Spójrzmy prawdzie w oczy: pisownia, niezależnie od języka, jest podstawą opanowania umiejętności językowych. Pominięcie jednej litery lub przestawienie liter w słowie bądź frazie może czasami dawać komiczne rezultaty.

Wystarczy pomyśleć o lordzie Spoonerze, który słynie z tego typu przejęzyczeń; niektóre z jego wypowiedzi przeszły do historii jako klasycznie absurdalne i są nadal studiowane.

Według przykładu zasady „mój ruch” zmienia się w „rój much”. Aż strach wspominać o „domkach w Słupsku”...

Czy sam padłeś ofiarą spuneryzmu?

Co prawda, wpadki lorda Spoonera miały miejsce podczas występów oratorskich a my rozmawiamy o pisowni... Dokładniej mówiąc, francuskiej pisowni, w której napotkamy cały szereg problemów.

We francuskim, podobnie jak w w innych językach: słowniki nie są zbyt pomocne, jeśli nie znasz prawidłowej pisowni danego wyrazu.

Problem pogłębia fakt, że każda lekcja francuskiego zazwyczaj skupia się przede wszystkim na francuskiej wymowie i nauce rozpoznawania słownictwa, a nie na poprawnej pisowni. Jednym z największych mankamentów braku nauki poprawnej pisowni w języku francuskim jest ryzyko niezrozumienia błędnie zapisanych wyrazów.

Superprof postara się przybliżyć często błędnie pisane wyrazu w języku francuskim, nie na przykładzie konkretnych przykładów, ale wskazując na zasady pisowni i dlaczego tak ważne jest unikanie tych błędów podczas pisania. I nie zapominaj, że korepetytorzy są zawsze dostępni, aby pomóc ci w nauce języków obcych. Podczas wyszukiwania lekcji francuskiego najlepsze wyniki w przypadku kursów indywidualnych na Superprof wyświetlają się dla Warszawy, ale wielu nauczycieli prowadzi kurs francuskiego online.

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (43 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (43 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Homonimy i homofony

Język francuski posiada wiele wyrazów, które brzmią tak samo, co sprawia, że naprawdę trudno jest określić, które z nich jest potrzebne w danym momencie. Rozważmy ten zestaw wyrazów: sein, saint, sain, seing, ceins i ceint są wymawiane tak samo, pomimo oczywiście innego układu liter.

W jaki sposób średnio zaawansowany uczeń francuskiego ma wiedzieć kiedy używać każdego z tych wyrażeń?

Jeśli chodzi o ich znaczenie... nie mogło być bardziej różnorodne!

Odpowiednio reprezentują: pierś, święty, zdrowy, podpis; przepasz biodra lub przygotuj się i otoczony.

Wyobraź sobie tekst, w którym chcesz powiedzieć, że jesteś zdrowy; zamiast tego deklarujesz, że jesteś piersią!

Chociaż możesz poprawnie wymawiać francuskie słowa z tego zestawu, a nawet bezbłędnie przeliterować dowolny wyraz, problem polega na pisowni słowa reprezentującego myśl, którą chcesz przekazać. Niestety użycie nieodpowiedniego homofonu byłby zaliczone jako błąd ortograficzny na każdym teście z języka francuskiego, do którego podejdziesz, nawet jeśli sama pisownia jest prawidłowa.

Tyle jeśli chodzi o homofony; przejdźmy do homonimów.

Właściwie ta pierwsza kategoria słów jest małą częścią drugiej omawianej kategorii

Homonim może, ale nie musi, być zapisywany w taki sam sposób, jak jego siostrzane wyrażenia, ale na pewno nie ma tego samego znaczenia.

Przykładem homonimu z języka polskiego byłoby słowo prawo, które może znaczyć nie lewo, zasadę rządzącą procesami przyrodniczymi i społecznymi lub reprezentować wolności obywatelskie.

Rozumiemy zamierzone znaczenie homonimu poprzez jego kontekst.

Więc zarówno w języku polskim, jak i francuskim, znajdziemy wiele homonimów. Przykładowa forma: aussitôt, znaczy natychmiast; podczas gdy aussi tôt oznacza tak wcześnie. Wymowa wyrazu jest taka sama, nie ma różnicy między jedną a drugą wersją. Z wyjątkiem spacji w środku wyrazu, są napisane identycznie, nawet akcent nad literą O jest ten sam, ale w ich znaczeniu jest różnica!

Twój nauczyciel francuskiego z pewnością uznałby użycie drugiej formy zamiast pierwszej za błędne.

Szukasz nauczyciela w Krakowie? Wpisz kurs francuskiego Kraków w wyszukiwarkę Superprof.

Budynek szkoły z boiskiem.
W języku starofrancuskim słowo szkoła (école) piszemy z literą S na drugim miejscu (escole). | źródło: Unsplash - Maksym Diachenko

Używanie niewłaściwych akcentów lub brak akcentów

Jedną z cech wszystkich języków romańskich, w tym francuskiego, która nie występuje w pisowni polskiej, jest stosowanie znaków diakrytycznych lub akcentów. Akcenty służą do wskazania, w jaki sposób powinna brzmieć litera akcentowana, określają znaczenie słowa - bez wpływu na jego fonologię lub sygnalizują pominięcie litery.

Na przykład wyrażenie école, czyli szkoła, dawniej miał literę S między literą E i C.

Czy kogoś obchodzi, że kiedyś S było tam, gdzie teraz go nie ma?

Oprócz naukowców i lingwistów, prawdopodobnie nie. Ale twojego nauczyciela z pewnością będzie obchodzić, że pominąłeś akcent wskazujący na jego uprzednią obecność i najprawdopodobniej uzna to za błąd w pisowni.

Akcenty oznaczające brakujące litery może nie są aż tak istotne, ale te wskazujące na znaczenie są zdecydowanie ważne.

Pierwsza litera alfabetu, A może być również samodzielnym słowem... lub dwoma, jeśli chodzi o język francuski, w zależności od tego, czy ma akcent, czy nie:

 • Sama a jest trzecią osobą liczby pojedynczej czasownika avoir - mieć,
  • j'ai, tu as, il a...
 • à jest przyimkiem oznaczającym „do”, „na” lub „w”,
  • je parle à ma mère.

Najbardziej powszechny akcent, jaki widać na słowie école powyżej, znajduje się tylko na literze E i może wskazywać na brakujące S lub zamienić rzeczownik w przymiotnik.

 • Âge oznacza oczywiście wiek.
 • Âgé oznacza stary - przymiotnik.

Tylko na tym przykładzie widać, jak ważne jest prawidłowe umieszczenie akcentów. Przyjrzyjmy się teraz, jak istotne jest użycie odpowiedniego akcentu we właściwym miejscu.

 • Différent w przełożeniu to różny.
 • Diffèrent to trzecia osoba liczby mnogiej czasownika différer - różnić.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oprócz akcentu, słowo różny jest zapisywane dokładnie w ten sam sposób, w języku francuskim i angielskim.

Dzieje się tak, ponieważ znaczna część słownictwa w języku angielskim pochodzi z français!

Trzeba jednak podkreślić, że znajomość słów pokrewnych z języka angielskiego nie oznacza, że można je niepoprawnie zapisywać po francusku.

Zobacz krótki artykuł o homografach w języku francuskim, może być pomocny dla twojej francuskiej edukacji...

Usta kobiety zasłoniete palcem.
Język francuski zawiera mnóstwo wyrazów z niemymi literami, więc pilnuj swojej wymowy! | źródło: Unsplash - Kristina Flour

Nieme litery w języku francuskim

Długo rozmawialiśmy o znaczeniu akcentów: ich umiejscowieniu i przeznaczeniu, jednym z których jest oznaczenie nieobecnych liter we współczesnych francuskich słowach.

Odwrotną sytuację można spotkać w przypadku liter, które są obecne, ale nieme - kolejna przyczyna błędów ortograficznych w języku francuskim.

Jeśli znasz język angielski, to nieme litery nie są ci obce. Wystarczy pomyśleć o każdym słowie, które kończy się na E.

Inne popularne angielskie słowa z niemymi literami to:

 • dowolny wyraz z kombinacją wh - what, when, where itp.
 • dowolne słowo z kombinacją kn - knuckle, knife, knee itp.
 • każde wyrażenie z literą L po a, o lub u - half, folk, would itp.
 • dowolne słówko z G przed N - champagne, foreign, design itp.

Jednak istnieją ogólne zasady, których należy przestrzegać w pisowni tych wyrażeń, aby uczeń miał pewność co do poprawnego zapisu słownictwa.

Jakich zasad powinien przestrzegać uczeń francuskiego?

Jednym z najtrudniejszych aspektów nauki français jest to, że wcale nie jest to język fonetyczny.

To znaczy, że nie możesz przeliterować słów tak, jak brzmią: poprawna wymowa i odpowiedni zapis wymagają szczegółowej wiedzy - co zostało udowodnione na przykładzie homonimów.

Przedstawiamy listę kilku podstawowych wskazówek, których warto przestrzegać w pisowni francuskiej, aby poradzić sobie z niemymi literami. Podobnie jak w języku angielskim litera „E” na końcu słów jest niema, chyba że ma akcent.

W przeciwieństwie do naszego języka ojczystego francuska litera H jest zawsze cicha; różnica polega na tym, czy jest całkowicie wyciszona - zachowuje się jak samogłoska, czy wymawia się ją z aspiracją - gdy jest traktowana jak spółgłoska.

Litera S na końcu francuskiego słowa jest generalnie niema: vous, nous, bas, temps.

Ciekawym wyjątkiem od tej reguły jest słowo fils, oznaczające syn. L, zwykle wymawiane, jest ciche, ale S, zwykle ciche, jest wymawiane!

Końcowa litera X, zwykle niema w słowach takich jak prix, deux, épouxi choux; wydaje w niektórych przypadkach dźwięk S: na przykład six i dix.

Przede wszystkim, Francuski to język logiczny więc w przypadku każdego odkrytego wyjątku językowego możesz również odkryć jego przyczynę.

Szukasz nauka francuskiego Warszawa? Z Superprof znajdziesz swojego nauczyciela w każdym mieście w Polsce.

Różne narzędzia.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że francuskie wzorce ortograficzne są tak samo uporządkowane, jak twoja szuflada na narzędzia! | źródło: Unsplash - Şahin Sezer Dinçer

Jak unikać błędów we francuskiej pisowni?

W przypadku, gdybyś chciał opanować więcej cudownych reguł francuskiego zapisu słownego, przedstawiamy kolejny powód typowego błędu jezykowego we francuskim - nieregularna liczba mnoga.

Czy zauważyłeś wyrażenie choux, kilka akapitów wyżej? Czy znasz jego pojedynczą formę - chou?

Większość francuskich słów tworzy się w liczbie mnogiej, po prostu dodając na końcu S bądź ES, tak jak w angielskim.

Jednak, trochę francuskiego słownictwa wymaga zastosowania innej końcówki, jak journal - journaux, jeu - jeux, château - châteaux, bateau - bateaux. Tu mogą pojawić się błędy w pisowni.

Jak nauczyć się odmiany tych słówek bez narażania się na popełnienie błędu?

Po pierwsze, unikaj sprawdzania pisowni: ze wszystkimi homonimami, jakie prezentuje język francuski, możesz poprawnie wpisać niewłaściwe słowo, a program źle zinterpretuje sytuację i nie rozpozna że wyrażenie, którego potrzebujesz, powinno być napisane inaczej.

Jednak opcja sprawdzania pisowni podpowie ci pominięte akcenty, więc może to mieć jakąś wartość, ale najlepiej byłoby zastosować się do nauki poprawnej pisowni skomplikowanych słów na pamięć bez poleganiu na pomocy oprogramowania.

Możesz rozważyć sporządzenie listy słów, które są potencjalnie trudne, bądź wykonać fiszki, które pomogą ci je opanować.

Użyj od razu nowych wyrazów, których się uczysz; zarówno w wymowie, jak i piśmie ręcznym (zapis zdania i kompozycja tekstu), to pomoże wyeliminować błędy ortograficzne.

To wielopłaszczyznowe podejście szybko zbuduje ścieżki neuronowe w mózgu, pomagając w ten sposób zapamiętać pisownię słówek.

Nauka pisania po francusku znajduje się na tym samym poziomie trudności co pisownia słownictwa angielskiego; to tylko kwestia przestrzegania zasad i wyjątków.

Mamy nadzieję, że w tym przewodniku znajdziesz metody, które pomogą ci pokonać wszelkie trudności i poprawić umiejętności językowe.

Jeśli zdarza ci się popełniać powszechne francuskie błędy gramatyczne, zapraszamy do lektury artykułu.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.