Francja, położona w środku Europy Zachodniej, jest krajem o fascynującej historii ukształtowanej przez podbój, konflikt i rewolucję.

Od zjednoczenia narodu w średniowieczu do zniesienia monarchii i udziału w drugiej wojnie światowej, historia Francji jest bogata i różnorodna.

Które wydarzenia historyczne są najważniejsze? A które z nich odcisnęły piętno na współczesnej Francji?

Francja doświadczyła setek wiekopomnych wydarzeń, jednocześnie będąc domem ważnych postaci, które poznał cały świat. Jeśli chodzi o powstanie republiki, można śmiało powiedzieć, że zmiany we Francji nie przebiegły pokojowo. Nauka o przeszłości danego kraju, to świetny sposób na zrozumienie poglądów i tradycji jego mieszkańców.

Zwycięstwa i porażki poniesione przez naród francuski są znaczące nie tylko w historii Francji, ale także w historii całej Europy.

Spójrzmy więc na 10 najważniejszych wydarzeń w historii Francji!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Lata 481-511: Panowanie Chlodwiga I

Chlodwig I założył państwo frankijskie (łac. Regnum Francorum), jednocząc wszystkie plemiona Franków pod jedną koroną.

Król frankońskiego plemienia, pochodzący z franków salickich, Chlodwig urodził się w pogańskiej rodzinie, ale zgłębiał arianizm (chrześcijańską herezję), zanim później został ochrzczony w kościele katolickim.

Przyczynił się do zmian w systemie politycznym kraju z takiego, w którym każde plemię miało własnego władcę, do takiego, w którym zjednoczone plemiona znajdowały się pod rządami jednego króla jako Państwo Franków i zapewnił, że korona zostanie przekazana jego potomkom.

Z tego powodu Chlodwig I jest uważany za założyciela dynastii Merowingów, która przetrwała ponad 200 lat.

800 rok: Karol Wielki zostaje Świętym Cesarzem Rzymskim

Karol Wielki wraz ze swoim bratem Karlomanem I, po śmierci ojca Pepina III, wspólnie odziedziczyli koronę Franków.

Podział władzy nad królestwem spowodował zaciekłą rywalizację między braćmi, a Karol Wielki zawarł wiele sojuszy, aby zabezpieczyć swoją pozycję jako władcy.

Jednak kiedy Karloman zmarł nagle i nieoczekiwanie w 771 roku, Karol Wielki został władcą Państwa Franków.

Tradycja frankońska głosiła, że jako król Franków Karol Wielki był wojowniczym królem, którego obowiązkiem było poprowadzenie swoich wojsk do zwycięstwa nad innymi terytoriami w taki sam sposób, jak jego poprzednicy z dynastii Merowingów.

Kolorowya figurka Karola Welkiego.
Karol Wielki ostatecznie stał się Świętym Cesarzem Rzymskim. | źródło: Visualhunt - hape662

Wojskowe umiejętności Karola Wielkiego zostały docenione przez papieża Leona III, kiedy w 800 roku koronował go na Świętego Cesarza Rzymskiego. Panując nad większością Europy Karol Wielki był w stanie utrzymać Chrześcijaństwo na Zachodzie.

843 rok: Podpisanie traktatu w Verdun

Po śmierci Ludwika Pobożnego (syna Karola Wielkiego) imperium Karolingów zostało podzielone na trzy terytoria - po jednym dla każdego z pozostałych przy życiu synów Ludwika.

Najstarszy syn Ludwika, Lotar I, nie był zadowolony z ilości władzy, jaką pozostawił mu jego ojciec, dlatego starał się zdominować swojego brata Ludwika Niemca i przyrodniego brata Karola Łysego, aby przejąć kontrolę nad całością imperium.

W odwecie za chciwość Lotara, Ludwik i Karol wypowiedział wojnę swojemu bratu.

Podpisanie traktatu w Verdun zakończyło wojnę domową Karolingów i podzieliło imperium Karola Wielkiego na trzy części: Państwo środkowofrankijskie, Państwo zachodniofrankijskie i Państwo wschodniofrankijskie, którymi rządzili odpowiednio Lotar, Karol Łysy i Ludwik Niemiec.

Podpisanie tego traktatu jest szczególnie ważne, ponieważ położyło podwaliny pod współczesne kraje europejskie.

Lata 1461-1483: Panowanie Ludwika XI

Król Ludwik XI był królem, który zakończył wojnę stuletnią podpisaniem traktatu w Picquigny w 1475 roku.

Po śmierci swojego ojca, Karola VII, Ludwik został odziedziczył tron Francji w 1461 roku.

Jednak związek Ludwika z ojcem spowodował skomplikowaną sytuację po jego śmierci.

Podczas gdy Ludwik otrzymał władzę nad regionem Delfinatu za panowania swojego ojca, był w pewnym sensie buntownikiem. Pomimo przebaczenia ojca, Ludwik ustanowił własny system polityczny w swoim regionie, który skłonił jego ojca do podjęcia działań.

Wojska Karola VII przybyły do Delfinatu, aby dowiedzieć się, że Ludwik uciekł do Burgundii, gdzie gościł go książę Burgundii.

Po śmierci króla Karola, Ludwik pozwolił Burgundom przejąć kontrolę nad Królestwem Francji, ale to nie był koniec konfliktu dla Ludwika.

Kiedy kolejny książę Burgundii, wróg Ludwika, próbował się zbuntować, Ludwik oddzielił go od wojsk angielskich (z którymi sprzymierzyli się Burgundowie) podpisaniem traktatu w Picquigny. Ten traktat ogłosił pokój między Anglią i Francją.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

1661 rok: Centralizacja władzy we Francji Ludwika XIV

Ludwik XIV, znany również jako Król Słońce, panował od 1643 do 1715 roku.

Najbardziej znany jest z tego, że umieścił francuskie centrum królewskie i polityczne pod jednym dachem w swoim domu, pałacu wersalskim.

Front pałacu wersalskiego.
Pałac wersalski został zbudowany na zlecenie młodego króla Ludwika XIV. | źródło: Pixabay - Valdas Miskinis

Ludwik osiągnął to, przede wszystkim, ogłaszając się boskim władcą Królestwa Francji po śmierci jego głównego ministra kardynała Mazarina. Chociaż posunięcie to było ściśle sprzeczne z francuską tradycją polityczną i królewską, Ludwik był przekonany o swoim boskim prawie do rządzenia Królestwem jako dyktator.

W trakcie władania Francją, Ludwik za swój obowiązek uważał rozwiązanie problemów powodowanych przez szlachtę, która zwykle przejawiała się w postaci wojen domowych. Udało mu się osiągnąć cel, organizując wydarzenia rozrywkowe dla arystokracji, a także parlamentu i innych członków rodziny królewskiej w Wersalu.

Mimo, że uroczystości spowodowały zjednoczenie życia politycznego i królewskiego, miały również na celu kontrolowanie szlachty.

1789 rok: Rewolucja francuska

Rewolucja francuska była punktem zwrotnym w historii Francji XVIII wieku.

Począwszy od zamieszek niezadowolonego stanu trzeciego (złożonego z chłopów), a skończywszy na zniesieniu monarchii francuskiej, rewolucja francuska przyczyniła się do wielu krwawych bitew, egzekucji i triumfów rebeliantów.

Przyczyn rewolucji było wiele. Na przykład, kryzys finansowy i ogromne zadłużenie zmusiły króla Ludwika XVI do poszukiwań sposobu na zebranie funduszy. Niestety, jego propozycja opodatkowania tradycyjnie zwolnionej od podatku szlachty została odrzucona, więc król zwołał Stany Generalne, próbując rozwiązać problem.

Nie poszło to jednak zgodnie z planem, a stan trzeci ogłosił się suwerennym władcą Francji po oddzieleniu się od Stanów Generalnych.

Rewolucja zakończyła się egzekucją króla i każdego, kogo Maximilien de Robespierre podejrzewał o planowanie kontrrewolucji.

1789 rok: Deklaracja praw człowieka i obywatela

Opracowanie Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r. było kluczowym punktem rewolucji francuskiej, kiedy została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe we Francji w ramach tworzenia nowej francuskiej konstytucji.

Dokument składa się z siedemnastu artykułów, wyszczególniając prawa człowieka w kontekście nowej Francji. Na przykład, Deklaracja wzywa do zakończenia feudalizmu, a tym samym arystokratycznej władzy nad ziemią i ludźmi, którzy na niej pracują, a także do przyznania suwerenności narodowi francuskiemu nad swoim krajem.

Ta deklaracja została wykorzystana wraz z Magna Carta jako inspiracja dla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w 1948 roku.

Lata 1940-1944: reżim Vichy

Podczas II wojny światowej podpisanie rozejmu między Francją a Niemcami w 1940 r. podzieliło Francję na dwie strefy: strefę północną, która była okupowana przez wojska niemieckie i nieokupowaną południową część kraju, zwaną „Wolną Strefą”.

Niemiecka flaga na tle nieba.
Ponieważ polityczne centrum kraju znajdowało się pod rządami niemieckimi, francuski rząd musiał przenieść się do miasta Vichy w Wolnej Strefie. | źródło: Pixabay - Goran Horvat

Chociaż wydawało się, że państwo francuskie będzie starało się wrócić do normalności, jego przywódca, marszałek Pétain, miał inny pomysł. Pétain ustanowił reżim z wartościami wyznawanymi w nazistowskich Niemczech. Późniejsza zgoda Pétiaina na współpracę z Niemcami spotkała się z protestem, a reżim Vichy zakończył się w 1944 r., kiedy Francja została wyzwolona przez aliantów.

Czy wiesz, że korepetytorzy Superprof oferują kurs francuskiego online, na którym możesz szczegółowo omówić te wydarzenia po francusku?

1959 rok: Deklaracja V Republiki Francuskiej

XX wiek przyniósł Francji kolejne zmiany. V Republika Francuska to system rządów opracowany przez prezydenta Charles de Gaulle'a, a później zatwierdzony przez Francuzów w referendum.

Kluczowa różnica między czwartą a piątą republiką polega na tym, że prezydentowi przyznano większą władzę kosztem Zgromadzenia Narodowego, które jest obecnie niższą izbą parlamentu.

V Republika, stosunkowo nowa forma rządów, jest nadal obecna, a jej prezydentem jest Emmanuel Macron.

1968 rok: Zamieszki w maju 1968

Wydarzenia z maja 1968 r. naznaczyły losy pokolenia francuskich studentów.

Lata sześćdziesiąte XX wieku przyniosły we Francji wiele zawirowań politycznych. Niepodległość Algierii, ogłoszenie V Republiki i wojna w Wietnamie oznaczały, że było wiele do omówienia, a wraz ze znacznym wzrostem liczby młodych ludzi uczęszczających na uniwersytety we Francji, studenci mieli własny głos.

Studenci zmęczeni państwem zajmującym się dawnymi wartościami imperializmu i tradycjonalizmu, okazali pogardę dla sposobu rządzenia krajem, co zaogniło spór o obecność mężczyzn i kobiet w tych samych akademikach uniwersyteckich.

Ten argument spowodował efekt kuli śnieżnej, która doprowadziła do uwięzienia studentów, budowy barykad i zamknięcia Uniwersytetu Sorbony.

Maj 1968 r. został zapamiętany jako demonstracja antyautorytaryzmu i odrzucenia konserwatywnych wartości we Francji.

Możesz dowiedzieć się o tych doniosłych wydarzeniach podczas lekcji języka francuskiego, dzięki czemu będziesz miał okazję lepiej zrozumieć kulturę francuską. Wpisz np. język francuski Kraków w wyszukiwarkę Superprof.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

4,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.