Znaczna część populacji uważa księgowość za bardzo suchy, nudny temat; działania na kolumnach liczb i zarządzanie składnikami systemu księgowego, takimi jak informacje, ceny produktów, proces sprzedaży i podejmowanie decyzji w celu utrzymania rentowności przedsiębiorstwa, wybiegają poza codzienne tematy do rozmyślań.

Z drugiej strony istnieją jednostki, która rozkoszują się rozumieniem koncepcji matematycznych i grają w gry liczbowe w drodze do pracy, dla zabawy.

Czy jesteś jednym z nich? Jeśli tak, może znasz różnice między rachunkowością finansową i zarządczą.

Twój Superprof zna je dobrze, a w tym artykule przedstawiono szczegóły charakterystyczne dla każdej dyscypliny.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Rachunkowość
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Gosia
Gosia
zł28
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Gosia
Gosia
zł28
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czym Jest Rachunkowość Zarządcza?

Mężczyzna przy tablicy korkowej z zapisanymi karteczkami.
Rachunkowość zarządcza opracowuje informacje wewnętrznie, aby menedżerowie ocenili ryzyko i zaplanowali strategię biznesową. | źródło: Unsplash - Jo Szczepanska

Krótko mówiąc, Rachunkowość Zarządcza to system zajmujący się dostarczaniem zespołowi zarządzającemu przedsiębiorstwem informacji o kosztach, aby mogli oni planować przyszłe zmiany biznesowe i podejmować decyzje dotyczące działań organizacji.

Encyklopedia Zarządzania przedstawia rozszerzoną definicję rachunkowości zarządczej, terminu który przyswoiliśmy od angielskiego menagerial accounting, ale wersja skrócona odpowiada naszym celom. Jeden z jej aspektów - controlling - funkcjonuje w terminologii biznesowej niemal bez zmian (specjalista ds. controllingu).

Podczas gdy można by pomyśleć, że dyrektorzy biznesowi powinni zajmować się takimi danymi - w końcu to oni podejmują decyzje biznesowe, w rzeczywistości zadaniem menedżerów średniego szczebla jest przetwarzanie takich informacji i przedstawianie ich przełożonym.

Nakreślmy teraz scenariusz krajowego przedsiębiorstwa, które stara się wejść na rynek globalny.

Wśród rozważań, takich jak kwestie prawne i środowiskowe, niezbędne są prognozy dotyczące wydatków finansowych oraz wpływu na koszty operacyjne organizacji, a nawet generowania przychodów netto.

W rzeczywistości działania księgowych ds. zarządzania nie zawsze są tak dramatyczne i dalekosiężne.

Załóżmy, że producent samochodów musi oszacować koszt ponownego wyposażenia swojej linii produkcyjnej dla najnowszego proponowanego modelu.

Kierownictwo niekoniecznie będzie się przejmować szczegółami tej zmiany.

Kierownicy działów byliby znacznie bardziej świadomi tego, co dokładnie musiałoby zostać zmienione w przedsiębiorstwie, aby nowa produkcja mogła zostać uruchomiona, a gdy księgowi ds. controllingu opracują prognozę swoich szacunkowych danych, menedżerowie spotykają się z kierownictwem, aby przedstawić ustalenia takie, jak analiza progu rentowności czy rachunek kosztów działań i produkcji.

W związku z tym, kierownictwo, w ramach kontroli nad projektem, może kwestionować niektóre koszty, wymagać przycinania wydatków lub, przeciwnie, całkowicie zatwierdzać ceny planowanych zakupów.

Najprawdopodobniej zleciliby menedżerom zadanie utrzymania kosztów na możliwie najniższym poziomie.

Oczywiście to nie sami menedżerowie podwijają rękawy i zabierają się za rozwiązywanie działań liczbowych.

Dlatego sensownym jest, aby cały dział finansów korporacyjnych i rachunkowości zajmował się przygotowaniem takiego sprawozdania finansowego, wraz z wprowadzeniem menedżerów w tajniki analizy sprawozdania finansowego.

To, czy taki księgowy pracuje na miejscu, czy też systemy księgowe są zlecane niezależnym firmom księgowym, zależy od charakteru działalności.

W przypadku naszego przedsiębiorstwa, które planuje wejść na rynek globalny, najprawdopodobniej należałoby zlecić przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie księgowemu spoza organizacji.

Z drugiej strony, ze względu na zastrzeżony charakter informacji handlowej, bardziej prawdopodobnym jest, że producent samochodów będzie zatrudniał księgowych specjalnie do tego rodzaju rachunkowości zarządczej.

Krytycznym czynnikiem, który odróżnia księgowego ds. zarządzania od tradycyjnego księgowego, jest poufność gromadzonych przez nich informacji i pozostawianie ich w firmie.

Innymi słowy, zarządzanie informacją i analiza danych nie będą publikowane w sprawozdaniach finansowych ani udostępniane wierzycielom, inwestorom ani organom podatkowym.

Inne funkcje, mające na celu ułatwienie kierownictwu podejmowania decyzji w przedsiębiorstiwe, które pełni księgowy zarządzający, to:

 • sporządzanie prognoz finansowych na podstawie danych,
 • analizowanie ryzyka i znajdowanie możliwości wzrostu finansowego,
 • identyfikacja trendów i możliwości poprawy,
 • organizacja budżetowa i finansowanie dyskretnych operacji,
 • stworzenie/utrzymywanie systemu finansowego przedsiębiorstwa,
 • egzekwowanie zgodności budżetu w różnych działach.

Teraz, gdy mamy jasność co do ról i funkcji tego korporacyjnego dyrektora finansowego, przyjrzyjmy się szczegółom rachunkowości finansowej.

Wykresy giełdowe na ekranie komputera.
Notowania giełdowe są w dużej mierze wynikiem raportów rachunkowości finansowej przedsiębiorstw. | źródło: Unsplash - Nick Chong

Czym jest Rachunkowość Finansowa?

Rachunkowość finansowa to ogólny termin określający procesy rejestrowania, podsumowywania i raportowania informacji finansowych przedsiębiorstwa.

Chociaż księgowi finansowi śledzą każdy wydatek firmowy, niezależnie od tego, czy jest on wewnętrzny, czy zewnętrzny w stosunku do organizacji, ich analizy są raportowane nie tylko kierownictwu organizacji.

Taka sprawozdawczość idzie dalej, do podmiotów spoza korporacji, takich jak akcjonariusze, inwestorzy i organy podatkowe.

Zgłaszają również, lub przynajmniej udostępniają swoje księgi organom regulacyjnym biznes/rząd.

Podczas gdy zasady rachunkowości pozostają takie same, niezależnie od tego, czy dotyczy to rachunkowości zarządczej czy rachunkowości finansowej, z uwagi na jej wewnętrzną kontrolę rachunkowość finansowa jest prowadzona zgodnie z określonym standardem.

Ogólnie przyjęte Krajowe Standardy Rachunkowości w Polsce reprezentują wytyczne dla rachunkowości.

Większość krajów ma podobne standardy i muszą dalej przestrzegać Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jeżeli prowadzą handel na arenie światowej.

W rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych, które uznają własne standardy rachunkowości podlegające Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, firmy odchodzą od swojego krajowego programu w celu przyjęcia standardów międzynarodowych.

Firmowa rachunkowość finansowa jest odpowiedzialna za raporty, które laicy nazywają sprawozdaniami finansowymi. Zawierają one i przedstawiają pięć głównych klasyfikacji informacji finansowych spółki.

Są to:

 • Aktywa: te rzeczy, które określają/wskazują wartość firmy,
 • Pasywa: rzeczy, które mogą kosztować firmę,
 • Wydatki: rachunek wspomnianych wydatków może składać się z aktywów lub zobowiązań,
 • Kapitał Własny: udział własny; może to również oznaczać dotychczas niewypłacone zyski akcjonariuszy,
 • Przychody: co często nazywa się dolną linią: ile zysku firma osiągnęła po obliczeniu wszystkiego.

Akcjonariusze nie interesują się najmniejszymi szczegółami każdej transakcji monetarnej, jaką podejmuje firma, ale kierownictwo i organy nadzorcze z wielką uwagą sprawdzają taki rachunek pod kątem wszelkich przypadków oszustwa lub marnotrawstwa.

Dokumenty księgowe, kalulatro i kubek z kawą na ciemnym podłożu.
Oczywiście bilans globalnego konglomeratu wyglądałby zasadniczo inaczej! | źródło: Unsplash - Kelly Sikkema

Konkluzja: Różnice Między Rachunkowością Kosztów a Rachunkowością Finansową

Zasadnicza różnica między tymi dwoma koncepcjami księgowymi polega na tym, że pierwsza z nich jest stosowana wewnętrznie do planowania i strategii biznesowej, a druga do raportowania zewnętrznego.

Raporty zewnętrzne mogą zawierać kopie dla organów podatkowych, komitetów nadzorczych i akcjonariuszy.

Podczas gdy raporty z kont menedżerskich nie są wymagane przez prawo, organizacje są prawnie zobowiązane do dostarczania okresowych raportów o kondycji finansowej i wypłacalności firmy inwestorom i organom rządowym.

Rachunkowość zarządcza odbywa się w miarę potrzeb - zobacz przykłady zmiany narzędzi linii montażowej lub ekspansji na rynki międzynarodowe.

Natomiast raporty z informacjami finansowymi są wymagane w określonych terminach: corocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie, a dla niektórych firm nawet tygodniowo!

Format raportów rachunkowości zarządczej nie jest narzucony prawnie. Jednak rachunkowość finansowa musi być prezentowana w określonym formacie, aby ułatwić porównanie z innymi firmami.

W rachunkowości zarządczej raportowanie segmentów dotyczy poszczególnych sekcji działalności, dodatkowo działalności jako całości.

Rachunkowość finansowa odnosi się do działalności jako całości i może obejmować wyniki poszczególnych sekcji, jeżeli takie dane są istotne w związku ze zmianami z poprzednich raportów.

Rachunkowość zarządcza koncentruje się na przyszłości; bierze dzisiejsze dane i prognozuje przyszłe zdarzenia finansowe: na przykład niedobory budżetu i nadwyżki.

Dalszy nacisk na tego rodzaju metody dotyczy planowania i strategii: w oparciu o potencjalne przyszłe przychody lider przedsiębiorstwa może zaplanować ekspansję lub dywersyfikację działalności.

I odwrotnie, rachunkowość finansowa koncentruje się na przeszłości w porównaniu z dzisiejszymi wynikami.

Termin "analogiczny okres roku poprzedniego (ubiegłego)", jest niezwykle istotny dla celów oceny wzrostu biznesu i zysków.

Czy firma wygenerowała tyle samo lub więcej przychodów w ubiegłym roku?

Jeśli wyniki ubiegłego roku są rzeczywiście bardziej płaskie niż w tym roku, firma może się spodziewać wzrostu. Jeśli jednak tegoroczne przychody bilansowe są niższe niż w zeszłym roku, firma może zgłosić stratę swoim akcjonariuszom.

Wreszcie: podczas gdy nie istnieją zasady dotyczące tego, w jaki sposób, kiedy i w jakiej formie powinien zostać sporządzony raport z rachunkowości zarządczej, istnieją bardzo szczegółowe przepisy regulujące sprawozdawczość finansową.

Standardy te są określone w wyżej wymienionych Krajowych Standardach Rachunkowości lub w Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, znanych również jako MSSF.

Jeśli pracujesz nad zdobyciem dyplomu z rachunkowości i zastanawiasz się, w jakiej dziedzinie rachunku i finansów możesz się specjalizować, te dwie specjalizacje mogą wzbudzić twoje zainteresowanie.

Jeśli jesteś już zatrudniony w rachunkowości biznesowej lub zarządzaniu rachunkowością, być może nasz szkic różnic między tymi dwoma rodzajami rachunkowości może pomóc w dalszej karierze.

W jaki sposób?

Być może zainteresuje cię informacja, że ​​generalnie osobom zajmującym się procesami rachunkowości zarządczej przypisuje się więcej projektów, co oznacza większą szansę na przedstawienie warunków finansowych różnych aspektów działalności.

Możesz także mieć większą szansę na awans jako księgowy zarządzający!

Jednak księgowych finansowych interesują głównie analizy finansowe, ten sam rodzaj analizy i sprawozdawczości, cykl za cyklem.

Tutaj emocje pochodzą z wykrycia anomalii i ich zbadania.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj rachunkowości preferujesz, możesz być pewien, że nie zostaniesz wkrótce zastąpiony przez algorytm; twoje umiejętności są zdecydowanie zbyt ważne, aby zrezygnować z nich na rzecz komputerów!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.