Jako pilny uczeń języka francuskiego, chcąc wykorzystać zdobyte umiejętności językowe, przy każdej okazji wyrażasz się po francusku.

Rozmawiasz z innymi studentami na zajęciach z francuskiego, z native speakerami mieszkającymi w twojej okolicy, zagadujesz tubylców na wakacjach we Francji...

Dlaczego zdarza się, że ludzie dziwnie się na ciebie patrzą? Dlaczego rozmówcy cię nie rozumieją?

Może to być spowodowane niezamierzonym gramatycznym faux-pas: popełniasz typowe francuskie błędy, które zdarzają się każdej osobie uczącej się języka, przynajmniej dopóki nie osiągniesz poziomu średnio zaawansowanego lub wyższego, z którym przychodzi instynktowna wiedza.

Pozwól, aby Superprof dostarczył ci tę zwięzłą listę najczęstszych błędów gramatycznych pojawiających się w języku francuskim, abyś mógł powiesić ją w pobliżu biurka i wyeliminować ich występowanie za pomocą metody zwanej pasywnym uczeniem się.

Kolorowe dymki dialogowe i ludzie w tle.
W nauce francuskiego dialog jest znacznie ważniejszy niż zasady gramatyczne. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (33 oceny)
Barbara
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (9 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (13 oceny)
Fryderyk
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (14 oceny)
Katarzyna
zł69
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (4 oceny)
Claudia
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
5
5 (7 oceny)
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (33 oceny)
Barbara
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (9 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (13 oceny)
Fryderyk
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (14 oceny)
Katarzyna
zł69
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (4 oceny)
Claudia
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
5
5 (7 oceny)
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Błędy w pisowni przy używaniu francuskich rodzajników

Używanie rodzajników (przedimków) w języku francuskim jest raczej zdradliwe; nie tylko dlatego, że istnieje problem rozważenia rodzaju rzeczownika.

W języku polskim nie ma rodzajników; mimo to rzeczownika posiadają rodzaj żeński, męski bądź nijaki.

Język francuski odzwierciedla wszystkie zasady rodzajowe naszego języka i dodaje do nich ich rodzajnik określony, nieokreślony lub cząstkowy.

Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby uczące się francuskiego jest używanie niewłaściwego rodzajnika określonego. Najłatwiejszym sposobem uniknięcia tego problemu jest poznanie zasad dla przypisania płci po francusku.

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym przypadkom, w których te zasady są najczęściej łamane.

Rodzajniki określone w języku francuskim to: le, la i les.

Rodzajniki nieokreślone to un i une, a w liczbie mnogiej des.

Rodzajniki cząstkowe: du, de la i des reprezentują odpowiednio: rodzaj męski i żeński w liczbie pojedynczej oraz liczbę mnogą.

Prawidłowe użycie przedimków w języku francuskim zależy w dużej mierze od znajomości rodzaju rzeczownika: nie powinieneś używać męskiego rodzajnika zamiast żeńskiego i odwrotnie.

Użycie przedimka zależy również od liczby: jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej, przedimek musi to odzwierciedlać.

Wreszcie dodatkowe warunki stosuje się, jeśli rzeczownik zaczyna się samogłoską lub niemym H, w którym to przypadku należy użyć przedimka de l', a nie w całości napisanego rodzajnika.

Mon ordinateur a besoin de l'electricité - mój komputer potrzebuje prądu.

To zdanie demonstruje użycie rodzajnika ściągniętego.

Nadużywanie rodzajników nieokreślonych i cząstkowych

W języku polskim nie używamy osobnych rodzajników dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Z tego powodu wielu uczniów ma problemy ze stosowaniem odpowiednich rodzajników. Oto sposób na poprawne użycie przedimków w języku francuskim:

 • używaj rodzajników cząstkowych dla rzeczowników niepoliczalnych:
  • du blé, de la crème - trochę pszenicy, trochę śmietany,
 • używaj rodzajników nieokreślonych dla rzeczowników policzalnych:
  • un livre, une maison - książka, dom.

Należy używać rodzajników określonych, jeśli mówisz o czymś konkretnym: la voiture bleue lub les tasses en fajans - niebieski samochód czy porcelanowe kubki.

Znajdź korepetytora języka francuskiego w okolicy, wpisując np. francuski Warszawa w wyszukiwarkę Superprof.

Filiżanka z kawą i szklanka wody.
Właściwe byłoby użycie rodzajnika określonego do opisu tych naczyń. | źródło: Unsplash - Ceyda Çiftci

Typowe błędy gramatyczne przy użyciu czasowników

Język francuski posiada wiele czasów i trybów, które czasami dezorientują ciężko pracujących uczniów francuskiego.

Jednym z największych problemów są dwa podstawowe czasowniki nieregularne, odpowiadające naszemu być i mieć, które najczęściej używane są w różnych formach czasowników francuskich!

Aby opisać stan

W języku polskim opisujemy pewne warunki które nas dotyczą, używając czasownika być:

 • Jestem głodny/spragniony,
 • Jest mi zimno/ciepło,
 • Jestem wystraszony.

Zastosowanie francuskiego mieć opisuje te same stany:

 • J'ai faim/soif,
 • J'ai froid/chaud,
 • J'ai peur.

Jednak w poniższych przykładach Francuzi używają czasownika być podobnie do nas:

 • Jestem zmęczony - Je suis fatigué(e),
 • Jestem chory - Je suis malade,
 • Jestem zły - Je suis en colère,
 • Jestem szczęśliwy - Je suis content(e).

A teraz ciekawostka...

Aby opisać warunki dotyczące ludzi, użyłbyś czasownika być lub mieć. Jednak aby opisać warunki środowiskowe, użyłbyś czasownika robić.

Na zewnątrz jest gorąco - przekłada się na il fait chaud dehors, dosłownie: robi gorąco na zewnątrz.

Aby opisać takie sytuacje, zawsze należy używać męskiego zaimka liczby pojedynczej + fait + warunek.

Il fait du vent poprawnie opisałby wietrzny dzień; il fait beau oznacza ładną pogodę.

Mieszanie czasowników o podobnym znaczeniu

Podczas twoich lekcji francuskiego, z pewnością poznałeś czasowniki takie jak: dire i parler - mówić i rozmawiać.

Podobnie jak w języku polskim, każdy z tych czasowników reprezentuje pojęcie mówienia, ale ma nieco inne znaczenie.

Je veux parler oznacza, że chcę porozmawiać. Je veux dire... oznacza, że chcę powiedzieć...

Widzisz różnicę?

Użycie słowa parler samodzielnie, bez bezpośredniego dopełnienia, sugeruje znaczenie opisane powyżej. Jednak używanie go w towarzystwie przyimka, konkretnie à lub au, wskazuje, że właśnie z kimś rozmawiasz.

Le gendarme parle au voyous lub le maître parle za ces étudiants.

Możesz użyć czasownika dire, aby przekazać co powiedział ktoś inny. Dire, po którym występuje dopełnienie jest również prawidłowym wyrażeniem.

Tu dis qu'il fait chaud?

Inna para czasowników o podobnym znaczeniu to voire i regarder.

W języku polskim istnieje podobna para: widzieć i oglądać.

Możesz użyć je vois w ten sam sposób, w jaki używasz widzę: aby wyrazić zrozumienie. Ten czasownik jest również często używany z dopełnieniem, dając takie samo zdanie jak w języku polskim.

Jak powiedzieć, że widzieliśmy coś pięknego po francusku?

Regarder jest zarezerwowane dla rzeczy, którym aktywnie się przyglądamy; w tym sensie odpowiada bardziej naszemu czasownikowi oglądać.

Regarder la tele oznacza oglądanie telewizji.

Jak powiedzieć, patrz na tę dziewczynę?

Ostatnia para czasowników, którą łatwo pomylić to connaître i savoir: oba oznaczają wiedzieć, ale nie należy stosować ich zamiennie!

Możesz przekazać informację, że wiesz o miejscu, osobie lub rzeczy za pomocą connaître, co oznacza, że je znasz.

Savoir jest zarezerwowany dla zgromadzonej wiedzy.

Tu sais?

Prawidłowe używanie zaimków dzierżawczych

Każdy, w trosce o zdrowie, powinien myć ręce.

Jeśli chodzi o język polski, w zdaniu: Maria umyła ręce, nie musimy podkreślać, że umyła swoje ręce.

W języku francuskim te ręce są identyfikowane jako ręce Marii tylko przez konstrukcję czasownika zwrotnego:

Maria s'est lavée les mains, przetłumaczone na język polski, brzmi: Maria umyła sobie ręce.

Często jest to błędnie wyrażane jako: Marie s'est lavéeses mains.

W rzeczywistości użycie zaimka dzierżawczego ses sprawiłoby, że określenie „jej” we frazie „jej dłonie” byłoby zbędne, ponieważ zdanie już mówi, że Maria się umyła.

Zasada jest taka: za każdym razem, gdy mówisz o części ciała, od włosów po palce, używaj czasownika zwrotnego, ale nie zaimków dzierżawczych.

Zamyślony mężczyzna z papierosem.
Francuski idiom „te casse pas la tête” - nie łam głowy nad gramatyką francuską, jest całkiem trafny. | źródło: Unsplash - Ali Yahya

Po co tyle kłopotów?

Native speakerzy, którzy dorastali w krajach francuskojęzycznych, rzadko napotykają problemy takie jak błędy gramatyczne czy błędy w pisowni.

Dzięki immersji - otoczeni językiem i kulturą francuską, szybko przyswajają słowa i zwroty i używają ich poprawnie... zazwyczaj.

Często można usłyszeć, jak rodzice delikatnie poprawiają małe dzieci mówiące po francusku: ça se dit..., Chéri(e).

Tak samo, jak robili to twoi rodzice gdy uczyłeś się wyrażać siebie metodą prób i błędów w młodym wieku.

Dzisiaj robisz wszystko, co w twojej mocy, by doskonalić się w nauce języków i frustracja jest zrozumiała, kiedy popełniasz te irytujące błędy ortograficzne i gramatyczne w trakcie nauki języka obcego.

Najważniejsze w popełnianiu błędów: są one niezbędne, aby nauczyć się mówić po francusku.

Jeśli chcesz szybko uczyć się francuskiego, zachęcamy do skupienia się bardziej na przyswajaniu francuskiego słownictwa, używaniu słów w odpowiednim kontekście i ćwiczeniu francuskiej wymowy.

Aby lepiej zrozumieć francuski, słuchaj francuskiego audio, znajdź kurs francuskiego online i bierz udział w rozmowach francuskich - to najskuteczniejsze metody.

Naturalnie ćwiczenie koniugacji francuskich czasowników jest koniecznością, w każdym czasie i trybie!

Poznawanie kultury francuskiej, uczenie się nowych słów, pozdrowienia - bonjour i merci beaucoup!, rozwijanie zrozumienia ze słuchu i akcentu: doskonalenie wszystkich tych aspektów nauki francuskiego wkrótce pozwoli ci osiągnąć biegłość.

Mówienie po francusku wyraźnie, z dokładnie wymawianymi słowami sprawi, że łatwo będzie można cię zrozumieć, a ci, których językiem urzędowym jest francuski, wybaczą wszelkie potknięcia dotyczące łamania zasady gramatyki, które mogą się tobie przydarzyć.

Aby jeszcze bardziej doskonalić twoje umiejętności językowe, oferujemy teraz listę francuskich słów, które mogłeś już poznać w języku angielskim, ale mają zdecydowanie inne znaczenie po francusku!

 

Po angielskuZnaczeniePo francuskuZnaczenie
grossobrzydliwygros/grossetłuszcz
locationlokalizacjalocationwynajem
patronopiekunpatronszef
restreszta/odpoczynekresterzostać
commodekomodacommodewygodny
deceptionoszustwodéceptionrozczarowanie
entréedanie główneentrée
przekąska/rozpoczęty
assistasystowaćassisteruczęszczać
rudeniegrzecznyrudeszorstki
collegeszkoła wyższacollègeszkoła średnia
>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.