„Im więcej czytasz, tym więcej rzeczy będziesz wiedział. Im więcej się nauczysz, tym więcej miejsc będziesz odwiedzać”. -Dr. Seuss

Dla wielu młodych w dzisiejszym współczesnym świecie czytanie podręczników informacyjnych wydaje się obcym pojęciem.

Tak, istnieją dobre internetowe zasoby do nauki geografii, niemniej jednak ważne jest, aby podkreślić znaczenie książek edukacyjnych, które zapewniają uczniowi pełne zrozumienie danej dyscypliny akademickiej.

Zakup dodatkowych podręczników lub e-booków do przejrzenia w późniejszym czasie poza klasą to doskonały sposób na to, aby uczniowie szkół podstawowych lub średnich byli o krok przed nauczycielem i zdali egzaminy końcowe.

Dlatego bez dalszej zwłoki Superprof znalazł najlepsze dostępne obecnie na rynku książki do nauki geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Zapewniono również kilka pomocnych wskazówek od bardziej doświadczonych uczniów; bo kto nie potrzebuje od czasu do czasu małej rady?

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Andrzej
5
5 (2 oceny)
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
5
5 (2 oceny)
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Korzyści z nauki geografii

Istnieje wiele powodów, dla których chciałbyś zdobywać wiedzę z geografii w czasie swojej nauki w szkole średniej lub na studiach: aby lepiej zrozumieć planetę, na której żyjemy, być na bieżąco z zagrożeniami środowiskowymi dla ludzkości, być na bieżąco z tym, jak ludzie mogą ratować środowisko i otwierać możliwości podróżowania po świecie.

Co więcej, geografia to bardzo szeroki przedmiot, który jest postrzegany przez uniwersytety i pracodawców jako solidny i rozrosły przedmiot akademicki z wieloma umiejętnościami, które mogą przydać się w różnych aspektach życia. Przedmiot ten łączy w sobie sztukę i naukę, a także łączy się z wieloma innymi przedmiotami w programie nauczania, co czyni go idealnym przedmiotem do studiowania z innymi przy ubieganiu się o stopień uniwersytecki.

Możesz być zaskoczony, ile miejsc pracy czeka na Ciebie po ukończeniu studiów z geografii!

Chcesz więc dowiedzieć się, jakiego rodzaju rzeczy będziesz się uczyć, jeśli zdecydujesz się na zdobycie kwalifikacji z geografii w III Rzeczpospolitej Polskiej? Ministerstwo Edukacji Narodowej ma dla Ciebie takie rozwiązanie:

 • Klasy IV-VIII szkoły podstawowej:

,,Wartość edukacyjna geografii jako przedmiotu szkolnego wynika z integrowania wiedzy ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. Takie holistyczne i zarazem relacyjne ujęcie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pomaga mu stworzyć całościowy obraz świata i kraju ojczystego, łączyć refleksję nad pięknem i harmonią świata przyrody z racjonalnością naukowego poznania, rozwijać umiejętności rozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego i oceny działalności w nim człowieka, kształtować pozytywny obraz Polski i więzi zarówno z małą, jak i dużą ojczyzną. Geografia szkolna powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Ma ona także prowadzić do zdobywania i pogłębiania przez ucznia wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Geografia, w tym szczególnie zajęcia prowadzone w terenie, powinny przyczyniać się do zrozumienia sensu i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez poznawanie przykładów racjonalnego gospodarowania, oceny zamieszkiwanego środowiska, poczucie odpowiedzialności za tworzenie ładu i piękna w miejscach swego życia. Integralną część kształcenia geograficznego stanowi geograficzna edukacja regionalna. Zdobywanie wiedzy geograficznej o „małej ojczyźnie” i własnym regionie oraz sprowadzenie geograficznego poznania do „tu i teraz”, nadaje edukacji konkretny wymiar, który można łatwo przełożyć na działania praktyczne w codziennym życiu ucznia. Ma to szczególne znaczenie w dobie upodmiotowienia społeczności lokalnych, a wraz z tym kształtowania się emocjonalnych więzi ucznia ze swoim miejscem. Treści geograficzne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia edukacji patriotycznej. Istotne jest w niej odniesienie do różnych skal przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Ważne zadanie geografii szkolnej kształtującej postawy patriotyczne i poczucie dumy z bycia Polakiem powinno być realizowane za pomocą działań dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie. Ugruntowana świadomość własnej wartości i korzeni oraz tożsamość terytorialna, kształtowana w procesie poznawania geografii własnego regionu oraz kraju ojczystego, stanowi we współczesnym świecie fundament rozumienia innych narodów i kultur bez obawy o utratę własnej tożsamości."

 • Na poziomie szkoły średniej:

,,Nowa podstawa programowa do szkół ponadpodstawowych wprowadza istotne zmiany w rozumieniu funkcji i roli edukacyjnej geografii. Jej założeniem jest wykorzystanie potencjału edukacyjnego geografii w zakresie walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych. W konstruowaniu podstawy programowej przyjęto, że głównym celem geografii jako przedmiotu szkolnego jest poznawanie własnego kraju i świata jako zintegrowanej całości, w której zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne są ze sobą ściśle powiązane na zasadach wzajemnych uwarunkowań i zależności. Lekcje geografii powinny zatem sprzyjać rozumieniu przez ucznia istniejących powiązań i zależności w środowisku geograficznym, zarówno przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, jak i we wzajemnych relacjach człowiek – przyroda. Nowa podstawa programowa tworzy ramy do zdobywania wiedzy przydatnej w życiu codziennym, kształtowania szeregu umiejętności oraz pozytywnych postaw ucznia w odniesieniu do własnego kraju i środowiska, w którym żyje. W podstawie programowej połączono treści z zakresu geografii fizycznej i społeczno-gospodarczej oraz położono większy nacisk na kształtowanie umiejętności i szukanie relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi. Nauczyciel może rozszerzyć podstawowy zakres treści na temat środowiska przyrodniczego o zagadnienia, które uzna za niezbędne dla wyjaśnienia procesów globalnych. W każdym przypadku, wybór i układ omawianych tematów powinien być dostosowany do potrzeb i zdolności uczniów.
Podczas zajęć z geografii w zakresie rozszerzonym, z powodu rozdzielenia w podstawie programowej zagadnień geografii świata od geografii Polski, wskazane jest poświęcenie przynajmniej 1/3 czasu na edukację w zakresie geografii Polski. Ważne jest, aby uczniowie zrozumieli sens i warunki realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez poznawanie przykładów racjonalnego gospodarowania w środowisku, znaczenia planowania przestrzennego, poprawy jakości życia człowieka, poczucia odpowiedzialności za tworzenie ładu i piękna w miejscach swego zamieszkania."

Geografia jest, jak można sobie wyobrazić, świetnym tematem, który warto zgłębiać, jeśli interesuje Cię zmiana klimatu i kwestie ekologiczne lub chcesz zaangażować się w badania nad zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Co więcej, dobre zrozumienie globalnej gospodarki może pomóc Ci radzić sobie w biznesie, podczas gdy wiedza o dobrobycie może być pomocna, jeśli wejdziesz w świat prawa. No i przedmiot może być nawet po Twojej stronie, jeśli chcesz zostać lekarzem, weterynarzem lub pielęgniarką, ponieważ już wiesz, jak środowisko wpływa na zdrowie, przetrwanie i ponowne zasiedlenie planety przez ludzi i zwierzęta.

Jeśli nie przeczytałeś jeszcze wystarczająco dużo, aby dać się przekonać, sprawdź jeszcze kilka powodów, dla których warto poświęcić więcej czasu na naukę geografii:

1. Istnieje potencjał do studiowania za granicą

Zgodnie z naturą przedmiotu, podjęcie studiów na kierunku geografia może zabrać Cię w różne miejsca. W rzeczywistości studenci geografii mogą naprawdę skorzystać na spędzaniu czasu poza krajem ojczystym, ponieważ nauczą ich o różnych klimatach, ekosystemach, kulturach i wielu innych. Możliwość doświadczenia tego z pierwszej ręki, na własne oczy jest nieoceniona dla studenta geografii, ale podróżowanie po świecie może stać się bardziej regularną rzeczą, jeśli skończysz w odpowiedniej pracy lub po prostu nie możesz pozostać w jednym miejscu na długo!

2. Geografia jest empiryczna

To, co tak wielu ludzi uwielbia w geografii jako przedmiocie, to fakt, że styl uczenia się jest tak zróżnicowany. Nie chodzi o siadanie w klasie na każdej lekcji, więc znaczna część lekcji ma charakter praktyczny – empiryczny – z natury. W zróżnicowanym środowisku uczenia się uczniowie na geografii często odkrywają, że w ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek szkolnych opartych na badaniach.

Praca w terenie jest ogromną częścią postępów w geografii, umożliwiając badanie Ziemi i wielu innych rzeczy.

3. Oferuje uniwersalne umiejętności

Dzięki połączeniu metod nauczania i uczenia się, geografia jest przedmiotem, który w naturalny sposób rozwija szereg umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach życiowych, nie wspominając o innych przedmiotach. Na przykład geografia zapewnia dobre umiejętności komunikacyjne, świetną etykę pracy zespołowej, większą dbałość o szczegóły i zdolność efektywnej analizy danych.

4. Geografia otwiera wiele ścieżek zawodowych

Absolwenci geografii naprawdę mogą mieć bogaty wybór zawodów po ukończeniu studiów. Jak już odkryliśmy, studenci geografii zwykle zdobywają szeroki zakres umiejętności, których pracodawcy poszukują. Jednak, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji i być może studiować przydatny kierunek, taki jak studia informatyczne obok geografii, aby zdobyć dodatkowe poszukiwane umiejętności.

5. Świadomość kulturowa

Może się tak nie wydawać, ale geografia może naprawdę otworzyć oczy na świat i sprawić, że będziesz bardziej wzbogacony kulturowo (zwłaszcza jeśli podróżujesz daleko, aby uzyskać dyplom). To, co studiujesz na temat geografii, jest często pod wpływem ludzkich zachowań, co oznacza, że ​​musisz zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób, jakie tradycje utrzymują (na przykład w takich aspektach jak architektura lub rolnictwo). To wszystko oznacza, że ​​będziesz lepiej rozumieć ludzi ze wszystkich środowisk.

Najlepsze książki do nauki geografii fizycznej

osoba trzymająca kartę płatniczą podczas transakcji wykonywanej online
Wiele książek do geografii można kupić w sklepach internetowych. (Źródło: Pixabay)

Geografia fizyczna jest jedną z wielu znaczących subdyscyplin geografii, która obejmuje badanie geograficzne procesów i wzorców w środowisku naturalnym, takim jak atmosfera, hydrosfera, biosfera i geosfera.

Dlatego, aby zachęcić uczniów do skupienia się na nauce geografii bez pomocy prywatnych nauczycieli, eksperci Superprof przeprowadzili badania, aby znaleźć najlepsze obecnie dostępne książki, które obejmują temat geografii fizycznej.

Geografia fizyczna świata

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Znajdują się w nim opisy i krótkie charakterystyki regionów fizycznogeograficznych świata w obrębie kontynentów: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy według schematu: nazwa kontynentu i jego cechy szczególne położenie geograficzne morskie granice kontynentu granice lądowe poziome ukształtowanie powierzchni typy wybrzeży pionowe ukształtowanie powierzchni budowa geologiczna i rozwój rzeźby klimat wody gleby roślinność Omówiona została również budowa geologiczna i ukształtowanie dna oraz klimat, temperatura wód powierzchniowych, zasolenie i prądy morskie akwenów wchodzących w skład Oceanu Światowego, czyli Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.

Podręcznik skierowany jest do studentów geografii, geologii, ochrony środowiska i kierunków pokrewnych. Będzie doskonałą pomocą naukową dla nauczycieli i zainteresowanych geografią uczniów szkół średnich.

Praca Jerzego Makowskiego jest pozycją niezwykle cenną, ponieważ stanowi udaną realizację koncepcji kompleksowego przedstawienia szerokiego zakresu wiedzy z geografii fizycznej ogólnej w układzie regionalnym. Trafnie dokonana strukturyzacja obszernego tekstu (około 500 stron) pozwoliła Autorowi na klarowne scharakteryzowanie obszarów kontynentalnych i oceanicznych Ziemi.Do mocnych stron tego opracowania należą m.in.: naukowe ujęcie tematu, systematyczne przedstawienie wyodrębnionych zagadnień, przejrzysty i konsekwentny układ treści, aktualność przekazywanych faktów naukowych, wykorzystanie źródeł anglojęzycznych, dążenie do kompleksowego ujęcia poruszanych zagadnień oraz przystępny sposób komunikowania się z czytelnikiem. Bibliografia zamykająca tekstową część pracy zachęca do studium literatury przedmiotu, a ponadto umożliwia szybkie dotarcie (bez niezbędnej w takich przypadkach kwerendy) do pozycji umożliwiających głębsze analizy.

Geografia. Repetytorium. Geografia fizyczna

Repetytorium zawiera gruntowne powtórzenie do egzaminu dojrzałości z geografii, ale służy również jako pomoc lekcyjna, powtórzenie przed pracą klasową czy sprawdzianem. Informacje w tej książce są zgodne pod względem treści ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W poszczególnych rozdziałach znajdują się treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego, następnie przedstawiono zadania przekrojowe z zakresu geografii fizycznej wraz z modelem odpowiedzi oraz fragmenty arkuszy egzaminacyjnych (poziom podstawowy i rozszerzony) wraz z mapą barwną, kluczem i schematem oceniania. Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; jednak nie tylko dla tych, którzy wybrali geografię na egzaminie dojrzałości. Jest to również kompendium wiedzy dla pozostałych uczniów, osób szczególnie zainteresowanych geografią, gimnazjalistów oraz studentów kierunków przyrodniczych. Zagadnienia z zakresu geografii fizycznej zawarte w repetytorium należą do fundamentalnych dla geografii, pozwalają bowiem zrozumieć przestrzenne zróżnicowanie wszelkich procesów kształtujących Ziemię, a także wyjaśniają wpływ życia i działalności człowieka na poszczególne jej sfery. Geografia fizyczna jest bazą do zrozumienia szeregu zagadnień z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, regionalnej i geografii Polski.

Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej

Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej stanowi kompendium wiedzy o jednym z najciekawszych regionów fizycznogeograficznych w Polsce. Przedstawia obszar, gdzie z jednej strony wszystkie elementy środowiska noszą piętno antropogenicznych przeobrażeń, a z drugiej strony zachowały się tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w skali kraju i Europy. Książka jest bogato ilustrowana poglądowymi mapami, szkicami i przekrojami. Sto fotografii przybliża różnorodność i piękno krajobrazu oraz charakterystyczne obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej regionu śląskiego. Praca jest skierowana do studentów geografii, ale niektóre treści mogą być wykorzystane przez nauczycieli realizujących programy edukacji regionalnej w szkołach średnich.

Pojęcia w nauczaniu geografii fizycznej

Autor podjął tematykę pojęć, którymi operują nauczający i uczący się geografii. Omawia zagadnienia dotyczące pojęcia (istota, funkcja, kreacja, struktura i cechy), następnie rozwija związaną z tym terminologię, definiowanie, korelację międzyprzedmiotową i ewolucję, by na koniec poruszyć takie problemy, jak nazwy własne, kodyfikacja i dobór pojęć. Książka jest przeznaczona dla bardzo szerokiego grona czytelników, przede wszystkim dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetów oraz studentów geografii i pedagogiki.

Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej

Praca dotyczy najprostszych obserwacji i pomiarów, które mogą wykonać sami uczniowie w najbliższym otoczeniu szkoły. Autor wychodzi z założenia, że samodzielne poznawanie środowiska pomoże podtrzymać zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi, a w dłuższej perspektywie czasowej nauczy ich samodzielności badawczej. W książce możemy się zapoznać m.in. z metodami obserwacji ciał niebieskich, skał, rzeźby terenu, wody, gleb, szaty roślinnej, zwierząt, sposobami prowadzenia pomiarów terenowych i meteorologicznych. Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli geografii i przyrody, uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami, a także do krajoznawców i turystów.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Andrzej
5
5 (2 oceny)
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
5
5 (2 oceny)
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Najlepsze książki do nauki geografii społeczno-ekonomicznej

stosy książek na regałach i półkach w księgarni
Ogrom książek przytłacza studentów i nie wiedzą, którą wybrać. (Źródło: Pixabay)

Geografia społeczno-ekonomiczna jest kolejną z tych znaczących poddyscyplin geografii, które mogą być przeglądane przez zainteresowanych. Gałęzie geografii społeczno-gospodarczej obejmują geografię kulturową, geografię ekonomiczną i geografię polityczną.

Bez zbędnych ceregieli przyjrzymy się niektórym z najlepszych książek na rynku, aby skutecznie przejrzeć wszystkie niezbędne aspekty ludzkiej geografii.

Słownik geografii społeczno-gospodarczej

Prezentowany słownik ma ułatwić usystematyzowanie podstawowej wiedzy dotyczącej różnorakich aspektów gospodarczej i społecznej działalności człowieka. W pracy znalazły się – uporządkowane alfabetycznie – terminy (używane w odniesieniu do obiektów i pojęć) z geografii społeczno-ekonomicznej świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski. Umieszczone w słowniku hasła dotyczą przede wszystkim takich zagadnień, jak: mapa polityczno-gospodarcza świata, ochrona środowiska człowieka, geografia – ludności, osadnictwa, rolnictwa, przemysłu, komunikacji, turystyki i handlu zagranicznego. W słowniku przedstawiono też wybrane hasła z nauk pokrewnych geografii społeczno-ekonomicznej.

Słownik zasadniczo nie zawiera nazw własnych obiektów geograficznych, z wyjątkiem tych, które są ważne i szczególnie charakterystyczne dla wyżej wymienionej dziedziny nauki. Uwzględniono także wybrane nazwy geograficzne, które w ostatnim czasie uległy zmianie.

Niniejszy słownik winien być przydatny studentom różnych kierunków uczelni ekonomicznych, szczególnie do zajęć z geografii ekonomicznej i nauk społecznych. Z powodzeniem wykorzystywać go też mogą nauczyciele oraz – jako pomoc uzupełniającą – uczniowie licealni, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do egzaminów z geografii, historii oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii

Od czasu wydania ostatniej monografii dotyczącej Australii minęło ponad 20 lat Opracowanie T. Olszewskiego Geografia ekonomiczna Australii i Oceanii stanowiło wtedy jedyne aktualne źródło wiedzy o kontynencie.

Pod koniec lat osiemdziesiątych dostęp do informacji i do możliwości podróżowania był znacznie ograniczony, dzisiaj sytuacja jest diametralnie różna. Niestety, skrócenie względnych odległości nie idzie w parze ze zwiększeniem znajomości Antypodów, a ta jest niezbędna każdemu, kto interesuje się współczesną światową polityką, gospodarką i procesami globalizacji. Podjecie pracy nad niniejszą publikacją było więc podyktowane chęcią wypełnienia luki informacyjnej, dotyczącej współczesnych zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej Australii. Ponadto zmiany, jakie dokonują się w gospodarce światowej, jak i przekształcenia modernizacyjne społeczeństw, przyczyniają się do zachodzenia nowych jakościowo procesów i przemian na kontynencie australijskim, nie dostrzeżonych do tej pory w polskiej literaturze. Owe nowe zjawiska to np. rozwój branży IT, łączenie badań i rozwoju (B+R), kreowanie innowacyjności.

Do procesów społecznych, które odmieniły Australię, zaliczyć z kolei można chociażby pojednanie z ludnością rdzenną czy zmianę polityki migracyjnej kraju, a w ramach zmian ludnościowych - procesy związane z pierwszym i drugim przejściem demograficznym oraz przejściem epidemiologicznym.  Na pewno będzie uzupełnieniem dla studiujących międzynarodowe stosunki polityczne, ekonomię czy antropologie. Zarys geografii niewątpliwie może być uzupełnieniem dla nauczycieli szkół średnich prowadzących zajęcia fakultatywne z przedmiotów takich, jak geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Świat jest Płaski

Jakie wydarzenie z początków XXI wieku historycy uznają za najważniejsze, kiedy za sto lat będą opisywać dzieje świata? Atak na wieże WTC i wojnę w Iraku? A może raczej splot okoliczności związanych z rozwojem technologicznym, dzięki któremu Indie, Chiny i inne kraje stojące dotąd za linią autową globalnego boiska nagle weszły do gry i zaczęły strzelać bramki, a państwa rozwinięte muszą podwoić wysiłki, żeby się utrzymać na murawie?

Thomas L. Friedman, stara się nam przybliżyć ów "płaski” świat i pomaga zrozumieć, co właściwie się w nim dzieje. Z niedościgłym talentem do przekładania skomplikowanych zagadnień na prosty język wyjaśnia, jak i dlaczego do tego wszystkiego doszło i co możemy na to poradzić. Książka jednego z najbardziej szanowanych dziennikarzy naszych czasów, najświeższe spojrzenie na globalizację, jej sukcesy i porażki.

Ważne jest, aby stwierdzić, że istnieją inne przydatne zasoby do powtórek z geografii, które mogą Ci pomóc i które uzupełniają książki, takie jak Świat jest płaski.

Najbardziej przydatne wskazówki odnośnie przygotowania się do egzaminu z geografii

kobieta czytająca książkę siedząc na kamieniach przy rzeczce w lesie
Niektórzy wolą uczyć się w cichym miejscu z podręcznikiem informacyjnym. (Źródło: Pixabay)

Czy jesteś uczniem szkoły podstawowej albo średniej i boisz się następnego sprawdzianu z geografii? Nie wszystkie sprawdziany są łatwe; powodują niepokój i stres nawet u uczniów, którzy odnoszą największe sukcesy w nauce.

Presja, aby otrzymać dyplom ukończenia szkoły średniej i dostać się na najlepsze uniwersytety w kraju, zmusza wielu uczniów do dalszej nauki tematów, które nie są uwzględnione w programie nauczania.

Co zatem zrobić, aby kontrolować stres i zapewnić sukces podczas sesji egzaminacyjnych?

Aby pomóc przyszłym geografom zachować spokój i nadal cieszyć się nauką tej dyscypliny nauki, Superprof zasięgnął porady ekspertów, aby znaleźć następujące najbardziej pomocne wskazówki dotyczące egzaminów z geografii:

 • Ucz się geografii każdego dnia: udowodniono, że odrobina nauki każdego dnia jest bardziej skuteczna niż intensywne sesje powtórkowe co kilka tygodni. Dlatego, aby zdać zbliżający się egzamin, należy codziennie uwzględniać w swoim harmonogramie trochę informacji geograficznych z polecanych podręczników. Zacznij od przeglądania światowych stolic lub słynnych zabytków, a następnie przejdź do bardziej złożonych tematów, takich jak klimatologia i geografia medyczna.
 • Bądź zorganizowany: posiadanie dobrze napisanych i zorganizowanych notatek z zajęć ma ogromne znaczenie, aby pozostać na dobrej drodze podczas nauki. Jeśli opuściłeś zajęcia, skopiuj notatki kolegi z klasy; brak prawidłowych notatek może spowodować utratę istotnych ocen. Po przejrzeniu notatek z geografii podkreśl najważniejsze sesje, które mogą być kwestionowane na egzaminie.
 • Znajdź ciche miejsce do nauki: wolisz uczyć się w zatłoczonej klasie z hałaśliwymi uczniami, czy w cichym pokoju bez rozpraszaczy uwagi? Odpowiedź jest oczywista. Podczas gdy niektórzy wolą uczyć się w pomieszczeniu z hałasem w tle, zdecydowana większość ludzi uważa, że nauka wymaganych zagadnień w cichym pomieszczeniu oszczędza czas; nie można tego wystarczająco podkreślić, ponieważ pomaga się skoncentrować, pozwala zachować więcej informacji i zapewnia wyższą jakość nauki.
 • Podziel tematy do nauki na sekcje: czy zniechęcasz się i odkładasz na później, patrząc na samą ilość materiałów do nauki, które musisz przejrzeć? Możemy przybić sobie piątkę! Jednak nauczyciel sugerowałby, że w celu zapewnienia wysokiej jakości sesji szkoleniowych, dzielenie tematów na mniejsze sekcje jest mądrą decyzją; zwłaszcza dlatego, że geografia to wielowarstwowy temat, który wymaga wielu analiz. Ale jak? Na przykład podczas nauki geografii społeczno-ekonomicznej podziel ją na podrozdziały; najpierw geografia społęczna, potem geografia ekonomiczna i tak dalej; pomoże to uniknąć zniechęcenia i pobudzi produktywność.

Skutecznie stosując wcześniej wspomniane wskazówki, uczniowie uzyskują pomyślne wyniki testów.

Ścieżki karieru po ukończeniu studiów z geografii

Na koniec wspominamy na tym blogu, jak bardzo będziesz zdolny do zatrudnienia jako absolwent studiów geograficznych, ale na jakie stanowiska możesz aplikować w przyszłości?

Otouczelnie.pl to fantastyczne źródło informacji dla uczniów szkół średnich, wyjaśniające, czego mogą się spodziewać w trakcie nauki na studiach i po jej zakończeniu. Skupiając się głównie na perspektywach pracy, stwierdza, że ​​opcje pracy dla geografii bezpośrednio związane z dyplomem z danego przedmiotu to:

 • Kartografia
 • Geodezja
 • Konsultacje środowiskowe
 • Branża turystyczna
 • Geodeta planowania i rozwoju
 • Nauczanie w szkołach
 • Ochrona środowiska

To powiedziawszy, wykwalifikowany absolwent geografii może również skorzystać na posiadaniu zestawu umiejętności, który będzie pasował do większości organizacji i firm, a odpowiedni kierunek studiów jeszcze bardziej zwiększy ten zestaw umiejętności.

Podsumowując, ważne jest, aby pamiętać, jak ważna jest powtórka do egzaminów w celu osiągnięcia określonego poziomu doskonałości. Istnieje wiele świetnych stron internetowych z informacjami z geografii, które mogą być dla Ciebie przydatne, a książki omówione na tym blogu są również doskonałym źródłem informacji, które pomogą Ci przygotować się do nadchodzących egzaminów z geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.