkoła średnia oraz dodatkowe zajęcia jednak się opłaciły.

Program twojego ogólnego kształcenia z zakresu chemii prawdopodobnie rozpocznie się od przestudiowania podstawowych modułów określających podstawy, takie jak różnica między chemią organiczną i nieorganiczną, siły fizyczne i wiązania, które rządzą całą istniejącą materią, oraz sposób, w jaki naukowcy mogą przewidzieć reakcję elementu na podstawie jego budowy atomowej.

Jako student chemii będziesz musiał zrozumieć takie pojęcia, jak mechanika kwantowa, która wyjaśnia zachowanie cząsteczek we wszechświecie. Niektóre zajęcia będą również zawierać podstawowe informacje na temat historii i filozofii nauki.

Chemia to stopień wysoce praktyczny, wymagający dużej ilości czasu spędzonego w laboratoriach, przeprowadzając skrupulatnie zaplanowane eksperymenty przy użyciu skomplikowanych technik.

Im większe postępy w nauce chemii, tym większe prawdopodobieństwo wykonania eksperymentu otwartego, w ramach którego będziesz musiał użyć różnych metod i technik laboratoryjnych, aby rozwiązać problemy chemiczne, o które poprosili cię nauczyciele.

Aby to zrobić, studenci będą musieli opanować szeroki zakres technik analitycznych, od spektroskopii (polegającej na analizie interakcji między materią a promieniowaniem elektromagnetycznym, najczęściej światłem) po chromatografię (polegającą na oddzielaniu związków chemicznych w zależności od ich właściwości fizycznych).

W miarę postępów w nauce może być konieczne wybranie bardziej specjalistycznych opcji, takich jak inżynieria chemiczna, farmakologia, nanotechnologia lub elektrochemia.

W zależności od twoich zainteresowań i przyszłej kariery, ścieżką której podążasz, możesz również ubiegać się o uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych lub skupić się na bardziej wyspecjalizowanej dyscyplinie, takiej jak biochemia molekularna, chemia farmaceutyczna, inżynieria biomedyczna lub chemia środowiska.

Każdy tytuł licencjata będzie wymagał odbycia stażu, który może obejmować projekt badawczy trwający semestr lub dłużej.

Puste, pogniecione, plastikowe butelki.
Plastik jest jednym z głównych produktów przemysłu chemicznego, a nadmiar plastikowych śmieci i złe zarządzanie spowodowały poważne problemy z zanieczyszczeniem. | źródło: Unsplash - tanvi sharma

Chroń Planetę i Zostań Ekologiem

Jako chemik zajmujący się ochroną środowiska, twoim głównym zadaniem będzie obserwowanie tego, co znajduje się w powietrzu, wodzie i glebie, aby zbadać, w jaki sposób chemikalia trafiają do naszego środowiska, jaki wpływ może mieć zanieczyszczenie i jak działalność człowieka wpływa na planetę.

Będziesz musiał monitorować źródło i zakres zanieczyszczenia powietrza, gleby lub wody, a zwłaszcza związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Twoja rola będzie również obejmować wspieranie i ulepszanie zrównoważonego rozwoju, konserwacji i ochrony środowiska poprzez tworzenie lub podążanie za inicjatywami przyjaznymi dla określonego ekosystemu.

Ekolodzy, tak samo jak w przypadku innych zawodów chemicznych, są bardzo praktyczni, a twoja rola najprawdopodobniej będzie polegać na pobieraniu próbek z ziemi i przeprowadzeniu testów analitycznych, szczególnie w przypadku sytuacji skażenia kryzysowego, takiego jak wyciek ropy lub zanieczyszczenie warstwy wodonośnej.

Będziesz jednak musiał również zapoznać się z przepisami BHP oraz lokalnymi lub krajowymi przepisami prawnymi i być z nimi na bieżąco. Co ważniejsze, chemicy środowiska muszą pracować na skrzyżowaniach wielu różnych nauk, w tym biologii, geologii, ekologii, sedymentologii, mineralogii, genetyki, chemii gleby i wody, hydrologii, toksykologii, informatyki, fizyki, matematyki i inżynierii.

Większość chemików i techników środowiskowych pracuje dla władz krajowych lub lokalnych bądź w prywatnych firmach konsultingowych. Pracując w sektorze publicznym, ekolodzy zarabiają średnio 3 000 złotych miesięcznie, ale w przypadku sektora prywatnego wynagrodzenie specjalisty może sięgnąć nawet 5 800 złotych miesięcznie.

Jedno jest pewne, kryzys globalnego ocieplenia stworzył ogromne zapotrzebowanie na chemików specjalizujących się w kwestiach środowiskowych, co niewątpliwie odbije się na ich wynagrodzeniach w nadchodzących latach.

Kominy fabryczne zanieczyszczające powietrze dymem.
Zanieczyszczenie jest jednym z głównych wyzwań nowych chemików. Praca nad jego redukcją może uratować planetę. | źródło: Daniel Moqvist

Rozwiązuj Przestępstwa i Ratuj Życie, Zostań Toksykologiem

Granica między chemią sądową a toksykologią jest bardzo cienka, a kwalifikacje wymagane na obu stanowiskach są bardzo podobne.

Jako chemik sądowy będziesz analizować fizyczne dowody i próbki dostarczone przez organy ścigania w celu rozwiązania przestępstw. Zawód ten został uhonorowany seriami takimi jak CSI: Kryminalne Zagadki, Dexter czy Kości, dzięki czemu medycyna sądowa stała się modną dziedziną nauki, zwiększając w ten sposób konkurencję, aby dostać się na określone kierunki lub znaleźć pracę po ukończeniu studiów.

Z drugiej strony, toksykologom nie zabraknie pracy w najbliższym czasie. Głównym zadaniem toksykologa będzie badanie bezpieczeństwa i biologicznego wpływu leków, chemikaliów, środków i innych substancji na żywe organizmy. Jest to kolejna dziedzina interdyscyplinarna i będzie wymagała od ciebie dobrej znajomości innych nauk, takich jak biologia, biochemia lub chemia organiczna.

Nie jest tak efektowna jak kryminalistyka, ale pomaga ratować życie. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest głównym organem rządowym, który reguluje stosowanie nowych chemikaliów w Polsce, a jako toksykolog będziesz musiał upewnić się, że jesteś na bieżąco z ich najnowszymi przepisami.

Fajna praca to tylko jeden z powodów, dla których warto studiować chemię.

Po raz kolejny sektor publiczny oferuje mniej atrakcyjne pensje niż przemysł prywatny, a wynagrodzenie toksykologów pracujących w toksykologii analitycznej średnio wynosi 4 500 złotych miesięcznie. Po ukończeniu studiów, początkowe wynagrodzenie toksykologów waha się od około 2 900 do 6 600 złotych miesięcznie, w zależności od branży chemicznej, w której pracujesz, ale wynagrodzenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów toksykologów może wzrosnąć do 9 300 złotych miesięcznie.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem nauki chemii?. Wpisz przykładową frazę "chemia kurs" na stronie Superprof i znajdź odpowiedniego dla siebie nauczyciela.

Na Skrzyżowaniu Chemii i Biologii: Biotechnologia

Jeśli interesujesz się technologią, biologią i chemią, nie będziesz musiał iść na kompromis, po prostu specjalizuj się w biotechnologii.

Dziedzina ta obejmuje badanie i wykorzystanie żywych organizmów lub komórek do wytwarzania użytecznych produktów. Chociaż termin biotechnologia może brzmieć fantazyjnie, to ludzkość od tysięcy lat wykorzystuje soją wiedzę i umiejętności z zakresu procesów biotechnologicznych. Ślady warzenia piwa znaleziono ponad 10 000 lat temu. Produkcja wina i serów jest również prekursorem dzisiejszego przemysłu biotechnologicznego.

Dopiero stosunkowo niedawno zdaliśmy sobie sprawę, co kryje się za niektórymi ulubionymi potrawami i napojami na całym świecie, a z czasem, gdy alchemia stała się chemią, biotechnologia stała się odrębną dziedziną.

Obecnie przemysł biotechnologiczny umożliwia projektowanie i syntezę nowych leków, poprawę odżywiania, rozwój rolnictwa i ochronę środowiska. Jednym z najwcześniejszych przełomów technologii biochemicznej była przemysłowa produkcja insuliny niezbędnej do leczenia milionów diabetyków.

Zaraz po ukończeniu studiów możesz spodziewać się średniej pensji wynoszącej od 1 200 do 6 800 złotych miesięcznie. Po kilku latach doświadczenia, wykwalifikowany specjalista biotechnolog może zarabiać około 9 000 złotych miesięcznie.

Mężczyzma trzymający żarówkę i światełka w dłoniach.
Chemicy stoją na czele innowacji i zawsze mają nowe pomysły, aby rozwiązać bieżące problemy lub stworzyć nowe produkty. | źródło: Unsplash - Riccardo Annandale

Zostań Inżynierem Chemii

Rolą inżyniera chemii jest znalezienie sposobów przełożenia reakcji chemicznych naturalnie występujących w przyrodzie lub rozwijanych w laboratoriach na praktyczne zastosowania w produkcji chemikaliów lub związków w przemyśle na dużą skalę.

Inżynier chemii wykorzystuje swoje umiejętności do regularnej pracy nad ulepszeniem tych procesów, czyniąc je mniej kosztownymi lub energooszczędnymi bądź zmniejszając ich szkodliwość dla środowiska, jednocześnie dbając o jakość materiałów. W ostatnich latach biologia, a zwłaszcza biotechnologia, odgrywają coraz większą rolę w inżynierii chemicznej, ale głównym fundamentem tej dziedziny pozostaje chemia, informatyka, matematyka, fizyka i analityka.

Inżynierowie chemicy współpracują z wieloma różnymi sektorami, od przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego po firmy zajmujące się ochroną środowiska i medycyną. Wraz z rosnącymi kosztami paliw kopalnych i globalnym ociepleniem, które zaobserwowano w ostatnich dziesięcioleciach, inżynierowie chemicy odgrywają coraz większą rolę w poprawianiu zrównoważonego rozwoju bardzo zanieczyszczających branż, takich jak produkcja odzieży czy samochodów.

Niektóre wyzwania, przed którymi stoją inżynierowie chemii w nadchodzących latach, obejmują zmniejszenie ilości atmosferycznego dwutlenku węgla w celu złagodzenia skutków działalności człowieka i ich roli w ocieplaniu planety. Będzie to również wymagało znalezienia nowych, niezanieczyszczających i odnawialnych paliw.

Innym poważnym problemem, przed którym stoimy, jest gromadzenie się przez dziesięciolecia niepoddanych recyklingowi tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają nasze oceany, przedostają się do naszej żywności i ostatecznie szkodzą nam. Inżynierowie chemicy, którzy byli źródłem boomu tworzyw sztucznych po drugiej wojnie światowej, będą musieli znaleźć nowe sposoby recyklingu i ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych, przekształcając je w tkaniny, materiały konstrukcyjne lub tworząc bakterie zjadające plastik, to tylko niektóre z innowacji, które mogą uratować nasze planeta.

Inżynierowie chemii wywodzą się z różnych środowisk, zwykle mają stopień naukowy z biochemii.

Ze średnią pensją dla polskiego inżyniera chemika wynoszącą 2 800 złotych miesięcznie, wzrastającą do 3 800 złotych miesięcznie dla dyplomowanego inżyniera chemika, zawód ten nie jest najlepiej płatnym zawodem, jakim można się zająć po pomyślnym ukończeniu studiów.

Zacznij brać prywatne lekcje chemii i wybierz ścieżkę swojej przyszłej kariery.

Co Robić po Uzyskaniu Tytułu Licencjata z Chemii?

Uzyskanie tytułu licencjata niekoniecznie oznacza, że ​​studia się skończyły. Wręcz przeciwnie, wielu absolwentów chemii decyduje się na dalsze studia i rozpoczęcie studiów magisterskich, często nie kończąc przed uzyskaniem tytułu doktora nauk ścisłych, wszystko zależy od celów zawodowych.

Decydując się na poszerzenie wiedzy w jednej z dziedzin studiowanych na studiach (chemia organiczna, nieorganiczna, fizyczna lub analityczna) często oznacza to, że poświęcą się karierze naukowej lub akademickiej.

Ale chemia obejmuje znacznie więcej dziedzin, zwłaszcza w dziedzinach chemii stosowanej, takich jak chemia fizyczna, biochemia obliczeniowa, nanotechnologia, badania kryminalistyczne czy chemia biomolekularna. Niektórzy pracodawcy mogą również cenić takie specjalistyczne kwalifikacje i odpowiednio dostosowywać wynagrodzenie.

Bez względu na to, jaki kurs chemia wybierzesz, jeśli chodzi o licencjat i szkoły podyplomowe, po uzyskaniu stopnia naukowego będziesz mógł wybrać dowolną ścieżkę kariery, od doradzania międzynarodowym firmom chemicznym w zakresie ochrony środowiska po prowadzenie niezależnych badań lub zostanie profesorem wydziału uniwersyteckiego. W tym wypadku kurs maturalny chemia online, wydaje się być idealnym rozwiązaniem jeśli planujesz włączenie nauki chemii do swojej drogi zawodowej.

Czy martwisz się o zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska? Dowiedz się, jak możesz wykorzystać swój dyplom z chemii, aby złagodzić te problemy i nie tylko...

Potrzebujesz nauczyciela z przedmiotu: Chemia ?

Oceń czy nasz artykuł był pomocny 😊

5,00/5 - 1 głos(y)
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.