Każdego roku, gdy przychodzi czas na rozliczanie podatku, zaglądamy do naszych kont i zestawiamy informacje, które przedstawiają nasze finanse: nasze dochody i aktywa, zyski i straty oraz, oczywiście, podatki od naszych nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorstw gospodarczych, rachunkowość ta odbywa się przez cały rok: akcjonariusze, inwestorzy i rząd są zainteresowani kondycją finansową spółki.

W przeciwieństwie do naszego indywidualnego procesu dochodzenia roszczeń podatkowych, który odbywa się raz w roku, raporty szczegółowo opisujące profil finansowy przedsiębiorstwa publikowane są co trzy miesiące - czyli co kwartał.

Mimo, że my potrzebujemy pomocy certyfikowanego księgowego tylko raz w roku, a niektóre firmy składają raporty swoim akcjonariuszom co sześć miesięcy, to w biznesie zatrudnia się księgowych finansowych i zarządzających przez okrągły rok, ponieważ ewidencja finansowa odbywa się na bieżąco.

Raporty te nie są generowane za pomocą magii lub przez algorytm. Do takiej pracy potrzeba prawdziwych ludzi, którzy przedstawiają sprawozdania finansowe tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

Ci ludzie są księgowymi finansowymi. Są niewidzialnymi nadzorcami kondycji finansowej firmy.

Twój Superprof wtajemniczy cię w arkana procesu księgowego, procedury księgowej i systemu księgowego, które stanowią podstawę pracy osób z dyplomem ekonomicznym.

Pamiętaj, że księgowi dawno już porzucili liczydła, a większość z nich nawet zrezygnowała z kalkulatora na rzecz arkusza kalkulacyjnego!

Czy rachunkowość to temat kursu, który właśnie zaczynasz? Studiujesz koncepcje ekonomiczne i uczysz się teorii z dziedzin takich, zarządzanie i finanse? A może książki to niewystarczające źródło informacji?

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do egzaminu, czy tylko uczysz się o debetach i kredytach na studiach licencjackich, ten artykuł jest dla ciebie.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Rachunkowość
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ola
5
5 (1 oceny)
Ola
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Gosia
Gosia
zł28
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ola
5
5 (1 oceny)
Ola
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Gosia
Gosia
zł28
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Krajowe Standardy Rachunkowości w Polsce

Okulary położone na otwartej książce.
Jednostki pracujące w księgowości mają obowiązek znajomości zasad raportowania i rachunkowości! | źródło: Unsplash - Mari Helin

Ogólnie przyjęte Krajowe Standardy Rachunkowości, znane również pod akronimem KSR, stanowią zbiór standardów rachunkowości, które regulują sposób, w jaki firma musi przygotować swoje rachunki do raportowania.

KSR ogólnie określają standardy dla rachunkowości zarządczej, a także praktyki rachunkowości finansowej.

Nie są to jednak najważniejsze standardy rachunkowości w Polsce.

Ustawa o Rachunkowości jest głównym wyznacznikiem standardów sprawozdawczości finansowej w naszym kraju. Jest rutynowo nowelizowana.

Oto krótkie spojrzenie na metodologię wprowadzania zmian.

Ilekroć proponowany jest nowy standard sprawozdawczy lub zmiana istniejącego standardu, jest on przedstawiany na szczeblu sejmowym komisji lub izbie, po czym następuje dyskusja w sprawie decyzji odnośnie akceptacji danej nowelizacji.

Cały proces odbywa się w trzech czytaniach. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich wątpliwości i zapytań oraz, gdy ma to zastosowanie, włączeniu do nowego standardu, zostaje on oficjalnie przekazany Senatowi, który może zaakceptować nowelizację, odrzucić projekt, bądź wprowadzić do niego poprawki i odesłać z powrotem do Sejmu, w celu zatwierdzenia zmian. Gdy proces się zakończy i zostanie zaakceptowany na obu szczeblach, nowelizacja zostaje wydana i staje się częścią zbioru zasad regulujących sprawozdawczość finansową.

Nowelizacja z 2014 roku wprowadziła uproszczone sprawozdania finansowe dla małych firm. Z roku na rok, progi wartościowe dla jednostek gospodarczych wzrastają. W 2019 roku wyglądały następująco:

  • 25,5 mln zł dla aktywów bilansu na koniec roku obrotowego (wcześniejszy limit: 17 mln zł),
  • 51 mln zł przychodów (wcześniejszy limit – 34 mln zł),
  • zatrudnienie do 50 osób (średnioroczne, w przeliczeniu na pełne etaty

Wszystko to wydaje się bardzo skomplikowane, ale sedno jest takie, że Krajowe Standardy Rachunkowości dyktują firmom w Polsce, w jaki sposób należy przygotować rachunki, i te zasady działają zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 1994 roku.

Dowiedz się, czy rachunkowość zarządcza przestrzega tych samych zasad...

Rachunkowość Finansowa - Metody

Pamiętając o tych standardach i przepisach, księgowi finansowi mają do wyboru jedną z dwóch metod wykonywania swoich zadań lub mogą stosować kombinację obu metod.

Metoda Memoriałowa oznacza rejestrowanie transakcji w momencie ich wystąpienia, nawet jeśli wymaga to prognozowania ich zakończenia.

Powiedzmy, że ktoś kupuje coś na kredyt. Przychody ze sprzedaży są jedynie prognozowane; firma nie zobaczy rzeczywistej rekompensaty, dopóki płatność nie zostanie dokonana, nawet jeśli płatność ta będzie dokonywana stopniowo, w miarę upływu czasu.

Transakcja jest jednak traktowana tak, jakby była kompletna do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ daje dokładniejszy obraz sytuacji finansowej firmy w momencie tej transakcji.

Większe firmy, których przychody pochodzą z płatności długoterminowych, nie reprezentowałyby faktycznych wartości, gdyby zgłosiły swoje dokładne dane finansowe w danym okresie.

Teraz załóżmy, że firma zaangażowana w długoterminowy projekt widzi tylko stratę dochodów w każdym miesiącu.

Jednak koszty produkcji - materiały, personel i koszty operacyjne - są normalne.

To rzeczywiście odzwierciedlałoby tragiczne sprawozdanie finansowe!

Dlatego cykl obrachunkowy, nazwa nadawana procesowi rejestrowania zdarzeń rozliczeniowych, jest tak fundamentalny dla wprowadzania zapisów do księgi głównej i utrzymania bilansu próbnego...

Rejestrując każdą transakcję jako kompletną w momencie jej wykonania, w przeciwieństwie do katalogowania pojedynczych płatności, które nie mogą zrównoważyć kosztów operacyjnych, księgowi finansowi dają wyraźniejszy obraz sytuacji finansowej firmy.

Ta metoda rozpoznawania przychodów jest znacznie bardziej skomplikowana niż Metoda Kasowa, ale uznana za konieczną ze względu na dzisiejsze praktyki biznesowe.

Sterta banknotów w różnej walucie.
Zasada kasowa oznacza rejestrowanie transakcji tylko wtedy, gdy gotówka trafia na konto. | źródło: Unsplash - Jason Leung

Załóżmy, że kupujesz meble o wartości 5000 PLN w niezależnym sklepie meblowym, z obietnicą pełnej zapłaty do końca przyszłego miesiąca.

Ta transakcja nie pojawi się w ich księgach, dopóki nie dokonasz płatności, mimo że zapasy w sklepie zostały zmniejszone o tę kwotę miesiąc wcześniej.

W najczystszym sensie prowadzi to do pewnej niedokładności informacji rachunkowych, ponieważ istnieje różnica między wartością zapasów a wartością finansową firmy, dopóki nie zapłacisz za zakup.

Metoda kasowa nie zapewnia dokładnego obrazu zobowiązań, które zostały zaciągnięte i jeszcze nie zostały spłacone.

Ponadto, ta metoda rachunkowości ma wpływ na firmy w czasie opodatkowania, ponieważ przepisy podatkowe nakazują, aby firma mogła odliczyć tylko koszty działalności, które wystąpiły w ciągu roku podatkowego, co może wyrządzić szkodę profilowi ​​finansowemu właściciela małego przedsiębiorstwa.

Wróćmy na chwilę do naszych nabywców mebli.

Kupują nowe meble w marcu, a płatność należy uregulować do 30 kwietnia i właśnie w tym dniu dokonują płatności. Sklep meblowy nie będzie mógł uzyskać dokumentacji na tę transakcję w poprzednim roku podatkowym.

Większość mniejszych firm stosuje tę metodę rachunkowości, ponieważ jest ona prostsza i bardziej bezpośrednia.

Rola Księgowego ds. Finansowych

Rolą takiego specjalisty jest rejestrowanie każdej transakcji obrotowej przy użyciu ogólnie przyjętych zasad rachunkowości i przygotowywanie w tym celu raportów.

Gromadzi dane, analizuje je i bada wariancje. Podsumowuje te dane i raportuje pozytywne lub negatywne trendy.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji jest obowiązkowe! Dlatego w tym zawodzie trzeba być na bieżąco z każdą zmianą prawa i regulacji i wdrażać te zmiany w swojej firmie.

We współpracy z księgowymi ds. controllingu, specjaliści finansowi zapewniają doradztwo budżetowe, analizując kwestie operacyjne; opracowują rekomendacje i procedury w celu ochrony kondycji finansowej firmy.

Przed spotkaniami z akcjonariuszami i radą nadzorczą, księgowi ds. finansowych przeprowadzają analizę sprawozdań, przygotowują specjalne raporty, pomagają w przygotowaniu budżetów i prognoz.

W przypadku dochodzenia finansowego, na przykład audytu, lub czegoś poważniejszego: księgowy zostaje wezwany do zbadania systemu księgowego firmy! Specjaliści zbierają i podsumowują dane. Mogą zostać wezwani do interpretacji wspomnianych danych.

W odniesieniu do podatków: finansiści obliczają kwartalne szacunkowe płatności podatkowe i przygotowują roczne deklaracje podatkowe.

Być może ich najbardziej widoczną funkcją jest przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla podmiotów rządowych, dyrektorów spółek i akcjonariuszy.

Brązowa, skórzana teczka, postawiona na białej, kafelkowej podłodze.
Suma wiedzy, umiejętności i niuansów zawartych w księgowości finansowej nie zmieściłaby się w teczce! | źródło: Unsplash - NeONBRAND

Wymagana Wiedza i Umiejętności

Księgowość finansowa to coś więcej niż tylko podstawowa rachunkowość i miłość do liczb, księgowy musi posiadać określoną listę umiejętności i znać prawo. Jedno wydawnictwo naukowe prześciga drugie, pod kątem wydania swoich publikacji z tej dziedziny. Literatura rachunkowa jest bogata, a cena jest adekwatna do popytu. Książka może być dobrym źródłem informacji, ale przy częstych zmianach dotyczących zarządzania, podatku VAT, ewidencji itp. trzeba szukać dodatkowych materiałów.

Znajomość rachunkowości kosztów, rachunkowości zarządczej i ogólnie zasad rachunkowości, które mają zastosowanie w instytucji zatrudniającej: są to podstawy rachunkowości.

Umiejętności badawcze pozwalają na sprawne badanie spraw finansowych i śledzenie przepisów finansowych i rachunkowych, kiedy prowadzi się rachunek firmowy.

Analiza statystyczna pozwala takim księgowym rozpoznać trendy biznesowe i doradzać za/przeciw, tworzyć prognozy na podstawie danych historycznych i rozpoznawać wartości odstające - pojedyncze wydarzenia, które wpłynęły na przedsiębiorstwo.

Globalny kryzys finansowy w 2008 roku jest wartością odstającą; słaby wzrost finansowy od tego czasu jest trendem.

Każdy księgowy ds. finansowych musi mieć pojęcie o rachunkach biznesowych.

Oczywiście lokalna firma nie będzie miała takiego samego profilu finansowego lub potrzeb księgowych jak międzynarodowa firma handlowa.

Mimo, że nie podejmują oni rzeczywistego procesu decyzyjnego, ponieważ część obowiązków księgowego finansowego polega na wydawaniu zaleceń dotyczących lepszego zdrowia firmy, musi on wiedzieć trochę o firmie i jak ją rozwijać.

Ponadto w przypadku fuzji lub przejęć, księgowi finansowi powinni znajdować się na pierwszej linii swoich systemów informacji księgowej, gotowi wyjaśnić nie tylko aktywa firmy, ale także jej zobowiązania.

Podsumowanie: Co To Jest Rachunkowość Finansowa?

  • Jest to proces rejestrowania, podsumowywania i raportowania transakcji wynikających z operacji biznesowych w określonym czasie.
  • Takie sprawozdania mogą być sporządzane co kwartał, co dwa lata lub raz w roku i mogą być przekazywane publicznie, tylko akcjonariuszom lub tylko organom podatkowym lub innym podmiotom rządowym.
  • Raportowanie może odbywać się za pomocą bilansu, rachunku zysków i strat lub rachunku przepływów pieniężnych.
  • Niezależnie od rodzaju raportowania, oświadczenia powinny odzwierciedlać wyniki operacyjne firmy w momencie raportowania.

Można powiedzieć, że księgowi ds. finansów trzymają rękę na pulsie: od wydawania rekomendacji po rentowność i raportowanie.

Ważniejsi od oszklonego gabinetu i Lamborghini na parkingu, księgowi finansowi są sercem każdej firmy.

Po prostu nie są tak widoczni ani rozpoznawalni.

Teraz odkryj różnice między specjalistami ds. controllingu, a tymi od spraw finansowych.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.