Jeśli chcesz się uczyć chemii, masz kilka możliwości. Jeśli nadal jesteś w szkole, możesz spróbować znaleźć kursy lub indywidualne zajęcia wprowadzające do chemii lub zdecydować się na egzamin ósmoklasisty (od 2022 roku uczniowie będą musieli także wybrać jeden z przedmiotów takich jak chemia, biologia i fizyka lub geografia) lub maturę z chemii. Jeśli chcesz kontynuować karierę w chemii, wiele polskich uczelni ma wydział chemiczny, często z opcją interesujących specjalizacji.

Niektóre instytucje oferują ciekawe kursy z chemii trwające kilka dni lub tygodni dla zainteresowanych, którzy nie chcą brać udziału w zajęciach uniwersyteckich. Możesz też zaangażować prywatnego nauczyciela, który przeprowadzi Cię przez podstawy chemii. Miej oko szczególnie na osoby akredytowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (10 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (10 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jakie opcje by uczyć się chemii w Polsce?

Jak możesz uczyć się chemii w szkole?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Od roku szkolnego 2021/2022 dojdzie do egzaminu ważna zmiana - uczniowie będą musieli zdać jeszcze jeden, czwarty przedmiot.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Na poziomie szkoły średniej możesz wybrać klasę o profilu biologiczno-chemicznym. W rzeczywistości, jeśli chcesz studiować chemię na dowolnej uczelni, to dobrze by było, jakbyś zdawał maturę z chemii na poziomie rozszerzonym.

Podstawa programowa z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum obowiązuje uczniów, którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową. Określa ona zakres wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń na danym etapie edukacyjnym. Ramowy plan nauczania na tym etapie edukacyjnym umożliwia nauczanie chemii w zakresie podstawowym albo rozszerzonym. Wiadomości i umiejętności zdobywane przez uczniów różnią się w obu zakresach. Zakres rozszerzony dedykowany jest uczniom planującym podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, na których wymagana jest znajomość chemii w stopniu wyższym, jak np. chemia, medycyna, farmacja, biotechnologia lub pokrewne kierunki studiów.

W związku z tym, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Jeśli masz problemy lub po prostu czujesz się lepiej, ponownie przeglądając materiał, są instytucje, które oferują kursy maturalne, zwykle w weekendy lub, jeśli zdarzy się najgorsze, podczas sesji poprawkowych. Są też takie bardziej złożone, które trwają kilka tygodni i zwykle zaczynają się w październiku.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem nauki chemii?. Wpisz przykładową frazę "chemia kurs maturalny online" na stronie Superprof i znajdź odpowiedniego dla siebie nauczyciela.

chłopiec przeprowadzający chemiczny eksperyment z zestawem małego chemika
Jeśli kochałeś swój zestaw małego chemika jako dziecko, być może będziesz chciał zdawać egzamin ósmoklasisty lub maturalny z chemii. Źródło: Visual Hunt

Studia chemiczne na polskich uczelniach

Każda uczelnia ma nieco inne wymagania wstępne, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz studiować na prestiżowej uczelni, będziesz potrzebować zdanej matury z chemii na poziomie rozszerzonym i dwóch innych matur związanych z naukami ścisłymi, np. z biologii, matematyki lub fizyki.

W zależności od progów punktowych uczelni i liczby zgłoszeń, które dostają każdego roku i dostępnych miejsc, przyjęcie będzie zależało od konkursu świadectw i punktów uzyskanych podczas egzaminu maturalnego.

Zasady aplikacji różnią się w zależności od tego, czy jesteś studentem polskim, czy zagranicznym. Różnią się one nieco w zależności od uczelni, ale generalnie każdy polski kandydat z zdanym egzaminem maturalnym może ubiegać się o uzyskanie statusu studenta. W przypadku kandydatów z zagranicy, to zależy czy pochodzą oni z państw należących do Unii Europejskiej czy nie. 

Studia dzienne w placówkach publicznych są darmowe. Za studia niestacjonarne na uczelniach publicznych oraz możliwość nauki na uczelniach prywatnych trzeba płacić. Wysokość czesnego różni się na poszczególnych uczelniach, ale szacując trzeba liczyć się z kosztem o wysokości około 1200 do nawet 5000 złotych.

Studia chemiczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Popularne kierunki chemiczne: chemia, chemia budowlana, chemia kosmetyczna, chemia kryminalistyczna i sądowa, chemia medyczna.

Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności/ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Na uniwersytecie weźmiesz udział w serii wykładów obejmujących tematy teoretyczne, będziesz pracować w laboratorium, wykonując praktyczne eksperymenty, aby lepiej zrozumieć teorię lub przeprowadzać własne niezależne badania.

Czujesz chemię do chemii? Warto byś przyjrzał się studiom chemicznym, oferowanym przez uczelnie wyższe. Może któryś z nich odpowiada Twoim oczekiwaniom i planom zawodowym...

Nauka chemii z korepetytorem

Ma to wiele zalet: będziesz mógł uczyć się dowolnych aspektów oraz w tempie i rytmie, które Ci odpowiada. Jeśli jesteś wzrokowcem, Twój nauczyciel może skupić się na wykresach i schematach oraz modelach molekularnych lub ściślej współpracować z podręcznikami, jeśli szybciej uczysz się z tekstem pisanym.

Twój korepetytor odpowie na wszelkie pytania, które możesz mieć i będzie w stanie dostosować się do Twojego harmonogramu zamiast ustalać godziny zajęć. Możesz również zorganizować lekcje online w ramach zdalnej nauki, biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią albo jeśli po prostu korepetytor mieszka zbyt daleko. Jeśli jednak chcesz wyjść poza chemię teoretyczną, będziesz musiał postarać się o dostęp do laboratorium i sprzęt do swoich eksperymentów.

Ale gdzie możesz znaleźć idealnego instruktora, który przygotuje Cię do matury lub pomoże z nauką na studiach lekarskich?

W Superprof mamy ponad 1000 nauczycieli chemii dostępnych w całej Polsce. Po prostu wyszukaj dyscyplinę na naszej stronie internetowej, aby znaleźć nauczyciela chemii w pobliżu i skorzystaj z ofert bezpłatnych zajęć (zwykle tylko pierwsza lekcja). Wpisz np. korepetycje chemia Łódź” w wyszukiwarkę Superprof.

Nauka chemii w Warszawie

Stolica Polski oferuje wiele możliwości dla osób zainteresowanych nauką chemii w Warszawie na poziomie szkolnym lub na najlepszych uczelniach. Znajdziesz również lokalnego korepetytora, wpisując korepetycje z chemii Warszawa” w wyszukiwarkę Superprof.

Kursy letnie w Warszawie

W zeszłym roku miasto stołeczne Warszawa uruchomiło Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Kursy przeznaczone były dla uczennic i uczniów szkół warszawskich ówczesnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

dziewczynka konstruująca wulkan do eksperymentu chemicznego
Letnie szkoły pozwalają odkrywać zabawne aspekty chemii. Źródło: Pixabay

Ze względu na wciąż utrzymującą się niepewną sytuację związaną z pandemią SARS CoV-2, nie wiadomo czy podobna inicjatywa zostanie podjęta w 2021 roku.

Studia chemiczne w Warszawie

Każda uczelnia prowadząca studia chemiczne w Warszawie ma inne wymagania rekrutacyjne, jednak w każdej z nich to chemia jest królową nauk i to jej wyniki egzaminu maturalnego są najbardziej cenione.

Równie przydatnym przedmiotem, jaki z pewnością docenią komisje rekrutacyjne, będzie matematyka i fizyka. Nie zapominajcie również o języku obcym, chemia bez angielskiego praktycznie nie istnieje!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

W Warszawie studia na kierunkach związanych z chemią możesz podjąć na takich uczelniach jak:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (10 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
5
5 (10 oceny)
Tomasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (12 oceny)
Robert
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aniela
5
5 (6 oceny)
Aniela
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominik
5
5 (9 oceny)
Dominik
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (9 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (10 oceny)
Karolina
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Nauka chemii w Poznaniu

Chociaż Poznań nie ma zbyt wiele do zaoferowania pod względem programów letnich, w przypadku wszystkich innych opcji, zwłaszcza w zakresie studiowania chemii na UAM z pewnością znajdziesz to, czego potrzebujesz - od związków metaloorganicznych po chemię kwantową.

Jeśli już podejmiecie tę trudną decyzję o swojej przyszłości i zdecydujecie się, że studia chemiczne to dla Was wyzwanie, przyjemność, przygoda i cel w jednym, to zacznijcie uczyć się chemii już w momencie podjęcia decyzji! I nie zapomnijcie, by przy okazji wyspecjalizować się w matematyce i fizyce - to te przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia chemiczne w Poznaniu.

To one są głównym czynnikiem decydującym o Waszym zaklasyfikowaniu się. Oczywiście matura z chemii również byłaby zadowalająca, jednak rzadko kiedy taki egzamin odbywa się. Polecamy również dobrze przygotować się do matury z języka obcego - dziś żadna nauka ścisła bez języka obcego nie ma racji bytu, dlatego wyniki z tej części matury są równie ważne dla komisji rekrutacyjnej.

W Poznaniu możesz podjąć studia chemiczne na takich uczelniach jak:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
probówki w tym jedna wypełniona zieloną cieczą
Naucz się zasad przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na studiach chemicznych w Poznaniu i we Wrocławiu. Źródło: Unsplash

Nauka chemii we Wrocławiu

Istnieje kilka interesujących ofert dla osób zainteresowanych nauką chemii we Wrocławiu.

Studiowanie chemii we Wrocławiu

Aby dostać się na studia chemiczne, musicie przyłożyć się do nauki w szkole średniej i pięknie zdać maturę. To jedyne wymaganie komisji rekrutacyjnej - porządne wyniki z egzaminów, najbardziej ceniona jest oczywiście chemia na poziomie rozszerzonym, matematyka, fizyka i języki obce.

Pamiętajcie, by nie lekceważyć wagi dobrych wyników, ponieważ nie ma innej drogi dostania się na studia chemiczne we Wrocławiu niż przystąpienie do kwalifikacji na podstawie wyników egzaminów dojrzałości.

Jeśli chcesz podjąć studia chemiczne we Wrocławiu to przyjrzyj się ofercie tych uczelni:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Wrocławska

Nauka chemii w Krakowie

Kraków ma wspaniały wybór kierunków studiów związanych z chemią.

naczynia laboratoryjne
Jednym z ciekawszych aspektów chemii jest możliwość pracy w laboratorium. Źródło: Unsplash

Uczelnie w Krakowie oferujące studia chemiczne

W Krakowie masz do wyboru cztery różne uczelnie oferujące stopnie naukowe z chemii:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Jeśli marzysz o przyszłości chemika i mistrza tajnych mikstur, to sumiennie podejdź nie tylko do nauki chemii, ale i weź sobie do serca biologię, fizykę i matematykę. Bez nich chemia nie istnieje. Dlatego te przedmioty są traktowane w rekrutacji na równi i tak samo doceniane.

Jeśli realnie myślisz o studiach chemicznych w Krakowie, to przyłóż się porządnie do egzaminów maturalnych, których zdanie z wysokimi wynikami gwarantuje przebicie się przez konkurs świadectw.

Nauka chemii w Gdańsku

Gdańsk, Gdynia, So­pot to naj­sil­niej­sza trójca nad Bałty­kiem. Od 2007 ro­ku, czyli od mo­men­tu wejścia w życie Kar­ty Trójmiej­skiej, te trzy nie­zwykle mia­sta funk­cjonują ofi­cjal­nie ja­ko Trójmia­sto. I przy­ciągają każde­go ro­ku ty­siące ma­tu­rzystów, go­to­wych spędzić nad mo­rzem kil­ka lat swe­go stu­denc­kie­go żywota.

Wszyst­kie razem tworzą sil­ny i prężnie działający ośro­dek aka­de­mic­ki. Stu­dia na uczel­ni publicz­nej re­pre­zen­tują: Uniwer­sy­tet Gdański, Po­li­tech­nika Gdańska, Gdański Uniwer­sy­tet Medycz­ny, Aka­de­mia Ma­rynar­ki Wo­jen­nej im. Bo­haterów We­ster­plat­te, Aka­de­mia Mor­ska, Aka­de­mia Mu­zycz­na im. S. Mo­niusz­ki, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego i Spor­tu im. J. Śnia­dec­kie­go. Obok uczel­ni publicz­nych w Trójmieście funk­cjonuje kil­ka­naście szkół wyższych nie­publicz­nych z różnorodną ofertą kie­runków i specjal­ności.

naukowiec przeprowadzający badanie w laboratorium
Zapoznaj się z programem nauczania na kierunkach chemicznych oferowanym przez gdańskie uczelnie. Źródło: Unsplash

Jeśli chcesz uczyć się chemii w Trójmieście, to powinieneś szczególnie przyjrzeć się kierunkom oferowanym przez gdańskie uczelnie:

 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska

Możliwości jest bardzo wiele. Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans w ramach pracowni badawczych, kontroli jakości oraz laboratoriów przemysłowych w zakresie różnych dziedzin. Chemik znajdzie zatrudnienie w branży spożywczej, biotechnologicznej, petrochemicznej, w zakładach produkcyjnych i przetwórczych na bardzo różnych stanowiskach.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.