„Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu”. Piotr Bąk,

 

Język polski możliwe, że nie należy do najczęściej używanych i popularnych języków tak jak język angielski, francuski czy hiszpański. W rzeczywistości, języka polskiego oficjalnie używa się tylko w jednym kraju: Polsce. Jednak jest to język, który niesie ze sobą niesamowitą kulturę oraz fascynującą historię. 

 

Obecnie język polski używany jest przez ponad 44 miliony rodzimych użytkowników. 6 milionów z nich mieszka poza granicami Polski między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Francji czy Australii. Diaspora polska jest tak górna, że nie ważne w jakim kraju będziesz, gwarantujemy Ci, że napotkasz Polaków, z którymi będziesz mógł ćwiczyć Twoją znajomość języka polskiego. 

 

Powiedzmy sobie krótko o języku polskim. Język polski należy do zachodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich. Do tej samej grupy językowej należą również języki takie jak: czeski, słowacki, kaszubski oraz łużycki. Istnieją jeszcze dwie grupy języków słowiańskich: wschodniosłowiańska, do której zaliczamy: białoruski, rosyjski, rusiński, ukraiński oraz południowosłowiańska, do której należą: bośniacki, bułgarski, chorwacki, czarnogórski, macedoński, serbski, słoweński.

 

Przynależność tych języków do grupy języków słowiańskich sprawia, że posiadają one wiele podobieństw. Oznacza to, że jeśli nauczysz się języka polskiego, znacznie łatwiej będzie Ci nauczyć się innego języka z grupy słowiańskiej. I na odwrót, jeśli już posługujesz się jakimś, nauka języka polskiego będzie dla Ciebie znacznie łatwiejsza. 

 

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak możesz poprawić swoje umiejętności językowe w zakresie mówienia: czy marzysz o tym, aby nauczyć się mówić z polskim akcentem?

 

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Polski jako język obcy
Hanna
5
5 (7 oceny)
Hanna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adriana
5
5 (5 oceny)
Adriana
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (2 oceny)
Agnieszka
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maria
5
5 (1 oceny)
Maria
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
Kinga
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
Ewa
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Hanna
5
5 (7 oceny)
Hanna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adriana
5
5 (5 oceny)
Adriana
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (2 oceny)
Agnieszka
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maria
5
5 (1 oceny)
Maria
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
Kinga
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
Ewa
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Na czym polega akcent języka polskiego? 

 

Znajomość zasad akcentowania w języku polskim jest niesamowicie istotna. Otóż słowa oraz całe wypowiedzi mogą zostać opacznie zrozumiane przez odbiorcę, jeśli je nieodpowiednio zaakcentujemy. 

W języku polskim wyróżniamy trzy rodzaje akcentowania: akcent zdaniowy, akcent wyrazowy oraz akcentowanie za pomocą zestrojów akcentowych. Jeśli chcesz znać między nimi różnicę, poniżej je dla Ciebie omawiamy. 

  • Akcent zdaniowy

 

Jest to inaczej wyszczególnienie danego wyrazu poprzez siłę artykulacji pewnej sylaby. W języku polskim najsilniejszy akcent kładziemy na ostatni wyraz, najsłabszy natomiast na pierwszy. 

  • Akcent wyrazowy

 

Współczesny język polski zazwyczaj charakteryzuje się akcentem paroksytonicznym, to znaczy z wydźwiękiem na przedostatnią sylabę wyrazu. Istnieją jednak wyjątki w postaci akcentu inicjalnego, akcentu na czwartą sylabę od końca, akcentu oksytonicznego, a także akcentu proparoksytonicznego. Brzmi skomplikowanie? Oto krótkie wyjaśnienie tych odstępstw.

 

Akcent inicjalny - położony na pierwszą sylabę.

 

Akcent położony na czwartą sylabę od końca - występuje w pierwszej oraz drugiej osobie liczby mnogiej trybu przypuszczającego.

 

Akcent oksytoniczny - położony na ostatnią sylabę wyrazu albo zestroju akcentowego.

 

Akcent proparoksytoniczny - położony na trzeciej sylabie od końca. 

 

  • Zestroje akcentowe

 

Istnieją wyrazy jednosylabowe, które choć nie mają akcentu same w sobie, z wyrazem poprzedzającym lub następującym tworzą fonetyczną całość. Należą do nich: jednosylabowe zaimki osobowe (mu, go), zaimek się oraz jednosylabowe czasowniki zaprzeczone (nie rób, nie bierz).

 

Być może brzmi to skomplikowanie, ale zapewniamy Cię, że z dobrym nauczycielem oraz dużą ilością praktyki, osiągniesz sukces w nauce poprawnego akcentowania w języku polskim. 

 

Dialekty języka polskiego

 

Pomimo faktu, że język polski jest dość jednolity, każdy region ma swój własny akcent. Polski jest językiem urzędowym w całym kraju i językiem ojczystym wielu Polaków. Warto jednak wspomnieć, że polski nie jest jedynym językiem używanym w Polsce, ale współistnieje również z innymi językami używanymi w niektórych społecznościach. Nie martw się jednak, nie musisz się uczyć ich wszytskich. Wystarczy, że Twój poziom języka polskiego będzie wystarczająco dobry i zrozumiały żeby móc mieszkać w Polsce.

 

Regionalne odmiany polszczyzny, używane na terenie Polski i Kresów Wschodnich charakteryzują się dużą odmiennością od języka ogólnego głównie w zakresie fonetyki i leksyki. A oto krótkie omówienie tych dialektów: 

 

dialekt wielkopolski – podstawa języka literackiego, występują w nim prawidłowe samogłoski nosowe ą i ę, jednakże o innej barwie (odpowiednio u nosowe i y nosowe)

 

dialekt małopolski – dialekt który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu się polszczyzny literackiej, charakteryzuje się częściowo odnosowionymi samogłoskami nosowymi ą i ę, jednak o ogólnopolskiej barwie (oN i eN)

 

dialekt mazowiecki – bardzo odrębny od języka ogólnego, innowacyjny nie tylko pośród dialektów języka polskiego, ale również i języków słowiańskich, wraz ze wzrostem politycznego znaczenia Mazowsza w kraju zaczął wpływać na język ogólny, jednak w dość niewielkim stopniu, głównie w słowotwórstwie, kształtując raczej język potoczny, charakteryzuje się tak zwanym mazurzeniem oraz całkowitym odnosowieniem samogłosek nosowych ą i ę o różnych barwach (głównie o(N) i a(N))

 

dialekt śląski – jest to archaiczny dialekt pod względem słownictwa, słowotwórstwa i składni, samogłoski nosowe ą i ę w różnych stopniach nosowości o barwie u i y, widoczne wpływy języka czeskiego, języków łużyckich i języka niemieckiego

 

dialekt kaszubski – najbardziej odrębny i archaiczny wśród polskich dialektów, występuje w nim kaszubienie, unikalna samogłoska szwa, nieodnosowione samogłoski nosowe ą i ę realizowane jako u nosowe i a nosowe, widoczne są również wpływy języka dolnoniemieckiego

 

nowe dialekty mieszane – mieszanina gwar przeniesionych z Kresów i innych części kraju na ziemie odzyskane, ze względu na brak spójności i odrębność od reszty kraju oraz większą praktyczność używania języka ogólnego, jest ona w zaniku, 

 

Istnieją jeszcze dwa odrębne dialekty używane poza granicami Polski, na Kresach Wschodnich, inaczej nazywane polszczyzną kresową:

 

dialekt północnokresowy – dialekt, który występuje na Litwie i Białorusi, wyodrębnił się z dialektu mazowieckiego, widoczne są w nim wpływy języka białoruskiego i nieliczne litewskiego

 

dialekt południowokresowy – dialekt obecny na Ukrainie, wyodrębnił się z dialektu małopolskiego, charakteryzuje się wpływami języka ukraińskiego

 

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Polski jako język obcy
Hanna
5
5 (7 oceny)
Hanna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adriana
5
5 (5 oceny)
Adriana
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (2 oceny)
Agnieszka
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maria
5
5 (1 oceny)
Maria
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
Kinga
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
Ewa
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Hanna
5
5 (7 oceny)
Hanna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adriana
5
5 (5 oceny)
Adriana
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (2 oceny)
Agnieszka
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maria
5
5 (1 oceny)
Maria
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
Kinga
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
Ewa
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jakie są cechy szczególne języka polskiego? 

 

Język polski jest językiem fleksyjnym; ma 7 przypadków, 2 liczby, 3 rodzaje (w liczbie mnogiej 2); dla czasowników istnieją kategorie osoby, czasu, trybu, strony i aspektu; cechą charakterystyczną języka polskiego  jest występowanie tematu wyrazowego w kilku postaciach obocznych (pies — psie, niosę — niesiesz) i współfunkcyjność końcówek. 

 

Jeśli chodzi o składnię zdania, opiera się ona ma formach fleksyjnych. Niewiele jest w języku polskim samogłosek (a, e, o, u, i, y, ę, ą), ale za to dużo spółgłosek (oraz liczne grupy spółgłoskowe). Wyrazy są na ogół wielosylabowe, a akcent jest stały (poza regularnymi wyjątkami) na przedostatniej sylabie.

 

Polski alfabet składa się z 32 liter: a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, (q), r, s, ś, t, u, (v), w, (x), y, z, ź, ż. Trzy dodatkowe litery q, v, x występują tylko w tych nieprzyswojonych wyrazach obcych, które zachowały oryginalną pisownię

 

Tradycyjnie mówi się także o 7 dwuznakach oznaczających pojedyncze dźwięki: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz. 

 

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat języka polskiego, warto zajrzeć do oficjalnej encyklopedii języka polskiego PWN.

 

Nauka języka w Polsce

Stare Miasto Gdańsk | Źródło Unsplash
Stare Miasto Gdańsk | Źródło Unsplash

Nie jest tajemnicą, że aby opanować polski akcent, musisz być w pełni zanurzony w polskojęzycznym środowisku

 

Wśród naszych nauczycieli z Superprof, mamy wielu nauczycieli polskiego, którzy oferują lekcje polskiego jako języka obcego. Dostosowują się oni do różnych poziomów językowych studentów, niezależnie od ich celów: zdobycie poziomu B2 lub C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zdanie testu biegłości językowej w języku polskim jako obcym, odkrycie polskiej kultury i cywilizacji, itp. W zależności od Twoich potrzeb, czas nauki będzie się różnił.

 

Uczestnictwo w zajęciach i mieszkanie w Polsce pozwala na zanurzenie się w języku, gdzie każda chwila dnia jest lekcją języka: u rodziny goszczącej, w szkole językowej, na ulicy i w sklepach...

 

Istnieje również wiele stron do nauki polskiego online, gdzie możesz wykonywać darmowe ćwiczenia, aby poprawić swój poziom i koncentrację. Wśród mediów cyfrowych wymienić można Babbel, Polonus, Duolingo itp.

 

Słuchanie innych w celu poprawy polskiego akcentu

 

Aktywne słuchanie innych osób mówiących po polsku jest doskonałym sposobem na osiągnięcie postępów. Mówi się nawet, że Ci, którzy mają słuch muzyczny, najlepiej uczą się języków. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, jak słuchać!

 

Wyzwanie polega na przyzwyczajeniu ucha do rozróżniania polskich dźwięków, których doprawdy jest niemało. W tym celu istnieje kilka metod:

 

  • Oglądanie filmów i seriali w języku polskim.
  • Słuchanie audycji radiowych w języku polskim.
  • Naśladowanie akcentu.
  • Rozmowy z native speakerami z Polski.

 

Nie chodzi o to, by za wszelką cenę pozbyć się obcego akcentu, ale by rozumieć i być rozumianym w języku polskim przez innych ludzi. Ponadto, poprzez długoterminowy pobyt językowy będziesz dążył do nabycia polskiego akcentu: ponieważ ten rodzaj szkolenia językowego daje Ci czas i praktykę, których potrzebujesz, aby zrobić postępy!

 

Popraw swój akcent dzięki praktyce

Konwersacje podczas wymiany językowej | Źródło Unsplash
Konwersacje podczas wymiany językowej | Źródło Unsplash

Nie ma żadnej tajemnicy. Sposób, w jaki uczysz się języka i doskonalisz go, polega na ćwiczeniu. Im więcej i częściej będziesz mówił, tym bardziej płynnie będzie Ci to szło. Jak ćwiczyć mówienie po polsku? Jest wiele sposobów, aby ćwiczyć język, gdziekolwiek jesteś. Oto najczęstsze z nich:

 

Zajęcia konwersacyjne

Wiele szkół językowych i prywatnych nauczycieli języka polskiego oferuje jedynie zajęcia z konwersacji. Wszystko, co robisz, to rozmowa i konwersacja z nauczycielem. Może on lub ona wskaże jakiś temat i będziesz musiał o nim porozmawiać, albo będzie to taka zwykła rozmowa, opowiesz mu lub jej o swoim dniu, weekendzie.

 

Zajęcia mogą odbywać się w akademii, ale także online, są tam setki osób dostępnych do nauczania języka polskiego. Sprawdź stronę Superprof, aby zobaczyć, jacy nauczyciele konwersacji są dostępni.

 

Kawiarenki językowe

Są to kawiarnie, które organizują wymiany językowe. Na przykład, wyznaczają dzień w tygodniu i godzinę, kiedy ludzie mogą przyjść i porozmawiać po polsku, angielsku, francusku i innych językach przy drinku. Jest to sposób na naukę języka i poznawanie ludzi w tym samym czasie.

 

Czasami jest to całkowicie nieformalne, idziesz i siadasz z kimkolwiek chcesz pogadać, a czasami jest osoba, która porusza jakiś temat i ludzie dyskutują.

 

Wymiana językowa

W Internecie istnieją strony, które umożliwiają kontakt pomiędzy osobami chcącymi uczyć się języków obcych. Dajmy na to, Ciebie interesuje nauka języka polskiego, więc kontaktujesz się z Polakiem, którego interesuje nauka Twojego języka i w taki sposób wymieniacie się wiedzą. Zgadzasz się spotykać raz lub kilka razy w tygodniu, aby rozmawiać. Możesz przeprowadzić jeden tydzień w języku polskim, a drugi w Twoim języku lub przeprowadzić połowę sesji w tym, a drugą połowę w tamtym.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Maria

Jestem bardzo otwartą i ciekawą świata osobą. Moje pasje, a jednocześnie styl życia to podróżowanie oraz języki obce. Moim faworytem jest język hiszpański, natomiast aktualnie uczę się holenderskiego. Uwielbiam być zanurzona w różnych kulturach oraz otoczona różnymi językami. Najlepiej czuje się gdy jestem w towarzystwie międzynarodowym. Oprócz tego zajmuje się fotografią, edycją video, sportem oraz nauką o otaczającym nas świecie.