Jeśli studiujesz zasady rachunkowości w ramach studiów licencjackich, lub rozważasz rachunkowość i zarządzanie, jako ścieżkę kariery w przyszłości, prawdopodobnie już dobrze wiesz, co oznaczają pojęcia takie jak rachunek kosztów, analiza wyciągów i wycena.

I oczywiście wszyscy znają odpowiedzi na pytania, czym są podatki dochodowe i jakie składki potrącane są z pensji!

Być może mniej jasne jest to, że rachunkowość to znacznie więcej niż dodawanie i odejmowanie; kredyty, koszty i obciążenia.

Istnieje cały system myślenia na temat rachunkowości, zwany teorią rachunkowości, który kształtuje codzienne wysiłki każdego specjalisty, od niezależnego księgowego po dyplomowanego kierownika ds. controllingu w biurze.

Jak można się domyślać, istnieje więcej niż jeden rodzaj księgowego i chociaż wszyscy oni mogą korzystać z tych samych systemów księgowych, każda dziedzina ma swój znak towarowy i odrębny cel.

Oto niektóre z innych, prócz wspomnianych wyżej stanowisk:

  • Audytor śledczy - analizuje dane finansowe w celu zbadania oszustwa lub innej przestępczości korupcyjnej,
  • Doradca podatkowy -  koncentruje się na sprawozdawczości podatkowej i zapobieganiu audytom,
  • Biegły rewident - spędza sen z powiek jednostkom kontrolowanym,
  • Doradca i konsultant finansowy - są zaangażowani w jeden projekt, czy to przegląd firmy, czy eliminacja marnotrawstwa finansowego.

Jednak większość firm zatrudnia już księgowego. W rzeczywistości, ze względu na delikatny charakter finansów przedsiębiorstw, większość firm utrzymuje księgowych na liście płac.

Rachunkowość zarządcza i finansowa, oraz specjaliści pracujący na stanowiskach związanych z ich specyfikacją, różnią się od bardziej znanych rodzajów rachunkowości tym, że poświęcają się kondycji finansowej i wzrostowi pojedynczego przedsiębiorstwa.

Chociaż księgowi mogą funkcjonować w tandemie, każdy z nich ma odrębną rolę do odegrania w strukturze finansowej organizacji.

Twój Superprof pokaże ci świat rachunkowości wykraczający poza sprawozdawczość podatkową, codzienny zgiełk i zaskakująco kontrolowany chaos, który czasami nęka dział księgowości firmy.

Najbardziej interesuje nas różnica między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą.

Czy przygotowujesz się do uzyskania Certyfikatu Księgowego, aby pracować w tym zawodzie w przyszłości?

Jeśli tak, poniższe informacje mogą pomóc ci zdecydować, jakego wykształcenia potrzebujesz.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Rachunkowość
Wojciech
5
5 (4 oceny)
Wojciech
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Wojciech
5
5 (4 oceny)
Wojciech
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (4 oceny)
Sandra
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aneta
Aneta
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ania
5
5 (2 oceny)
Ania
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (3 oceny)
Klaudia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Komu Zdawać Sprawozdanie

Spotkanie firmowe przy drewnianym stole.
Księgowy może przygotowywać raporty dla kilku podmiotów, zewnętrznych lub wewnętrznych w stosunku do organizacji przedsiębiorstwa. | źródło: Unsplash - Dylan Gillis

Jedną z podstawowych różnic między rodzajami księgowych jest właśnie to, komu składają sprawozdania finansowe.

Księgowi ds. finansowych wykonują zewnętrzne sprawozdanie finansowe spółki, przekazywane akcjonariuszom i wierzycielom, inwestorom oraz organom podatkowym.

Być może znana ci jest również analiza danych przedsiębiorstwa, która szczegółowo opisuje rentowność firmy i okresowy wzrost - raport kwartalny, półroczny lub roczny. To one są przygotowywane przez księgowych finansowych.

Z kolei księgowi zarządzający są zobligowani do przekazywania informacji wyłącznie do rąk menedżerów i być może pracowników firmy.

Chociaż ci księgowi również angażują się w system sprawozdawczości finansowej, wszelkie informacje finansowe, które przedstawiają, są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz firmy.

Czy pracownicy, powiedzmy, na linii produkcyjnej, muszą wiedzieć o bilansie organizacji?

Prawdopodobnie tylko na tyle, na ile wartość produkcji i cen zmienia się w wyniku tych raportów, być może dział płac nie dostanie zarządzenia na wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń, jeśli analiza sprzedaży wykazuje tendencję spadkową.

Z drugiej strony menedżerowie muszą wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, pod względem finansowym, aby mogli informować menedżerów o problemach budżetowych lub ograniczeniach.

Podczas gdy większość ludzi sądzi, że ​​kierownictwo przekazuje budżet, do którego wszyscy na niższych szczeblach muszą się dostosować, to w rzeczywistości księgowi zarządzający proponują limity budżetowe na każdym etapie działalności organizacji.

Kierownictwo zatwierdza i rozpowszechnia limity budżetowe.

Widzisz teraz, dlaczego tak ważne jest, aby każda firma miała własny dział księgowy, prawda?

Dowiedz się więcej o roli księgowego ds. controllingu...

Grupa pracowników omawiająca projekt.
Podczas gdy analityk finansowy koncentruje się na ocenie ryzyka, księgowy finansowy pracuje za kulisami. | źródło: Unsplash - Austin Distel

Główne Zadania

Chociaż prawdopodobnie nikt nigdy nie nazwałby pracy księgowego przebojową, zawód ten ma swoje zalety, szczególnie jeśli jesteś księgowym o specjalności zarządczej.

Jeśli studiujesz rachunkowość i dążysz do bycia takim księgowym, staniesz się jednym z planistów i zarządzających ryzykiem w firmie.

Ryzyko? W księgowości? Oczywiście!

Czy firma powinna rozszerzyć działalność na drugą lokalizację? Poszerzyć pole dystrybucji? Wytworzyć i sprzedać nową linię produktów? Otworzyć się na rynek międzynarodowy w przyszłości?

Odpowiedzi na wszystkie pytania, dotyczące decyzji odnośnie wyboru metody zarządczej, udzieli analiza specjalisty ds. inwestycji (rachunkowość zarządcza).

Jeśli powie, że firma ma wystarczającą ilość środków w kolumnie aktywów, aby wykonać taki ruch, kierownictwo najprawdopodobniej przystąpi do planowania... a osoba z umiejętnościami rachunkowymi zajmie się budżetowaniem każdego, najmniejszego szczegółu!

Z drugiej strony, jeśli sprawy wymkną się spod kontroli; być może przeniesienie okaże się zbyt kosztowne, zadaniem księgowego ds. inwestycji byłoby przekazanie tych informacji finansowych za pomocą systemu sprawozdawczości osobom sprawującym władzę.

Ten opis stanowiska sprawia, że ​​księgowość brzmi dość seksownie, prawda?

Czy księgowi ds. finansowych doświadczają podobnych przygód w ramach swojej pracy?

Oni również działają jako kontrola wewnętrzna, ale w inny sposób niż księgowi ds. kosztów (inna nazwa stanowiska z dziedziny rachunkowości zarządczej).

Nie mają do czynienia z budżetem firmy, w ramach codziennych operacji; ich uwaga dotyczy celu zestawienia obrotów i sald: czy suma wpływów jest wyższa niż obciążenia w danym dniu?

Jeśli wartości te są regularnie ujemne, starszy księgowy najprawdopodobniej zwróci się do menedżerów organizacji...

W związku z tym można powiedzieć, że księgowi finansowi unikają ryzyka.

Teraz poznaj do obowiązki księgowych ds. finansowych...

Otwarta książka leżąca na blacie.
Musisz znać zasady rachunkowości, aby odnieść sukces! | źródło: Unsplash - Jonas Jacobsson

Wymagana Znajomość Zasad

Tutaj jest znacznie więcej podobieństwa między księgowym ds. finansowych a analitykiem ds. finansowych.

Po pierwsze, oba rodzaje księgowych używają systemu informacji księgowej, choć do różnych celów.

Kolejną wspólną cechą obu stanowisk jest konieczność przestrzegania Krajowych Standardów Rachunkowości.

Przejdźmy, zatem, do różnic.

Podczas gdy księgowy finansowy składa raporty danych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, specjalista ds. księgowości zarządczej zatrudniony w przedsiębiorstwie globalnym nie jest zmuszony do przestrzegania tego standardu.

Jednak coraz więcej firm, zarówno międzynarodowych, jak i innych, dąży do uwzględniania tych praktyk księgowych, aby ujednolicić koncepcje księgowe.

Jeśli bierzesz udział w kursach rachunkowych, możesz skoncentrować się na MSSF, choćby po to, aby poszerzyć bazę wiedzy i sprawić, że będziesz bardziej atrakcyjnym kandydatem na stanowisko.

Kolejną zasadniczą różnicą między tymi dwoma typami księgowych są stosowane procedury księgowe.

Jak już wyjaśniono, księgowi zarządzający wykorzystują proces księgowy do planowania strategicznych ruchów, które firma może wykonać lub do zoptymalizowania wyników rentowności.

Zwolnienie pracowników, aby obniżyć koszty produkcji, jest na przykład wynikiem takich prac księgowych.

Księgowi finansowi są bardziej zainteresowani cyklem obrachunkowym; rejestrowaniem kompletnych zdarzeń księgowych.

Uwaga: powiedzieliśmy, że ci księgowi są bardziej zainteresowani zestawieniem obrotów i sald niż ogólnym raportem finansowym; w rzeczywistości księga główna jest ich polem działania.

Stosują tak zwaną rachunkowość memoriałową, metodę rachunkowości, która wymaga rejestrowania transakcji rachunku, być może nawet zanim pieniądze trafią do odbiorców.

Załóżmy, że kontrahent rządowy zamawia milion sztuk o numerze części XYZ. Oczywiście nie będą płacić za zamówienie od razu; tak duża faktura byłaby płatna w ratach.

Niemniej jednak, księgowy traktowałby zamówienie tak, jakby zostało w pełni opłacone, mimo że nie dokonano jeszcze żadnej płatności.

Na dzisiejszych rynkach globalnych konieczne jest stosowanie tej metody rachunkowości; w przeciwnym razie sprawozdanie finansowe każdej firmy wykazywałoby wartości ujemne!

Chociaż każda firma może zdecydować się na zatrudnienie menedżerów-księgowych, każda organizacja jest prawnie zobowiązana do zatrudniania księgowych finansowych.

Rola księgowych ds. finansów, choć pozornie przyziemna, dotyczy każdego aspektu firmy:

  • audytu wewnętrznego i możliwość audytu zewnętrznego
  • rejestrowania przychodów i obliczania zysku
  • rejestrowania debetów i kredytów
  • śledzenia zobowiązań majątkowych
  • prowadzenia ewidencji do celów podatkowych

Chociaż prawdą jest, że księgowi ds. finansowych nie są aktywnie zaangażowani w proces decyzyjny,  tak jak specjaliści ds. księgowości zarządczej, to dział finansowy ustala wewnętrzne kontrole dla tych księgowych kosztów.

Tak więc, gdy zbliżasz się do ukończenia studiów z zakresu zarządzania i rachunkowości, być może zamiast myśleć o zostaniu audytorem śledczym, rozważysz analizę sprawozdania finansowego i zaawansowaną księgowość dla przedsiębiorstwa.

Praca jako profesjonalny księgowy w takim środowisku biznesowym może nie wzbudzać emocji, takich jak praca audytora, ale dostarczy pewną miarę bezpieczeństwa - w przeciwieństwie do prowadzenia własnej działalności.

Tutaj potrzebujesz tylko podstawowych umiejętności rachunkowych, aby zobaczyć różnicę!

Jako księgowy dużej firmy, być może prowadząc międzynarodową księgowość, miałbyś stale godziny pracy i świadczenia.

Jednak przestrzeganie zasad rachunkowości jako niezależny księgowy oznacza, że sam ustalasz godziny pracy zgodnie z potrzebami klientów, prawdopodobnie pracując do późnych godzin nocnych.

Musisz prowadzić własne biuro i śledzić wydatki samemu!

Jeśli więc jeszcze nie ukończyłeś szkolenia z zakresu rachunkowości i zastanawiasz się, w jakim kierunku rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, odpowiedź jest jasna: rachunkowość finansowa da ci największą możliwość zastosowania standardów rachunkowości.

Ale rachunkowość zarządcza da ci szersze spektrum zastosowania!

Czy szukasz dodatkowych odpowiedzi na pytania dotyczące rachunkowości finansowej i zarządczej?

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.