„Pamiętaj o godności swojej kobiecości. Nie apeluj, nie błagaj, nie płaszcz się. Odwagi, podaj nam rękę, stań obok nas, walcz z nami.” – Christabel Pankhurst

Historia zawsze była naznaczona wydarzeniami, które ukształtowały świat i uczyniły go lepszym miejscem. Chwile, takie jak upadek muru berlińskiego, lądowanie na Księżycu, rewolucja rosyjska czy powstanie ONZ, wywarły znaczny wpływ na ludzi i w wielu miejscach na całej planecie.

Emancypacja kobiet, która miała miejsce głównie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Polsce i różnych innych częściach Europy, okazał się być poważną zmianą polityczną, która początkowo wywołała spustoszenie i kontrowersje, ale później stała się jednym z największych zwycięstw ruchu kobiet.

Co osiągnęły kobiety dzięki emancypacji?

W XIX i na początku XX wieku, kiedy ruch wyborczy był w pełnym rozkwicie, kobiety na całym świecie nie były równouprawnione i nie posiadały praw wyborczych. Wiele kobiet, szczególnie pochodzących z wyższych sfer, były sfrustrowane ówczesną sytuacją gospodarczą oraz społeczną, dlatego w różny sposób pragnęły osiągnąć należne im prawa, a niektóre z nich zginęły próbując.

W dzisiejszym artykule omówimy niektóre z najważniejszych wydarzeń i zwycięstw, jakie miały miejsce podczas emancypacji kobiet.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksander
5
5 (2 oceny)
Aleksander
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (2 oceny)
Karol
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksander
5
5 (2 oceny)
Aleksander
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (2 oceny)
Karol
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Zwycięstwa w wyborach w XIX wieku

Kobiety z plakatami sprzeciwiające się rządowi i walczące o swoje prawa wyborcze
Kobiety zaczęły walczyć o prawa wyborcze w XIX wieku. (Źródło: Photos.com)

Emancypacja kobiet rozpoczęła się w połowie XIX wieku, kiedy to kobiety zaprotestowały, aby ich głos pozostawał mniej znaczący niż mężczyzn. Dlatego, by dokonać zmian, wiele kobiet spotkało się razem, aby omówić palące kwestie dotyczące praw wyborczych.

Oto niektóre z najbardziej znaczących momentów w historii prawa wyborczego w XIX wieku:

  • Złożono pierwszą petycję: w Wielkiej Brytanii pierwszy znaczący postęp związany z ruchem emancypacji kobiet rozpoczął się w sierpniu 1832 r., kiedy Mary Smith z Yorkshire popiera zmiany i rozmawia z posłem Henry'm Huntem o tym, że wiele kobiet powinno mieć prawo głosu w wyborach decydujących o przyszłości członków parlamentu. Chociaż petycja Mary Smith nie przyniosła pożądanego skutku, zdecydowanie podniosło to świadomość wielu ludzi.
  • Uzyskano ponad 1500 podpisów: sufrażystki oraz zwolennicy emancypacji kobiet, ciężko pracowali na to, aby kobiety zyskały równouprawnienie. Podpisano petycję, w której zawarto, że kobiety powinny zostać dodane do drugiej ustawy reformującej. Czym jest druga ustawa reformująca? Ustawa o reformie z 1867 r. jest aktem prawnym Wielkiej Brytanii, który potwierdził prawo do głosowania w Anglii i Walii dla miejskich męskich grup robotniczych. Sufrażystki otrzymały pomoc posła Johna Stuarta Milla po podpisaniu 1500 podpisów. Przedstawił on petycję do Izby Gmin w sprawie przyznania kobietom prawa do głosowania wraz z mężczyznami z klasy robotniczej, aczkolwiek petycja została odrzucona. Mimo wszystko, był to poważny krok naprzód, ponieważ wiele osób wspierało ten ruch. Główne grupy sufrażystek powstały w Londynie, Manchesterze i Edynburgu.
  • Prawo wyborcze kobiet zostało przyznane na Wyspie Man: Wyspa Man jest bardzo odizolowanym miejscem na Morzu Irlandzkim, między Anglią a Irlandią. W listopadzie 1880 r. przyjęto poprawkę do ustawy wyborczej Manx z 1875 r., w związku z którą kobiety uzyskały pełne prawo wyborcze. Był to duży krok naprzód i pierwsze tego wydarzenie w Wielkiej Brytanii.
  • Millicent Fawcett jako przewodnicząca NUWSS: drobne wydarzenia po silnych protestach i petycjach sufrażystek, skłoniły wiele kobiet do przyłączenia się do tego ruchu, co z kolei doprowadziło do powstania w Wielkiej Brytanii wielu grup składających się wyłącznie z kobiet w 1870, 1880 i 1890. Aby zjednoczyć społeczeństwo i wywrzeć bardziej drastyczny wpływ, utworzono Krajowy Związek Stowarzyszeń Wyboru Kobiet (National Union of Women's Suffrage Societies, w skrócie NUWSS), którym kierowała Millicent Fawcett. NUWSS nigdy nie uzyskało prawa do głosowania na kobiety, ale dzięki niestrudzonym i pokojowym kampaniom główne jednostki rządowe zdały sobie sprawę z żądań i próśb sufrażystek.

Dzięki poszerzeniu swojej wiedzy oraz edukowaniu innych na temat emancypacji kobiet oraz najważniejszych momentach, które ukształtowały ruch wyborczy w XIX wieku, będziecie w stanie zrozumieć o co walczyły kobiety; o uczynienie świata lepszym oraz sprawiedliwym miejscem do życia dla zarówno kobiet i mężczyzn. Korepetycje z historii pomogą ułożyć wszystkie informacje w spójną całość.

Osiągnięcia kobiet z początku XX wieku

Śmierć Emily Davison w skutek obrażeń z rozpędzonym koniem
Emily Wilding Davison poniosła śmierć walcząc o równość. (Źródło: Codziennik Feministyczny)

Chociaż koniec XIX wieku zasługuje na uznanie go za czas zapoczątkowania ruchu kobiecego, najbardziej godne uwagi wydarzenia, które wywołały zmiany miały miejsce na początku XX wieku, kiedy sufrażetki nieustraszenie walczyły o swoje prawa, nawet przepłacając za to życiem.

Oto najbardziej godne uwagi osiągnięcia ruchu kobiecego, który miały miejsce na początku XX wieku:

  • Niepokój staje się jednomyślny: wraz z rozpoczęciem XX wieku nadal nie ma oznak zmian pod względem równouprawnienia kobiet w Anglii; dlatego niepokój staje się bardziej intensywny niż kiedykolwiek wcześniej. Kobiety ze wszystkich środowisk chcą zdobyć przywileje wyborcze i być postrzegane na równi z mężczyznami. Godne uwagi wydarzenie ma miejsce w 1902 r., Kiedy 37 000 podpisów pracowników przemysłu tekstylnego z północnej Anglii zostało podpisanych pod petycją z żądaniem przyznania kobietom praw wyborczych.
  • Emmeline Pankhurst staje się ważną postacią: w 1903 roku w Manchesterze, w domu Emmeline Pankhurst, utworzono Kobiecy Związek Społeczno-Polityczny (ang. Women’s Social and Political Union). Wraz z powstaniem WSPU, sufrażetki stają się siłą, ze względu na ich nieustraszone a nawet niekiedy agresywne podejście do rządu. Sufrażetki, kierowane przez Emmeline Pankhurst, rozbijają zgromadzenia polityczne, przykuwają się łańcuchami do płotów, uczestniczą w głośnych protestach i odmawiają udziału w spisach statystycznych.
  • Śmierć Emily Wilding Davison: sufrażetki były znane ze swojego motta „czyny, a nie słowa”, więc często przez to były zamieszane w wiele niepokojących sytuacji. Jednym z najbardziej niszczycielskich w skutkach wydarzeń, które miały miejsce podczas ruchu sufrażetek, było wpadnięcie Emily Wilding Davison pod konia króla Jerzego V podczas derby w Epsom. Jako aktywna i dumna członkini organizacji zrzeszająca sufrażetki (ang. Women’s Social and Political Union), działania Davison było postrzegane jako próba zakłócenia tego wydarzenia, w calach przesłania ważnej feministycznej wiadomości. Na jej pogrzebie zjawiła się ogromna liczba aktywistów, sufrażystek i sufrażetek oraz innych osób, które wspierały ten ruch.
  • Uchwalenie Ustawy o Reprezentacji Ludu w Wielkiej Brytanii: kiedy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, ruch zwolenniczek sufrażyzmu i osobisty program sufrażetek zostały wstrzymane do zakończenia wojny w 1918 r. Jednak zdecydowanie warto było czekać, ponieważ kobiety w Polsce, Litwie, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii (w pełni w 1928) oraz w kilku innych krajach uzyskały prawa wyborcze! Ustawa o reprezentacji ludu została zatwierdzona w lutym 1918 r. w celu zreformowania systemu wyborczego. Ustawa ta pozwalała kobietom powyżej 30 roku życia i wszystkim mężczyznom powyżej 21 roku życia na swobodne głosowanie. Niemniej jednak kobiety musiały być zamężne lub być wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego.
  • Kobiety w Wielkiej Brytanii mogą głosować: mimo to, że zamężne kobiety w wieku powyżej 30 lat otrzymały prawa wyborcze, niezamężne kobiety w wieku powyżej 21 lat mogły głosować w pierwszych wyborach powszechnych dopiero w maju 1929 roku. Chociaż minęło wiele lat zanim kobiety uzyskały prawa wyborcze i równouprawnienie pod tym względem, kobiety z Wielkiej Brytanii cieszyły się i były dumne, wiedząc, że ich wysiłki w końcu się opłaciły i mogą się nimi cieszyć kolejne pokolenia kobiet.

Dla wielu osób zyskanie prawa do głosowania może wydawać się trywialną sprawą; jest to jednak podstawowe prawo człowieka; ludzi wszystkich ras i płci. Określenie politycznej opinii społeczeństwa jest kluczowym aspektem, który pomógł ludziom na wiele ważnych zmian. Skorzystaj z pomocy lokalnego nauczyciela, wpisując np. korepetycje historia Warszawa w wyszukiwarkę Superprof, aby dowiedzieć się więcej o tej części historii.

Definicje z dzisiejszego artykułu

Sufrażystki trzymające napis "Peace"
Ruch emancypacji kobiet pozostał w stagnacji podczas I wojny światowej. (Źródło: Library of Congress)

Jeśli w dzisiejszym artykule pojawiły się jakieś słowa lub konkretne terminy, które nie zostały do ​​końca zrozumiane, użyjcie słownika, aby je w pełni zrozumieć.

Rozważymy teraz niektóre z najczęściej niezrozumianych słów o ruchu wyborczym w dzisiejszym artykule.

Kim były sufrażystki (ang. suffragists)?

Sufrażystki to osoby, które opowiadają się za rozszerzeniem prawa wyborczego. Kobiety te, znane były również jako członkinie National Union of Women’s Suffrage Societies (1893-1918). Organizacja ta skupiała grupy kobiet w Wielkiej Brytanii i działała poprzez petycje, pokojowe manifestacje, publiczne dyskusje i lobbing w Parlamencie. Należy zaznaczyć, że członkami ruchu były nie tylko kobiety; niektórzy mężczyźni również byli zaangażowani w zmianę prawa wyborczego.

Kim były sufrażetki (ang. suffragettes)?

Sufrażetki były bardzo podobne do sufrażystek, ponieważ również walczyły o równe prawa kobiet.

Sufrażetki były znane również jako członkinie organizacji Women's Social and Political Union, czyli ruchu zwolenniczek przyznania praw wyborczych kobietom w Wielkiej Brytanii. Członkinie WSPU różniły się od zwolenniczek NUWSS tym, że używały bardziej agresywnych metod, aby wyrazić swój punkt widzenia.

Czym jest pełne prawo wyborcze?

Prawo wyborcze to prawo do głosowania w publicznych wyborach politycznych. W wielu krajach prawo do głosowania nazywane jest głosowaniem czynnym i bardzo różni się od biernego prawa wyborczego, które jest prawem do kandydowania w wyborach. Należy jednak podkreślić, że połączenie głosowania i posiadania prawa do kandydowania do urzędów publicznych jest określane mianem pełnego prawa wyborczego.

Czytanie na temat emancypacji kobiet jest bardzo pouczające oraz zasługuje na szczególną uwagę osób, które cenią ważne wydarzenia historyczne.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.