We wszystkich szkołach podstawowych w Polsce dzieci muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ten jest skierowany do uczniów ze wszystkich środowisk, zarówno w sektorze państwowym, jak i niezależnych.

Egzamin ósmoklasisty może być ogromną sprawą i ogromnym kamieniem milowym w edukacji piętnastolatka. Na etapie przygotowań i procesu nauki może być duża presja, z mnóstwem testów i nauczycieli, którzy zwiększają stres!

Ale egzaminy nie muszą polegać wyłącznie na stresie i niepokojuzapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu i upewnienie się, że Twoje dziecko czuje się przygotowane, pewne i wspierane, jest kluczem do płynnej żeglarskiej podróży.

chłopiec przeglądający atlat w bibliotece
Twój korepetytor może Ci polecić materiały do nauki, które uzupełniają wiedzę. (Źródło: Unsplash)

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w kwietniu przed ukończeniem ostatniego roku szkoły podstaowej, ale jak wcześnie uczniowie powinni zacząć przygotowywać się do tych egzaminów i jak intensywne powinno być to przygotowanie?

Przygotowując do egzaminów swoje dziecko, musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy, więc oto lista kilku najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego, gdzie i jak zacząć się przygotowywać!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Korepetycje
Aleksandra
5
5 (3 oceny)
Aleksandra
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (1 oceny)
Nikola
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
Oliwia
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Marta
Marta
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Justine
Justine
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (3 oceny)
Aleksandra
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nikola
5
5 (1 oceny)
Nikola
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
Oliwia
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Marta
Marta
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Justine
Justine
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Z czego składają się egzaminy ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, więc sprawa jest dość świeża.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

To egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Kiedy należy zacząć przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty?

Jeśli od samego początku wiesz, że chciałbyś, aby Twoje dziecko uzyskało lepszy wynik, to nie ma powodu, dla którego nie możesz nieformalnie zacząć przygotowywać go od najmłodszych lat.

Nie oznacza to, że powinieneś zatrudnić prywatnego korepetytora z wieloletnim wyprzedzeniem, ale po prostu zwracając szczególną uwagę na wykształcenie i potrzeby akademickie swojego dziecka, możesz skierować je na właściwą ścieżkę, tak aby było na dobrym poziomie, aby podejść do egzaminów.

Pytanie, kiedy zacząć właściwie się przygotowywać, zależy od osoby. Jeśli obecny poziom osiągnięć ucznia jest wysoki, możesz pozwolić mu na rozpoczęcie nieco później, a jeśli jego poziom nie jest tak wysoki, powinno zacząć trochę wcześniej, aby przygotować się na czas.

Jeśli Twoje dziecko ma jakieś znaczące obszary problemowe, będą one wymagały dodatkowego czasu i uwagi w okresie poprzedzającym egzamin, a większość rodziców rozważa zatrudnienie prywatnych korepetytorów, aby zwalczyć te słabe punkty, a także pielęgnować mocne strony na egzamin.

dziewczyna robiąca notatki siedząc przy białym oświetlonym stole
Korepetycje i nauka w domu są kluczem do egzaminu. (Źródło: Unsplash)

Dzięki regularnym sesjom lekcyjnym Twoje dziecko będzie mogło przygotować się do egzaminów w łagodnym, wygodnym tempie. Przyspieszenie tego procesu spowodowałoby jedynie niepotrzebny stres i panikę.

Zalecamy cotygodniową sesję korepetycji przez kilka miesięcy przed egzaminami, aby Twoje dziecko mogło naprawdę nauczyć się i zrozumieć treść egzaminu oraz mieć czas na zastanowienie się, czego się od niego wymaga.

Większość dzieci skorzysta na kilkumiesięcznym, delikatnym przygotowaniu, w tym osobistym nauczaniu, aby przygotować się do egzaminu. Przygotowanie do tych egzaminów zajmuje średnio od sześciu do dziewięciu miesięcy, w zależności od wymaganej pomocy i korepetytora.

Generalnie zaleca się, aby przygotowanie dziecka do egzaminów ósmoklasisty nie przekraczało dwunastu miesięcy. Ten proces może być bardzo stresujący dla nastolatków, a wywieranie zbyt dużej presji przez zbyt długi czas może być bardziej szkodliwe niż korzystne.

Masz zamiar przystąpić do egzaminu zawodowego? Znajdź korepetytora, który pomoże Ci w rozwoju kariery w Superprof.

Jak najlepiej przygotować się do egzaminu?

Egzaminy ósmoklasisty mogą być sporym wyzwaniem dla przeciętnego nastolatka i mogą go naprawdę rozciągnąć zarówno emocjonalnie, jak i akademicko. Dlatego bardzo ważne jest, aby ułatwić im przygotowanie do egzaminu w tempie, które odpowiada im i ich aktualnemu poziomowi osiągnięć.

Ważne jest, aby upewnić się, że Twoje dziecko jest na bieżąco z głównymi matematycznymi pojęciami. Muszą być w stanie zastosować tę wiedzę do konkretnych problemów pod presją, dlatego ważne jest, aby naprawdę rozumieli, czego się uczą.

Istnieje wiele sposobów na przygotowanie dziecka do egzaminu ósmoklasisty, które wcale nie kosztują dużo. Proste gry, quizy i inne zabawne techniki uczenia się można wykonywać w domu i mogą naprawdę wpłynąć na to, jak szybko Twoje dziecko się uczy i stosuje wiedzę do rozwiązywania ogólnych problemów.

Jednym z najważniejszych obszarów, na który należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania, jest zręczność werbalna, która jest częścią alfabetyzacji. Wiąże się to ze zrozumieniem i komponowaniem treści, czyli z obszarem, w którym niektórzy uczniowie mogą stracić najwięcej punktów.

Świetnym sposobem na pracę nad zręcznością werbalną jest wspólne czytanie przed snem, a potem rozmowa o książce. Pomoże to Twojemu dziecku w nauce czytania, a także sprawi, że naprawdę zastanowi się nad tym, co czyta, oraz sformułuje opinie i pomysły, co pomoże ze zrozumieniem testu zwłaszcza w języku obcym.

Jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się do egzaminu jest zorganizowanie próbnych egzaminów. W ten sposób Twoje dziecko może naprawdę dowiedzieć się, czego się spodziewać, jak zastosować swoją wiedzę i gdzie może mieć problemy.

Korepetytor powinien być w stanie zdobyć dla Twojego dziecka kilka próbnych prac i upewnić się, że są one przeprowadzane w warunkach egzaminacyjnych! Bez rozpraszania uwagi, bez elektroniki i w ściśle określonych warunkach to najlepszy sposób na prawidłowe ćwiczenie.

Upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z wynikami egzaminu próbnego, abyś mógł zidentyfikować wszelkie problemy i celebrować wszystko, co Twoje dziecko zrobiło naprawdę dobrze. Porozmawiaj z jego prywatnym korepetytorem i omów wyniki swojego dziecka, aby upewnić się, że dziecko jest na dobrej drodze.

chłopak ukrywający twarz w dłoniach w stresie na tle ulicy z zabudowaniami
Przygotowywanie się do egzaminu ósmoklasisty może być stresujące. (Źródło: Unssplash)

Przygotowanie do egzaminów może być dla każdego dziecka procesem niepokoju i stresu, dlatego ważne jest, aby w tym czasie zachować spokój i pozytywne nastawienie. Jeśli jako rodzic czujesz się zestresowany i niespokojny, upewnij się, że nie rzutujesz tym na swoje dziecko.

Regularne przerwy w nauce i dobra zabawa złagodzą napięcie i frustrację, które mogą narastać w okresie poprzedzającym egzaminy. Zachowanie spokoju i zrelaksowania się w tym okresie jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z tym i sprawi, że Twoje dziecko będzie w najlepszym stanie umysłu, aby zdać egzaminy z łatwością i pewnością siebie.

Potrzebujesz pomocy przy aplikowaniu na studia? Napisaliśmy o tym specjalny artykuł.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.