By zbudować atletyczną sylwetkę, ćwiczymy nasze ciała.

Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych nie wpłynie na to, jak wyglądasz w lustrze, ale ulepszy i wzmocni twoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Zanim rozpoczniemy ćwiczenia z gramatyki angielskiej, najpierw musimy zrozumieć jej zakres: co to jest gramatyka?

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (7 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (4 oceny)
Dominika
zł25
/h
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (8 oceny)
Łukasz
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sara
5
5 (6 oceny)
Sara
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
1-sza lekcja za darmo!
Ju
5
5 (8 oceny)
Ju
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (7 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (4 oceny)
Dominika
zł25
/h
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (8 oceny)
Łukasz
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sara
5
5 (6 oceny)
Sara
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
1-sza lekcja za darmo!
Ju
5
5 (8 oceny)
Ju
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
1-sza lekcje za darmo>

Definicja gramatyki angielskiej w kilku słowach

Gramatyka to zbiór reguł strukturalnych regulujących skład zdań, fraz i słów.

Dowiedz się więcej o rodzajach zdań gramatycznych w języku angielskim na naszym dedykowanym blogu.

Mimo, że ta definicja jest dość elegancka, nie podaje szczegółów każdego aspekt tego, co zawiera termin ogólny, który znamy jako gramatyka.

Lupa i słownik.
Jaka jest definicja gramatyki? | źródło: Pixabay - PDPics

Do aspektów gramatyki należą:

  • Fonologia - badanie i organizacja dźwięków w języku.
  • Morfologia - nauka o słowach, jak się je formuje i ich związek z innymi słowy.
  • Składnia - zestaw zasady, który określa strukturę zdań
    • konkretnie: kolejność słów i interpunkcja.
  • Fonetyka - dźwięki ludzkiej mowy
    • w przypadku języka migowego, ekwiwalentem tego aspektu jest sposób migania.
  • Semantyka - nauka o znaczeniu w języku
  • Pragmatyka - jak kontekst przyczynia się do znaczenia

O ile nie planujesz kariery w językoznawstwie, ze specjalizacją w języku angielskim, jedyne aspekty, które musisz znać to składnia i fonetyka.

Mógłbyś również rozważyć poznanie pragmatyki. Czy twój nauczyciel języka angielskiego nie mówił ci, abyś szukał wskazówek kontekstowych podczas czytania lub słuchania mówionego angielskiego?

Tak samo, jak trener sportowy skupia się na prawidłowym ćwiczeniu konkretnej grupy mięśni, ćwiczenia gramatyczne, które przedstawimy w tym artykule mają na celu pomóc ulepszyć twoją ogólną znajomość angielskiego i wypracować płynność.

Problem z orzeczeniem

Dla językoznawców i gramatyków, orzeczenia stwarzają problemy. Opinia na temat tego, czym dokładnie jest orzeczenie, zdaje się być podzielona.

Jedna szkoła myśli twierdzi, że orzeczenie jest jedną z dwóch głównych części zdania.

Inna zakłada bardziej dokładną definicję: orzeczeniem jest główny czasownik i dowolne czasowniki posiłkowe w zdaniu.

Niezależnie od tego, czy są to czasowniki, czy orzeczenia, te części mowy wydają się najtrudniejsze do zrozumienia i prawidłowego użycia dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka.

Którego czasu należy używać przy opisywaniu trwającej akcji? A co jeśli akcja jest już zakończona? I jakiego czasu powinieneś użyć opisując ogólnie przyjęte prawdy?

W trakcie nauki języka, a zwłaszcza jeśli zdajesz egzamin IELTS, będziesz musiał rozpoznawać i poprawnie używać czasów.

Most of the students in my English classes are female.

Present Simple jest używany do opisania faktów ogólnie uznanych za prawdziwe.

I scored well on my English exam.

Pas Simple oznacza już zakończone działanie.

I am going to my business English class.

Użycie czasownika to be + czasownik z końcówką -ing oznacza Present Continous.

Tutaj zauważamy, że wiele osób uczących się angielskiego ma trudności z odróżnieniem pomiędzy going to, które oznacza „udać się w jakimś kierunku” w porównaniu z going to, które sygnalizuje zamiar.

Oto prosty sposób na zapamiętanie różnicy: jeśli po wyrażeniu „going to” następuje inny czasownik, to wyrażenie czasownikowe sygnalizuje intencję. Jeśli nie następuje żaden inny czasownik, masz do czynienia z trwającą czynnością.

Jak utworzyć zdanie przeczące

Tworzenie przeczenia nie zawsze jest tak proste, jak samo dołożenie not w środku zdania.

Zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych konstrukcji czasowników musisz zadbać o umieszczenie negatywu we właściwym miejscu.

I did not score well on my English exam.

Czasownik posiłkowy znajduje się przed negacją. Czasownik to score pozostaje w swojej naturalnej formie.

I am not going to my business English class.

Aby stworzyć to zdanie przeczące w Present Continuous po prostu wstaw not pomiędzy czasownik posiłkowy i czasowniki opisujący akcję.

Ponieważ w przypadku każdego czasu czasownik koniugowany jest inaczej, pisanie i wypowiadanie formy przeczącej może być skomplikowane - zwłaszcza jeśli układasz zdanie zawierające czasownik nieregularny, dlatego warto ćwiczyć ten aspekt gramatyki.

Dowiedz się więcej o stylu i formie języka angielskiego na naszym innym blogu.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (7 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (4 oceny)
Dominika
zł25
/h
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (8 oceny)
Łukasz
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sara
5
5 (6 oceny)
Sara
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
1-sza lekcja za darmo!
Ju
5
5 (8 oceny)
Ju
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (7 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (4 oceny)
Dominika
zł25
/h
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (8 oceny)
Łukasz
zł70
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sara
5
5 (6 oceny)
Sara
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
1-sza lekcja za darmo!
Ju
5
5 (8 oceny)
Ju
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
1-sza lekcje za darmo>

Zdania, kolejność słów i spójniki

Nowym trendem wśród native speakerów języka angielskiego jest tworzenie przesadnie długich zdania, pełnych spójników i opisów.

Jest to szczególnie zauważalne u osób mówiących amerykańskim angielskim.

Angielskie słowa w chmurkach.
Jak użyłbyś każdego z tych słów w zdaniu? | źródło: Pixabay - Gerd Altmann

Z policyjnego raportu w Ameryce:

black male suspect was observed fleeing in a northerly direction at a rapid rate of speed, and we were in quick pursuit, but we were unable to apprehend the individual.

Mimo że zasady kolejności słów zostały zachowane w tym jednym zdaniu, ten przykład łamie zasady gramatyczne dla właściwej konstrukcji zdania i posługiwania się spójnikami.

Aby mówić płynnie po angielsku, powinieneś używać krótkich, zwięzłych zdań z jak najmniejszą liczbą przymiotników i przysłówków.

Przepiszmy to zdanie, używając właściwej gramatyki:

The suspect was seen fleeing north. We were in pursuit, but were unable to apprehend him.

Zdanie nie tylko jest dużo krótsze, ale jego podział na dwa pełne zdania pomaga łatwiej rozumieć informacje.

Chociaż nie jest to zwykły błąd gramatyczny, powtórzenie „we were” w oryginalnym zdaniu jest błędem stylistycznym, który sprawia, że stwierdzenie jest niezręczne i nieprofesjonalne.

Jako uczeń angielskiego, powinieneś dążyć do tworzenia wyrażeń, które są informacyjne, ale nie przytłaczające. Tego typu ćwiczenia pomogą ci układać słowa we właściwej kolejności.

Gramatyka języka angielskiego: właściwa interpunkcja jest niezbędna

A woman without her man is nothing.

Interpunkcja może podzielić to zdanie na kilka sposobów:

A woman, without her man, is nothing.

Znak interpunkcyjny umieszczony w ten sposób sugeruje, że kobiety muszą mieć przy boku mężczyznę, inaczej nie mają wartości.

A woman: without her, man is nothing.

Aspekty tekstu podkreślony przez użycie dwukropka i przecinka, przekazuje, że to mężczyzna nie ma żadnej wartości bez kobiety.

Wyraźnie, interpunkcja ma głęboki wpływ na interpretację w angielskim.

Co dziwne, kursy angielskiego rzadko podkreślają znaczenie interpunkcji.

Kolejny często nadużywany znak interpunkcyjny to apostrof.

I'll buy this toy for my cat's.

To zdanie zawiera zarówno poprawne użycie apostrofu, jak i błędne.

Czy wiesz, które jest które?

Błędy interpunkcyjne są powszechne w języku pisanym, oczywiście nauczanie języka angielskiego powinno zawierać dogłębny instruktaż, mówiący w jaki sposób używać tych znaków efektywnie.

Na szczęście, jeśli bierzesz lekcje angielskiego online, możesz znaleźć wiele witryn, które promują właściwe użycie interpunkcji.

Czy rozważałeś udział w kursach angielskiego online?

Używanie właściwego słowa

Problem z angielskimi słowami polega na tym, że tak wiele z nich brzmi dokładnie tak samo! Niektóre z nich są nawet pisane tak samo.

Znajdź kurs języka angielskiego szyty na miarę.

Okulary na krzyżówce.
Użycie właściwego słowa gwarantuje sukces w mówieniu po angielsku. | źródło: Pixabay - SoniSa

Czy to homofon, homonim lub homograf, warto pamiętać, że takie pary słów nie mają tego samego znaczenia.

Zajrzyj na nasz blog na temat słów o wielu znaczeniach w języku angielskim.

Effect i affect to dwa takie słowa. Jedno z nich wskazuje skutek zewnętrzny; a drugie wewnętrzny.

My English pronunciation will ______ my TOEFL score.

Którego słowa użyć?

Affect jest zwykle używany jako czasownik, dlatego twoja wymowa wpłynie na twój wynik egzaminu.

Effect może być zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem, ale jest głównie używany jako rzeczownik, jak w tym zdaniu:

The effect of listening to spoken English on your language skills cannot be measured.

Czy jesteś gotowy na kolejne wyzwanie?

Those studying English as a second language could stand a ___________ of their vocabulary coursework.

Czy lightening to właściwe słowo? A może powinniśmy wstawić lightning?

Jeśli wybrałeś druga opcję, zdanie wskazuje że piorun powinien trafić każdego ucznia, słownik i podręcznik, a może nawet każdego nauczyciela angielskiego na świecie.

Ze względu na nauczycieli języka angielskiego na całym świecie mamy nadzieję, że wybrałeś poprawnie. 

Najlepsze ćwiczenia gramatyczne

Można powiedzieć, że ogrom pracy konieczny do opanowania gramatyki języka angielskiego i słownictwa jest nie fair, szczególnie zważając na fakt, że osoba mówiąca po angielsku uczy się gramatyki na wczesnym etapie życia, zanim nauczy się formułować kompletne myśli.

Musisz pracować znacznie ciężej, aby podnieść umiejętności językowe, które native speakerzy zdobywają z łatwością.

Najlepszy sposób na przetestowanie umiejętności językowych to posługiwanie się nim przy każdej dostępnej okazji.

Nie martw się nadmiernie tym, czy dane słowo jest przyimkiem, spójnikiem lub aberracją języka angielskiego.

Kogo obchodzi, czy czasownik jest modalny czy posiłkowy?

Nasz sposób na osiągnięcie płynności: dużo się uczyć, testować stan wiedzy niezbyt często i często mówić.

Jeśli zastosujesz się do tej rady, twoja biegłość z pewnością wzrośnie.

Dowiedz się, jak gramatyka angielska zmieniła się na przestrzeni lat.

Potrzebujesz nauczyciela z przedmiotu: Angielski ?

Oceń czy nasz artykuł był pomocny 😊

5,00/5 - 1 głos(y)
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.