Chcesz dowiedzieć się, jak działają podstawowe elementy budulcowe życia - jak substancje reagują na siebie na poziomie molekularnym? W takim razie tematem dla Ciebie może być chemia! Dowiedz się, gdzie możesz uczyć się chemii w Krakowie na różnych poziomach - niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz kontynuować naukę i uzyskać stopień naukowy z tej dyscypliny naukowej.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Chemia
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (9 oceny)
Robert
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Kaja noworzyń
5
5 (2 oceny)
Kaja noworzyń
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł45
/h
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (10 oceny)
Jakub
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (4 oceny)
Julia
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (9 oceny)
Robert
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
5
5 (8 oceny)
Karolina
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Patryk
5
5 (16 oceny)
Patryk
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Kaja noworzyń
5
5 (2 oceny)
Kaja noworzyń
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Klaudia
5
5 (10 oceny)
Klaudia
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (7 oceny)
Anna
zł45
/h
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (10 oceny)
Jakub
zł50
/h
1-sza lekcje za darmo>

Nauka chemii w krakowskich szkołach

Jeśli podobały Ci się pierwsze zajęcia z chemii w szkole, możesz pomyśleć o zdaniu rozwijaniu się w tym kierunku i zdawaniu egzaminów ósmoklasisty czy maturalnego. Wiele instytucji oferuje programy przyrodnicze na tym poziomie - nie tylko w Warszawie.

Lekcje chemii w szkole podstawowej

Na poziomie szkoły podstawowej będziesz uczyć się podstaw chemii., a wiedza ta jest fundamentalna, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w szkole średniej. 

Przyjęta od 2022 roku forma egzaminu ósmoklasisty będzie różniła się od tej, która obowiązuje obecnie. Mianowicie, na uczniów czekać będą cztery jego części. Podobnie do języka obcego, przystępujący do egzaminu ósmoklasisty będą mogli wybrać, z którym z następujących przedmiotów będą chcieli się zmierzyć. Możliwe będą do rozwiązania arkusze z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

układ okresowy pierwiastków
Dowiedz się o układzie okresowym pierwiastków na zajęciach z chemii na poziomie szkoły podstawowej. Źródło: Visual Hunt

Lekcje chemii w szkole średniej

Jeśli zdecydujesz się zdawać maturę z chemii na poziomie rozszerzonym, masz do wyboru kilka zaawansowanych i wyrównawczych kursów dostępnych w Krakowie, które pomogą Ci opanować program nauczania.

  • Firma Archeion została założona w 2006 przez dwóch doktorantów Wydziału Filozoficznego UJ. W zamyśle ARCHEION miał być miejscem twórczej dyskusji i krytycznego myślenia. W tym roku rusza 9 edycja kursów maturalnych. Ich kursy stały się jednymi z najlepiej rozpoznawalnych w Krakowie. Od początku stawiają na jakość i właśnie to pozwoliło im osiągnąć tak wysoką pozycję. Z roku na rok mają coraz więcej kursantów i bardzo wielu z nich trafia tam z polecenia. Nieustannie poszerzają swoją ofertę kursów, a jakość nauczania oraz zadowolenie kursantów weryfikują na bieżąco ankietami.
  • Kursy Maturalne Abiturient.edu.pl R.M. Walas to oferta wysokiej jakości na rynku edukacyjnym od 2006 roku. Firma założona z pasji nauczania przedmiotu: chemii przez Roberta Walas. Po pierwszych miesiącach działalności zaprosił do współtworzenia organizacji swoich znajomych, pasjonatów poszczególnych przedmiotów. Z roku na rok firma się rozrastała i potrzebowała coraz większej kadry, ale nigdy nie były to przypadkowe osoby. Kadra już nie jest taka młoda jak w 2006 roku, ale na pewno nie straciła pasji i zapału do nauczania. Abiturient doroślał, zmieniał się na lepsze dla swoich przyszłych uczniów, ale nigdy nie zmienił podstawowych założeń: grupy maksymalnie pięcioosobowe, indywidualne podejście do ucznia, nauczanie z pasją i przede wszystkim przyjacielski stosunek do ucznia.
  • „Weekendowe warsztaty maturalne” to inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego, która powstała w odpowiedzi na liczne głosy uczniów mówiące o potrzebie powtórki całości materiału tuż przed egzaminem maturalnym. Zajęcia odbywają się obecnie zdalnie i obejmują takie zagadnienia jak: atom i cząsteczka, wiązania chemiczne, chemia nieorganiczna, reakcje w roztworach wodnych, obliczenia chemiczne, termochemia, stan równowagi, szybkość reakcji chemicznej, węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Studiuj chemię na poziomie uniwersyteckim w Krakowie

Jeśli chcesz zostać chemikiem lub badać nowe związki i robić postępy w chemii, możesz studiować chemię na poziomie uniwersyteckim w Krakowie. Cztery różne krakowskie uczelnie oferują studia chemiczne:

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

 

probówki i fiolki z chemicznymi substancjami
Studiuj chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Źródło: Visual Hunt

Na uniwersytetach w Gdańsku istnieje również wiele interesujących kierunków studiów chemicznych!

Studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na wydziale kształcenie realizowane jest na kierunkach: chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska. Zainteresowania badawcze naukowców skupiają się głównie wokół zagadnień chemii biologicznej i medycznej, katalizy i chemii środowiska, syntezy organicznej, modelowania molekularnego, spektroskopii, analityki sądowej i konserwatorskiej oraz zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział posiada prestiżową kategorię A+.

Wydział Chemii UJ znalazł się w elitarnej Excellence Group w rankingu organizowanym przez Centre for Higher Education Development. W roku 2018 w rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz portalu Perspektywy, kierunki Chemia oraz Ochrona Środowiska zajęły I miejsca.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem nauki chemii?. Wpisz przykładową frazę "korepetycje online chemia" na stronie Superprof i znajdź odpowiedniego dla siebie nauczyciela.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny. Następnie został on przekształcony w Wydział Ceramiczny. Obecną nazwę otrzymał w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia – Inżynieria Materiałowa.

Działalność naukowo-badawcza, głównie w obszarze chemii ciała stałego, koncentruje się wokół wielkotonażowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych, a także materiałów zaawansowanych oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych.

Aktualnie wydział kształci studentów na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa, Ceramika (od 2010 r.), Chemia Budowlana (kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Politechniką Łódzką od 2011 r.). Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kształci specjalistów z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych oraz projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej techniki (np. energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, elektronika), materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli jakości.

rafineria
Studiuj chemię i jej zastosowania w przemyśle. Źródło: Visual Hunt

Studia na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Wydział powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Absolwenci Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Studenci są kształceni na pięciu kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Biotechnologii, Nanotechnologii i nanomateriałach (wspólnie z Wydziałem Fizyki Matematyki i Informatyki) oraz Chemii budowlanej (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej).

A może wolałbyś studiować chemię w Poznaniu?

Zostań nauczycielem chemii dzięki studiom na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kochasz chemię, ale nie lubisz pracować jako badacz w laboratorium lub firmie farmaceutycznej? Nie jesteś zainteresowany zostaniem technikiem kryminalistyki lub pionierem nowych substancji w chemii przemysłowej - ale podobała Ci się chemia w liceum i myślisz, że fajnie byłoby uczyć chemii na poziomie szkoły podstawowej lub średniej?

Studia Chemia-Nauczyciel chemii na Uniwersytecie Pedagogicznym są prowadzone w ramach projektu „Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca” wspieranego i promowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego.

Oparte są o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia. Absolwent tego kierunku zdobywa odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie miał możliwość podjęcia pracy np. w muzeach, centrach nauki oraz innych jednostkach zajmujących się edukacją pozaformalną.

zestaw małego chemika
Zestawy chemiczne zainspirowały wielu do nauki chemii - czy do zostania nauczycielem, czy wzięcia udziału w prywatnych lekcjach chemii. Źródło: Visual Hunt

Znalezienie prywatnego korepetytora z chemii w Krakowie

Nauka chemii może być trudna - jest wiele rzeczy do opanowania i nie każdemu odpowiada matematyka. Jeśli okaże się, że pojedyncze zajęcia powtórkowe nie wystarczą, aby zdać egzamin maturalny, albo jeśli masz problemy z zajęciami na uniwersytecie, uczęszczanie na zajęcia z prywatnym korepetytorem to dobry sposób, aby wyprzedzić innych.

Zaletą jest to, że ktoś jest w stanie dostosować się do Twojego harmonogramu i potrzeb, zamiast przestrzegać ustalonego programu nauczania.

Możesz oczywiście zdecydować się na kompletną naukę chemii z korepetytorem, ale ma to pewne wady, chyba że Twój nauczyciel ma laboratorium w domu lub może gdzieś wynająć miejsce w laboratorium. Jednak korepetytor może pomóc w teoretycznych aspektach chemii i umożliwić intensywniejszą naukę.

W Krakowie Superprof ma ponad 80 nauczycieli chemii, gotowych pomóc Ci opanować reakcje chemiczne, związki organiczne, termochemię i utlenianie-redukcję.

Dostępne opcje nauki chemii w Polsce są bardzo zróżnicowane - nie tylko w Krakowie! Jeśli jesteś studentem chemii we Wrocławiu, to tam również możesz znaleźć prywatnego nauczyciela.

Potrzebujesz nauczyciela z przedmiotu: Chemia ?

Oceń czy nasz artykuł był pomocny 😊

5,00/5 - 1 głos(y)
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.