Francja odegrała ważną rolę w historii wielu krajów na całym świecie - ale co z samą historią Francji?

Jako stosunkowo duże terytorium w Europie Zachodniej, Francja wiele przeszła na przestrzeni wieków.

Od rzymskiego podboju Galii w czasach starożytnych do wojen światowych w XX wieku, nowoczesna Francja jest zbudowana na wyjątkowej historii inwazji i rewolucji, w której niegdyś uważano królewskość za boską i gdzie od jej zniesienia ogłoszono pięć republik.

Jej burzliwa przeszłość sprawia, że zgłębianie historii Francji jest tak interesujące.

Jednak Francja słynie nie tylko z brutalnej przeszłości, ale także ze swoich mieszkańców. Niektórzy z najbardziej wpływowych ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, pochodzą właśnie z Francji.

Wszyscy słyszeli o Napoleonie, ale kim on był? Dlaczego właściwie Francja nie ma króla ani królowej? A jakie było stanowisko Francji podczas drugiej wojny światowej?

Ten przewodnik po historii Francji, która często pojawia się w opisach bitew krajowych i międzynarodowych powie ci wszystko, co musisz wiedzieć.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się więcej o francuskiej historii wojskowej, rewolucji francuskiej, wybitnych postaciach francuskich w całej historii czy stosunkach angielsko-francuskich, ten artykuł dostarczy ci wszelkich informacji!

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z lokalnym nauczycielem, wpisując np.  język francuski Warszawa w wyszukiwarkę Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Ważne wydarzenia w historii Francji

Każdy kraj ma swoje kluczowe momenty, które definiują jego historię - Francja nie jest wyjątkiem.

Niezależnie od tego, czy jest to władanie młodocianych monarchów, czy wojny definiujące epokę, kraj, który znamy dzisiaj jako Francja, został ukształtowany przez stulecia fascynującej historii.

Oto najważniejsze wydarzenia w historii Francji:

Podpisanie traktatu w Verdun

Traktat w Verdun był dokumentem podpisanym w 843 r., który położył podwaliny pod dzisiejsze granice państw europejskich, dzieląc Cesarstwo Karolingów na trzy terytoria.

Imperium Karolingów, które rozciągało się na znaczną część Europy Zachodniej, zostało założone przez Świętego Cesarza Rzymskiego Karola Wielkiego, który rządził królestwem od roku 800 do jego śmierci w 814 roku. Jego następcą został jego najstarszy prawowity syn, Ludwik Pobożny.

Cesarz Ludwik Pobożny skrupulatnie zaplanował dziedziczenie imperium przez swoich synów, jednak wybuchły nieporozumienia między synami Ludwika, a ich przyrodnim bratem w sprawie przydziału i wojny.

Ostatecznie królestwo zostało podzielone na Państwo środkowofrankijskie, Państwo zachodniofrankijskie i Państwo wschodniofrankijskie, które później stało się Królestwem Francji.

Ludwik XIV centralizuje władzę we Francji

W sierpniu 1661 roku król Ludwik XIV ogłosił się jako absolutny władca francuskiej monarchii, po śmierci swojego głównego ministra, kardynała Mazarina.

Ludwik XIV scentralizował władzę we Francji, utrzymując swój dwór w Pałacu Wersalskim (który był również jego domem), a także w miejscu, w którym obradował francuski parlament. Oprócz wykorzystania pałacu jako miejsca politycznego i centrum życia królewskiego, był on również wykorzystywany jako miejsce przyjęć dla króla Ludwika, który przyjmował gości.

Możesz wybrać lekcje francuskiego online, aby lepiej zrozumieć kulturę kraju, wpisując np. język francuski Łódź” w wyszukiwarkę Superprof.

Pomnik z Pałacem Wersalskim w tle.
Pałac wersalski został przekształcony w centrum dworu Ludwika XIV. | źródło: Unsplash - Tiffany Cade

Organizowanie różnorodnych wydarzeń w jednym miejscu oznaczało, że Król Słońce (jak go nazwano) był w stanie zjednoczyć życie królewskie i polityczne, jednocześnie trzymając w ryzach niesfornych szlachciców.

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest odpowiedzialna za wiele cech współczesnej Francji.

Rewolucja rozpoczęła się od szturmu na Bastylię w 1789 r. przez członków Stanu Trzeciego (ówczesna nazwa pospólstwa). Bastylia była celem ataku ze względu na to, co reprezentowała: monarchię i jej potęgę.

Gniew wobec monarchii i króla Ludwika XVI, w szczególności, spowodowany był nieuczciwym opodatkowaniem Stanu Trzeciego, podczas gdy szlachta i duchowieństwo były zwolnione z opłacania podatku. W czasach spowolnienia gospodarczego Stan Trzeci uznał za stosowne wziąć sprawy w swoje ręce i utworzył Zgromadzenie Narodowe.

Zgromadzenie Narodowe ogłosiło się suwerenem Francji, co oznacza, że ma kontrolę nad rządem, a nawet nad królem.

Maximilien Robespierre został liderem Zgromadzenia Narodowego i zdecydował, że każdy, kto sprzeciwiał się rewolucji, był winny zdrady i powinien zostać skazany na śmierć pod gilotyną.

Wśród ofiar rewolucji byli król Ludwik XVI i jego żona Maria Antonina.

II wojna światowa i Francji Vichy

II wojna światowa była burzliwym okresem dla Europy - podobnie jak dla Francji, która znalazła się w ogniu krzyżowym.

W 1940 roku Francja i Niemcy podpisały zawieszenie broni, które podzieliło Francję na dwie części. Północne i zachodnie regiony Francji miały zostać zajęte przez wojska niemieckie, a pozostała część została nazwana Wolną Strefą.

Ponieważ Paryż, stolica kraju, był okupowany, państwo francuskie musiało znaleźć inne centrum życia politycznego w nieokupowanej Wolnej Strefie. Wybrali miasto Vichy.

Marszałek Phillippe Pétain został ogłoszony przywódcą Francji Vichy, a następnie ustanowił reżim oparty na konserwatywnych i autorytarnych standardach podobnych do tych z nazistowskich Niemiec.

Doprowadziło to do zlikwidowania postępowych ruchów w Paryżu, a nawet zrezygnowania z narodowego motta Francji, Liberté, égalité, fraternité (wolność, braterstwo, równość), zastępując je ideą Travail, famille, patrie (praca, rodzina, ojczyzna).

Ostatecznie marszałek Pétain zgodził się współpracować z Niemcami. Spotkało się to jednak z silnym ruchem oporu.

Reżim Vichy dobiegł końca wraz z wyzwoleniem Francji przez aliantów w 1944 roku.

Rewolucja francuska

Przyjrzyjmy się rewolucji francuskiej bardziej szczegółowo.

Co przyczyniło się do jej wybuchu? W jaki sposób odcisnęła swoje piętno na Francji?

Jak wiemy, rewolucja francuska z 1789 r. nastąpiła z powodu niezadowolenia ludzi w kwestii podziału bogactwa i władzy we Francji.

Pod względem poziomu życia i zdrowia fizycznego XVIII wiek był znacznie wygodniejszym okresem dla obywateli Francji ze wszystkich klas społecznych, w porównaniu do wcześniejszych epok. Rezultatem tego był wzrost liczby ludności i dobrobytu gospodarczego. Jednak sukces ten był nieco krótkotrwały, ponieważ Francja weszła w okres niestabilności pod koniec wieku.

Długi powstałe w wyniku licznych wojen XVIII wieku postawiły władców Francji w trudnej sytuacji.

Chcąc załagodzić problemy finansowe swojego kraju, król Ludwik XVI zwrócił się o pomoc do zespołu doradców. Niestety dla króla Ludwika ich radą była reforma systemu podatkowego, o czym król nie chciał w ogóle słyszeć.

Francusli napis liberté, égalité, fraternité, nad kolumnami.
Liberté, égalité, fraternité to motto republiki od czasów rewolucji. | źródło: Pixabay - falco

Kiedy król Ludwik zwolnił swoich doradców, Charles de Calonne został mianowany na ministra finansów, jednak on też próbował opodatkować arystokrację. Nic dziwnego, że szlachta nie była zadowolona tą perspektywą i odmówiła spełnienia żądań Calonne, prowadząc Francję w kierunku nieuniknionego kryzysu finansowego.

Niespokojna arystokracja, zgorzkniała burżuazja i zmęczeni chłopi w kraju na skraju bankructwa - idealny klimat dla rewolucji.

W 1789 roku król Ludwik XVI złożył ostateczną ofertę rozwiązania problemów finansowych Francji, gromadząc Stany Generalne. Stany Generalne były zgromadzeniem, w którym reprezentowane były wszystkie trzy sektory ludności francuskiej.

Na nieszczęście dla króla Ludwika to spotkanie w Wersalu nie przebiegło zgodnie z planem, a spór co do sposobu, w jaki zostanie podjęta ostateczna decyzja, zakończył się odejściem Stanu Trzeciego (który reprezentował pospólstwo) ze Stanów Generalnych. Następnie Stan Trzeci utworzył Zgromadzenie Narodowe i ogłosił się suwerennym władcą kraju.

Wraz ze wzrostem popularności Zgromadzenia Narodowego rosło one również w siłę, a więc apetyt na rewolucję również znacznie wzrósł.

Członkowie Zgromadzenia Narodowego złożyli przysięgę w sali do gry w piłkę w czerwcu 1789 r., deklarując, że zgromadzenie nie zaprzestanie działalności, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie nowej konstytucji dla Francji.

Rewolucja wisiała w powietrzu a lud Francji zjednoczył się we wspólnej sprawie. Nie była to dobra wiadomość dla króla Ludwika, który zaczął gromadzić wojska w obronie swojego reżimu, poddając się jednocześnie naciskom Zgromadzenia Narodowego.

Publiczne oburzenie na monarchię i jej faworytów doprowadziło do zamieszek i aktów wandalizmu w całym kraju. Najbardziej znanym z nich był szturm na Bastylię, paryską fortecę reprezentującą potęgę monarchii we Francji, która została zaatakowana przez członków Stanu Trzeciego, w celu przejęcia broni trzymanej w więzieniu. Następnie na wsi chłopi zaatakowali rezydencje właścicieli ziemskich i uwolnili się od nieuczciwych kontraktów.

Ostatecznie dług zaciągnięty przez kraj opłacono przez nacjonalizację ziemi będącej własnością Kościoła. Dało to wielu ludziom i rolnikom możliwość zakupu ziemi i nabycia własności ziemskich.

W miarę jak problemy finansowe kraju schodziły na drugi plan, kolejne problemy przez nie spowodowane rosły w siłę.

W Zgromadzeniu Narodowym nastąpił teraz podział - czy monarchia powinna zostać, czy odejść?

Z tego rozłamu wyłoniły się dwie główne grupy w Zgromadzeniu Narodowym: żyrondynowie, którzy oponowali za zachowaniem monarchii i jakobini, popierający jej abolicję.

Po kolejnych niepokojach społecznych i wojnach nacjonalistycznych z krajami sąsiednimi Zgromadzenie Narodowe zostało zastąpione Konwentem Narodowym, który ogłosił Francję republiką, po zniesieniu monarchii.

Konwent Narodowy skazała Ludwika XVI na śmierć pod gilotyną w styczniu 1793 roku, a jego żona, Maria Antonina, została stracona w październiku tego samego roku.

Jednak egzekucja rodziny królewskiej nie oznaczała końca rewolucji.

Przywódca jakobinów Maximilien Robespierre skazał ponad 15 000 ludzi na ten sam los, który spotkał króla Ludwika i jego żonę, w obawie przed kontrrewolucją. To makabryczne poczynania nazwano Wielkim Terrorem.

Kiedy francuska gospodarka ustabilizowała się, a zagrożenie atakiem zniknęło, sam Robespierre został stracony, ponieważ kontynuacja jego morderczego szaleństwa nie była już uzasadniona.

Rewolucja francuska zakończyła się wraz z klęską Napoleona Bonaparte w najnowszej próbie rządzenia Francją i jego deklaracji jako władcy nowej republiki. Dowiedz się więcej od nauczyciela, wpisując korepetycje francuski w wyszukiwarkę Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Ważne postacie w historii Francji

Francja jest ojczyzną wielu sławnych ludzi - poznajmy historie kryjące się za słynnymi nazwiskami!

Joanna d'Arc (1412-1431)

Joanna d'Arc urodziła się w 1412 r. w okresie wojny stuletniej, którą później zakończyła w wieku zaledwie 18 lat, kiedy poprowadziła armię francuską do zwycięstwa. Ta wojna, która toczyła się między Anglią a Francją, rozpoczęła się o to, który kraj miał umieścić następcę na tronie francuskim.

Joanna d'Arc jest chyba najbardziej znana ze swojej pobożności, która doprowadziła do jej zwycięstwa, ale również do jej śmierci.

Joan twierdziła, że widziała św. Michała i św. Katarzynę w serii wizji, którzy powiedzieli jej, że ma zostać zbawczynią swojego kraju. Jej pierwszą boską misją było udanie się na audiencję u następcy francuskiego tronu, Karola, podczas której omawiała wypędzenie Anglików, co miałoby skutkować objęciem tronu przez Karola jako króla.

Złoty pomnik Joanny d'Arc na koniu.
Joanna d'Arc została uznana świętą przez Kościół katolicki w 1920 roku. | źródło: Pixabay - Wolfgang Claussen

Po serii bitew prowadzonych przez Joannę u boku Karola, Francja odzyskała władzę nad ziemią przejętą przez Anglików, a w lipcu 1429 roku Karol został koronowany na Karola VII.

Nie był to jednak koniec konfliktu a Joanna d'Arc została wzięta jako zakładniczka przez wspierających Anglików Burgundów, którzy następnie sprzedali ją Anglikom.

Wciąż nieprzekonany co do prawdy w religijnych przeżyciach Joanny, Karol VII nie próbował jej uwolnić, a Joanna d'Arc została postawiona przed sądem, gdzie została oskarżona o herezję i czary - przestępstwa, za które została później spalona na stosie w wieku 19 lat.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Podczas gdy rewolucja francuska była w pełnym rozkwicie, młody Napoleon Bonaparte szybko awansował w szeregach francuskiej armii i ostatecznie ogłosił się cesarzem Francji w 1804 roku, po zamachu stanu, który odbył się pięć lat wcześniej.

Napoleon jest najbardziej znany ze swojego celu, jakim jest rozszerzenie imperium francuskiego i wojen, które toczył z różnymi krajami europejskimi, próbując to osiągnąć.

Podczas tych wojen, zwanych wojnami napoleońskimi, Napoleon doświadczył zarówno zwycięstwa, jak i porażki w bitwie. Najbardziej znaną z tych bitew jest bitwa pod Waterloo, w której Napoleon został pokonany przez połączone siły wojsk brytyjskich i pruskich - klęska, która zmusiła go do porzucenia korony francuskiej.

Po klęsce pod Waterloo i abdykacji Napoleon został wygnany na Wyspę Świętej Heleny, terytorium brytyjskie, na którym później zmarł.

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)

Pochodząca z Polski Maria Skłodowska-Curie była naturalizowaną obywatelką Francji, której osiągnięcia w świecie nauki, a zwłaszcza w badaniach nad substancjami radioaktywnymi, uczyniły ją jedną z najsłynniejszych Francuzek w historii.

Wraz z mężem Piotrem, Marii Curie przypisuje się odkrycie samej radioaktywności, a także odkrycie pierwiastków polonu i radu.

Jej badania i odkrycia dotyczące radioaktywności, termin zaproponowany przez samą Curie, sprawiły, że Maria Curie nie tylko była pierwszą kobietą nominowaną do Nagrody Nobla, ale także pierwszą osobą, która dwukrotnie otrzymała nagrodę.

Jednak praca Curie w dziedzinie fizyki i chemii nie zakończyła się na tym prestiżowym uznaniu.

Kiedy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, Marie Curie pracowała nad promowaniem używania przenośnych aparatów rentgenowskich w miejscu konfliktu, aby ranni żołnierze mogli otrzymać potrzebne im leczenie jak najszybciej.

Uważa się, że życie Curie zostało skrócone przez jej długotrwałe narażenie na substancje radioaktywne, podczas wieloletnich badań. Zmarła w wieku 66 lat z powodu niedokrwistości aplastycznej.

Słynne francuskie zwycięstwa i porażki wojskowe

Pozycja Francji w środku Europy sprawiła, że to właśnie ona była miejscem wielu konfliktów europejskich. Nie tylko to, ale Francuzi mają również reputację inicjowania własnych konfliktów.

Niezależnie od tego, jaką wojnę studiujesz, Francuzi wydają się w niej grać główną rolę i jest kilka bitew, które zawsze pojawiają się, gdy mówimy o historii wojskowości - więc jaka była rola Francji w tych bitwach? Co doprowadziło do ich zwycięstwa lub porażki?

Poznaj słynne francuskie konflikty, które toczyły się w Europie i nie tylko.

Bitwa pod Hastings

1066 rok to bardzo słynna data dla Brytyjczyków, ponieważ oznacza rok, w którym najechano Anglię, a jej korona została zabrana królowi Haroldowi przez Wilhelma Normandzkiego.

Wydawało się, że atak Wilhelma nie mógł nastąpić w gorszym momencie dla króla Harolda, który właśnie wrócił z innej bitwy, w której skutecznie obronił swoją koronę przed Haraldem Hardradą z Norwegii.

Po rozpoczęciu bitwy wojska angielskie zachowały swoją pozycję podczas gdy armia Wilhelma zaatakowała. Taktyka wojsk króla Harolda ostatecznie odstraszyła Normanów i na wieść, że ich przywódca, Wilhelm, został zabity, armia Normanów zaczęła uciekać.

W szokującym akcie odwagi i protestu Wilhelm z Normandii wyjechał przed swoich żołnierzy i zdjął hełm, oświadczając, że plotki są nieprawdziwe i wojsko ma kontynuować podbój.

Oddziały normańskie, ze swoją nowo zdobytą pewnością siebie, z powodzeniem zaatakowały Anglików po raz kolejny.

Po śmierci króla Harolda i wielu wysokich rangą oficerów armia angielska uciekła, a Wilhelm z Normandii został Wilhelmem Zdobywcą.

Bitwa pod Azincourt

Bitwa pod Azincourt toczyła się na północy Francji między Anglikami a Francuzami w 1415 roku, podczas wojny stuletniej. Jej wynikiem była klęska Francuzów.

Zwycięstwo wojsk angielskich i walijskich było szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę fakt, że Francuzi mieli po swojej stronie więcej ludzi.

Łucznik o zachodzie słońca.
Bitwa pod Azincourt słynie z użycia łuku angielskiego. | źródło: Pixabay - Paul Barlow

Wojska angielskie i walijskie prowadził do boju król Henryk V, który twierdził, że jest spadkobiercą tronu francuskiego. Z drugiej strony wojska francuskie były dowodzone przez Charlesa d'Albreta, ówczesnego konetabla francuskiego.

Druga bitwa pod Ypres

Druga bitwa pod Ypres, która rozegrała się w środku I wojny światowej w 1915 roku, toczyła się między aliantami (obejmującymi państwa Imperium Brytyjskiego, Francji i Belgii) a Niemcami. Bitwa zakończyła się zwycięstwem aliantów, do których należała Francja.

Druga bitwa o Ypres trwała prawie miesiąc i składała się z serii mniejszych bitew.

Położone w pobliżu granicy belgijsko-francuskiej flamandzkie miasto Ypres było wartościowym atutem strategicznym, a kontrola nad nim była powodem wybuchu bitwy.

Taktyka ataku, użyta w tej bitwie przez wojska niemieckie, czyni ją tak sławną. Druga bitwa pod Ypres była pierwszą bitwą, w której jako broni użyto toksycznego gazu.

Niemcy wybrali chlor, ze względu na jego wysoką toksyczność, co spowodowało, że wielu mężczyzn straciło życie w Ypres, kiedy go wdychali. Gaz został uwolniony z butli, które zostały umieszczone wzdłuż granicy obszaru znajdującego się w posiadaniu wojsk francuskich. Ci, którzy nie zostali zabici przez gaz, natychmiast uciekli z miejsca zdarzenia w panice.

Co ciekawe, gaz ten nie zapewnił Niemcom zwycięstwa i obrony terytorium przed angielsko-kanadyjskimi wojskami, co oznaczało triumf sojuszników.

Wielka Brytania kontra Francja: związek miłości i nienawiści

Mieszkając na Wyspach Brytyjskich, nierzadko słyszy się dowcipy o Francuzach i żabich udkach, bagietkach i skłonności do strajku - ale czy istnieją jakieś dobre powody, aby opinia o Francuzach w oczach Brytyjczyków była taka a nie inna?

Patrząc tylko na historię militarną obu krajów, łatwo zobaczyć, że Wielka Brytania i Francja mają równy udział w konfliktach w przeszłości, jednak ich współpraca jako sojuszników w najnowszej historii, a także ich wspólne interesy imperialistyczne składają się na złożoną relację między oboma narodami.

W dzisiejszym dyskursie politycznym między Wielką Brytanią a Francją, z francuskim prezydentem, wciąż można dostrzec oznaki nieporozumień. Emmanuel Macron, nalega, aby Wielka Brytania zapłaciła za Brexit. W następstwie Brexitu francuska opinia o Brytyjczykach wydaje się mieć większą wagę niż poprzednio.

Aby dowiedzieć się więcej o języku używanym we Francji, wpisz w wyszukiwarkę Superprof francuski nauka online” lub dowolną nazwę miasta np. „kurs francuskiego Kraków” na platformie!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.