Drodzy uczniowie języka angielskiego, wszyscy wiemy, jak skomplikowana może być gramatyka angielska. Słownictwo angielskie jest czasami jeszcze bardziej zdradliwe!

Dlatego oferujemy lekcję nauki języka angielskiego na temat słów dwufunkcyjnych.

Niezależnie od tego, jak pilnie podchodzisz do nauki języka obcego, jesteśmy pewni, że wiesz już wszystko o homografiach - słowach, które są napisane tak samo, ale wymawiane są inaczej.

Ten artykuł nie dotyczy homografów, homonimów ani homofonów. Jednak możesz odnieś się do tej strony, aby uniknąć zamieszania co do tego, który jest który.

Co zatem rozumiemy przez słowa dwufunkcyjne? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (17 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (15 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (17 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (15 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Before i After

Ta para wskaźników czasu może składać się z jednego z trzech typów słów, w zależności od tego, gdzie w zdaniu się znajdują.

Czerwony, wygięty ołówek.
Before i After zmieniają znaczenie, w zależności od tego, jak są używane. | źródło: Pixabay - Arek Socha

Zanim zapiszesz się na dalsze kursy języka angielskiego w Warszawie, sprawdź, czy znajdziesz kurs angielskiego online.

Kiedy before/after rozpoczynają lub kończą zdanie, są spójnikami.

Jednak gdy występują przed rzeczownikiem lub zaimkiem, są uważane za przyimki, jak w poniższych przykładach:

I will sit for IELTS before Jack will.

I want to enroll in business English courses in London after I pass my ESOL exam.

Wreszcie: gdy są używane niezależnie od całego zdania i z dala od zaimków i rzeczowników, ta podstępna para słów jest uważana za przysłówki.

Czy kiedykolwiek powiedziałeś takie zdanie?

I have chatted with native English speakers before.

Before opisuje, kiedy rozmawiałeś, dlatego jest to przysłówek.

Oto przykład, użycia after:

Someone on the bus kept sneezing. Shortly after, I began to feel sick.

Czy możesz podać kilka przykładów dla każdej z trzech form before/after?

Dowiedz się więcej o rodzajach zdań gramatycznych w języku angielskim na naszym dedykowanym blogu.

Rzeczowniki jako przymiotniki

Na pewno nauczyłeś się, jak tworzyć przysłówki z przymiotników na swoich podstawowych zajęciach. Chociaż jest to rodzaj słowa o podwójnej funkcji, nie jest to dokładnie ten typ, o którym mówimy.

Dodanie przyrostka -ly do przymiotnika zmienia słowo na tyle, że kwalifikuje się ono jako niezależne słowo z własną funkcją.

Ta szczególna grupa słów nie pasuje do omawianej kategorii. Podobnie jak homonimy mają tę samą pisownię i wymowę, ale w przeciwieństwie do homonimów zachowują to samo znaczenie - homonimy zmieniają znaczenie.

Are you an English learner or a Language teacher?

W tym zdaniu English i Language, które generalnie są rzeczownikami, oba funkcjonują jako przymiotniki, opisując odpowiednio ucznia i nauczyciela.

Lekcja dodatkowa: kiedy jeden rzeczownik wyraźnie funkcjonuje jako przymiotnik modyfikujący inny rzeczownik, nie potrzeba myślnika. Jeśli jednak oba rzeczowniki mają równą pozycję - mają taką samą wagę i wartość w zdaniu, należy między nimi wstawić łącznik.

Na przykład:

English teachers at my language school are hand-picked.

W tym zdaniu English modyfikuje - pomaga określić typ nauczyciela; dlatego nie ma myślnika.

Jednak hand i picked mają równą wartość w nadawaniu znaczenia, dlatego łączy je myślnik.

Jakby rzeczowniki działające jako przymiotniki nie były wystarczająco trudne, są zasady kiedy pisać te wyrażenia złożone oddzielnie, z myślnikiem lub razem, jako jedno słowo. Zobacz zdanie poniżej:

You should be present for every school day during every school year, but your schoolmates and schoolteacher might miss a day here and there. Nevertheless, everyone completes their schoolwork.

W tym przykładzie użyto rzeczownika zmienionego w przymiotnik pięć razy, ale tylko dwa razy school jest zapisywane oddzielnie od towarzyszącego rzeczownika.

Przymiotniki jako rzeczowniki

Jeśli rzeczowniki mogą opisywać inne rzeczowniki, to przymiotniki mogą również służyć jako rzeczowniki.

Students of English as a second language participated in feeding the homeless.

Homeless jest tradycyjnie używany jako przymiotnik do opisania kogoś, kto nie ma domu, ale w tym przypadku słowo to określa każdego, kto nie ma domu.

Ogólna zasada jest taka, że jeśli możesz umieścić przedimek przed przymiotnikiem, może on służyć jako rzeczownik, na przykład:

The English are proud of their writing skills.

Rozumie się, że wyrażenia używające przymiotników jako rzeczowników są w liczbie mnogiej. Dlatego też czas czasownika jest odmieniany zwykle w trzeciej osobie liczby mnogiej.

Dowiedz się więcej o stylu i formie języka angielskiego na naszym dedykowanym blogu.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (17 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (15 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (17 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (11 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (15 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czasowniki dwufunkcyjne

Gdyby kiedykolwiek istniał podstępny rodzaj słów w języku angielskim, byłyby to czasowniki.

Biało-czarny piesek na chodniku.
Jak opiszesz tego psiaka: looking at something czy looking good? | źródło: Pixabay - Couleur

Jeśli myślisz, że nauka koniugacji i używania czasowników regularnych i nieregularnych we wszystkich szesnastu czasach jest trudna, nie mamy dobrych wiadomości - czasowniki dodatkowo dzielą się na: linking (łączące) i action (wyrażające czynności), transitive (przechodnie) i intransitive (nieprzechodnie), modal (modalne) i auxiliary (posiłkowe).

Oczywiście, nie każdy czasownik może być modalny, oznaczający akcję lub pomocniczy. Ta część nauki języka obejmuje czasowniki lub akcji, przechodnie lub nieprzechodnie - w zależności od tego, jak są używane.

Sean looked at his English writing assignment for a long time.

W tym przypadku Sean aktywnie coś robi, dlatego look to czasownik oznaczający działanie.

Sean looked so good at English practice class!

Tutaj Sean nie wykonuje żadnej czynności; looked łączy rzeczownik z przymiotnikiem.

Lista czasowników, które mogą być łączące lub wyrażające czynność, obejmuje:

 • like
 • appear
 • become
 • feel
 • grow
 • look
 • taste
 • smell
 • turn

Czy możesz napisać zdanie z czasownikiem łączącym i wyrażającym czynność dla każdego z przykładów?

Kiedy mówisz po angielsku, nie ma znaczenia, czy czasownik jest łączący czy wyrażający działanie, tylko że używasz go poprawnie. Jednak ten następny zestaw czasowników jest bardzo ważny do zapamiętania.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Twoje wczesne lekcje języka obcego nauczyły cię, że standardowy format zdania to: podmiot-orzeczenie-dopełnienie.

Być może nie wspomniano, że wszystkie takie czasowniki są przechodnie - co oznacza: mogą mieć bezpośrednie dopełnienie.

Różnica między tymi dwoma typami czasowników polega na ich zdatności do działania na przedmiotach.

Alan practises his English language skills every day.

Practise jest czasownikiem przechodnim, ponieważ ma bezpośrednie dopełnienie: language skills.

Sheila slept through her spoken English class.

Slept jest czasownikiem nieprzechodnim, ponieważ nie ma dopełnienia.

Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy czasownik jest przechodni, jest pytanie: what? albo who? po części zdania z podmiotem-orzeczeniem.

Sheila slept what? - ponieważ to zdanie nie jest poprawne, stwierdzamy, że slept musi być nieprzechodnie.

Należy pamiętać, że niektóre czasowniki mogą być przechodnie lub nieprzechodnie, w zależności od użycia.

Tony demonstrated his proficiency in English for Business.

Cathy demonstrated at the protest.

W który zdaniu czasownik jest przechodni?

Oxford English Dictionary zawiera częściową listę czasowników, które mogą/nie mogą mieć bezpośredniego dopełnienia.

Być może masz inne źródło, które pomoże ci określić, które czasowniki mogą być zarówno przechodnie, jak i nieprzechodnie.

Ostateczne słowo zmieniające funkcję: Up

 • Dlaczego na spotkaniu: topic comes UP?
 • Dlaczego mówimy: speak UP, stand UP, and put UP or shut UP?
 • Dlaczego w przypadku wyborów mówi się: politicians are UP for election?
 • Dlaczego: is it UP to the secretary to write UP the meeting minutes?
 • Do tego: ring UP friends, brighten UP a room, polish UP the silver, warm UP the leftovers i clean UP the kitchen.
 • Poza tym: lock UP the house i fix UP the old car.

To dodatkowe słowo ma więcej znaczeń i funkcji niż większość innych angielskich słów.

Up jest wymieniony w słowniku jako przysłówek, przymiotnik, przyimek i czasownik.

Aby mieć wiedzę o wielu zastosowaniach tego słowa, powinieneś poszukać słowa UP w swoim słowniku.

Debata: Czy taka głębia wiedzy jest konieczna?

Angielscy native speakerzy uczą się swojego języka, naśladując ruchy ust i dźwięki wydawane przez dorosłych. Niewiele uwagi poświęca się zawiłościom gramatyki, dopóki uczeń nie podejmie się dokładniejszego zbadania tematu.

Znajdź kurs języka obcego szyty na miarę.

Nie musisz znać każdej części silnika, aby prowadzić samochód. | źródło: Pixabay - Anastasii Muller

We wczesnej edukacji nacisk kładzie się na prawidłową wymowę oraz umiejętności czytania i pisania; nauka języka sama w sobie jest czymś oczywistym.

Natomiast osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, zagłębiają się w zasady gramatyczne. W niektórych częściach świata uczniowie mają niewielkie możliwości ćwiczenia swoich umiejętności gramatycznych w języku angielskim.

Umiejętność słuchania jest w większości rozwijana niezależnie dzięki determinacji i ciężkiej pracy uczniów.

Nie trzeba rozumieć, jak działa silnik, aby kierować pojazdem silnikowym.

Tak jak nie musisz znać funkcji świecy zapłonowej lub tłoka, aby ubiegać się o prawo jazdy; prawdopodobnie nie musisz wiedzieć, czy czasownik jest przechodni, czy nieprzechodni, aby go odmienić i użyć poprawnie.

Aby wyrazić naszą opinię, rozwiniemy wstępny cytat z poprzedniego artykułu: jeśli słownictwo jest budulcem języka angielskiego, to gramatyka z pewnością musi być zaprawą, która go spaja.

Może nie musisz wiedzieć, dlaczego niektóre słowa pełnią więcej niż jedną funkcję, aby poprawnie mówić po angielsku, ale jeśli chcesz mieć solidne podstawy dla swoich umiejętności językowych, warto poprawić swój angielski, znając każdą nakrętkę i śrubę, która trzyma go razem.

Dowiedz się, jak gramatyka angielska zmieniła się na przestrzeni lat.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.