Dostępni najlepsi nauczyciele z: Biologia
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (10 oceny)
Maks
55 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (3 oceny)
Sylwia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (7 oceny)
Nikola
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
35 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ernest
5
5 (6 oceny)
Ernest
80 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (10 oceny)
Maks
55 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (3 oceny)
Sylwia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (7 oceny)
Nikola
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
35 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ernest
5
5 (6 oceny)
Ernest
80 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czy Musisz Poszerzyć Znajomość Słownictwa, Ucząc się Biologii?

Jak odkryliśmy, biologia to bardzo wszechstronny przedmiot, obejmujący ogromną liczbę tematów. W związku z tym istnieje również szeroki zakres terminologii, który ułatwia jej zrozumienie.

Ale co, jeśli planujesz zdawać biologię jedynie na egzaminie ósmoklasisty, a następnie chcesz przejść do zupełnie innej dziedziny nauk i studiów? Czy nadal musisz się wysilać, ucząc się mnóstwa terminologii naukowej, aby twoja edukacja była kompletna, mimo że być może nigdy więcej jej nie użyjesz?

Od roku 2022 egzamin ósmoklasisty będzie składał się z czterech części, w oparciu o następujące przedmioty:

  • języka polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski,
  • jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Ponieważ biologia jest nauką o życiu i uczy nas wszystkiego o ludziach, a także o naszym środowisku, istnieje szansa, że ​​w naturalny sposób natkniesz się na podstawową terminologię biologiczną w swoim codziennym życiu, więc nauka tego kluczowego słownictwa nie powinna być traktowana jako strata czasu.

Ponadto, jeśli zrozumiesz kluczową terminologię potrzebną podczas egzaminu ósmoklasisty, znacznie łatwiej będzie ci przyswoić nowe definicje i terminy związane z biologią, jeśli zdecydujesz się na dalsze kształcenie w tym obszarze przedmiotowym warto znaleźć osobę (np. korepetycje biologia Rzeszów), która pomoże Ci w pogłębianiu Twojej wiedzy na interesującym Ciebie poziomie.

Jednakże, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy aspirują do zdawania rozszerzonej matury z biologii i wybrania się na studia z nią związane, skupimy się przede wszystkim na podstawowych rzeczach, zaczynając od tematów, których będziesz uczyć się w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Otwarta książka na tle drzew.
Nauka terminów naukowych może być dla niektórych jak nauka zupełnie nowego słownictwa. | źródło: Unsplash - Aaron Burden

Jednak na tym podstawowym poziomie z pewnością zdasz sobie sprawę, że język, który początkowo wydawał ci się nieco zaskakujący, nie jest wcale taki trudny!

Biologia: Słownictwo Podstawowe

Krajowy program nauczania wydaje się być rozsądnym punktem wyjścia do rozpoczęcia dyskusji na temat terminologii obecnej na egzaminie ósmoklasisty, więc spójrzmy na tytuły tematów objętych sylabusem. Miejmy nadzieję, że pod koniec tego bloga będziesz na dobrej drodze do pokochania tego interesującego tematu!

Terminologia Zasadnicza

Ministerstwo Oświaty współpracowało z nauczycielami, aby stworzyć specyfikację, która będzie stymulować i motywować uczniów. W związku z tym, wraz z reformami oświatowymi, wprowadzają nowe programy nauczania, które opracowywane są zgodnie z nowymi rządowymi zmianami w egzaminach ósmoklasisty, wchodzącymi w życie w roku szkolnym 2021/2022 i mającymi zastąpić program, z którego egzaminowano młodzież do tej pory.

Ten zaktualizowany kurs obejmuje szereg praktycznych i ewaluacyjnych tematów, zaprojektowanych w celu udzielenia odpowiedzi na to ważne pytanie: Jak działa nauka?

Specyfikacja jest oparta na szeregu istotnych dla uczniów tematów związanych ze światem biologii. Ma pomóc im zrozumieć, w jaki sposób można wykorzystać naukę do zrozumienia świata, w którym żyją oraz jaki wpływ mają ludzie na ich własne otoczenie.

Poruszane tematy to: Budowa Komórki, Systematyka Organizmów, Infekcja i Reakcja, Bioenergetyka, Homeostaza i Reakcja, Dziedziczenie, Zmienność, Ewolucja oraz Ekologia.

Warto zawczasu zdecydować się, który przedmiot uczeń wybierze, jako czwartą część egzaminu ósmoklasisty, żeby na bieżąco poświęcać mu odpowiednią uwagę.

Oto wyjaśnienie terminów tematycznych, które przydadzą się podczas zdawania egzaminu ósmoklasisty z biologii.

Budowa Komórki

Budowa komórki to nauka o strukturze i funkcji komórek, badająca koncepcję, że komórka jest podstawową jednostką wszystkich żywych organizmów. Termin ten obejmuje cechy komórki, czyli tkanki i organizmy, na które składają się poszczególne komórki. Ponieważ komórka jest najmniejszą jednostką żywego organizmu, te elementy budulcowe życia należy zbadać pod mikroskopem.

Systematyka Organizmów

Systematyka Organizmów to termin biologiczny używany do opisania hierarchii systemów i struktur biologicznych. Rośliny i zwierzęta mają różne typy komórek, które mają podobne struktury. Naukowcy używają tego terminu z podejściem redukcjonistycznym, co oznacza, że ​​poziomy na wykresie hierarchicznym reprezentują wzrost złożoności systematycznej w oparciu o podstawową jednostkę poprzedniego poziomu.

Infekcja

Jako słowo, które jest dość znane większości społeczeństw, możesz rozpoznać ten termin jako opisujący proces lub stan, w którym czynnik zakaźny atakuje tkanki organizmu gospodarza i rozmnaża się, tworząc chorobę lub stan zapalny. Czynnikami zakaźnymi, które normalnie nie występują w organizmie, mogą być wirusy, bakterie lub pasożyty.

Kultury bakterii widoczne na próbowce.
Infekcje mogą rozwinąć się w wyniku inwazji bakterii, jednego z zagrożeń zewnętrznych. | źródło: Unsplash - Michael Schiffer

Bioenergetyka

Bioenergetyka zajmuje się jednocześnie chemią i biologią, badając energię, która tworzy i zrywa wiązania chemiczne w cząsteczkach występujących w żywych organizmach.

Homeostaza

Homeostaza to termin odnoszący się do zdolności komórki lub grupy komórek do poszukiwania i utrzymywania stabilnego stanu podczas radzenia sobie ze zmianami zewnętrznymi. Jest ona powszechnie używana do opisania funkcji narządów, takich jak nerki, wątroba i skóra, z których każdy stara się utrzymać stabilne środowisko wewnętrzne, bez względu na to, z czym organizm zmaga się na zewnątrz.

Dziedziczenie

Jako termin biologiczny dziedziczenie oznacza proces przekazywania cech genetycznych z rodzica na potomstwo.

Blondynka z blond dzieckiem.
Dziedziczenie opisuje proces przekazywania cech z rodzica na dziecko. | źródło: Unsplash - Colin Maynard

Zmienność

Zmienność, w kategoriach biologicznych, odnosi się do wszelkich różnic między komórkami, organizmami lub grupami organizmów, spowodowanych wariancją genotypową. Może to również wskazywać na wszelkie różnice spowodowane czynnikami środowiskowymi, zwane wariancją fenotypową.

Ewolucja

Ewolucja to naturalna zmiana dziedzicznych cech organizmów żywych w trakcie powstawania kolejnych pokoleń. Zwykle następuje zmiana genów populacji z jednego pokolenia na następne, wynikająca z mutacji, dryfu genetycznego lub selekcji naturalnej. Powodem takiej ewolucji jest adaptacja fizyczna lub zachowania organizmu.

Ekologia

Ekologia to dział biologii zajmujący się relacjami między organizmami a ich fizycznym otoczeniem. Dziedzina interdyscyplinarna obejmuje aspekty biologii i geografii.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Biologia
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (10 oceny)
Maks
55 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (3 oceny)
Sylwia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (7 oceny)
Nikola
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
35 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ernest
5
5 (6 oceny)
Ernest
80 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (10 oceny)
Maks
55 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (3 oceny)
Sylwia
100 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (7 oceny)
Nikola
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
35 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ernest
5
5 (6 oceny)
Ernest
80 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Współczesne Słownictwo

Jak odkryliśmy, w niektórych innych naszych postach dotyczących egzaminu ósmoklasisty, współcześni naukowcy nie uważają, że kursy edukacyjne odzwierciedlają nowe postępy w biologii.

Postępy technologiczne na zawsze zmieniają nasze możliwości w zakresie wykonywania czynności i zdobywania wiedzy, nie tylko w świecie nauki. Ta nowoczesna era technologiczna ma, niewątpliwie, ogromny wpływ na biologię w ostatnich latach, o czym świadczą wybitne przełomy w tej dziedzinie.

W rzeczywistości, współczesna biologia molekularna w dużym stopniu opiera się na nowych technologiach. Jednak komponenty technologiczne kursów biologii na tym poziomie prawie się nie zmieniły w ciągu ostatnich kilku dekad.

Naukowcy uważają, że współczesne kursy biologii, jeśli chcą naprawdę zachęcić młodych biologów i dać im prawdziwy wgląd w istniejącą obecnie żywą naukę, powinny zaktualizować program nauczania i uczynić go bardziej adekwatnym do tej dyscypliny.

Chociaż wydaje się, że fizyka rozwija się z biegiem czasu, specjaliści z sektora biologii nie uważają, że ich dziedzina ma ten sam poziom zaawansowania w edukacji i dlatego nie mają podstaw potrzebnych do prawdziwego zrozumienia takich rzeczy, jak sekwencjonowanie DNA lub algorytmy przewidywania genów.

Pojęcia te, które określa się mianem bioinformatyki, są ważne dla współczesnych biologów i dlatego też powstaje związane z nimi słownictwo.

Interesująca uwaga na marginesie: darwinizm, przez jednych oczerniany, a innych szanowany, wywołuje debaty nad tym, czy włączyć ten temat do dzisiejszego programu nauczania...

Gdzie Znaleźć Więcej Słownictwa i Glosariuszy

Jeśli chcesz odkryć słówka i definicje związane z biologią, rozpocznij poszukiwania od swojego podręcznika. Większość podręczników naukowych będzie zawierała słowniczek terminów, które mogą być używane jako materiał do powtórki lub po prostu pomoc w opanowaniu złożonego języka, który pojawia się podczas każdej lekcji.

Alternatywnie, jeśli szukasz znacznie szerszej listy terminów biologicznych, możesz znaleźć wiele list słownictwa w Internecie. Na przykład strona internetowa taka, jak edupedia.pl zawiera bogaty słownik definicji biologicznych, o które poszerzysz swój repertuar, jako młody biolog.

Tymczasem strony z materiałami pomocnymi przy powtarzaniu wiadomości, takie jak fiszkoteka.pl i biologia.net.pl, mają również cyfrowe fiszki oraz informacje i przewodniki po kluczowych słowach w tym temacie, nie zapominając o biologia.stencel.info, która udostępnia darmowe testy, aby sprawdzić swoje opanowaniu wszelkich tematów biologicznych (egzamin ósmoklasisty, matura podstawowa i rozszerzona).

Jak Korepetytor Może Pomóc Ci z Podstawowym Słownictwem?

Jeśli zdarzy ci się mieć problemy z biologią, na poziomie egzaminu ósmoklasisty albo matury, pomoc z biologii może złagodzić presję egzaminów. Warto zatrudnić nauczyciela biologii, który może być w stanie omówić z tobą kluczową terminologię co tydzień i pomóc ci stworzyć fiszki zawierające niezbędne słownictwo.

Chociaż dobry nauczyciel biologii na poziomie matury rozszerzonej może być trochę drogi, inwestycja pieniędzy w suplementację nauki szkolnej, może oznaczać ukończenie szkoły z najwyższą oceną, a przynajmniej z oceną wyższą, niż ta, której się spodziewałeś. Możesz także zdecydować się na korepetycje z biologii online, które będą tańsze, ponieważ są bardziej elastyczne. Indywidualne korepetycje z biologii prowadzone przez doświadczonego korepetytora jest dużo skuteczniejsza, niż klasa pełna uczniów, w której trudno o osobisty kontakt z nauczycielem, który wyjaśniłby szczegóły pracy na lekcji.

Jeśli jesteś bardziej kreatywny, zobacz powiązaniami między sztuką i biologią.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.