Przeciętny native speaker języka angielskiego rzadko myśli o słowach, które połączył ze sobą, tworząc całe zdanie lub o układzie i sekwencji zdań wymaganych do wyrażenia konkretnego pomysłu.

Z drugiej strony ci, którzy uczą się angielskiego jako drugiego języka, podejmują świadomy wysiłek, aby poznać funkcję każdego słowa i znaczenie, jakie słowa te nadają kwestii, którą próbują przekazać.

Jeśli uczysz się angielskiego, pomożemy ci w tym żmudnym zadaniu, przedstawiając zarys różnych typów słów: jak je zidentyfikować, ich miejsce w zdaniu i najlepszy sposób ich użycia.

Jeśli myślimy o słownictwie jak o budulcu języka, ważne jest, aby zrozumieć, czym słowa się od siebie różnią i gdzie należy je umieścić (w zdaniu), aby uzyskać maksymalną efektywność przekazu.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (11 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (14 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (11 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (14 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Rzeczownik (noun) jest słowem nazewniczym

Rzeczownik reprezentuje osobę, miejsce lub rzecz. Wszystko, czego możesz dotknąć, zobaczyć lub o czym możesz porozmawiać, jest opisane nazwą; dlatego określamy rolę rzeczowników nazywaniem słów.

Istnieją dwa rodzaje rzeczowników: Common noun (rzeczownik pospolity) i Proper noun (rzeczownik własny lub nazwa własna).

Twoje imię to Proper noun. Nazwy miast, rzek i gór to także nazwy własne. Można powiedzieć, że rzeczownikiem własnym jest nadany rzeczownik, jak w tym przykładzie:

Meet my dog, Rover.

Dog to rzeczowniki pospolity, ponieważ coś reprezentuje - zwierzę. Rover to nazwa własna - imię nadane psu.

Proper noun jest zawsze pisany wielką literą: pierwsza litera imienia jest większa i ma inną formę niż reszta nazwy.

Dowiedz się więcej o stylu i formie języka angielskiego na naszym dedykowanym blogu.

Rzeczowniki pisane z dużej litery

  • Imiona i tytuły osób: Doctor Jones; Mrs. Smith; Chancellor Merkel.
    • W Wielkiej Brytanii, The Queen piszemy z wielkiej litery, ale jeśli mówimy o sukcesji żeńskich członków rodziny królewskiej, powiedzielibyśmy: the queens that have ruled England - królowe powracają do bycia pospolitym rzeczownikiem.
  • Ważne wydarzenia historyczne też są zwykle pisane z wielkiej litery: na przykład World War II lub the Ice Age.
    • Chociaż urodziny są ważne, to słowo jest pisane wielką literą tylko wtedy, gdy jest używane w odniesieniu do kogoś: Here is the Birthday Boy!
  • Nazwy budynków, mostów, pomników i tuneli są zawsze pisane wielką literą.
    • Konkretne budynki, takie jak the Palace of Westminster, również podlegają tej zasadzie, ale ogólny zbiór budynków, taki jak Council estate lub a shopping center, już nie.

Aby poznać więcej zasad określających, kiedy rzeczownik pisać wielką literą, odwiedź tę stronę.

Zaimki zajmują miejsce rzeczowników

Jeśli mówisz o określonej osobie, miejscu lub rzeczy w jednym akapicie, nie ma potrzeby ciągłego używania rzeczownika własnego.

Użycie zaimka (pronoun) zamiast rzeczownika zapewnia różnorodność tekstu.

Jedna uwaga podczas używania zaimków: upewnij się, że odnoszą się one do właściwego rzeczownika.

Sally told her sister she should go to her room.

To zdanie jest bardzo zagmatwane: nie wiemy, czy Sally powinna iść do pokoju siostry, czy też do swojego!

To zdanie jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia, gdy jest napisane w ten sposób:

Sally told her sister she should go to Sally's room.

Zaimek odnosi się do poprzedniego rzeczownika, więc „her” odnosi się do Sally, a „she” do siostry.

Dowiedz się więcej o rodzajach zdań gramatycznych w języku angielskim na naszym dedykowanym blogu.

Czasowniki (verbs) wskazują działanie... w większości przypadków

Czasowniki pełnią kilka funkcji w języku angielskim, z których główna polega na określaniu tego, co się dzieje.

Czasowniki mogą również mówić nam o czynnościach umysłowych, takich jak myślenie lub o stanie istnienia.

Biegnący po trawie pies.
Czasowniki najczęściej opisują czynność. | źródło: Unsplash - Casper Coomans

Chcielibyśmy podkreślić, że czasowniki mówią nam, kiedy nastąpiła akcja.

I am going to my English class - akcja dzieje się teraz.

I have been to school - akcja jest już zakończona.

I have been studying English for three years - ciągła akcja, prawdopodobnie będzie trwać.

Koniugacja i użycie czasowników jest jednym z najtrudniejszych aspektów gramatyki angielskiej dla uczniów języka, zwłaszcza dla osób, w przypadku których czasowniki w języku ojczystym nigdy nie zmieniają formy.

Różnica między Will a Goint To

Ten czasownik i fraza czasownikowa, często wyrażane w slangu jako gonna, są często używane zamiennie zarówno przez rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak i osoby, dla których angielski nie jest językiem obcym.

Chociaż podobne, nie mają tego samego znaczenia.

I am going to take English lessons.

Użyj going to + action, gdy coś planujesz.

I will take English courses to improve my writing skills.

Użycie will jest o wiele bardziej zdecydowane. Sugeruje to, że decyzja o nauce pisania po angielsku została podjęta w tym momencie.

Kolejna różnica między nimi dotyczy przewidywania.

I am going to pass my English course. To zdanie opisuje zdarzenie, które na pewno się wydarzy.

I will never be fluent in English! Jest wyrażeniem opartym na opinii.

Spróbuj zamienić going to na will w którymkolwiek z tych zdań... nie da się!

Czasownik will jest również używany do mówienia o rzeczach, których jesteśmy pewni:

The sun will rise tomorrow.

Użyj will, aby składać obietnice:

I will help you learn English grammar.

Przeciętny uczeń angielskiego skłania się bardziej w kierunku „will” ze względu na bardziej formalny dźwięk, ale, jak widzimy, nie zawsze jest to poprawna opcja.

Dowiedz się, jak gramatyka angielska zmieniła się na przestrzeni lat.

Wanna, Gonna i Gotta

Te slangowe formy czasowników want to, going to i have to są często mylące dla ludzi uczących się mówić po angielsku.

I wanna learn English with a native speaker.

I'm gonna learn English online.

I gotta improve my listening skills.

Są to nieformalne zdania, zwykle wypowiadane są wśród przyjaciół lub uczniów.

Pisanie want to, going to i have to w ten sposób nie jest poprawne, ale prawdopodobnie usłyszysz te wersje w konwersacjach po angielsku.

Aby poprawić swoje umiejętności językowe, pamiętaj o rozróżnieniu między tym, jak wypowiadane są wyrażenia, a tym, jak są zapisywane.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Angielski
Pola
5
5 (11 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (14 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pola
5
5 (11 oceny)
Pola
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (10 oceny)
Agnieszka
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sylwia
5
5 (9 oceny)
Sylwia
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (7 oceny)
Katarzyna
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
5
5 (8 oceny)
Sebastian
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Nawojka
5
5 (4 oceny)
Nawojka
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (14 oceny)
Aleksandra
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Przymiotniki (adjectives) i przysłówki (adverbs)

Te słowa opisują. Dodają głębi i pomagają nam zwizualizować to, o czym się mówi.

Porównaj:

The girl wore a dress.

i

The tall girl wore a flowing dress.

Pierwsze zdanie daje nam wystarczającą ilość informacji, aby sformułować wyobrażenie o tym, co jest opisane, ale drugie daje nam jaśniejszy obraz podmiotu (subject) i dopełnienia (object).

Wiele osób, które uczą się angielskiego jako drugiego języka, ma tendencję do upiększania swojego mówienia i pisania opisami.

Znajdź skuteczny kurs angielskiego online.

Wodospad.
Nie popełnij błędu nadużywania przymiotników! | źródło: Unsplash - Matt Conno

W niektórych kulturach im więcej użytych przymiotników, tym lepiej! W niektórych krajach uczniów języka angielskiego zachęca się do używania dwóch lub trzech przymiotników na rzeczownik.

Ostrzeżenie! Dowolne dodawanie takich słów w mówionym lub pisanym języku angielskim może zmniejszyć twoją płynność, czyniąc zdania zbyt uciążliwymi.

Podczas gdy przymiotniki opisują rzeczowniki, przysłówki uzupełniają czasowniki.

Po co opisywać czasowniki?

Czasami musimy opisać, jak coś się robi.

I wish to speak English fluently.

To zdanie, bez opisu, nie daje pojęcia, na jakim poziomie mówca chce się wypowiadać w języku angielskim. Włączając przysłówek, mówca daje nam lepsze wyobrażenie o tym, jak dobrze chce mówić po angielsku.

Jednak, podobnie jak w przypadku przymiotników, osoby zaangażowane w naukę języków mają tendencję do nadużywania przysłówków.

They quickly signed up for English classes.

To zdanie zawiera niepotrzebny (i niepoprawny!) przysłówek.

Chociaż prawdopodobnie chcieli jak najszybciej zapisać się na zajęcia z języka angielskiego - a te informacje mogą być cenne dla ogólnego wyobrażenia o tym, co się mówi, ten konkretny przysłówek nie jest właściwym wyborem.

Zagłębimy się w temat ekonomii słowa w kolejnym poście.

Ogólna zasada dotycząca użycia przysłówków i przymiotników brzmi: jeśli ideę można wyrazić jasno bez dodatkowych słów, nie używaj ich.

Zajrzyj na nasz blog dotyczący słów o wielu znaczeniach w języku angielskim.

Przyimki (prepositions) i spójniki (conjunctions)

Przyimki to słowa opisujące związek między rzeczownikiem/zaimkiem a innym słowem w zdaniu.

The worm ate through the apple.

There is a worm in my apple!

Through i in są przyimkami. Opisują, gdzie robak jest w stosunku do jabłka.

Robak wystający z jabłka.
„The worm ate through my apple” zawiera przyimek. | źródło: Pixabay - Sylvia Nickel

Dowiedz się wszystkiego o przyimkach i ich używaniu.

Spójnik łączy dwie powiązane idee.

My English spelling is pretty good, but my speaking skills need improvement.

To zdanie opisuje dwie powiązane idee, połączone spójnikiem but.

Nasze ostatnie słowo na temat słów: określnik (determiner)

Funkcją określnika jest modyfikacja rzeczownika w celu wskazania ilości, posiadania, specyficzności lub określoności. Określniki zawsze poprzedzają rzeczowniki.

I will sit for the IELTS exam.

They took some vocabulary quizzes.

Those are her books.

Pomijanie określników, lub używanie niewłaściwych jest częstym błędem popełnianym przez uczniów języka angielskiego.

Te słowa są niezbędne do zrozumienia języka angielskiego. Bez określników nie możemy dokładnie wiedzieć, o czym mówi rozmówca.

To są główne części mowy. Zidentyfikowanie ich i dodanie ich do słownictwa w odpowiedniej kategorii pozwoli ci uniknąć błędów gramatycznych!

Chcesz dalej ćwiczyć gramatykę angielską? Sprawdź te ćwiczenia z gramatyki angielskiej.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.