„Myślałam, że zanim zostałam strażniczką prawa, byłam sufrażystką, ale teraz myślę o głosowaniu kobiet nie tylko jako o prawie, ale i jako o konieczności”. – Emmeline Pankhurst

Prawo do głosowania w wyborach nie zawsze przysługiwało wszystkim, dlatego kobiety, mężczyźni z klasy robotniczej oraz grupy mniejszościowe musieli o nie walczyć.

Ten ruch, znany jako sufrażyzm, wpłynął na zmianę poglądów wielu ludzi oraz miał miejsce w różnych częściach świata; w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach europejskich.

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy kilka istotnych informacji na temat ruchu emancypacji kobiet oraz tego, jak kształtował on współczesne społeczeństwo.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Karol
5
5 (18 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (10 oceny)
Bartłomiej
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (9 oceny)
Julia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ellen
5
5 (4 oceny)
Ellen
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (18 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (10 oceny)
Bartłomiej
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (9 oceny)
Julia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ellen
5
5 (4 oceny)
Ellen
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Ogólne informacje o ruchu wyborczym kobiet

Mrs. Herbert Carpenter marszująca z flagą USA
Wiele z pierwszych spotkań i protestów wyborczych miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. (Źródło: Bettmann Archive)

Wiele ruchów politycznych, takich jak ruch kobiet ukształtowało i zmieniło świat na lepsze.

Pionierkami sufrażyzmu były kobiety z wyższych sfer, które wierzyły, że kobiety również powinny mieć prawo do głosowania oraz sprawowania funkcji publicznych.

Kiedy oficjalnie rozpoczął się ruch emancypacji kobiet?

Niektóre momenty w historii są trudne do określenia, niemniej jednak wielu uczonych i badaczy twierdzi, że ruch ten rozpoczął się w 1848 roku.

Gdzie?

W Seneca Falls w stanie Nowy Jork w USA odbyła się pierwsza konwencja o prawach politycznych kobiet. Chociaż spotkanie w Seneca Falls nie było pierwszym spotkaniem, na którym mówiono na temat prawach kobiet, uznaje się je za moment, który oficjalnie rozpoczął ruch sufrażystek i sufrażetek. W ciągu kolejnych kilku dziesięcioleci kobiety w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, edukowały i przekonywały ludzi o słuszności swojego sprzeciwu. Wiele grup i organizacji kobiecych połączyło siły w ciągu ostatnich kilku lat XIX wieku przeciwko organom rządowym, by ostatecznie uzyskać prawa do głosowania w wyborach.

Tyle samo robimy, tyle samo jemy, tyle samo chcemy.

Ważne organizacje mające na celu uzyskanie praw wyborczych dla kobiet obejmują; International Woman Suffrage Alliance założony w Berlinie w Niemczech oraz Women’s Social and Political Union
założony w Manchesterze w Anglii. Ruch emancypacji kobiet zjednoczył kobiety na całym świecie i został opisany jako „najważniejsze osiągnięcie kobiet w erze postępowej”.

Czym jest era postępowa?

Era postępowa była okresem powszechnego aktywizmu społecznego i reform w Stanach Zjednoczonych od lat 90. XIX wieku do lat dwudziestych XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc, ruch kobiecy wprowadziły silne i niezależne feministki, które były także opisywane jako sufrażystki i sufrażetki.

Dlaczego ruch wyborczy był konieczny?

Prawo do głosowania to kluczowa cecha demokracji, równości i uczciwości. Jest to prawo dane wszystkim ludziom bez względu na płeć, klasę, zawód czy stopień zamożności.

Istnieje wiele powodów, które wyjaśniają dlaczego ludzie zasługują na prawo do głosowania:

 • Rząd korzystający z demokracji bezpośredniej to rząd wybrany przez ludność danego kraju, nowo utworzony rząd ma przedstawicieli, których ludzie wyraźnie akceptują.
 • Wielu historyków i polityków twierdzi, że gdyby dany rząd został wybrany przez lud, a nie zastąpiony przez inną wyższą władzę, współpraca pomiędzy rządem a obywatelami oraz akceptacja praw i polityk byłaby znacznie mniejsza.
 • Równe prawo do głosowania poprawia ogólną świadomość obywatelską, ponieważ zachęca wszystkich do udziału w polityce.

Prawa do głosowania nie można obalić, jest to fundamentalny przywilej przysługujący każdej osobie, która jest pełnoletnia, w każdym kraju na świecie.

Czy prawo do głosowania było zawsze dostępne dla każdego?

Krótka odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi: nie. W wielu rozwiniętych krajach na całym świecie prawo wyborcze posiadali przede wszystkim zamożni mężczyźni, którzy zajmowali ważne pozycje w społeczeństwie. Nawet w Wielkiej Brytanii, przed drugą ustawą reformującą z 1867 r., prawo wyborcze było zarezerwowane tylko dla jednego miliona z siedmiu milionów mężczyzn mieszkających w Anglii i Walii.

Po uchwaleniu ustawy o drugiej reformie wszyscy mężczyźni będący przywódcami miejskiej klasy robotniczej mogli głosować publicznie.

A co z kobietami?

Grupa kobiet w Wielkiej Brytanii, znanych jako sufrażystki, złożyła petycję o prawo do głosowania i uzyskała ponad 1500 podpisów, które zostały włączone do drugiej ustawy reformującej i zyskały prawo do głosowania obok pracujących w mieście mężczyzn. Niektórzy mężczyźni próbowali pomóc sufrażystkom zdobyć prawo do udziału w głosowaniu, jednakże parlament zagłosował przeciwko.

Brak akceptacji ze strony parlamentu skłonił sufrażystki do działania i spowodował, że stały się one bardziej stanowcze podczas prób uzyskania praw wyborczych.

Nazwa sufrażystki opisuje kobiety głównie z Wielkiej Brytanii (ale było też wiele innych kobiet z innych krajów, takich jak Niemcy, Finlandia czy Stany Zjednoczone), które walczyły o swoje prawa i były częścią ruchu feministycznego. Dodatkowo, sufrażystki nie zaprzestały swojej kampanii, dopóki nie zdobyły praw wyborczych,

Należy zaznaczyć, że sufrażystki (a później, bardziej agresywnie w swoich metodach sufrażetki) nie walczyły, ponieważ znudziły im się obowiązki domowe i szukały nowego hobby; prowadziły one kampanię o należne im prawa.

„Wierzę, że wpływ kobiety uratuje kraj przed każdą inną potęgą”.

Sufrażystki i sufrażetki słusznie walczyły o prawa wyborcze, a był to bardzo burzliwy okres w historii. Ruch kobiet mógł wydawać się bardzo kontrowersyjny, z racji tego, że wcześniej prawa nie pozwalały kobietom głosować i być postrzegane jako równe mężczyznom.

Co kobiety osiągnęły podczas ruchu emancypacji kobiet?

Ręka wkłada rękę do urny
Dzięki emancypacji kobiet mogły one głosować w wielu krajach na świecie. (Źródło: Unsplash)

Ruch na rzecz praw obywatelskich był burzliwy, ale ostatecznie sprawił, że grupy mniejszościowe zostały uznane za równe. Dodatkowo, walka o prawa wyborcze kobiet pomogła im zdobyć równouprawnienie.

Główne ruchy feministyczne zmieniły świat i umożliwiły kobietom uzyskać ważne prawa obywatelskie.

Co się zmieniło?

Era sufrażyzmu otworzyła drzwi kobietom oraz pozwoliła im odegrać ważną rolę we współczesnym społeczeństwie. Oto kilka ważnych zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, jakie osiągnął ruch sufrażystek:

 • Na początku XX wieku, kiedy ruch feministyczny był w pełnym rozkwicie, kobiety zaczęły uczęszczać na kursy dokształcające, w rezultacie czego miały szansę zostać specjalistami w zdominowanych przez mężczyzn dziedzinach, takich jak medycyna, prawo czy biznes. Ponadto kobiety zaczęły pracować w różnych sektorach, w których mogły się rozwijać i zajmować wysokie stanowiska, które wcześniej były przeznaczone wyłącznie mężczyznom.
 • Ponadto na początku XX wieku kobiety pracujące w krajach, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, cieszyły się znacznym wzrostem wynagrodzenia. Nie były one tak duże, jak mężczyzn, ale wzrosły drastycznie w porównaniu z poprzednimi latami.
 • Najważniejszym osiągnięciem ruchu kobiet było przyznanie im praw wyborczych. Chociaż zajęło to więcej czasu, niż by sobie życzyły ówczesne sufrażystki i sufrażetki, w latach trzydziestych XX wieku w wielu krajach na całym świecie kobiety uzyskały pełne prawo do głosowania.

Historia ruchu emancypacji kobiet daje ludziom nadzieję na osiągnięcie wielkości, jeżeli pasja i wysiłek idą ramię w ramię. Wpisz w wyszukiwarkę Superprof np. korepetycje z historii Warszawa, aby znaleźć lokalnego nauczyciela, który opowie o szczegółach.

Ruch emancypacji kobiet na całym świecie

Rosalie Gardiner Jones prowadząca ruch sufrażystek
Kobiety uczestniczące w ruchu emancypacji kobiet, trzymały się razem i stanowiły jedną wielką armię. (Źródło: Topical Press Agency)

Mimo to, że ruch emancypacji kobiet miał miejsce głównie w Wielkiej Brytanii oraz USA, była to ogólnoświatowa zmiana.

„Pełne prawo wyborcze”, czyli możliwość kobiet do głosowania i kandydowania na urząd, było przyznawane kobietom w różnych odstępach czasu i w różnych w krajach na całym świecie.

Oto kilka ważnych wydarzeń ruchu emancypacji kobiet na całym świecie:

 • Nowa Zelandia stała się pierwszym niepodległym krajem w 1893 roku, który przyznał kobietom równe prawa do głosowania,
 • W 190i1 roku Australia uzyskała prawo do głosowania z pewnymi ograniczeniami,
 • Finlandia przyznaje kobietom pełne prawo wyborcze w 1906 roku,
 • W 1913 roku Norwegia otrzymuje pełne prawa wyborcze dla kobiet,
 • Kanada przyznaje kobietom prawa wyborcze na mocy prawa federalnego we wszystkich prowincjach z wyjątkiem Quebecu. Rdzenne kobiety są wyłączone z głosowania,
 • Niemcy przyznają kobietom prawa wyborcze w 1918 r. po I wojnie światowej,
 • Rok 1920 był bardzo szczególnym rokiem dla kobiet w Stanach Zjednoczonych, ponieważ po przyjęciu i ratyfikacji poprawki do konstytucji w Tennessee we wszystkich stanach USA przyznano kobietom pełne prawa wyborcze.

Osiągnięcie zmian w prawie wyborczym sprawiło, że wiele kobiet poczuło wielką ulgę i szczęście. Historia emancypacji kobiet powinna być studiowana przez wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się o znanych postaciach, które zapoczątkowały wielką zmianę dla przyszłości kobiet. Wpisz historia korepetycje w wyszukiwarkę Supeprof, aby znaleźć doświadczonego nauczyciela, który pomoże zgłębić temat.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.