Jeśli mieszkasz w Poznaniu i interesujesz się chemią ogólną lub chcesz studiować chemię na poziomie uniwersyteckim, może nawet obronisz pracę doktorską - oto kilka kursów chemii dostępnych na różnych poziomach w tym kurs chemii online. Niezależnie od tego, czy uczysz się chemii w szerokiej perspektywie w celu ukończenia szkoły podstawowej czy liceum, czy też chcesz zostać nauczycielem chemii, lub jeśli chcesz rozpocząć studia licencjackie i uzyskać stopień naukowy z chemii, istnieje wiele możliwości nauki tego przedmiotu w Polsce.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (7 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (10 oceny)
Jakub
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (7 oceny)
Tomasz
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jowita
5
5 (7 oceny)
Jowita
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (10 oceny)
Jakub
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Nauka chemii w szkole w Poznaniu

Chemia w szkole podstawowej

Na poziomie szkoły podstawowej będziesz uczyć się podstaw chemii, proste. Wiedza ta jest fundamentalna, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w szkole średniej. 

Przyjęta od 2022 roku forma egzaminu ósmoklasisty będzie różniła się od tej, która obowiązuje obecnie. Mianowicie, na uczniów czekać będą cztery jego części. Podobnie do języka obcego, przystępujący do egzaminu ósmoklasisty będą mogli wybrać, z którym z następujących przedmiotów będą chcieli się zmierzyć. Możliwe będą do rozwiązania arkusze z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy by lepiej zrozumieć materiał z poszczególnych działów, czy po prostu potrzebujesz powtórki materiału, Poznań oferuje kilka możliwości.

Galileusz Poznań działa od 2014 roku. Zajęcia tam prowadzone są w sposób niekonwencjonalny i zrywający z obecnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w szkołach publicznych. Wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy. Tempo zajęć jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia. Każde zagadnienie omawiane jest od podstaw w sposób dokładny i precyzyjny, co umożliwia uczniowi zrozumieć poszczególne zjawiska.

W celu dotarcia do ucznia lekcje z nauk przyrodniczych poparte są zajęciami praktycznymi - poprzez doświadczenia. Wykłady są nasycone lekkością ich prowadzenia, znajdując czas na żart. W czasie lekcji, oprócz przekazania potrzebnej wiedzy, kładziemy nacisk na umiejętność konstruktywnego myślenia.

Kadra pracująca w firmie Galileusz to osoby zrównoważone, lubiące młodzież i posiadające ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. Ich cechą charakterystyczną jest łatwość nawiązywania kontaktów z uczniem i zdolność przekazywania wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. Wszystkie zajęcia są dla ucznia całkowicie bezstresowe.

Firma oferuje korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty (rozszerzone od 2022 roku) z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski. Ponadto, Galileusz Poznań oferuje warsztaty naukowe dla dzieci.

puzzle układ okresowy pierwiastków
Naucz się układu okresowego pierwiastków na lekcjach chemii w Poznaniu. Źródło: Pixabay

Nauka chemii w liceum i przygotowanie do matury

Szkoła średnia zaprowadzi Cię o krok dalej na ścieżce nauk ścisłych i inżynierii - i zdecydowanie zalecamy, jeśli chcesz studiować przedmioty ścisłe na poziomie uniwersyteckim, to zdecydowanie powinieneś zdać egzamin maturalny z chemii.

Centrum edukacyjne Maturita w Poznaniu oferuje kursy przygotowujące do matury z biologii i chemii.  Kursy zorganizowane są w następujący sposób:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy.
 • Zajęcia rozpoczynane są 5-minutową wejściówką (Kurs Rozszerzony XXL i dla Drugoklasistów).
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzi się do zadań, których rozwiązanie omawiane jest krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
 • Dodatkowe godziny warsztatów (Kurs Rozszerzony XXL i dla Ósmoklasistów) – ćwiczenia arkuszy egzaminacyjnych, omówienie w formie materiałów filmowych.

Spotkania odbywają się w grupach do 18 osób. Ma się stały kontakt z kadrą nauczycielską, także przez e-dziennik. Sprawdzana jest wiedza początkowa, postępy co każde zajęcia oraz po zakończeniu kursu. Centrum językowe Maturita zapewnia materiały, takie jak arkusze ćwiczeń czy dodatkowe materiały filmowe, w których omawiane są testy.

Kursy maturalne organizowane przez Fundację na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Universitatis Posnaniensis”, to jedyna oferta na rynku edukacyjnym przygotowana przez środowisko uniwersyteckie. Bazę dydaktyczną kursów tworzą wykładowcy Uniwersytetu oraz doświadczeni nauczyciele najlepszych poznańskich liceów.

Kursy realizują program zajęć w trybie podstawowym oraz rozszerzonym. Zakres godzin odpowiada potrzebom solidnego przygotowania do egzaminu dojrzałości. Dobór materiału i poruszanych w trakcie lekcji zagadnień pozwolił zdać maturę z doskonałymi wynikami już setkom młodych Wielkopolan!

Cechą wyróżniającą ich kursy jest współpraca kursantów ze studentami – członkami Samorządu Studentów, a także z absolwentami Uniwersytetu, którzy doradzają w kwestiach administracyjnych i wszelkich zagadnieniach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na uczelniach.

Uczestnicy kursu będą przygotowywani do matury, na przykład z chemii, w grupach 6-15 osobowych. Zajęcia będą odbywać się w centrum miasta, w budynkach Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Innym ośrodkiem oferującym kurs maturalny przygotowujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym z chemii jest Matura Plus. Zajęcia prowadzone są przez Elżbietę Świtajską, nauczycielkę chemii w LO IV od 1990, która pełni także funkcję egzaminatora OKE od 2004. Ponadto, jest współautorką publikacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dotyczących wymagań edukacyjnych z chemii dla LO oraz autorką publikacji związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Metody pracy:

 • powtórka materiału określonego w Informatorze i podstawie programowej
 • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
 • projektowane badań i eksperymentów naukowych związanych z zagadnieniami chemicznymi.

Zdobycie stopnia naukowego z chemii na poznańskim uniwersytecie

Gratulacje! Masz zdane egzaminy ósmoklasisty i maturę z chemii oraz znasz podstawy chemii analitycznej, organicznej i nieorganicznej. Osiągnąłeś wymaganą liczbę punktów i jesteś gotowy do podjęcia próby przyjęcia na studia licencjackie lub inżynierskie na uczelni.

Ale nie musisz studiować chemii w Warszawie - Poznań ma też wiele opcji. Ale które uniwersytety i uczelnie w Poznaniu mają wydział chemii i jak wygląda ich program nauczania?

budynek wydziału chemii uam w poznaniu
Na Wydziale Chemii na UAM można dokonać ciekawych odkryć! Źródło: Wikipedia

Studia chemiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na kierunku chemia każdy student jest studentem indywidualnym i zostaje mu przydzielony osobisty tutor (opiekun). W trakcie pierwszego semestru każdy student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach uzupełniających wiedzę z zakresu szkoły średniej.

Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z następujących specjalności:

 • Chemia specjalność analityka chemiczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia biologiczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia kosmetyczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia materiałowa - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia ogólna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia sądowa - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia środowiska - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność nauczanie chemii i fizyki - profil ogólnoakademicki

W trakcie II semestru student wybiera przedmioty, które będzie realizował w ramach wybranej przez siebie specjalności. Chemia korepetycje to doskonały wybór dla ciekawskich.

Studia chemiczne na Politechnice Poznańskiej

Szczególnym atutem studiów na Wydziale Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej jest łączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki laboratoryjnej i technologicznej. Studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i ich realizacji w przemyśle. Ponadto liczne projekty pozwalają im rozwinąć umiejętność pracy zespołowej, a znajomość specjalistycznego języka angielskiego umożliwia efektywną komunikację z technologami z różnych gałęzi przemysłu.

 • Kierunek Technologia Chemiczna/Chemical Technology został stworzony z myślą o osobach, które pragną stanowić pomost między chemikami i inżynierami, łącząc ich umiejętności oraz interdyscyplinarne spojrzenie na procesy przemysłowe. Kierunek ten realizowany jest także w języku angielskim.
 • Studenci Inżynierii Chemicznej i Procesowej doskonalą swoje umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześnianiu istniejących instalacji do prowadzenia  procesów technologicznych.
 • Studia na kierunku Technologie Ochrony Środowiska pozwalają na bliższe poznanie sposobów kontroli procesów przemysłowych w kontekście ochrony środowiska.
 • Kierunek Inżynieria Farmaceutyczna przygotowuje studentów do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych.
naukowcy w laboratorium chemicznym
Wiele epickich karier w chemii zaczęło się od eksperymentów i odpowiednich nauczycieli. Źródło: Unsplash

Kierunki studiów powiązane z chemią na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje studia na kierunkach:

 • Kosmetologia: to dziedzina interdyscyplinarna łącząca w sobie wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, dermatologii, immunologii, chemii kosmetycznej, a także marketingu i zarządzania. 
 • Farmacja: w trakcie studiów nauczysz się jak prawidłowo udzielać informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych. Dowiesz się jak wytwarzać i oceniać jakość preparatów farmaceutycznych. Poznasz zasady prowadzenia badań naukowych oraz mechanizmy nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem wyrobów medycznych.
 • Analityka medyczna: studia przygotowują diagnostów do partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami, biotechnologami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia. Uczą prowadzenia badań laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszych technik i nowatorskiej aparatury. W trakcie zajęć praktycznych nauczysz się także jak prawidłowo autoryzować i interpretować uzyskane wyniki badań.
 • Inżynieria farmaceutyczna: w trakcie studiów zapoznasz się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych.
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa: w czasie studiów uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii medycznej, farmakologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych oraz zastosowania metod analitycznych i statystycznych.

Nauka chemii z prywatnymi nauczycielami w Poznaniu

Możesz też oczywiście skorzystać z pomocy prywatnych nauczycieli, którzy pomogą Ci w nauce chemii. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz odświeżyć wiedzę o atomach lub konkretnych reakcjach przed maturą, o elektrochemii na kierunkach licencjackich, o formułach peptydów do programu badawczego lub o chemii sądowej do swojej pracy magisterskiej - masz szanse, by znaleźć prywatnego korepetytora tutaj w Poznaniu lub kogoś, kto będzie Cię uczyć chemii online.

Musisz jednak zdać sobie sprawę, że chociaż mogą Ci pomóc w teoretycznych aspektach chemii - formułach, równaniach i tym podobnych - ale jeśli nie mają dostępu do laboratoriów w jakiejś formie, w której moglibyście się spotkać, jest mniej prawdopodobne, że będą w stanie zobrazować Ci zachodzące reakcje, które mogłyby pomóc w praktycznym aspekcie.

Gdzie więc w Poznaniu można znaleźć prywatnych nauczycieli chemii?

Możesz oczywiście udać się na Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i sprawdzić, czy możesz znaleźć studentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcieliby zarobić kilka złotych poprzez nauczanie Cię poszczególnych działów, które obejmuje ta dyscyplina.

Ale zanim zaczniesz warować przy telefonie, czekając, aż któryś z nich odpowie na Twoje ogłoszenie, możesz również przeszukać witrynę Superprof za pośrednictwem niemal 100 korepetytorów chemii. Przeciętnie lekcje kosztują około 35-50 złotych za godzinę i obejmują zarówno studentów chemii oferujących korepetycje na poziomie szkoły podstawowej jak i średniej, jak i lekarzy i nauczycieli chemii, którzy oferują lekcje na bardziej zaawansowanym poziomie. Kilku z nich specjalizuje się w biochemii, inżynierii chemicznej, chemii farmaceutycznej i biologii chemicznej.

farmaceuta trzymający garść leków
Obecnie istnieją inne sposoby studiowania chemii farmaceutycznej w domu. Źródło: Unsplash

Chociaż możesz nie być w stanie wykonywać pracy laboratoryjnej - chyba że masz gdzieś możliwość wynajęcia laboratorium - prywatny nauczyciel pomoże Ci uzyskać dobre podstawy teoretyczne na własnych warunkach i zgodnie z własnym harmonogramem. Ogromną zaletą prywatnych korepetycji jest możliwość dostosowania metod i czasu nauki. Nie musisz zmieniać grafiku uczęszczania na zajęcia, zamiast tego możesz zaplanować zajęcia w swoim kalendarzu. Prywatny nauczyciel jest również w stanie skupić się na tym, czego chcesz i potrzebujesz, zamiast trzymać się ścisłego programu nauczania.

Inne miasta w Polsce oferują świetne programy nauki chemii, sprawdź na przykład we Wrocławiu! Możesz też wpisać np. korepetycje chemia Kielce” w wyszukiwarkę Superprof, aby znaleźć prywatnego nauczyciela.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.