Więc ciężko pracowałeś, ucząc się niemieckiego, być może nawet odwiedzając kraje niemieckojęzyczne, aby usprawnić swoją naukę, a teraz jesteś głęboko przekonany, że osiągnąłeś pewną biegłość w tym języku.

Ale w jaki sposób udowodnisz innym, a także sobie, że Twoja znajomość języka jest faktycznie na tym poziomie?

Mimo, że odbiór, jaki otrzymujesz podczas rozmowy z native speakerem, jest dobry, nawet tego typu potwierdzenie nie wystarczy, aby udowodnić potencjalnym pracodawcom, że nie będziesz miał problemu z komunikacją w danym języku.

Rekruterzy zazwyczaj będą chcieli konkretnych dowodów potwierdzających Twoją znajomość języka w postaci uznanych kwalifikacji lub certyfikatu.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Niemiecki
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Marcin
5
5 (27 oceny)
Marcin
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (10 oceny)
Anna
zł95
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (32 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (59 oceny)
Joanna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Carina
5
5 (11 oceny)
Carina
zł130
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bianka
5
5 (6 oceny)
Bianka
zł95
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (5 oceny)
Aleksandra
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (5 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Marcin
5
5 (27 oceny)
Marcin
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (10 oceny)
Anna
zł95
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (32 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (59 oceny)
Joanna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Carina
5
5 (11 oceny)
Carina
zł130
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bianka
5
5 (6 oceny)
Bianka
zł95
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (5 oceny)
Aleksandra
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Dostępne Opcje do Nauki Języka Niemieckiego

Naturalnym sposobem zdobycia kwalifikacji w języku takim jak niemiecki jest nauka w szkole lub na studiach.

Uczniowie najczęściej uczą się niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej oraz średniej, ale niektóre szkoły oferują również lekcje języka niemieckiego jako pierwszego języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, co zapewnia uczniom dobre podstawy przedmiotu.

Uniwersytety i inne uczelnie również oferują kursy, na których język niemiecki jest przedmiotem wiodącym lub częścią wybranych studiów.

Jednak nie tylko prywatne i publiczne szkoły, uczelnie i uniwersytety oferują certyfikaty z języka niemieckiego. Osoby uczące się mogą korzystać z wielu organizacji, które przyznają niezależne certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności językowe.

Najbardziej znanym ośrodkiem w tym zakresie jest Goethe-Institut, którego siedziba znajduje się w Monachium w Niemczech, ale który oferuje egzaminy w centrach językowych na całym świecie. Goethe-Institut ma swoje oddziały w Krakowie i w Warszawie.

Dowiedz się, jak uczyć się niemieckiego za pomocą telewizji i filmów oraz doskonal swoją znajomość niemieckiego dzięki audiobookom i podcastom.

Co Można Zyskać Mając Dyplom z Niemieckiego

absolwenci w togach
Możesz wybrać naukę języka niemieckiego na uniwersytecie na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana z dodatkowym językiem. Źródło: Unsplash

Stopień naukowy z filologii germańskiej oferuje międzynarodowe możliwości, ale zapewnia również uznawane w kraju zaawansowane kwalifikacje językowe.

Niemieckiego można się uczyć w ramach studiów na kierunku filologia germańska lub wybierając ten język jako jeden z dwóch na kierunku lingwistyka stosowana, ale można go traktować jako odrębny przedmiot, w ramach lektoratu na innych kierunkach studiów.

Stopień naukowy z niemieckiego umożliwi Ci szczegółową naukę języka, poznanie historii Niemiec i studiowanie literatury pisanej przez rodowitych Niemców.

Kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia, możesz dowiedzieć się jeszcze więcej o najbardziej wpływowych kulturach Europy.

Opuszczając uniwersytet po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, otrzymasz tytuł licencjata. Jeśli ukończysz studia magisterskie, dodatkowo otrzymasz tytuł magistra. Większość studiów licencjackich trwa trzy lata, w tym czasie uwzględniona jest praktyka zawodowa. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus, który polega na tym, że przez semestr lub rok przebywa się zagranicą, ucząc się na uczelni lub odpracowując praktykę w innym państwie.

Portal studialicencjackie.info ocenił wiele placówek edukacyjnych oferujących ten kierunek, a do jego ulubionych należą renomowane Uniwersytet Wrocławski, a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybór opiera się na liczbie studentów na kierunku filologia germańska, a zakładamy, że nie bez powodu studenci wybierają daną uczelnię.

Ucz się niemieckiego online z niemieckimi nauczycielami w Superprof.

Alternatywy Zdobycia Certyfikatu dla Entuzjastów Niemieckiego

Zdanie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka niemieckiego, a następnie przejście na uniwersytet na studia pierwszego, później drugiego stopnia w ramach programu obejmującego naukę języka niemieckiego jest typowym i bardziej powszechnym sposobem poświadczania biegłości w języku Goethego.

To zdecydowanie nie jedyna droga, którą możesz podążać.

Poniżej przedstawiono szersze - bardziej międzynarodowe spojrzenie na opcje dostępne dla tych, którzy chcą poświadczyć swoją znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka.

Certyfikat Goethe-Institut

Istnieją różne strony internetowe i niezależne szkoły, które oferują możliwość sprawdzenia swojego poziomu znajomości języka niemieckiego, ale najlepszym miejscem jest Goethe-Institut, oficjalna organizacja non-profit zajmująca się egzaminowaniem osób uczących się języka niemieckiego.

Chociaż nie można ich postrzegać jako egzaminów głównego nurtu w Polsce, służą one również jako dowód na to, że posługujesz się tym ważnym językiem europejskim na określonym poziomie. W rzeczywistości ta ścieżka do certyfikacji języka niemieckiego jako drugiego języka jest idealna dla osób, które nie są zapisane w żadnej szkole; powiedzmy, jeśli masz już jakieś doświadczenie zawodowe.

Egzaminy Goethe-Institut są dobrze znane na całym świecie, a certyfikat przyznawany po zakończeniu kursu jest uznawany za istotny dokument przez większość pracodawców i placówki dalszej edukacji w wielu krajach.

Kursy językowe zostały opracowane w połączeniu z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i oferują opcje od A1 (początkujący) do C2 (zaawansowany).

Ośrodki Oferujące Certyfikaty Goethe-Institut

Centra w Polsce i poza nią oferują certyfikat Instytutu Goethego, w tym Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie.

Międzynarodowe ECL

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages, litościwie skracane do powyższego trzyliterowego akronimu, zapewnia ustandaryzowany egzamin z języków państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przeciwieństwie do bardziej wymagającego testu siostrzanego, CEFRL, ECL rzuca wyzwanie osobom posługującym się drugim językiem tylko na czterech poziomach. Są to:

  • A2-Waystage: poza umiejętnością prowadzenia prostych rozmów w danym języku, A2 udowadnia tym kandydatom, że są prawie na progu średniozaawansowanego poziomu umiejętności językowych
  • B1-Threshold: na tym poziomie kandydat udowadnia, że ​​potrafi negocjować codzienne transakcje i formułować pełne zdania, aczkolwiek z pewnymi błędami gramatycznymi i niepełnym słownictwem
  • B2-Vantage: ci kandydaci są w stanie rozprawiać na różnorodne tematy, od biznesu po sztukę.
  • C1-Effective Operational Proficiency: kandydat ma umiejętność formułowania pomysłów i wyrażania ich bez błędów gramatycznych lub niedostatku słownictwa.

Podobnie jak w przypadku innych egzaminów biegłości językowej, ECL sprawdza wszystkie cztery obszary kompetencji językowych: czytanie i pisanie oraz mówienie i rozumienie ze słuchu.

Jednak nie ma ćwiczeń gramatycznych; dokładniej, znajomość gramatyki jest sprawdzana poprzez umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Tłumaczenie w ogóle nie występuje na tym egzaminie.

Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu ustnego, którego celem jest sprawdzenie umiejętności słuchania i mówienia, a część pisemna ma na celu ocenę zdolności osoby zdającej odnośnie czytania ze zrozumieniem i komunikowania się niewerbalnie.

Każda z czterech umiejętności jest testowana przez dwa zadania, co oznacza, że ​​będziesz miał dwa ćwiczenia ze słuchu, dwa ćwiczenia z pisania i dwie rozmowy - prawdopodobnie z dwoma różnymi osobami.

Kandydaci mogą zdecydować się na przystąpienie do egzaminu ECL z języka niemieckiego w dowolnym z kilku zaplanowanych terminów egzaminów w ciągu roku. Egzamin można zdać nie tylko w Warszawie, ale także w Gdańsku lub Łodzi!

biuro w wieżowcu korporacja
Potencjalni pracodawcy będą chcieli zobaczyć dowody Twoich umiejętności językowych, wpisanych w Twoim CV. Źródło: Unsplash

Test DaF

Test Deutsch als Fremde Sprache, dosłownie ,,test z języka niemieckiego jako języka obcego" to egzamin sprawdzający znajomość języka dla obcokrajowców.

Ten standardowy egzamin językowy jest przeznaczony dla osób, które chcą studiować w Niemczech oraz dla pracowników akademickich i naukowców, którzy chcą pracować lub prowadzić badania we współpracy z niemieckimi uniwersytetami.

Zgodnie z oczekiwaniami przewidywanych odbiorców egzaminu, idzie dalej i staje się bardziej szczegółowy niż standardowe testy CEFRL.

Odpowiednio, poziomy A1, A2 i B1 - od podstawowych do średnio zaawansowanych umiejętności językowych nie są uwzględniane w tej ocenie; trzeba mieć więcej niż tylko podstawowe pojęcie o mechanice i słownictwie języka niemieckiego, aby w ogóle rozważyć zapisanie się na ten kurs.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych egzaminów certyfikacyjnych z języka, ten egzamin obejmuje wszystkie cztery komponenty językowe.

Aby zademonstrować umiejętność czytania, otrzymasz trzy teksty, po których nastąpi 10 pytań. Te teksty mają progresywny poziom trudności i oczekuje się, że zrozumiesz nie tylko jawnie przedstawione informacje, ale także zrozumiesz ukryte informacje i niuanse.

Wyzwanie dotyczące umiejętności mówienia jest stosunkowo krótkie - tylko 30 minut, ale wymaga omówienia siedmiu sytuacji, które możesz napotkać na uniwersytecie: rozmowy z innymi studentami, z zespołem badawczym, z kierownikiem wydziału.

Możesz również otrzymać zadanie opisania wykresu lub interpretacji danych, sformułowania hipotezy na podstawie podanych parametrów... lub wyrażenia swojej opinii na określony temat.

Niezwykle w przypadku egzaminu certyfikacyjnego z języka, zamiast po prostu go zdać lub oblać, otrzymasz poziom biegłości w oparciu o Twoje wyniki.

Te poziomy są następujące:

TDN3: najniższy poziom, jaki należy osiągnąć. Niespełnienie tego warunku spowoduje wydrukowanie „unter TDN3” na certyfikacie egzaminu. (To znaczy poniżej poziomu TDN3). Logicznie rzecz biorąc, pozostałe znaki to TDN4 i TDN5.

Jeśli chodzi o to, jak pasują do skali CERFL A1-C2:

  • TDN3 a dolny zakres TDN4 odpowiada B2 na skali CERFL
  • górny zakres TDN4 do TDN5 jest równy rangi C1 CERFL.

W przeciwieństwie do innych egzaminów, na których kandydat wybiera poziom, na którym chce zdawać, ten sam egzamin TestDaf jest przeprowadzany dla każdego kandydata, niezależnie od jego deklarowanych (lub zademonstrowanych) umiejętności.

To nie oznacza, że ​​jeśli nie jesteś nauczycielem akademickim, ten egzamin certyfikacyjny jest dla Ciebie nieosiągalny, jeśli w rzeczywistości jesteś bardzo biegły w języku. Wręcz przeciwnie, uzyskanie takiego certyfikatu ma wiele zastosowań.

Załóżmy, że zdobyłeś tytuł licencjata i pracujesz nad uzyskaniem uprawnień do nauczania z zamiarem zostania nauczycielem języka niemieckiego.

Dobrym pomysłem byłoby udowodnienie swoich kompetencji językowych poza tym, co daje Ci tytuł licencjata. Zdanie egzaminu TestDaF to idealny sposób na zrobienie tego!

A co by było, gdybyś miał szczęście wziąć udział w programie wymiany Erasmus?

Chociaż wzmianka o tej wspaniałej okazji do nauki rzeczywiście wyglądałaby bardzo dobrze w Twoim CV, uzupełnienie sprawdzonego zestawu umiejętności certyfikatem TestDaf z pewnością zapewni Ci przewagę nad konkurencją, jeśli chodzi o pracę!

Poszukaj nauczyciela w rodzinnym mieście, wpisując np. korepetycje niemiecki Lublin” w wyszukiwarkę Superprof.

Matura Międzynarodowa

Koncepcja technik edukacyjnych na rzecz pokoju została sformalizowana przez francuską nauczycielkę Marie-Therese Maurette.

Zaczynała jako pedagog w International School of Geneva, a następnie prowadziła tę szkołę przez ćwierć wieku. Jej pedagogika - a właściwie jej przywództwo w tej renomowanej instytucji opierało się na szacunku i otwartości i obracało się wokół perspektywy międzynarodowej.

Jej filozofia nauczania była tak imponująca, że ​​UNESCO poprosiło o podzielenie się jej metodami.

Mając taki rodowód, nie powinno dziwić, że International Baccalaureate (IBO), wywodząca się z ideologii pani Maurette, to Rolls Royce jako świadectwo edukacyjne.

Obecnie program International Baccalaureate składa się z czterech poziomów; rozwój może rozpocząć się w latach szkoły podstawowej uczniów i trwać w szkole średniej. Następnie dzieli się na dwie gałęzie, program związany z karierą i program dyplomowy.

To właśnie na tym drugim, przeznaczonym dla osób w wieku 16-19 lat, znajdujemy okazję do potwierdzenia umiejętności mówienia i rozumienia języka niemieckiego.

Program International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) zapewnia uznawane na całym świecie i akceptowane kwalifikacje umożliwiające naukę na uniwersytetach na całym świecie.

O wiele trudniejszy niż standardowe programy przygotowujący do matury, IBDP zapewnia ocenę umiejętności uczniów z sześciu przedmiotów i trzech podstawowych wymagań. Są to:

Teoria wiedzy: 100-godzinny obowiązkowy kurs, który bada naturę i ograniczenia wiedzy, a także określa ważność i znaczenie wiedzy. Na koniec kursu uczniowie dostarczają esej na 1600 słów i przedstawiają swoje wnioski.

Kreatywność, aktywność i służba (CAS): jest to część programu, w której uczniowie są zachęcani do poszerzania swoich obowiązków obywatelskich, uwalniania kreatywności i prowadzenia zajęć sprzyjających rozwojowi osobistemu. Generalnie oczekuje się, że studenci będą poświęcać od trzech do czterech godzin tygodniowo na odpowiednie zadania.

Rozszerzony esej: kandydat wybiera temat z listy i dostarcza niezależną pracę badawczą zawierającą 4000 słów.

Nic z tego nie przypomina poświadczania własnych umiejętności językowych... to znaczy do czasu, gdy przejdziesz do drugiego z sześciu wymienionych przedmiotów składających się na egzamin: Przyswajanie języka.

Jeśli byłbyś zainteresowany, pierwszy z nich to Nauka o języku i literaturze w Twoim ojczystym języku.

Możesz zdecydować się na test na poziomie standardowym lub wyższym - bardziej rygorystyczne wyzwanie, które obejmuje literaturę z wybranego drugiego języka. Pamiętaj, że nie będziesz proszony o interpretację lub analizę tych tekstów; służą jedynie do oceny poziomu zrozumienia języka.

Jeśli zdecydujesz się na test na poziomie standardowym (nie ma w tym nic złego!), Możesz zdecydować się na przejrzenie takiego tekstu literackiego, zamiast zająć się jednym z oferowanych opcjonalnych tematów.

A więc jakie korzyści może przynieść Ci Międzynarodowa Matura?

Oprócz poszerzenia zdolności krytycznego myślenia i przygotowania Cię do bycia lepszym obywatelem świata, może poświadczyć Twoją znajomość języka niemieckiego z autorytetem i czcią.

IB jest akceptowany na większości, jeśli nie na wszystkich uniwersytetach w Polsce; możesz nawet zapisać się na studia do niemieckiej instytucji szkolnictwa wyższego ze swoim IB, pod warunkiem, że spełniasz ich bardziej rygorystyczne kryteria.

I nie jesteśmy w stanie tego wystarczająco podkreślić: prestiż związany z uzyskaniem międzynarodowej matury stawia Cię daleko przed konkurencją, zarówno w środowisku akademickim, jak i na rynku pracy!

Potrzebujesz więcej porad i wskazówek, aby nauczyć się niemieckiego? Sprawdź je tutaj. Możesz również znaleźć kurs niemieckiego online, korepetycje niemiecki Warszawa, korepetycje niemiecki Kraków, a także w innych miastach w całym kraju!

Dzięki licznym opcjom dostępnym dla Ciebie i każdego uczącego się języka niemieckiego nie ma powodu, abyś zwlekał z rozwijaniem swoich umiejętności.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem ciekawą świata i bezpośrednią osobą. Moim chlebem powszednim są informacje. Dobry research to podstawa i zawsze znajdę coś ciekawego, niezależnie czy to na temat makijażu brwi, tresury psów, czy fizyki kwantowej.