Native speakerzy języka angielskiego, nie rozważają świadomie formuł gramatycznych podczas rozmowy. Z drugiej strony użytkownicy innych języków dużo zastanawiają się, jak dokładnie układać zdania, aby dokładnie wyrazić to, co mają do przekazania.

Mówi się, że ludzie anglojęzyczni, nie potrafią się dobrze komunikować, ponieważ zakładają, że rozmówca doskonale ich rozumie.

Jednak uczą się tych samych zasad gramatycznych i słownictwa, co uczniowie języków obcych.

Jakie to reguły gramatyczne?

Kolorowe zębatki i głowa.
Nauka szczegółowych zasad gramatyki angielskiej może być uciążliwa. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (7 oceny)
Pola
zł43
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
5
5 (11 oceny)
Daria
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (7 oceny)
Zuzanna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (7 oceny)
Pola
zł43
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
5
5 (11 oceny)
Daria
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (7 oceny)
Zuzanna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Wyrażenia przyimkowe - Prepositional Phrases

Przypomnienie: przyimek to dowolne słowo, które wyraża związek między dwoma słowami - zazwyczaj tym, występującym przed przyimkiem i tym, występującym po nim.

Definicja wyrażenia przyimkowego, mówiąc najprościej: grupa słów, która zawiera przyimek.

Bardziej rozbudowana odpowiedź brzmi: przyimek + dopełnienie przyimka + wszelkie modyfikatory (przymiotniki).

Na przykład:

Here is a notebook for you to practice your English writing skills.

For wskazuje na związek między notebookiem a tobą.

She is the teacher of my business English class.

Czy możesz wskazać, gdzie znajduje się wyrażenie przyimkowe?

The essay cover with the green stripes is yours.

Ten przykład zawiera przymiotnik oraz dopełnienie przyimka. Czy potrafisz znaleźć wyrażenie przyimkowe?

Dla tych z was, którzy uczą się angielskiego jako drugiego języka, prawidłowe używanie przyimków może być trudne, zarówno w piśmie, jak i podczas mówienia po angielsku.

Zakończenie zdania przyimkiem

Not scoring well on IELTS is a situation I had not thought of.

Zakończenie zdania przyimkiem z reguły nie jest poprawne.

Sam wyraz preposition to połączenie prefiksu pre (przed) i position - pozycji słowa, nadając jego dosłowne znaczenie: przed słowem.

Zapamiętanie, że słowo musi następować po przyimku lub frazie przyimkowej, pozwoli ci uniknąć popełnienia tego błędu.

Powyższe zdanie możemy przeformułować w ten sposób:

I had not thought about not scoring well on IELTS.

Na marginesie, jedyny akceptowany w literaturze przypadek zakończenia zdania przyimkiem to:

There is only one thing worse than being talked about, and that's not being talked about – Oscar Wilde

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs

Podczas nieformalnej rozmowy po angielsku dość często słyszy się i używa zwrotów takich jak:

 • face up to (stawić czoła),
 • shove off (spływać),
 • put up with (wytrzymać z...),
 • own up to (przyznać się),
 • get together (spotkać się),
 • sort it out (uporządkować),

Są to czasowniki frazowe i chociaż są modne, nie są zalecane w bardziej formalnych sytuacjach - powiedzmy, na rozmowie o pracę.

Wiele osób, w tym osoby uczące się angielskiego, szczególnie lubi używać zwrotów slangowych, takich jak te powyżej.

Bardziej odpowiednie byłoby używanie angielskiego biznesowego lub standardowego angielskiego podczas wszelkich oficjalnych konwersacji i ograniczenie slangu do minimum.

Dopełnienie przyimka - The object of a preposition

Wielu uczniów angielskiego ma problemy z prawidłowym użyciem słów who i whom, a konkretnie: który z nich następuje po przyimku?

Wielu native speakerów też się z tym pogubiło.

To whom may I direct your call?

Być może słyszałeś to zdanie, dzwoniąc do swojego centrum nauki języków.

Chociaż niezwykle skonstruowane - wyrażenie przyimkowe na początku zdania, jest poprawne: whom zawsze następuje po przyimku.

Podobną przeszkodą jest właściwe użycie if i wether po przyimku.

The decision about whether to continue my English lessons online depends on my ESOL results.

Często osoby uczące się angielskiego jako języka obcego używają if i wether zamiennie, jest to tendencja, która może kosztować kilka punktów w quizach gramatycznych.

Cztery główne typy zdań w języku angielskim

Sonia let out a whoop after she learned she had scored well on TOEFL.

Wykorzystamy to zdanie, aby wyszczególnić i wyjaśnić cztery główne typy zdań w języku angielskim.

Ale najpierw, podstawowe zrozumienie tego, czym jest zdanie gramatyczna: grupa słów, które zawierają co najmniej podmiot i orzeczenie.

A teraz przejdźmy do różnych zdań. 

Znak paragrafu w ręku.
Ten symbol oznacza zdanie, ale nie znajdziesz go w zwykłym angielskim tekście. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann

Dowiedz się, jak gramatyka angielska zmieniła się na przestrzeni lat.

Zdanie niezależne - The independent clause

Jest to najpowszechniejszy, najczęściej używany rodzaj zdania. Już sama nazwa - niezależne - wskazuje, że może występować samodzielnie jako całe zdanie.

Sonia let out a whoop.

W powyższym przykładowym zdaniu pierwsza część - przed przyimkiem, to zdanie niezależne.

Najprawdopodobniej dowiedziałeś się o zdaniach niezależnych na swoich najwcześniejszych kursach gramatyki języka angielskiego.

Zdanie zależne - The dependent clause

Jeśli zdanie niezależne w naszym przykładowym zdaniu jest wszystkim przed przyimkiem, ma się rozumieć, że wszystko, co znajduje się po przyimku, będzie zdaniem zależnym.

Zdania zależne są również nazywane zdaniami podrzędnymi (subordinate clauses).

after she learned she had scored well on Toefl.

Ten fragment zdania nie wyraża pełnej idei.

Nawet jeśli ma podmiot, czasownik i dopełnienie, przyimek na początku zdania musiałby zostać pominięty, aby można go było uznać za całe zdanie.

Aby poprawić swoje umiejętności językowe, możesz ćwiczyć dzielenie zdań na zdania zależne i niezależne.

Zdanie warunkowe - The conditional clause

Gdy nabierzesz pewności siebie w stosunku do swoich umiejętnościach językowych, możesz odejść od standardowego formatu zdań podmiot-orzeczenie-dopełnienie.

Jednym ze sposobów na poprawę znajomości angielskiego jest konstruowanie bardziej złożonych zdań, a użycie zdania warunkowego da ci taką możliwość.

Ogólnie rzecz biorąc, zdania warunkowe są pierwszą częścią zdania, w której określony jest dany warunek lub stan. Druga część zdania szczegółowo opisuje przewidywany skutek warunku.

Główną kwestią, o której należy pamiętać podczas używania zdania warunkoweego, jest to, że czasownik, musi przyjąć formę Past Simple.

If Sonia were to score well on Toefl, she would let out a whoop.

Pierwsza część zdania określa warunek; druga część ujawnia oczekiwany rezultat.

Zdania warunkowe mogą być trudne. Nawet przeciętny native speaker języka angielskiego ma tendencję do błądzenia w tej konstrukcji gramatycznej, używając czasu teraźniejszego zamiast przeszłego do wyrażania kwestii warunkowych.

Istnieją określone zasady prawidłowego używania zdań warunkowych.

If you were to memorize them all, you would be an English learning star! Dowiedz się więcej o czasach angielskich czasowników.

Zdanie względne - The relative clause

Jest to rodzaj zdania zależnego, które wyróżnia się zaimkiem względnym.

Zaimki względne to: who, which, where, that, when i whose.

Używając naszego przykładowego zdania po raz ostatni:

Sonia let out a whoop when she learned she had scored well on Toefl.

Chociaż większość zdań względnych jest używana do zdefiniowania lub zidentyfikowania poprzedzającego rzeczownika, czasami używa się ich po prostu, aby podać więcej informacji na dany temat:

Sonia, who let out a whoop upon learning she did well on Toefl, is passionate about English speaking.

Zauważysz, że zdanie względne nie jest konieczne do zrozumienia tego zdania; jest po to, by udzielić dodatkowych informacji na ten temat Sonii.

Twój nauczyciel angielskiego najprawdopodobniej ma zapas ćwiczeń gramatycznych, które ułatwią rozpoznawanie i pisanie tych różnych typów zdań.

Jeśli jednak najlepiej uczysz się języka obcego samodzielnie, w Internecie znajdziesz kilka doskonałych stron.

Dowiedz się więcej o stylu i formie języka angielskiego na naszym dedykowanym blogu.

Jak używać spójników współrzędnych - coordinating conjunctions

Spójniki współrzędne łączą słowa, wyrażenia i zdania niezależne.

Znajdź angielski kurs online szyty na miarę.

Napis for you na białej kartce.
Opanuj spójniki współrzędne, korzystając z pomocnych wskazówek. | źródło: Pixabay - planet_fox

Aby w łatwy sposób zapamiętać, jakie słowa kwalifikują się jako takie spójniki, po prostu zapamiętaj akronim FANBOYS.

 • For - wyjaśnia powód lub cel,
 • And - dodaje jedną rzecz do drugiej,
 • Nor - przedstawia alternatywny negatywny pomysł,
 • But - pokazuje kontrast,
 • Or - daje wybór,
 • Yet - wprowadza kontrastowy pomysł,
 • So - podsumowuje.

Kiedy nauczysz się mówić po angielsku, będziesz mógł coraz bardziej naturalnie włączać te terminy do swojego mówionego angielskiego.

Zajrzyj na nasz blog dotyczący słów o wielu znaczeniach w języku angielskim.

Podstawowe części gramatyki angielskiej

Zajęcia z języka angielskiego, w których biorą udział native speakerzy w trakcie swojej kariery akademickiej, kładą minimalny nacisk budowę zdań i sposób ich wykorzystania.

Większość ludzi dorastających w krajach anglojęzycznych oczywiście przyjmuje te zasady, podczas nauki mówienia w ich języku.

Dla tych, którzy, tak jak ty, uczą się języka angielskiego, te zasady nabierają szczególnego znaczenia.

Twoja biegła znajomość języka zależy nie tylko od zrozumienia tych zasad, ale także od ich przyswojenia i uwzględnienia w codziennym używaniu języka angielskiego.

Twoja znajomość języka angielskiego zostanie zmierzona w jednym (lub we wszystkich trzech) międzynarodowych testach z języka angielskiego.

Te egzaminy obejmują pytania sprawdzające twoją wiedzę o tych aspektach gramatyki języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że kiedy będziesz przesiadywać na kursach angielskiego w Warszawie (lub gdziekolwiek!) lub wybierzesz naukę angielskiego online, będziesz mógł wrócić do tych samouczków jako sposobu na lepszą i szybszą naukę angielskiego.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.