Uczęszczasz na kursy francuskiego, umiesz mówić po francusku, wiesz wszystko o kulturze francuskiej i francuskiej etykiecie i mieszkasz we Francji na jakiegoś czasu. Może chciałbyś zapewnić sobie swobodne poruszanie się w strefie Schengen i zostać obywatelem francuskim.

Nie jest to zbyt prosty proces i nie jest to opcja dostępna dla wszystkich. Dotyczy ona wyłącznie osób urodzonych na ziemi francuskiej, urodzonych przez francuskich rodziców, mieszkających we Francji od pięciu lat lub będących w związku małżeńskim z francuskim małżonkiem.

Tutaj przeprowadzimy Cię przez niektóre z warunków określonych przez Rząd Francji aby ustalić, kto może być obywatelem francuskim oraz przez proces zdobywania potrzebnych dokumentów.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Obywatelstwo francuskie od urodzenia

Najłatwiejszym sposobem uzyskania obywatelstwa francuskiego jest: urodzić się Francuzem - co oczywiście nie jest opcją dla wszystkich. Jednak w trosce o najmniejszy szczegół omówimy dwa sposoby, w jakie noworodek może zostać obywatelem Francji dzięki obywatelstwu z prawem urodzenia. Może się to zdarzyć przez urodzenie się na ziemi francuskiej lub urodzenie się z rodziców, którzy są obywatelami Francji.

Obywatelstwo francuskie od urodzenia.
To dziecko jest szczęśliwe, że urodziło się obywatelem Francji. Urodził się albo na ziemi francuskiej, albo z co najmniej jednego francuskiego rodzica. | źródło: Unsplash - Helena Lopes

Urodzony we Francji: jus soli

Po pierwsze, masz prawo do obywatelstwa francuskiego, jeśli urodziłeś się na terytorium Francji oraz spełniasz jedno z następujących wymagań:

 • Mieszkasz na stałe we Francji odkąd miałeś co najmniej 8 lat. W takim przypadku Twoi rodzice mogą aplikować o przyznanie podwójnego obywatelstwa po osiągnięciu wieku 13 lat. Oznacza to, że mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat.
 • Masz 16 lat i mieszkałeś we Francji łącznie pięć kolejnych lub nienastępujących po sobie lat od 11 roku życia W takim przypadku masz prawo do aplikacji o nadanie statusu obywatelstwa przed osiągnięciem pełnoletności w wieku 18 lat. Ponownie, pięć lat to magiczna liczba.
 • Mieszkałeś we Francji przez 5 lat odkąd skończyłeś 11 lat. Tutaj, automatycznie stajesz się obywatelem francuskim w wieku 18 lat.

Ta zasada jus soli była uwzględniana w większości krajów w pewnym momencie. Jednak rozwój „turystyki urodzeniowej” – w której kobiety rodzą w obcym kraju tylko po to, by ich dziecko miało prawo do obywatelstwa – zachęcił państwa do zmiany prawa.

Urodzony z francuskich rodziców: jus sanguinis

Ktokolwiek urodzony przez co najmniej jednego francuskiego rodzica jest automatycznie obywatelem francuskim. Jak widać, ta zasada jest jest dość prosta.

Przesyłając akt urodzenia dziecka (z podaniem obojga rodziców) oraz kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo francuskiego rodzica w swoim konsulacie lub lokalnym urzędzie miasta, otrzymasz francuskie „livret de famille”. Jeśli dziecko urodziło się w obcym kraju, otrzymasz francuski akt urodzenia, gdzie zostaną wpisane jakiekolwiek małżeństwa lub rozwody.

Niepełnoletnie dzieci naturalizowanego imigranta również automatycznie mogą zostać legalnym stałym mieszkańcem Francji.

Jak zostać naturalizowanym obywatelem francuskim

Jeśli nie miałeś szczęścia urodzić się Francuzem, wciąż masz kilka opcji, aby zostać obywatelem Francji.

Uzyskanie obywatelstwa francuskiego, paszport francuski.
Nowoczesne dokumenty tożsamości mają inny format niż starsze dowody i paszporty. | źródło: Pixabay - Tumisu

Jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem francuskim

Obywatelstwo przez małżeństwo to coś, co powinieneś rozważyć tylko wtedy, gdy jesteś już w związku małżeńskim z Francuzem lub Francuzką. Zawarcie związku małżeńskiego dla uzyskanie obywatelstwa często nie prowadzi do szczęśliwego życia małżeńskiego.

Zwłaszcza, że musisz być w związku małżeńskim od co najmniej cztery lata zanim będziesz mógł ubiegać się o obywatelstwo przez małżeństwo, a Twój współmałżonek musi być obywatelem w czasie Twojego małżeństwa.

Aby zapobiec oszustwom, kolejne wymagania do naturalizacji obejmują:

 • Jeśli ślub miał miejsce poza Francją, akt małżeństwa musi być przepisany w księdze stanu cywilnego we Francji. Oznacza to, że Francja będzie miała pisemny zapis twojego statusu małżeństwa.
 • Powinieneś mieć dowód osobisty lub podobny dokument potwierdzający, że mieszkasz na stałe lub częściowo we Francji.
 • Jeśli mieszkasz poza Francją, Twój współmałżonek musi być zarejestrowany jako emigrant. (Znani francuscy imigranci to między innymi francuski filozof Albert Camus, który urodził się w Algierii.)
 • Nadal powinieneś mieszkać ze swoim francuskim małżonkiem - w przeciwnym razie małżeństwo może wyglądać nieco podejrzanie.
 • Twój współmałżonek nie może zrzec się obywatelstwa w tym czasie.
 • Nie możesz być deportowany z Francji lub znajdować się pod zakazem podróżowania do Francji.
 • Nie możesz posiadać wpisu do rejestru karnego.
 • Musisz wykazać się wystarczającą znajomością języka francuskiego.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe we Francji przez co najmniej 3 lata od zawarcia małżeństwa lub Twój małżonek nie zarejestrował swojej ekspatriacji, opóźnienie przed złożeniem wniosku o naturalizację wynosi pięć lat.

Możesz znaleźć dobre lekcje francuskiego online.

Inny sposób na, aby zostać naturalizowanym obywatelem poprzez rodzinę jest posiadanie dzieci, które, przez urodzenie lub inny wymóg, są obywatelami francuskimi.

W tym przypadku możesz uzyskać obywatelstwo, jeżeli:

 • Masz powyżej 65 lat
 • Stale przebywasz we Francji od co najmniej 25 lat
 • Twój bezpośredni przodek jest obywatelem francuskim (rodzic lub dziadek)
 • Nie posiadasz wpisu do rejestru karnego.

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie procesu naturalizacji! Dlaczego nie zadziwić pracownika prowadzącego sprawę naturalizacji swoją wiedzą na temat historii języka francuskiego kiedy aplikujesz? Wyszukaj kurs francuskiego Warszawa na Superprof.

Pobyt we Francji

Proces naturalizacji dla obcokrajowca mieszkającego we Francji różni się nieznacznie w zależności od tego, który z poniższych wymogów obywatelskich spełniasz:

 • Masz 18 lat lub więcej
 • Na stałe przebywasz we Francji, generalnie przynajmniej pięć lat. Różne sytuacje (praca w służbie cywilnej, w wojsku) mogą: skrócić oczekiwanie do dwóch lat lub braku wymaganego okresu czasu.
 • Masz aktywną wizę lub zezwolenie na pobyt w momencie składania wniosku lub jesteś obywatelem Unii Europejskiej.
 • Pracowałeś od przyjazdu do Francji.
 • Wykazujesz pewien poziom integracji, stwierdzony w wywiadzie osobistym, na końcu którego zostaniesz poproszony o przeczytanie i podpisanie Karty praw i obowiązków każdego obywatela francuskiego.
 • Posiadasz podstawową znajomość języka francuskiego. (Pracuj nad nią, czytając książki napisane przez autorów francuskich!)
 • Wykaż, że masz wkład dla wartości Republiki Francuskiej: równości, demokracji i wolności obywatelskiej.
 • Nie posiadaj wpisu do rejestru karnego.

Jak zostać obywatelem francuskim: Podsumowanie

SposóbWymagania
Urodzić się we FrancjiJeśli urodziłeś się we Francji i spełniasz wymagania dotyczące pobytu, możesz ubiegać się o obywatelstwo francuskie.
Urodzić się z francuskich rodzicówJeśli przynajmniej jeden rodzic jest obywatelem francuskim, kwalifikujesz się.
Wyjść za FrancuzaJeśli znajdujesz się w związku małżeńskim z obywatelem francuskim przez ponad cztery lata, możesz złożyć wniosek.
Mieszkać we Francji przez pięć latJeśli masz stały adres we Francji i mieszkasz tam przez pięć lat, możesz złożyć wniosek.
Mieć potomków, którzy są obywatelami francuskimiJeśli Twoje dziecko lub wnuk jest obywatelem francuskim, również możesz złożyć wniosek.

Wielokrotne obywatelstwo

Francja generalnie nie ma nic przeciwko, jeśli cudzoziemiec chce zachować narodowość nadaną przy urodzeniu (lub narodowości). Jedynym wyjątkiem jest dołączenie do sił zbrojnych albo korpusu dyplomatycznego. Jeśli jesteś w wojsku lub pracujesz w konsulacie lub ambasadzie, musisz udowodnić swoją przynależność do Francji, zrzekając się wszelkich innych obywatelstw.

Znajdź idealne lekcje francuskiego. Wpisz korepetycje francuski w wyszukiwarkę Superprof.

Obywatelstwo francuskie w wojsku.
Podwójne obywatelstwo jest dozwolone we Francji, chyba że chcesz służyć w armii lub korpusie dyplomatycznym. | źródło: Pixabay - Joachim Hillsund

Dziecko urodzone na ziemi francuskiej, które chce zrezygnować z obywatelstwa francuskiego, musi udowodnić, że posiada inne obywatelstwo, aby mieć pewność, że nie jest pozbawione dokumentów. Zgodnie z prawem międzynarodowym ludzie nie mogą być bezpaństwowcami – w takim przypadku może istnieć obowiązek przyjęcia obywatelstwa.

Jak ubiegać się o obywatelstwo?

Papierkowa robota wymagana przy ubieganiu się o obywatelstwo francuskie zmienia się w zależności od tego, o co się ubiegasz. Koszty administracyjne to 55€.

Oto, czego potrzebujesz do swojego wniosku o obywatelstwo, opartego o pobyt stały na okres pięciu lat albo więcej:

 • Najpierw musisz się dowiedzieć która „prefektura” przetwarza dokumenty naturalizacyjne w Twoim wydziale; jeśli mieszkasz za granicą, powinieneś skontaktować się ze swoim konsulatem lub ambasadą.
 • Będziesz musiał wypełnić formularz Cerfa no 12753*02 w dwóch egzemplarzach.
 • Będziesz musiał dostarczyć dowód informacji podanych na formularzu Cerfa no 12753*02, takich jak akt urodzenia, małżeństwa i zaświadczenie zameldowania oraz zezwolenie na pracę.
 • Musisz zdecydować, czy Twoje nazwisko oraz nazwisko Twoich dzieci ma być galicyzowane czy nie. Na przykład słynny francuski aktor Jean Reno urodził się jako Juan Moreno y Herrera-Jiménez z andaluzyjskich imigrantów w Maroku.

Jeśli coś ulega zmianie (sytuacja zamieszkania lub pracy) po złożeniu wniosku istnieje dodatkowy formularz do wypełnienia, aby poinformować władze.

Zgodnie z prawem, prefektura ma obowiązek przesłać Twoje dossier do ministerstwa odpowiedzialnego za naturalizację w ciągu sześciu miesięcy; dodatkowy czas oczekiwania na rozpatrzenie Twojej petycji wynosi osiemnaście miesięcy, dwanaście, jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej dziesięciu lat.

Jeśli decyzja jest pozytywna, zostaniesz powiadomiony pocztą, a dekret o naturalizacji będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym. W przeciwieństwie do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego po wydaniu zielonej karty, nie ma ceremonii naturalizacji.

Jeśli Twoja aplikacja została odrzucona, masz dwa miesiące na odwołanie od decyzji.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czy istnieje test na obywatelstwo francuskie?

Będziesz musiał wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej - jak wspomnieliśmy wcześniej - a test jest częścią tego procesu. Sprawdzi on Twoją wiedzę i szacunek dla wartości i kultury Francji oraz jej kodeksu cywilnego. Rząd francuski twierdzi, że test ten ma na celu „sprawdzenie, zgodnie z art. 21-24 kodeksu cywilnego, czy wnioskodawca posiada w szczególności wystarczającą wiedzę na temat historii, kultury i społeczeństwa Francji”.

Niektórzy twierdzą, że ten wywiad może trwać godzinami i zawierać trudne pytania dotyczące wszystkiego, co francuskie, podczas gdy inni twierdzą, że to bułka z masłem. Tak czy inaczej, jest niezwykle ważne, aby być przygotowanym ponieważ, w zależności od ankietera, może to zadecydować o wyniku wniosku o obywatelstwo.

Podobnie jak w przypadku testu praktycznego, który rząd Wielkiej Brytanii organizuje na swojej stronie internetowej, rząd francuski opublikował: podręcznik dla osób starających się o obywatelstwo francuskie do pracy we Francji lub do nauki we Francji. Znany jako Livret du Citoyen.

Ta książka omawia główne zasady i idee stojące za strukturą rządu kraju oraz prawa i obowiązki, które masz jako obywatel.

Na zakończenie rozmowy zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia, że zrozumiałeś swoje obowiązki obywatelskie.

Zacznij brać lekcje francuskiego online dzisiaj.

Wskazówki dotyczące ubiegania się o obywatelstwo francuskie

Zachowaj wszystkie właściwe dokumenty

Jak tylko przeprowadzisz się do Francji, upewnij się, że przechowujesz wszystkie dokumenty potwierdzające, że mieszkasz w tym kraju. Mogą to być zaświadczenia o zapisaniu się na uniwersytet lub do szkoły, listy wizyt lekarskich, odcinki wypłaty i dowód zatrudnienia lub umowy mieszkaniowe.

Musisz tylko skontaktować się z głównym urzędnikiem w lokalnym sądzie (prefekturze) przedstawić dowód, a automatycznie otrzymasz zaświadczenie o naturalizacji, umożliwiające ubieganie się o dowód osobisty lub paszport. Możesz odmówić obywatelstwa, jeśli możesz udowodnić, że jesteś obywatelem innego kraju.

Jeśli nie masz dowodu, cały proces ubiegania się o obywatelstwo staje się znacznie trudniejszy.

Poproś właściwych ludzi o radę

Powiedzieliśmy, że będziesz musiał udać się do lokalnej prefektury, aby przedstawić swoje dokumenty.

Należy pamiętać, że są to ludzie, którzy wiedzą najlepiej. Tak więc, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do dokumentów, których możesz potrzebować, aby udowodnić, że się kwalifikujesz, to właśnie te osoby należy zapytać.

Upewnij się, że Twój francuski jest wystarczająco dobry

Francuski rząd wymaga, aby jeśli chcesz się naturalizować, musisz posiadać przynajmniej „średnią” znajomość francuskiego, aby móc uzyskać obywatelstwo. Oznacza to, że musisz znajdować się na poziomie B1 lub wyższym.

Jeśli studiowałeś na uniwersytecie we Francji, to wszystko w porządku. Jeśli masz dyplom z francuskiego, to wszystko gotowe. Ale jeśli nie masz żadnego z tych dowodów – lub dowodu znajomości języka francuskiego – to częścią twojego testu na obywatelstwo będzie test językowy.

Testy praktyczne można wyszukać online. Zapewnią Ci one poziom znajomości francuskiego, którego faktycznie potrzebujesz.

Oszczędzaj

Ludzie zgłaszają, że ubiegając się o obywatelstwo francuskie może być trochę drogie. Może to być trochę zaskakujące, ponieważ oficjalny koszt opłaty urzędowej dla francuskiego obywatelstwa wynosi 55 euro.

Jeśli jednak masz dokumenty w języku polskim, będą musiały zostać przetłumaczone przez oficjalnego tłumacza. Może to kosztować do 60 euro za stronę. Prawdopodobnie masz ich więcej niż myślisz.

Bądź cierpliwy

Te rzeczy zawsze trwają trochę dłużej, niż ktokolwiek by chciał. Jeśli złożysz wniosek w Polsce, może to potrwać od dwóch do sześciu miesięcy. Jeśli składasz podanie we Francji, spodziewaj się, że zajmie to mniej więcej dwa lata.

Miej więc świadomość, że nie stanie się to z dnia na dzień.

Zasoby, które mogą pomóc w Twojej aplikacji

Istnieje wiele organizacji — organizacji charytatywnych, publikacji i organów prawnych, by wymienić tylko kilka — które mogą pomóc w złożeniu wniosku o zostanie Francuzem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to trudny proces, ale zwykle mają duże doświadczenie w pomaganiu ludziom w dotarciu do tego celu.

W związku z tym nie zaszkodzi Twoim szansom, aby po prostu napisać do nich, przejrzeć ich strony internetowe lub spotkać się z jakimikolwiek doradcami. I zdecydowanie dobrze jest wiedzieć, że nawet jeśli napotykasz trudności związane z tym procesem, nie jesteś sam. Zawsze dobrze jest wiedzieć, że masz towarzystwo.

Przyjrzyjmy się więc pokrótce przydatnym zasobom.

iFrancja

iFrancja to strona internetowa zawierająca porady i wiadomości w języku polskim dla osób mieszkających lub zainteresowanych życiem we Francji. Witryna informuje ludzi o tym, co dzieje się we Francji, oraz pomagaa w codziennych problemach, takich jak ubieganie się o obywatelstwo.

iFrancja zawiera ogłoszenia, przewodniki i wiadomości przydatne imigrantom w każdej sytuacji. Jest też świetnym źródłem informacji - wskazuje na rzeczy dotyczące procesu naturalizacji, o których być może nie wiedziałeś lub które nie były jasno określone w oficjalnych zasobach.

Polonika.fr

Polonika.fr to strona internetowa poświęcona informacjom związanym ze szczegółami pobytu we Francji. Zawiera całą masę informacji istotnych dla każdego, kto planuje zdobyć obywatelstwo francuskie i nie tylko.

Poradniki zawarte na witrynie dotyczą takich dziedzin życia jak: ważne adresy, praca, mieszkanie, zdrowie, edukacja, komunikacja i powrót do kraju.

Portal jest bardzo pomocny przy planowaniu wyjazdu do Francji i uzyskania obywatelstwa francuskiego.

Maisons de justice et du droit

Biura Porad Obywatelskich we Francji. Zapewniają bezpłatne i poufne porady prawne. Chociaż możesz się zastanawiać, czy są one przeznaczone dla osób, które nie są obywatelami, bądź pewien, że są.

Jednak może się okazać, że żaden z doradców nie mówi po angielsku. Jeśli jest to dla Ciebie problem, weź ze sobą kogoś, kto może tłumaczyć - profesjonalistę lub znajomego.

To jest opcja dla tych, którzy już mieszkają we Francji.

Zalety bycia obywatelem francuskim

Obywatelstwo i wybory we Francji.
Oprócz francuskiego paszportu, uzyskanie obywatelstwa francuskiego daje ci kartę wyborczą umożliwiającą głosowanie. | źródło: Pixabay - Grégory ROOSE

Możesz się zastanawiać, czy to wszystko jest tego warte – w końcu studia lub praca gwarantują Ci nowe pozwolenie na pobyt.

Jest wiele zalet ubiegania się o obywatelstwo francuskie.

Będziesz w stanie głosować - jeśli jesteś już obywatelem UE, będziesz mógł głosować tylko w wyborach lokalnych; będąc obywatelem francuskim, będziesz mógł głosować w lokalnych i krajowych wyborach oraz w wyborach prezydenckich.

Głosowanie i podatki to dwie strony jednego medalionu; od Ciebie zależy, czy jest wart całej biurokracji.

Jeśli przeniesiesz się za granicę, Twoje dzieci będą kwalifikować się - jeśli również posiadają obywatelstwo francuskie - do uzyskania pozwolenia na naukę w zagranicznej szkole francuskiej - te Lycées Français można znaleźć w każdym większym mieście na świecie, trzymają się francuskiego programu nauczania i są idealne dla tych, którzy dużo przemieszczają się w ramach pracy.

Co korepetytor może dla Ciebie zrobić

Może się okazać, że Twój francuski potrzebuje trochę pracy – lub znajomości francuskiej kultury. Kiedy stawka jest wysoka – tj. gdy ryzyko porażki to konieczność czekania kolejne dwa lata – warto upewnić się, że Twoje szanse są tak wysokie, jak to tylko możliwe.

Tak więc, jeśli martwisz się o swój poziom francuskiego, poproś francuskiego korepetytora, aby uspokoił twoje nerwy. A jeśli nie możesz odróżnić Ludwika XII od Ludwika XIV, warto wziąć udział w zajęciach z nauczycielem historii Francji.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.