„Zbyt często pokładamy wiarę w politykach, zamiast szukać prawdy.” – Lucretia Mott

Trzeba posiadać odwagę i pewność siebie, żeby iść pod prąd, wygłaszać własne zdanie, być szczerym lub dokonywać zauważalnej zmiany. Wszystkie te cechy miały feministki, które odważnie walczyły o swoje prawa podczas sufrażyzmu - ruchu aktywistycznego, który działał w Wielkiej Brytanii i USA pod koniec XIX i na początku XX wiek.

Czytanie na temat historycznych postaci, takich jak sufrażystki i sufrażetki, inspiruje ludzi do zmiany, bez względu na to, jak mała lub nieznacząca ta zmiana może się wydawać.

W dzisiejszym artykule wszyscy zainteresowani czytelnicy będą mogli dowiedzieć się o jednym z najbardziej znaczących ruchów w historii ludzkości, dzięki któremu kobiety uzyskały prawa wyborcze.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Karol
5
5 (18 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (10 oceny)
Bartłomiej
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (9 oceny)
Julia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ellen
5
5 (4 oceny)
Ellen
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (18 oceny)
Karol
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (10 oceny)
Bartłomiej
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Julia
5
5 (9 oceny)
Julia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ellen
5
5 (4 oceny)
Ellen
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jaka jest różnica między sufrażystką a sufrażetką?

Ruch emancypacji kobiet w XIX wieku
Sufrażystki były zdecydowane i nieustraszone, ale przy tym miały szacunek do władzy. (Źródło: TheGuardian)

Kiedy dana osoba postanawia pogłębić swoją wiedzę na temat historii feminizmu i ruchu emancypacji kobiet w Wielkiej Brytanii, pojawiają się dwa różne, ale podobnie brzmiące słowa: sufrażystki i sufrażetki.

Jaka jest różnica między sufrażystką a sufrażetką?

Aby lepiej zrozumieć terminologię używaną podczas pierwszej fali feminizmu mającej miejsce pod koniec XIX i na początku XX wieku, konieczne jest głębsze zrozumienie tego burzliwego okresu. W okresie zmiany prawa wyborczego kobiety w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Polsce i innych częściach Europy walczyły o prawo do głosowania.

Wiele kobiet utworzyło organizacje, aby się zjednoczyć i opracować strategie, które ostatecznie doprowadziły do ​​równouprawnienia kobiet.

Pierwsze aktywistki były znane jako sufrażystki, które wytrwale walczyły, aby podnieść świadomość ludzi na temat praw kobiet w całej Anglii, Irlandii i Walii. Chociaż sufrażystkom nigdy nie udało się zdobyć praw wyborczych, ich pełne szacunku i siły kampanie inspirowały kobiety przez kolejne dziesięciolecia.

Sufrażystki zyskały wielu zwolenników, co doprowadziło do powstania innych ugrupowań, m.in. Unii Społeczno-Politycznej Kobiet (ang. Women’s Social and Political Union). Początkowo WSPU było prowadzone przez Emmeline Pankhurst, która wywarła wielki wpływ na swoje zwolenniczki. Razem opracowały bardziej radykalne metody walki o prawa wyborcze kobiet.

Mottem sufrażetek i organizacji WSPU w 1905 roku było „czyny zamiast słów”.

W historii, sufrażetki znane były jako osoby bojowe, które za wszelką cenę pragnęły zostać wysłuchane. Brały udział w wydarzeniach, takich jak przykuwanie się łańcuchami do balustrad lub płotów, zakłócanie spotkań publicznych czy niszczenie mienia będącego własnością państwa.

Skrajne metody sufrażetek ostatecznie doprowadziły do ​​otrzymania przez kobiety w wieku powyżej 21 lat praw wyborczych.

Główną różnicą między sufrażystkami a sufrażetkami było ich podejście do ruchu kobiet. Sufrażystki były spokojniejsze, podczas gdy sufrażetki słynęły z wrogości. Jednak ich cel był ten sam: zdobycie praw wyborczych dla kobiet.

Ciekawostki dotyczące sufrażyzmu

Niektóre fascynujące momenty w historii ruchu kobiet przyczyniły się do ukształtowania współczesnego świata.

Chociaż daty rozpoczęcia sufrażyzmu mogą się różnić w zależności od kraju, w Stanach Zjednoczonych uważa się, że ruch kobiet rozpoczął się podczas Zjazdu Kobiet w Seneca Falls w stanie Nowy Jork w 1848 roku. Według źródeł brytyjskich, w 1832 roku Mary Smith zwróciła się do posła o zabranie głosu w wyborach parlamentarnych.

Kobiety, które były pionierkami ruchu emancypacji kobiet, miały silną wolę, były zdeterminowane i chciały równych praw wyborczych dla wszystkich.

Należy wspomnieć, że sufrażyzm został uznany za „najbardziej znaczące osiągnięcie kobiet w erze postępowej”.

Prawo do głosowania jest podstawowym przywilejem przysługującym każdemu obywatelowi z różnych powodów, na przykład zwiększa ono świadomość obywatelską oraz poprawia relację między obywatelami a politykami.

Wiele zdeterminowanych kobiet próbowało uzyskać prawa wyborcze w drugiej ustawie reformującej, podczas gdy mężczyźni z klasy robotniczej osiągnęli swoje prawa wyborcze. Dopiero w 1918 roku zamężne kobiety powyżej 30 lat mogły głosować w wyborach.

W jaki sposób kobiety uzyskały prawo wyborcze w Wielkiej Brytanii?

Kobiety z różnych środowisk, znane jako sufrażystki i sufrażetki, zaciekle walczyły o swoje prawa wyborcze.

Dodatkowo, w wyniku pozytywnej opinii prasy na temat sufrażyzmu, kobiety zaczęły uczęszczać na kursy dokształcające i zdobywać stopnie naukowe w sektorach zdominowanych wcześniej przez mężczyzn, takich jak nauki o zdrowiu, prawo czy biznes, a także zaczęły zarabiać więcej niż wcześniej w wielu sektorach zawodowych.

Mimo to, że ruch sufrażystek i sufrażetek miał miejsce głównie w Europie, Ameryce Północnej i Oceanii, na całej planecie zaczęły następować duże zmiany i powstały kampanie wyborcze. Oto kilka interesujących faktów na temat ruchu emancypacji kobiet na całym świecie:

 • Nowa Zelandia zostaje pierwszym krajem, który przyznał kobietom równe prawa głosu w 1893 roku,
 • W 1913 roku Norwegia przyznaje kobietom pełne prawa wyborcze,
 • Niemcy zezwalają kobietom na głosowanie w wyborach publicznych w 1918 r.
 • Po I wojnie światowej, w 1920 roku w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich stanach przyznano kobietom pełne prawa wyborcze,
 • W lipcu 1928 roku Ustawa o reprezentacji ludu uprawnia wszystkich w wieku powyżej 21 lat do swobodnego głosowania w Wielkiej Brytanii.

Nauka o ruchu wyborczym kobiet i o tym, jak walczono o równe prawa do głosowania, może zachęcić ludzi do aktywniejszego korzystania z praw obywatelskich. Wpisz w wyszukiwarkę Superprof korepetycje historia i dowiedz się więcej.

Ważne zwycięstwa sufrażyzmu

Portret trzech kobiet
Prawo do głosowania jest podstawowym prawem człowieka przysługującym każdemu bez względu na rasę lub płeć. (Źródło: Unsplash)

Sufrażystki i sufrażetki ciężko walczyły o równouprawnienie kobiet w Wielkiej Brytanii, w wyniku czego osiągnęły wiele zwycięstw. Rozważmy teraz najważniejsze wydarzenia XIX i XX wieku dotyczące ruchu emancypacji kobiet. Jeśli chcesz dokładniej poznać ten temat, wybierz korepetycje z historii z Superprof.

Ważne momenty sufrażyzmu w XIX wieku

Oto najważniejsze wydarzenia ruchu wyborczego kobiet w XIX wieku:

 • Uzyskano 1500 podpisów: sufrażystki w Wielkiej Brytanii postanowiły wpłynąć na decyzję urzędników państwowych i w 1866 roku przyczyniły się do podpisania petycji przez 1500 osób, aby dodano kobiety do drugiej ustawy reformującej. Ustawa reformująca z 1867 roku była dokumentem, który ostatecznie pozwolił mężczyznom z klasy robotniczej głosować w wyborach. Po pokazaniu 1500 podpisów posłowi Johnowi Stuartowi Millowi, przedstawił on petycję kobiet w Izbie Gmin. Mimo, że ich petycja została wtedy odrzucona, nadało to dynamizmu ruchowi kobiet.
 • Millicent Fawcett przewodzi NUWSS: drobne wydarzenia związane z ruchem emancypacji kobiet zmotywowały wiele kobiet do udziału w walce o równe i zasłużone prawa. Dlatego w latach 70., 80. i 90. XIX wieku powstało wiele grup żeńskich. Jednak pod koniec lat 90. XIX wieku Millicent Fawcett przewodziła Narodowemu Związkowi Stowarzyszeń Wyboru Kobiet (NUWSS), aby zjednoczyć kobiety i zmienić bieg historii.

Niezapomniane wydarzenia sufrażyzmu w XX wieku

W XX wieku miały miejsce jedne z najbardziej znaczących momentów ruchu praw wyborczych kobiet:

 • Emmeline Pankhurst staje się ważną postacią: w 1903 roku w Manchesterze, w domu Emmeline Pankhurst, zostaje utworzona Unia Społeczno-Polityczna Kobiet (WSPU). WSPU zaczęło zachęcać kobiety do podjęcia bardziej agresywnych technik walki z rządem. Sufrażetki kierowane głównie przez Pankhurst zaczęły brać udział w działaniach, takich jak jak rozbijanie zgromadzeń politycznych czy branie udziału w głośnych protestach.
 • Ustawa o reprezentacji ludu z 1918 r.: kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, ruch sufrażystek i sufrażetek został wstrzymany do odwołania. Jednakże, po wojnie w 1918 roku przyjęto ustawę o reprezentacji ludu i przyznano prawa do głosowania zamężnym kobietom powyżej 30 roku życia. Pozwoliło to na znaczny postęp, który ostatecznie doprowadził do uzyskania przez wszystkie kobiety powyżej 21 roku praw wyborczych w 1928 roku.

Kim były kobiety przewodzące ruchowi emancypacji kobiet w Wielkiej Brytanii?

Portret Emmeline Pankhurst
Emmeline Pankhurst była zaciekłą i potężną orędowniczką ruchu wyborczego kobiet. (Źródło: Independent.co.uk)

Kobiety na całym świecie każdego dnia starają się zmienić świat na lepsze dzięki swoim troskliwym dłoniom, postawie, determinacji i wielkoduszności. Podczas ruchu emancypacji kobiet także były kobiety, które poświęciły całe swoje życie, aby coś zmienić.

Cudowne kobiety, takie jak Maya Angelou, królowa Elżbieta I, Rosa Parks, Anne Frank czy Matka Teresa, są wzorem do naśladowania dla młodych dziewcząt.

Oto niektóre z najważniejszych postaci, które zdominowały ruch emancypacji kobiet w Anglii pod koniec XIX i na początku XX wieku:

 • Emmeline Pankhurst była jedną z najbardziej bojowych orędowniczek ruchu wyborczego kobiet. Założyła WSPU i przez ponad 40 lat walczyła o prawa kobiet. W 1928, a więc w roku w którym zmarła, doczekała się pełnej równości kobiet w wyborach. Emmeline Pankhurst pozostawiła niezaprzeczalny ślad w historii współczesnej i została uznana za jedną z najważniejszych postaci XX wieku magazynu TIME.
 • Millicent Fawcett była znana przez wielu w Wielkiej Brytanii jako brytyjska intelektualistka, przywódczyni polityczna, aktywistka i pisarka. Spędziła drugą część swojego życia niestrudzenie walcząc o prawa wyborcze i równość kobiet. W 1897 roku zjednoczyła wiele grup kobiecych i została przewodniczącą Krajowego Związku Stowarzyszeń Prawa Kobiet (NUWSS) aż do 1919 roku. Fawcett była sufrażystką, a więc była łagodniejsza w swoich metodach walki o prawa kobiet i szanowała organy rządowe. Dodatkowo, dożyła momentu, gdy w 1928 roku w Wielkiej Brytanii kobiety zyskały prawo do głosowania.
 • Emily Wilding Davison: podczas gdy wiele kobiet walczyło o równouprawnienie i stosowało agresywne taktyki, aby zostać wysłuchane i zauważone przez ważne osobistości, Emily Wilding Davison pozostawała jedną z najbardziej zagorzałych i radykalnych orędowniczek praw kobiet podczas ruchu emancypacji kobiet. Została aresztowana dziewięć razy, przy czym siedem razy prowadziła strajki głodowe, aby uzyskać rozgłos dla swojej sprawy i walczyć o równość. W historii Wilding Davison jest najbardziej znana z momentu, gdy wyskoczyła przed konia króla Jerzego V w Derby w 1913 roku. To wydarzenie było postrzegane przez wielu jako protest polityczny. Tysiące ludzi uczestniczyło w pogrzebie Davison.
 • Dora Thewlis była jedną z najmłodszych sufrażetek. Thewlis miała zaledwie szesnaście lat, kiedy wstąpiła do Kobiecego Związku Społeczno-Politycznego w 1907 roku. Została aresztowana za przynależność do grupy, która planowała włamanie do Izby Gmin i trafiała na pierwsze strony gazet w całej Wielkiej Brytanii. Została ochrzczona przydomkiem „Baby Sufragette” przez sędziego podczas jej wystąpienia na sądzie. Jej rodzina w pełni wspierała ją i ruch sufrażetek. Warto wspomnieć, że choć była bardzo młoda, Thewlis zainspirowała wiele młodych dziewcząt do walki o prawa kobiet, bez względu na konsekwencje.

Dla wielu kobiet sufrażyzm miał pierwszorzędne znaczenie w ich życiu. Nauka o tym, że jeśli ludzie połączą siły są w stanie wiele zmienić, inspiruje młode pokolenia na całym świecie do robienia tego, co słuszne, bez względu na konsekwencje. Więcej szczegółów na ten temat uzyskasz u nauczyciela, wpisując korepetycje historia w wyszukiwarkę Superprof.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.