Długopis gotowy, słowniczek masz w ręce,

zaczynasz naukę gorliwy studencie,

pułapek w języku Molièra unikaj,

chwila nieuwagi i postawisz byka!

Rozpoczęcie poradnika dotyczącego błędów językowych napotykanych podczas nauki galijskiego kiepskim wierszem jest celowe - unikaj kiepskiej poezji równie pilnie jak pomyłek w pisowni.

A teraz na poważnie... Nauka języka obcego jest sporym przedsięwzięciem, którego nie należy traktować lekkomyślnie. W końcu komunikacja jest jednym z filarów cywilizacji. Dlatego zrozumiałym jest, że konwersacja w drugim języku dowodzi teorii ewolucji społecznej.

Ale prawdopodobnie nie jest to powód, dla którego chcesz nauczyć się mówić po francusku.

Wielu początkujących uczniów Français zakochało się w jego brzmieniu, a potem w tym, jak czują się na wakacjach we Francji, i ostatecznie zdecydowali, że rozwijanie umiejętności językowych sprawia, że wysiłek związany z nauką jest wart swojej ceny.

Wytrwałe dążenie do celu, nawet w obliczu przeciwności, może czasami stanowić wyzwanie; zwłaszcza jeśli na początku swojego przedsięwzięcia nie jesteś świadom, jakie problemy możesz napotkać.

Superprof zachęca do przeczytania tego artykułu, zanim wyruszysz na językową przygodę z tym pięknym językiem!

Zanim otworzysz podręcznik do nauki języków obcych, pobierzesz aplikację do nauki języków obcych lub wypowiesz podstawowy bonjour, spójrz na błędy, które nieuchronnie popełniają początkujący uczniowie.

Nie z własnej winy. Proszę nie interpretować naszych przemyśleń, jako przesłania, że język francuski jest wyjątkowo trudny do opanowania!

Owszem, podczas nauki można napotkać nieco problematycznych aspektów, od dźwięków liter, które nie istnieją w naszym ojczystym języku do niekonwencjonalnych układów samogłosek i spółgłosek.

Ale mimo to, drogi uczniu, to te właśnie rzeczy w trakcie nauki języka obcego należy okiełznać, aby pochwalić się płynną jego znajomością, prawda?

Allons-y! Odkryjmy razem najlepszą mapę drogową pozwalającą uniknąć tych typowych błędów podczas nauki!

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (47 oceny)
Jarosław
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Dziesięć najczęstszych błędów w pisowni w języku francuskim

Dokładna pisownia to świadectwo znajomości języka obcego. Świadczy o wysokim poziomie intelektu i szacunku dla prezentacji oraz, z perspektywy pisarza, dla swojej publiczności.

Spójrzmy prawdzie w oczy: slogan reklamowy o treści „Kóp najleprzą wołowinę unas!” najprawdopodobniej przyniósłby rezultaty w postaci wyrzucenia dużej ilości zepsutego mięsa, ponieważ kto zaufałby rzeźnikowi, który nie potrafi prawidłowo reklamować swoich produktów?

Tak jak uważnie oceniasz swój wygląd przed wyjściem z domu, powinieneś upewnić się, że każde słowo pisane zadowoli najbardziej wymagające oko.

Problem z pisownią po francusku jest spotęgowany z powodu stosunkowo wysokiego odsetka homonimów; słów, które brzmią podobnie, ale niekoniecznie są napisane w ten sam sposób lub które reprezentują podobne pojęcia.

Dodaj do tego fakt, że francuski, jak każdy inny język romański, używa znaków diakrytycznych oraz akcentów - albo w celu nadania znaczenia słowom, albo w celu wskazania wcześniej brakującej litery.

Pod niektórymi literami C, możesz znaleźć ogonek, który fachowo jest nazywany cedyllą... a pominięcie którego może spowodować, że twoje słowa zostaną wzięte pod uwagę jako błędy w pisowni.

Trudno jest nazwać język francuski fonetycznym, więc szanse na błędy ortograficzne w języku francuskim są dosyć wysokie.

Jak możesz obejść ten problem?

Szukasz nauczyciela w Krakowie? Wpisz kurs francuskiego Kraków w wyszukiwarkę Superprof.

Pisownia homonimów

Homofony, które mieszczą się w ramach szerszego parasola homonimów, to słowa, które brzmią tak samo, ale pisane są inaczej.

Rozważ ten zestaw słówek: sein, saint, sain, seing, ceins i ceint, które wymawiane są podobnie, pomimo oczywistych różnic w pisowni.

Odpowiednio reprezentują: pierś, święty, zdrowy, podpis; przepasz biodra lub przygotuj się i otoczony.

Wyobraź sobie reakcję nauczyciela na wypracowanie zawierającą zdanie: mój brat to pierś zamiast mój brat jest świętym!

Niebezpieczeństwo związane z zapisem homofonów polega nie na skupieniu się dokładnej pisowni, ale na wyborze słowa o zamierzonym znaczeniu i zapisaniu go zgodnie z wyborem.

W takich przypadkach narzędzia sprawdzania pisowni nie pomogą: mogą przeoczyć poprawnie napisany nieprawidłowy homonim, ponieważ nie potrafią rozróżnić kontekstu.

Ten problem nie jest typowy dla sprawdzania pisowni jedynie we Française: skąd twój edytor tekstu miałby wiedzieć, czy masz zamiar napisać może, czy morze?

Więc zarówno język polski, jak i francuski, zawiera wiele homonimów.

Cytując popularną wypowiedź z kultowej francuskiej serii komiksów, Astérix: cette guerre civile est guère civile.

Ta komiksowa gra słowna przekłada się na: ta wojna domowa nie jest wcale domowa, z galijskimi słowami wojna i wcale będącymi homofonami.

Na szczęście w polskim nie kwestionuje się wojny domowej; jednak w galijskim, jeśli nie znasz dokładnie znaczenia tych homofonów, prawdopodobnie popełnisz błędy w pisowni.

Używanie niewłaściwych akcentów lub brak akcentów

Accent aigu, akcent ostry, występuje tylko na literze E. Jest to dla ciebie przydatna wskazówka gramatyczna!

Zwykle jest używany do oznaczenia tego, że uprzednio po literze E występowała litera S, przykładowo w słowach takich jak: école, écoute, été...

Na wypadek, gdybyś się zastanawiał, nasze słowo określające starszego ucznia, studenta, pochodzi ze starofrancuskiego: estudiant. Czy widzisz polską wersję w archaicznej pisowni tego słowa?

Najprawdopodobniej nikt oprócz językoznawców i pracowników naukowych nie zawraca sobie głowy tym, czy to S było obecne w starofrancuskich słowach, które zawierają akcentowane w ten sposób E.

Prawdopodobnie twojego nauczyciela również to nie obchodzi, pomijając fakt, że jeśli zapomnisz dopisać ten akcent, zostanie to potraktowane jako błąd w pisowni.

Nasza wskazówka dla unikania tej potencjalnej przeszkody: studiuj etymologię słów i ucz się jak umieszczać znaki diakrytyczne prawidłowo!

Trzy figurki buddy zasłaniające oczy, uszy i usta.
Aby uniknąć nieporozumień, dowiedz się, które francuskie litery są nieme. | źródło: Pixabay - Momentmal

Ćśś! Nieme litery w języku francuskim

Brak liter upamiętniony akcentami nie jest jedynym utrudnieniem w galijskim - jego słownictwo może pochwalić się bogactwem słów, w których wszystkie litery są obecne i uwzględnione, ale w innych przypadkach znajdziemy litery nieme.

To naprawdę nie jest takie niezwykłe; spotkałeś się już z tym zjawiskiem podczas nauki angielskiego: K w knife (nóż), knee (kolano) i know (wiem), są tego znakomitymi przykładami.

Pamiętasz, że wcześniej w tym artykule wspomnieliśmy, że francuski w żaden sposób nie jest językiem fonetycznym?

To znaczy, że istnieje wiele francuskich słów które nie są pisane tak, jak brzmią - w przeciwieństwie do polskiego, gdzie większość słów czytamy jak piszemy.

Aby zapewnić sukces w pisowni języka Molièra, podajemy następujące małe wskazówki:

 • Podobnie jak w angielskim, E na końcu większości francuskich słów jest nieme,
  • chyba że posiada akcent!
 • H jest zawsze nieme, bez względu na to, czy jest przydechowe, czy nie,
  • traktowane jako spółgłoska lub samogłoska do celów łączenia i tworzenia powiązań
 • S na końcu większość słów jest również nieme,
  • przykłady obejmują: vous, nous, temps, champs,
 • X na końcu większość wyrazów jest nieme,
  • rozważ prix, deux i nieregularne liczby mnogie: choux, chateaux, bateaux i journaux.

Oczywiście są wyjątki do każdej reguły, takiej jak liczby francuskie dix i six - gdzie X wydaje dźwięk S.

Należy pamiętać, że francuski to niezwykły język, pełen logiki. Więc jeśli napotkasz jakieś wyjątki od reguł pisowni, możesz być pewien, że jest ku temu dobry powód.

Jak uniknąć błędów ortograficznych?

Oczywiście nie ma gwarancji, że zostaniesz mistrzem ortografii, zdobywając nagrodę za nagrodą w każdym konkursie pisowni... nie, żeby Francuzi byli w ogóle gospodarzami takich wydarzeń.

Jednak, kraje francuskojęzyczne takie jak Kanada i wybrane kraje w Afryce walczą o ostateczny tytuł mistrza ortografii!

Mimo wszystko, poprawna pisownia jest ważna z wielu powodów, a będąc zapalonym uczniem, na pewno chcesz wykazać się swoimi zdolnościami językowymi.

Jak zminimalizować ryzyko pomyłek ortograficznych?

1. Tak jak w szkole, podczas nauki pisania języka ojczystego, powinieneś jak najczęściej używać nowych francuskich słów, których się uczysz, w każdy możliwy sposób: w mowie, w piśmie, używając ich w rozmowie z native speakerem.

Zwłaszcza jeśli piszesz ręcznie, ścieżki neuronowe w twoim mózgu szybko i automatycznie zbudują system rozpoznawania poprawnie napisanych słów, co oznacza, że za każdym razem będziesz mógł je poprawnie przeliterować!

2. Unikaj sprawdzania pisowni. Jak wspomniano wcześniej, te narzędzia nie znają kontekstu, dlatego nie będą w stanie odróżnić dobrego od złego homofonu w twoim tekście.

Jednak powiedzą ci, czy poprawnie przeliterowałeś słowa, niezależnie od zamierzonego znaczenia, więc może warto je czasami zastosować!

Naucz się korzystać ze słownika. To przydatne, chyba że już dobrze wiesz jak przeliterować słowa, których zamierzasz użyć, wtedy tradycyjne słowniki nie są zbyt pomocne.

Słowniki elektroniczne i słowniki online oferują propozycje słów lub automatycznie uzupełniają słowo, którego szukasz, a to może być niezwykle pomocne!

Nauka pisowni po francusku znajduje się na tym samym poziomie trudności co pisownia słów angielskich; to tylko kwestia przestrzegania zasad.

A teraz poznasz kilka z nich. Z pewnością napotkasz więcej, gdy przejdziesz na bardziej zaawansowany poziom we Française!

Krzyczący mężczyzna zasłaniający uszy.
Nie stresuj się swoimi kursami językowymi: naucz się unikać tych błędów gramatycznych! | źródło: Unsplash - Usman Yousaf

Jakie błędy gramatyczne w języku francuskim występują najczęściej?

Na początku twojego doświadczenia w nauce języków, kiedy masz ochotę wykorzystać swoje umiejętności mówienia po francusku, może się okazać, że popełniasz niezamierzone błędy gramatyczne.

Nic nie szkodzi! Najlepszym sposobem na naukę jest nauka na błędach, mawiają mędrcy!

Zgodność rodzaju gramatycznego jest prawdopodobnie największym potencjalnym problemem podczas nauki gramatyki francuskiej.

Każde słowo ma przypisany rodzaj męski lub żeński, zgodnie z pewnymi cechami słów.

Oznacza to, że nie tylko rodzajniki muszą zgadzać się z rodzajem rzeczownika, ale tak samo musi być w przypadku końcówki czasowników i towarzyszących im przymiotników!

W polskim nie mamy koncepcji rodzajników, ale rzeczowniki posiadają swój rodzaj. Czy to nie upraszcza nauki?

W galijskim, w przeciwieństwie do naszego języka, rodzajniki określone le, la i les nie są domyślne; w przeciwieństwie do rodzajników cząstkowych de, de la i des. Lub, jako rozwiązanie awaryjne, un lub une - rodzajniki nieokreślone.

To być może wyjaśnia skłonność francuskiego native speakera do używania the niepotrzebnie!

Prawidłowe użycie przedimków zależy w dużej mierze od znajomości rodzaju rzeczownika.

To daje możliwość określenia rodzaju rzeczownika, co jest niezmiernie ważne w unikaniu gramatycznego faux pas.

Błędy użycia czasownika

Lingwiści twierdzą, że język francuski ma więcej trybów niż czasów, co jest argumentem akademickim, który niewiele pomaga studentom uczącym się Française na kursach dla początkujących.

Pomocna może być wiedza o dwóch najpowszechniejszych czasownikach nieregularnych, être i avoir - odpowiedniki naszego być i mieć, są używane najczęściej!

Chociaż kusi, aby po prostu przekładać nasze użycie tych czasowników na język francuski, spowodowałoby to jednak wiele błędów, ponieważ aby opisać warunki językiem Molièra powiedziałbyś mam zamiast jestem.

Te tłumaczenia są w rzeczywistości właściwym sposobem określenia tych i innych warunków opisujących stan, w którym znajduje się człowiek.

W innych przypadkach Francuzi podobnie, używają czasownika być:

Czy potrafisz powiedzieć jestem zły po francusku? Co powiesz na jestem zmęczony?

Opisywanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura lub opady, jest zwykle poprzedzanie formą to robi a nie jest.

Po polsku powiedzielibyśmy, że jest wietrznie; w galijskim poprawna frazeologia brzmiałaby: to robi wiatr - il fait du vent.

Zrozumienie tych różnic w używaniu czasowników posiłkowych doprowadzi do mniejszej liczby pomyłek w używaniu wyrażeń francuskich odnoszących się do takich warunków.

Oczywiście, ponieważ te błędy będą się pojawiać w trakcie nauki języka, popełnisz również niezamierzone błędy w mówieniu po francusku.

Jeśli potrzebujesz pomocy nauczyciela, aby oduczyć się złych nawyków, wpisz np. francuski Warszawa w wyszukiwarkę Superprof.

Kobieta mówiąca przez megafon.
Mówienie po francusku wyraźnie oznacza używanie prawidłowej wymowy, zwłaszcza dźwięków liter, których nie ma w polskim. | źródło: Unsplash - Clem Onojeghuo

Wymowa francuska - najczęstsze błędy

Nauka języka obcego nieuchronnie przynosi wiele radości; nie dlatego, że dana czynność jest ogromnym źródłem zabawy i rozrywki, ale dlatego, że wydobywanie dźwięków innego języka wymaga pewnych umiejętności.

Szczególnie, gdy uczysz się Française, ściągasz usta w taki sposób, aby poprawnie wydawać najdziwniejsze dźwięki, takie jak francuskie U.

Szansa jest spora, że odkryjesz u siebie brak zdolności wypowiadania właściwego brzmienia już przy pierwszej sesji na lekcjach dla początkujących, podczas koniugacji czasownika avoir:

j'ai, tu as, il a...

I już trafiłeś na niespodziewaną awarię!

Nauczyciele języków obcych robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc polskojęzycznym uczniom nauczyć się tego brzmienia, które nie istnieje w ich języku ojczystym, starając się, aby francuski brzmiał dobrze, zamiast wychodzić jak zwykłe U.

UWAGA: język francuski zawiera już dźwięk U, który tak dobrze znamy: pomyśl o słowach takich jak soupe, tout, w obu wersjach ou - jedna z akcentem i jedna bez akcentu, oznaczająca gdzie.

Spróbuj opanować francuskie U wracając do swojego dzieciństwa.

Czy pamiętasz, jak robiłeś rybą minę, gdy byłeś dzieckiem? Ściskałeś policzki, zaokrąglając usta? To jest dokładna metoda produkcji tego wyjątkowego francuskiego brzmienia!

Innym potencjałem problemem jest wydobycie z siebie galijskiego brzmienia R.

Zamiast zwijać język tak, jak wymaga tego hiszpańska wymowa lub wyginać go łuk tak, aby boki dotykały twoich zębów trzonowych - sposób na angielskie R - francuski odpowiednik dźwięku wydobywa się z gardła.

Francuskie R jest dość podobne do szkockiego brzmienia CH, jak w Loch.

Czyż nie jest to przydatna wskazówka? Oto kilka wskazówek, jak pomóc z francuską wymową.

Jak wymawiać słowa z podwójnym L

Niektóre przypadki brzmią jak J a inne jak L, ale jak określić, które to które?

Spójrzmy na to słownictwo francuskie, którego najprawdopodobniej nauczyłeś się na podstawowym kursie francuskiego: balle, ville, bulle, elle i mille.

Tak, istnieje zasada, jak wypowiada się takie słowa!

Jeśli jakaś samogłoska, z wyłączeniem I, poprzedza podwójne L - czytamy je jak literę L.

Jeśli samogłoska I poprzedza ta podwójna spółgłoska, ogólnie brzmi jak J tak, jak w fille, aiguille, feuille...

Słowo bouilloire, które zawiera konstrukcję podwójnego L, jest uważane za jedno z najtrudniejszych przez każdego ucznia Française.

Oto kilka innych...

Zdaniem ankietowanych: Trudne słowa do powiedzenia po francusku

Francuskie słowo oznaczające żabę grenouille, jest również zgłaszane jako trudne do wypowiedzenia. Pomimo, że występuje w nim dźwięk R i potrójna kombinacja samogłosek, łątwiej je opanować, dzieląc wyraz na sylaby: gre-nuj.

Czy uwierzysz, że francuskie miasto Rouen, jest podobno przyczyną zakłopotania dla niektórych? Nie samo miasto, ale wymawianie jego nazwy: niektórzy mówią ruain, inni natomiast rła... żadna z wersji nie jest poprawna.

Spróbuj sam: r u a, a otrzymasz najbardziej zbliżone brzmienie.

Chyba najbardziej wzgardzonym słowem wśród  rodzimych użytkowników języka francuskiego i dla zaawansowanych uczniów, byłaby ich wersja ślusarza.

Serrurerie zawiera nie tylko cztery trudne do opanowania francuskie R, ale jest też trudne U!

Aby poznać więcej wyjątków w tym wyjątkowym języku, czytaj dalej!

Wyjątki od reguł w języku francuskim

Gdy bierzesz udział w lekcjach francuskiego online i chcesz dowiedzieć się wszystkiego o kulturze francuskiej w drodze do osiągnięcia płynność jako osoba francuskojęzyczna możesz czuć się przytłoczony pozornymi niespójnościami języka Molièra.

Uczysz się reguły - stosujesz regułę! Zgadnij co? Jest wyjątek od reguły!

To fakt, osiągając biegłość w języku Molièra napotkasz znacznie mniej wyjątków od reguły - w gramatyce, pisowni i koniugacji czasowników, niż w polskim czy angielskim.

I chociaż jest wielu, którzy wkładają wiele wysiłku, by uczyć się francuskich słów i zwrotów, przykładając się do sumiennego studiowania wszystkich zasad języka, my zachęcamy do zwrócenia uwagi na wyjątki językowe gramatyki francuskiej.

Na przykład?

Symbole płci namalowane na jajkach kurzych.
Stosowanie odpowiedniego rodzaju gramatycznego rzeczownika pomoże uniknąć popełnienia pomyłek. | źródło: Unsplash - Dainis Graveris

Zgodność rodzaju gramatycznego

Reguła dotycząca zgodności rodzajnika z rzeczownikiem, dotyczy również końcówki czasownika oraz każdego przymiotnika; warto zwrócić na nią szczególną uwagę.

Z drugiej strony, zasada dotycząca zakazu mieszania rodzajników w zdaniu jest do obejścia.

Możesz zawrzeć podmioty różnego rodzaju w jednym zdaniu, pod warunkiem, że pamiętasz o przewadze rodzaju męskiego:

Na przykład:

Un acteur doué; une belle actrice - utalentowany aktor i piękna aktorka. Teraz umieśćmy je w jednym zdaniu:

Des acteurs doués et beaux - rodzajnik został zmieniony na jego formę w liczbie mnogiej, ale zachowany jest rodzaj męski rzeczownika oraz obu przymiotników.

Zasada mówiąca o tym, że rodzaj męski przeważa, odnosi się również do rodzajników: mówiąc o grupie zawierającej przedstawicieli obu rodzajów, używałbyś tylko rodzajnika męskiego w liczbie mnogiej.

Czy zauważyłeś końcówki słów aktor i aktorka, kilka akapitów wyżej??

Reguła dotycząca tytułów, zastosowana do pracowników płci męskiej i żeńskiej, generalnie utrzymuje, że użyjemy innej końcówki dla kobiety, z wyjątkiem stanowiska interpretator.

Jeśli jesteś kobietą praktykującą tłumaczenie francuskiego dialogu w czasie rzeczywistym, twoje stanowisko określić można tylko w rodzaju męskim!

Język polski również operuje pojęciem rodzaju gramatycznego, więc opanowanie zwrotów francuskich jest dla nas łatwiejsze niż dla uczniów anglojęzycznych, dla których stwarza komplikacje już na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym.

Dodajmy teraz oliwy do tego ognia!

Ujawniliśmy już, że wszystkim rzeczownikom, łącznie z niepoliczalnymi, takimi jak mleko i herbata - nadano rodzaj gramatyczny. Korepetycje francuski mogą z tym pomóc!

Jeśli chcesz uczyć się języka obcego; rozumieć i porozumiewać się po galijsku, zdobywanie umiejętności językowych to oczywiście zadanie numer 1.

Zrozumienie dogłębnej wartości tego cudownego, przyjemnego języka nie wyniknie z twoich zajęć językowych, ale z docenienia jego wyraźnych różnic i wszystkiego, co czyni go czarującym i uwodzicielskim.

To z kolei oznacza, że musisz poznać jego wyjątki i dziwactwa, a także jego logikę i porządek.

Pomoże w tym doświadczony korepetytor, którego znajdziesz na Superprof, wpisując np. korepetycje francuski Wrocław w wyszukiwarkę platformy.

Mamy nadzieję, że odpowiednio przedstawiliśmy aspekty obu tych cech i życzymy powodzenia w nieustających wysiłkach na drodze do nauki mowy francuskiej.

Bonne chance, dorénavant!

Teraz, gdy jesteś na prawidłowej ścieżce, wyszukaj w Google kurs języka francuskiego online w swoim mieście aby zobaczyć, jaki może być twój następny krok!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.