Od 2022 roku młodzież podchodząca do egzaminu ósmoklasisty, oprócz standardu: język polski, matematyka i języka obcy nowożytny, będzie wybierać czwarty przedmiot egzaminacyjny. Biologia, obok przedmiotów takich jak, chemia, fizyka, geografia i historia, jest jednym z nich. Biologia ewoluowała przez lata, aby odzwierciedlić wiele nowych odkryć i metod badawczych stosowanych przez biologów. To fantastyczny przedmiot do nauki.

Na przykład, programy nauczania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty będą uczyć uczniów o owieczce Dolly, pierwszym sklonowanym zwierzęciu będącym przełomem naukowym. Nikt nie przypuszczał, że ten ogromny krok ku przyszłości nastąpi przed 1996 rokiem.

Zawartość programu nauczania w zakresie biologii rozwinęła się z czasem, między innymi poprzez dodanie nowych modułów obejmujących tematy takie, jak nowoczesna uprawa roślin, o której wiemy teraz znacznie więcej, dzięki rozwojowi badań nad uprawą, hodowlą i zbiorami plonów.

Poszerzyła się nie tylko nasza wiedza, ale także poglądy więc w nauczaniu przedmiotu kładzie się teraz nacisk na ekonomię całego świata.

Ponadto, w miarę postępów biotechnologii, nauczyciele rozważają teraz zastosowanie biofermentorów na większą skalę oraz komercyjne wykorzystanie enzymów. To powiedziawszy, technologia odgrywa obecnie bardzo dużą rolę w życiu naukowców, więc czy te małe dodatki do treści kursu są wystarczające, aby odzwierciedlić, jak bardzo biologia ewoluowała we współczesnym świecie?

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Biologia
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Monika
5
5 (21 oceny)
Monika
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Damian
5
5 (22 oceny)
Damian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (20 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (4 oceny)
Aniela
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maks
5
5 (8 oceny)
Maks
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (5 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michalina
5
5 (1 oceny)
Michalina
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czy Obecny Program Przygotuje Uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty z Biologii?

Jak wspomnieliśmy, biologia niebawem stanie się jednym z przedmiotów do wyboru podczas egzaminu ósmoklasisty. Przedmiot ten, ma bliskie powiązania z innymi naukami ścisłymi, na które będzie można się zdecydować, ale także z matematyką. Czy jednak zastanawiałeś się kiedyś, jak są ze sobą powiązane biologia i informatyka?

Postępy technologiczne na zawsze zmieniają nasze możliwości w zakresie  wykonywania czynności i zdobywania wiedzy, nie tylko w świecie nauki. Nowoczesna era technologiczna ma ogromny wpływ na biologię w ostatnich latach, nie wspominając już o wpływie biologi na nasze codzienne życie.

W rzeczywistości, współczesna biologia molekularna w dużym stopniu opiera się na nowych technologiach. Jednak, komponenty technologiczne kursów biologii na tym poziomie prawie się nie zmieniły w ciągu ostatnich kilku dekad.

Naukowcy uważają, że współczesne kursy biologii, jeśli chcą naprawdę zachęcić młodych biologów i dać im prawdziwy wgląd w istniejącą obecnie żywą naukę, powinny zaktualizować program nauczania i uczynić go bardziej adekwatnym dla tej dyscypliny.

Grupa dzieci przy drukarce 3D.
Biolodzy uważają, że program nauczania powinien odzwierciedlać znaczenie technologii i matematyki we współczesnej biologii. | źdródło: Unsplash - Adam Winger

Chociaż wydaje się, że fizyka rozwija się z biegiem czasu, specjaliści z sektora biologii nie uważają, że ich dziedzina ma ten sam poziom zaawansowania w edukacji i dlatego brakuje podstaw potrzebnych do prawdziwego zrozumienia rzeczy takich, jak sekwencjonowanie DNA lub algorytmy przewidywania genów.

Pojęcia te, określane jako bioinformatyka, są ważne dla współczesnych biologów i społeczność naukowa uważa, że ​​te techniki statystyczne powinny być nauczane w ramach krajowych programów nauczania, aby zapewnić wszechstronne podejście do nauczania tej gałęzi nauki.

Ten pedagogiczny argument wciąż jest na ustach wielu ludzi, jednak młodzi biologowie mogą być pewni, że nowy egzamin ósmoklasisty zostanie opracowany we współpracy z ekspertami we wszystkich dziedzinach (matematyka, fizyka, chemia itd.).

Wpływ Zmian Rządowych na Egzamin Ósmoklasisty

Historia Egzaminów Ósmoklasisty

W Polsce, jeszcze do niedawna egzaminów ósmoklasisty nie było. W latach 1999–2019 młodzież w wieku 13 lat przechodziła do gimnazjów i kształciła się tam do 16 roku życia. Dopiero później wybierała się do szkoły średniej (liceum, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej). Warunkiem ukończenia gimnazjum było podejście do egzaminów gimnazjalnych, w skład których wchodziły części:

  • humanistyczna – wiedza z przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i sztuka,
  • matematyczno-przyrodnicza – wiedza z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia i matematyka,
  • językowa - wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazja zostały zlikwidowane, a od roku szkolnego 2017/2018 nowe roczniki nie były przyjmowane, rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. Ostatnie roczniki klas w latach 2017–2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi”.

W związku z tą zmianą, w ostatnich latach szczególną uwagę poświęcono egzaminom z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, które odeszły od tradycyjnej struktury, zgodnie z którą uczniowie musieli łączyć wiele elementów naukowych i otrzymywali ocenę końcową obejmującą wszystkie z nich w równym stopniu.

Teraz uczniowie będą mogli wybrać jeden przedmiot nauki ścisłej, jako czwarty element egzaminacyjny podczas egzaminu ósmoklasisty (podstawowe to język polski, matematyka i język obcy nowożytny). Aby odzwierciedlić te znaczące zmiany, uczniowie otrzymują teraz oddzielne oceny z każdego przedmiotu.

Poprzednie modułowe podejście do uczenia się również zostało zmienione i wprowadzono wiele kursów liniowych, aby zapewnić uczniom prostsze cele.

Wreszcie, jak dobrze wiesz, toczy się dyskusja na temat tego, czy darwinizm powinien być częścią programu nauczania i egzaminowania dzieci w podstawówce...

Rzędy pustych, jasnych stolików i krzesełek.
Warto wcześniej zdecydować się na wybór przedmiotu w ramach egzaminu ósmoklasisty, zamiast czekać na ostatnią chwilę... | źródło: Unsplash - Akshay Chauhan

Reforma wprowadzona przez rząd, która zlikwidowała gimnazja i wprowadziła egzamin ósmoklasisty to olbrzymia zmiana. Dopiero od kilku lat egzaminy przeprowadzane są już w ósmej klasie szkoły podstawowej, do tego wkrótce czekają nas zmiany formatu egzaminowania (czwarty przedmiot do wyboru). Wszystkie te reformy mogą mieć pozytywne rezultaty, jeśli rodzice oraz dzieci świadomie przygotują się do okresu egzaminacyjnego zawczasu.

W tej chwili zarówno nauczyciele, jak i uczniowie doświadczają zmian, więc tylko czas pokaże, czy ta reforma rzeczywiście jest ulepszeniem starej struktury oświatowej.

Jak Oceniane Będą Egzaminy Ósmoklasisty od Roku 2020?

Jedną bardzo ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, wybierając przedmiot egzaminacyjny w szkole podstawowej, jest fakt, że program nauczania przeszedł wiele zmian tylko w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to, że struktura lekcji może być zupełnie inna niż dotychczas.

W związku z tym, wszelkie metody nauki samodzielnej lub porady przekazane przez rówieśników i rodzeństwo, które przystąpiły do ​​starszej wersji egzaminów, mogą nie być dla ciebie zbyt korzystne. Dobrym pomysłem może się wydawać poszukać pomocy u wykwalifikowanych specjalistów. wystarczy, że na stronie Superprof wpiszesz przykładową frazę np. "korepetycje biologia Rzeszów" lub w każdym innym Polskim mieście. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zmiany wpływają na ciebie, ponieważ może to pomóc ci poczuć się pewniej w podejściu do egzaminów.

Większość uczniów szkół podstawowych będzie zaznajomiona z historycznym systemem ocen, w którym przyznawano oceny od 1 - 6, gdzie 6 jest najwyższą możliwą do osiągnięcia, a 1 jest najniższą, oceną negatywną, która oznacza brak zaliczenia przedmiotu/sprawdzianu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty podawane są na innej skali. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty :

  • Wynik procentowy to odsetek punktów, które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiot,
  • Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów z całego kraju, którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Politycy w sejmie.
W ciągu ostatnich kilku dekad polski system oświaty przeszedł wiele zmian. | źródło: Unsplash - Marco Oriolesi

Zmiana sposobu oceniania egzaminów końcowych szkoły podstawowej ma za zadanie dokładniej odzwierciedlić wynik każdego ucznia w kontekście wszystkich dzieci w całym kraju. Wiedza wykazana na egzaminie ma też znaczny wpływ na możliwość dostania się do wybranej szkoły średniej.

Chociaż brzmi to dość prosto, system ocen w szkołach podstawowych nie przenosi się idealnie na skalę cyfr. Oczywiście, organ nadzorujący egzaminy, doradził nauczycielom, aby nie dokonywali bezpośrednich porównań między nimi, ponieważ granice są różne, więc będziesz musiał trochę poczytać, aby zrozumieć, w jakim przedziale wynikowym znajdujesz się obecnie.

Materiały Potrzebne do Reformowanych Egzaminów

Chociaż nadal ciężko o aktualne informacje, OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) i CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna) informują o swoich starszych specyfikacjach i oferują do pobrania materiał z ubiegłych lat (arkusze, informatory, harmonogramy, podstawy programowe, wyniki i sprawozdania, materiały dodatkowe itd.), powinieneś mieć świadomość, że struktura egzaminu po roku 2022 może nie być taka sama. Jednak, dużą częścią przygotowania do każdego egzaminu to powtórki z danego przedmiotu, więc nie ma nic złego w korzystaniu z tych przestarzałych zasobów do budowania pewności siebie przed egzaminem końcowym. Arkusz zadań poprzedniego egzaminu może nie być identyczny, jak ten, z którym spotkasz się za dnia swojego egzaminu, ale odpowiedzi w nim zawarte na pewno przysłużą się poszerzeniu wiedzy w temacie biologii.

Zapoznanie się ze starszą strukturą może sprawić, że docenisz zmiany, które zaszły w wyniku reformy!

Aby uzyskać aktualne materiały do ​​rewizji bezpośrednio związane z nową specyfikacją, szukaj materiałów online, które będą ukazywać się na bieżąco, a także nowych publikacji i wydawnictw (np. „Repetytorium Ósmoklasisty. Książka ucznia (wersja wieloletnia)” wydawnictwa Macmillan lub poczekaj na repetytorium w temacie biologii od wydawnictwa Operon) w księgarniach, które z pewnością odzwierciedlą zmiany.

Szkoła podstawowa to ważna część edukacji najmłodszych. Dzieci w czasie zajęć, w kontekście pełnej klasy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Szczególnie w czasach, kiedy nawet nauczyciele szkolni i dorośli nie są pewni, jak poprowadzić swoją pociechę. Warto zastanowić się nad korepetycjami dla potomstwa. Nauczyciel, z którym dziecko znajdzie wspólny język i odpowiednio dobrany kurs, przygotuje każdego ucznia do egzaminu (ósmoklasisty, matura próbna, poziom podstawowy i rozszerzony matury, egzaminy na studia). Dostarczy również materiałów do nauki, jeśli masz trudności ze znalezieniem odpowiednich (arkusze zadań, literatura, dodatkowe informacje). Wybierając Superprof możesz liczyć na kontakt z wybranym nauczycielem (np. korepetycje biologia Białystok) nawet w kilka minut. Nie trać czasu. Każda chwila jest dobra na zdecydowanie się na korepetycje z biologii z doświadczonym korepetytorem, czy to styczeń, czy listopad, początek września, a nawet środek lata!

Aby zapoznać się z niektórymi z największych przełomów w biologii, zajrzyj tutaj.

Alternatywnie, jeśli chcesz odświeżyć swoje słownictwo biologiczne, sprawdź ten blog.

Wreszcie, aby dowiedzieć się więcej o powiązaniach między sztuką i biologią, odwiedź nasz blog poświęcony biologii, w kontekście artystycznym.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.