Rewolucja francuska 1789 roku jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych wydarzeń w historii Francji.

Konsekwencje rewolucji doprowadziły do powstania kilku kluczowych aspektów, które definiują polityczne kierowanie współczesną Francją, a także wartości wyznawane przez naród francuski.

Rewolucja wyznaczyła kluczowy punkt w historii Francji i Europy, gdy Francja przekształciła się z królestwa w republikę rządzoną przez jej lud.

Ale jakie okoliczności doprowadziły do początku rewolucji? Jakie były skutku tego historycznego wydarzenia?

Superprof jest tutaj, aby wyjaśnić wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucji francuskiej i jej wkładzie we współczesną Francję!

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Kalendarium rewolucji francuskiej

Rewolucja francuska 1789 r. wybuchła z różnych powodów. Jednym z głównych był fakt, że większość ludności we Francji była niezadowolona ze sposobu rządzenia krajem, pod względem ekonomicznym i politycznym.

Rzućmy okiem na przebieg wydarzeń, które miały miejsce przed, w trakcie i po rewolucji francuskiej.

Trudna sytuacja finansowa

Większa populacja i boom gospodarczy sprawiły, że XVIII wiek był w większości okresem, w którym Francuzi cieszyli się wyższym standardem życia niż poprzednio.

Niestety, ten okres dobrobytu nie trwał długo, a koniec XVIII wieku przyniósł gwałtowny spadek stabilności gospodarczej kraju, ponieważ przywódcy Francji musieli stawić czoła zadłużeniom wynikającym z uwikłania w różne wojny z Brytyjczykami w rewolucji amerykańskiej, która zaowocowała powstaniem Stanów Zjednoczonych.

Flaga amerykańska na tle nieba.
Za zadłużenie kraju odpowiedzialne były konflikty zbrojne między Wielką Brytanią a koloniami amerykańskimi, w których brała udział Francja. | źródło: Pixabay - Vivien Salas

W tym czasie panował monarcha Król Ludwik XVI, który został ostatnim monarchą Francji.

Próbując rozwiązać problemy finansowe swojego narodu, król zwrócił się do swoich doradców finansowych, z których opinią nie mógł się zgodzić: należy zreformować francuski system podatkowy.

Ludwik był pewien, że musi istnieć inny sposób, aby uratować kraj przed bankructwem, więc zwolnił swoich doradców i zwrócił się do Charlesa de Calonne, ministra finansów.

Calonne doradził królowi Ludwikowi, że aby zebrać fundusze na spłatę długu publicznego, francuska szlachta i duchowieństwo - dwie grupy osób, które wcześniej były zwolnione z podatku - powinny teraz być zobowiązane do jego zapłaty.

Po raz kolejny rada została źle przyjęta przez króla Ludwika, ale Calonne nie zrezygnował i próbował nałożyć ten nowy podatek. Zgodnie z przewidywaniami, działanie ministra nie poszło pomyślnie, a arystokracja odrzuciła żądania Calonne'a.

Gdy król Ludwik XVI i Calonne próbowali wymyślić nowe rozwiązanie, kraj pogrążył się dalej w kryzysie ekonomiczny. Trudności finansowe były przyczyną frustracji w każdym sektorze społeczeństwa.

Wybierając kurs języka francuskiego online, możesz nauczyć się historii francuskiej od prawdziwego pasjonata!

Kwestionowanie Ancien Régime

Podczas gdy arystokracja poczuła się urażona próbą wykorzystania ich pieniędzy na spłatę długu narodowego, dokonaną przez Calonne'a, reszta populacji miała już dość sposobu rządzenia krajem.

Lata słabych plonów sprawiły, że jedzenie było drogie i doprowadziły do ubóstwa francuskie chłopstwo (znane jako stan trzeci w systemie feudalnym), które stanowiło ogromną większość populacji, podczas gdy bogaci właściciele ziemscy w niewielkim stopniu przyczyniali się do wzrostu dobrobytu.

W całym zamieszaniu, król Ludwik XVI i Calonne w 1789 r., w celu omówienia rozwiązania zwołali Stany Generalne, organy reprezentujących trzy sektory społeczeństwa francuskiego: duchowieństwo (stan pierwszy), szlachtę (stan drugi) i chłopów (stan trzeci).

W okresie poprzedzającym zebranie każdy stan sporządził listy swoich żądań, które miały zostać poruszone z królem. W przypadku trzeciego stanu jedną z tych kwestii była reprezentacja na zgromadzeniu. Chociaż stanowili dziewięćdziesiąt osiem procent populacji, głos trzeciego stanu nadal mógł zostać unieważniony przez głosowanie pierwszego lub drugiego stanu.

Znaczenie statusu społecznego doprowadziło do żądań o reformę polityczną i przygotowało grunt pod rewolucję, a spotkanie nie przebiegło tak, jak spodziewał się tego król. Po odrzuceniu żądań stanu trzeciego do równych praw wyborczych, chłopstwo i mieszczaństwo opuściło Stany Generalne i utworzyło Zgromadzenie Narodowe, które, biorąc pod uwagę jego przewagę liczebną, mogło zadeklarować się suwerennym władcą Francji.

Zgromadzenie Narodowe we Francji

Utworzenie Zgromadzenia Narodowego było pierwszym dużym krokiem w kierunku rewolucji, a gdy jego członkowie złożyli przysięgę w sali do gry w piłkę, rewolucja była nieunikniona.

Składając przysięgę w sali do gry w piłkę, Zgromadzenie Narodowe zobowiązało się nie rozpadać się, dopóki Francja nie przyjmie nowej konstytucji. Przysięga jest tak nazywana, ponieważ odbyła się w sali do gry w piłkę w pobliżu pałacu wersalskiego, gdyż król Ludwik XVI zablokował dostęp do zwykłej sali konferencyjnej.

Zgromadzenie Narodowe nadal spotykało się w Wersalu, gdy przygotowywało nową konstytucję, ale choć obywatele Francji mieli poczucie nadziei, ludność obawiała się również, że król będzie próbował odzyskać kontrolę, mobilizując swoje wojska.

Ten strach został rozwiązany przez akty przemocy wobec symboli monarchii i władzy w stolicy. Najbardziej godnym uwagi atakiem, który, jak się uważa, zasygnalizował początek rewolucji francuskiej, był szturm na Bastylię.

Szturm na Bastylię

Bastylia była fortecą zbudowaną w celu ochrony Paryża podczas wojny stuletniej, która służyła jako więzienie. Była postrzegana jako symbol nadużycia władzy francuskiej rodziny królewskiej i arystokratów, a ponieważ mieściła w sobie broń, zaatakowali go niezadowoleni paryżanie, zabierając armaty i proch oraz wypuszczając więźniów na wolność.

Buntownicza atmosfera ogarnęła także ludność poza miastem. Szturm Bastylii oznaczał koniec feudalizmu, chłopi wiejscy porzucili restrykcyjne kontrakty i zdewastowali własność ziemian.

Problem zadłużenia Francji został ostatecznie rozwiązany poprzez nacjonalizację ziemi będącej własnością Kościoła.

Nie tylko uratowało to francuską gospodarkę, ale także dało szansę niższym klasom na nabycie własności ziemskiej.

Możesz zacząć brać lekcje języka francuskiego online lub poszukać nauczyciela w okolicy, wpisując np. francuski Kraków w wyszukiwarkę Superprof.

Fajerwerki przy Wieży Eifla.
Dzień Bastylii obchodzony jest co roku 14 lipca. | źródło: Pixabay - David Mark

Antyfeudalna gorączka, która ogarnęła naród, zaowocowała spisaniem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Deklaracja ta była dokumentem, który zainspirował większość porewolucyjnej konstytucji Francji.

W dokumencie stwierdzono, że wszyscy obywatele Francji będą mieli równe prawa niezależnie od klasy społecznej i wolności słowa. Jedną z najważniejszych części Deklaracji był artykuł o końcu feudalizmu i immunitetu podatkowego.

Kilka aspektów deklaracji, takich jak prawa człowieka i obywatela widać w dzisiejszej francuskiej konstytucji.

Choć wydawało się, że Zgromadzenie Narodowe z powodzeniem wdraża swoje pomysły, w samym Zgromadzeniu wyszły na jaw nowe problemy, jeśli chodzi o podjęcie kontrowersyjnego tematu monarchii, które doprowadziły do podziału Zgromadzenia Narodowego.

Kontrowersje wokół roli monarchii

Grupy po każdej stronie sporu, żyrondynowie (którzy byli za nadaniem monarchii pewnej władzy konstytucyjnej) i jakobini (którzy chcieli całkowicie znieść monarchię i utworzyć republikę) były nieustępliwe.

Pierwsza konstytucja odzwierciedlała obie strony sporu, a królowi przyznano prawo zawetowania decyzji podjętych przez rząd.

Wybrano Zgromadzenie Prawodawcze, które miało rządzić krajem, w rezultacie Prusom i Austrii została wypowiedziana wojna, ponieważ Zgromadzenie obawiało się kontrrewolucji ze strony szlachetnych Francuzów, którzy tam uciekli. Kiedy Francuzi walczyli z tym potencjalnym zagrożeniem, jakobini rozpoczęli kampanię przemocy przeciwko królowi.

Zakończyło się to zastąpieniem Zgromadzenia nowo powołaną jednostką nazwaną Konwentem Narodowym. Był to rząd, który zniósł monarchię francuską i nakazał egzekucję króla Ludwika XVI i Marii Antoniny, jego żony w 1793 roku.

Monarchia została zniesiona, a jakobini osiągnęli swój cel, ale zagrożenie kontrrewolucją było zbyt duże dla jakobińskiego przywódcy, Maximiliena Robespierre, który skazał 15 000 ludzi na śmierć w czasie tzw. „Wielkiego Terroru”.

Życie Robespierre'a dobiegło końca, gdy sąd orzekł, że jego morderczy szał nie pomaga już w zapewnieniu Francji bezpieczeństwa.

Korepetytorzy z Superprof przekażą ci wiedzę o historii i kulturze kraju podczas lekcji języka francuskiego online!

Jak rewolucja zmieniła współczesną Francję

Rewolucja francuska całkowicie przekształciła krajobraz polityczny i społeczny kraju.

Znaki rewolucji 1789 roku są widoczne wszędzie we francuskim stylu życia. Na przykład 14 lipca jest świętem narodowym we Francji, znanym jako Dzień Bastylii, ponieważ wyznacza rocznicę szturmu Bastylii. Obywatele Francji świętują wydarzenie rozpoczynające rewolucję francuską, która przyczyniła się do powstania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie rodzą się równi.

Również francuskie motto ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej. Fraza liberté, égalité,fraternité (wolność, równość, braterstwo) zostało po raz pierwszy użyta w kontekście publicznym przez Maximiliena Robespierre'a w 1790 roku i stała się dominującym mottem francuskiego życia we wszystkich aspektach.

Jeśli podobał ci się ten artykuł, zajrzyj na nasz blog: Francuska historia wojskowa!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.