„Ci, którzy potrafią sobie wszystko wyobrazić, mogą stworzyć niemożliwe.” - Alan Turing

Microsoft Excel to jeden z najpopularniejszych programów w pakiecie Microsoft Office. Niezależnie od tego, czy korzystasz z tabel przestawnych, wykresów czy arkuszy kalkulacyjnych, program Excel umożliwia wydajniejszą pracę z danymi. Excel to potężne narzędzie matematyczne: oprócz dodawania, odejmowania, mnożenia itp., w programie Excel można również korzystać z wielu różnych funkcji.

Jak więc używać niektórych z tych funkcji logicznych w programie Excel?

W tym artykule pokażemy, jak korzystać z niektórych z najpotężniejszych funkcji programu Excel. Te funkcje mogą pomóc w efektywniejszej pracy, stosowaniu formatowania warunkowego i lepszym wykorzystaniu możliwości arkusza kalkulacyjnego, skoroszytów, arkuszy i tabel przestawnych programu Excel.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Informatyka
1-sza lekcja za darmo!
Przemek
5
5 (5 oceny)
Przemek
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
5
5 (1 oceny)
Wiktoria
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
Adrian
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
Paweł
zł200
/h
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
Joanna
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paulina
Paulina
zł10
/h
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Przemek
5
5 (5 oceny)
Przemek
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
5
5 (1 oceny)
Wiktoria
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
Adrian
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
Paweł
zł200
/h
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
Joanna
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paulina
Paulina
zł10
/h
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł40
/h
1-sza lekcje za darmo>

Funkcje Logiczne w Excelu

Funkcje JEŻELI, NIE, ORAZ i LUB są często nieznane użytkownikom programu Excel, mimo że mogą być naprawdę przydatne podczas tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i tabel. Umożliwiają one stosowanie warunków do określonych zestawów danych w wierszach i kolumnach danych programu Excel.

Mogą być zawarte w makrze.

„Makro to akcja lub zestaw działań, które można uruchamiać dowolną liczbę razy.”

Mówiąc prościej, makra to skróty, które umożliwiają wykonanie kilku czynności w programie Excel za naciśnięciem jednego przycisku.

Funkcja JEŻELI jest jedną z głównych. Według Excela:

„Funkcja JEŻELI jest jedną z najpopularniejszych funkcji w programie Excel i umożliwia logiczne porównywanie wartości z oczekiwaniami.”

Ta funkcja jest zwykle używana na końcu wiersza danych w arkuszu kalkulacyjnym. Znajdziesz ją na pasku narzędzi. Możesz jej użyć w formule, która ma, powiedzmy, dwa różne argumenty, na przykład A lub B. Dodając termin „JEŻELI”, sugerujesz, że jeśli warunek zostanie spełniony, wynikiem będzie A. W przeciwnym razie wynikiem będzie B.

Funkcja JEŻELI może być używana z innymi funkcjami (LUB, ORAZ, NIE). Czasami zdarzają się wyniki, które nie odpowiadają żadnemu z oczekiwanych wyników.

Dlatego obok funkcji JEŻELI można również używać ORAZ, LUB i NIE.

Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego możesz go uporządkować za pomocą funkcji logicznych. Dobrym pomysłem może być utworzenie schematu organizacyjnego, aby śledzić swoje warunki.

Pomoże ci to w tworzeniu formuł bez zapominania o nawiasach, średnikach itp. Średnik jest niezbędny do oddzielenia możliwych wyników. Upewnij się, że o nim nie zapomnisz, w przeciwnym razie twoja operacja może dać wynik FAŁSZ.

Funkcja JEŻELI w Pliku Excel

Według Microsoft:

„Funkcja JEŻELI może mieć dwa wyniki. Pierwszy wynik to PRAWDA, a drugi, FAŁSZ.”

Funkcja JEŻELI porównuje wartość z inną wartością zdefiniowaną przez użytkownika. Daje to nową wartość, która mówi, czy warunek został spełniony, czy nie.

Nazwa Microsoft na ścianie budynku.
Istnieje wiele potężnych programów pakietu Microsoft Office. | źródło: Unsplash - Franck V.

Funkcja JEŻELI wygląda następująco:

=JEŻELI(Warunek;Wartość jeśli prawda;Wartość jeśli fałsz)

Możesz także użyć operatorów obliczeń w programie Excel:

 • Równe: =
 • Różni się od: <>
 • Większe niż: >
 • Większe lub równe: >=
 • Mniejsze niż : <
 • Mniejsze lub równe: <=

Opcja „Wartość jeśli prawda” zostanie wyświetlona, ​​jeśli warunek określony w instrukcji JEŻELI zostanie spełniony. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat „Wartość jeśli fałsz”.

W przeciwieństwie do tego, co myślisz, wartości niekoniecznie muszą być liczbami. Jeśli umieścisz kilka znaków tekstu, formuła wyświetli ten tekst. Możesz umieścić wartości lub tekst w komórkach:

= JEŻELI(A2>10,„Za”,„Przeciw”)

= JEŻELI(A2>10;A4;0).

Logiki można użyć, dodając wartość taką jak „A” w pierwszej komórce (A1) i warunek, na przykład „B” w drugiej. Na przykład:

= JEŻELI(A2>B,„Za”,„Przeciw”)

Wynik będzie „Za” lub „Przeciw” dla każdej komórki.

Można opierać funkcję JEŻELI na przypadku, gdy argument musi spełniać kilka warunków. Można również zagnieżdżać funkcję JEŻELI, w innej takiej samej.

W takim przypadku warunki będą spełniane etapami. Formuła mogłaby wyglądać następująco:

=JEŻELI(B3> 90;„A”;JEŻELI(B3> 80;„B”;JEŻELI(B3>70;„C”)))

Każda funkcja jest oparta na wyniku poprzedniej w odniesieniu do konkretnego argumentu. Musi istnieć logiczna hierarchia.

Dowiedz się więcej o popularnych skrótach klawiaturowych w programie Excel.

Funkcje JEŻELI Używane z Funkcją ORAZ

Funkcji ORAZ można używać w programie Excel i dodawać do funkcji JEŻELI. Używanie ORAZ skraca długość formuł i ułatwia ich czytanie.

Grafika z kolorowymi wykresami na ekranie komputera.
Funkcje logiczne są potężne, JEŻELI używasz ich poprawnie. | źródło: Pixabay - 200 Degrees

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, jeśli masz kilka warunków, które należy spełnić, możesz zagnieżdżać swoje formuły, aby uzyskać pożądany rezultat. Oznacza to, że jeden warunek jest sprawdzany, zanim drugi wejdzie w grę. Ta struktura jest nieskończona i skupia się na błędach.

Używając funkcji ORAZ, możesz uprościć funkcje zagnieżdżone. Funkcją ORAZ jest zapewnienie, że jeśli oba warunki zostaną spełnione, wynik funkcji JEŻELI będzie miał wartość PRAWDA. Jeśli jeden z warunków nie zostanie spełniony, wynikiem będzie FAŁSZ.

W ten sposób możesz utworzyć formułę taką, jak:

=JEŻELI(ORAZ(A1=„PRAWDA”;A2=„PRAWDA”;A3=„PRAWDA”)=PRAWDA;„WSZYSTKO JEST PRAWDĄ”;„NIE WSZYSTKO JEST PRAWDĄ”)

Wynik negatywny wskazuje, że nie wszystko jest prawdą, ale nie oznacza to, że ​​wszystkie wyniki dla argumentów są fałszywe.

Funkcje JEŻELI z Funkcją LUB

Aby utworzyć formuły w programie Excel, możesz użyć funkcji, takich jak JEŻELI, ORAZ i LUB. Podobnie jak funkcja ORAZ, operacja LUB jest używana z funkcją JEŻELI w celu uproszczenia niektórych instrukcji. To dobry sposób na usprawnienie działań.

Rysunek kredowy żarówek, zębatek i wykresu na czarnej tablicy.
Upewnij się, że masz dobry plan przed utworzeniem formuły. | źródło: Pixabay - ar130415

Problem z funkcją ORAZ polega na tym, że aby uzyskać pozytywny wynik, muszą być spełnione wszystkie warunki. Dzięki funkcji LUB możesz uzyskać pozytywny wynik, o ile zostanie spełniony jeden z warunków.

Oto rodzaj formuły, którą możesz uzyskać:

=JEŻELI(LUB(A1=„PRAWDA”;A2 =„PRAWDA”;A3 =„PRAWDA”)=PRAWDA;„CO NAJMNIEJ JEDEN WARUNEK JEST PRAWDZIWY”;„ŻADEN WARUNEK NIE JEST PRAWDZIWY”)

Jeśli jeden warunek zostanie spełniony, otrzymasz pozytywny wynik. W przypadku wyników negatywnych oznacza to, że argument nie spełnia żadenego z warunków.

Podobnie jak w przypadku funkcji ORAZ, użycie funkcji LUB umożliwia użycie tylko dwóch funkcji zamiast kilku.

Funkcje ORAZ i LUB mogą być używane razem w funkcji JEŻELI. Pozwala to na tworzenie różnego rodzaju formuł. W ten sposób możesz łączyć ORAZ (wszystkie warunki muszą być spełnione) i LUB (jeden warunek musi być spełniony).

Korzystanie z trzech funkcji jednocześnie pozwala na pracę z trzema warunkami naraz. W przypadku, gdy chcesz, aby jeden warunek był spełniony, a co najmniej jeden z pozostałych dwóch, możesz użyć funkcji ORAZ, a następnie funkcji LUB, zagnieżdżając je w instrukcji JEŻELI.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Informatyka
1-sza lekcja za darmo!
Przemek
5
5 (5 oceny)
Przemek
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
5
5 (1 oceny)
Wiktoria
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
Adrian
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
Paweł
zł200
/h
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
Joanna
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paulina
Paulina
zł10
/h
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł40
/h
1-sza lekcja za darmo!
Przemek
5
5 (5 oceny)
Przemek
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
5
5 (1 oceny)
Wiktoria
zł50
/h
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
Adrian
zł35
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
Paweł
zł200
/h
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
Joanna
zł20
/h
1-sza lekcja za darmo!
Paulina
Paulina
zł10
/h
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł60
/h
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł40
/h
1-sza lekcje za darmo>

Funkcja NIE w Programie Excel

Funkcja NIE pozwala uzyskać pozytywny wynik, jeśli warunek nie jest spełniony. Nadal będziesz używać funkcji JEŻELI do wprowadzania warunku, ale użyjesz funkcji NIE, aby odwrócić wynik. Ta funkcja umożliwia uzyskanie pozytywnego wyniku niespełnionego warunku.

Człowiek na pustym parkingu, z wykresem słupkowym w tle.
Możesz używać funkcji programu Excel do codziennych obliczeń. | źródło: Pixabay - Buffin

Będzie to działać podobnie do innego operatora to (<>).

Zatem: =JEŻELI(A1<>„Polski”;„Zagraniczny”,„Europejski”) da takie same wyniki, jak =JEŻELI(NIE (A1=„Polski”; „Zagraniczny”,„Europejski”).

Funkcję NIE można również wprowadzić w instrukcji JEŻELI obok funkcji ORAZ i LUB. Chociaż formuły staną się bardziej skomplikowane, umożliwiają automatyczne wykonywanie zaawansowanych operacji logicznych w programie Microsoft Excel. Otwórz arkusz kalkulacyjny i pobaw się tym.

Nie zapominajmy również, że oprogramowanie firmy Microsoft ma własne wbudowane strony pomocy, więc możesz znaleźć instrukcje dotyczące tego, co musisz zrobić po prostu pytając sam program.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, rozważ sprawdzenie Superprof pod kątem prywatnych korepetytorów specjalizujących się w informatyce lub umiejętnościach biurowych.

Nauka Korzystania z Programu Excel z Nauczycielem Superprof

Cena: różna

Superprof umożliwia przeszukiwanie szerokiej bazy korepetytorów. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swój kod pocztowy i temat, dla którego szukasz korepetytora, a zobaczysz wszystkich dostępnych korepetytorów w twojej okolicy, a także tych oferujących nauczanie zdalne.

Na platformie dostępne są trzy rodzaje korepetycji: korepetycje indywidualne, zajęcia online i lekcje grupowe, a każdy typ ma swoje wady i zalety.

Korepetycje indywidualne są zwykle najdroższe, ale są również najbardziej opłacalne, ponieważ będziesz jedynym uczniem w klasie, a nauczyciel może skupić się całkowicie na tobie.

Zajęcia online zwykle kosztują mniej, ponieważ korepetytor nie musi martwić się o koszty podróży do ucznia. Chociaż nie są one idealne dla przedmiotów wymagających praktycznego podejścia, mogą być naprawdę skuteczne w przypadku przedmiotów technicznych, takich jak informatyka.

Lekcje grupowe są zwykle najtańsze w przeliczeniu na godzinę, ponieważ koszt zajęć jest dzielony między wszystkich obecnych uczniów. Oczywiście oznacza to, że korepetytor poświęca mniej uwagi każdemu uczniowi z osobna.

Nie zapominaj, że wielu nauczycieli oferuje również pierwszą godzinę korepetycji za darmo. Możesz wykorzystać ten czas, aby sprawdzić, czy dogadujesz się z nimi, czy ich podejście do nauczania jest dla ciebie odpowiednie, i przedyskutować, czego chcesz i czego oczekujesz od prywatnych zajęć.

Po prostu wyszukaj to, czego chcesz się nauczyć, względem miejsca zamieszkania, a znajdziesz wielu korepetytorów oferujących lekcje.

Alternatywnie możesz zdecydować się na zajęcia w pobliskiej instytucji.

Zostań Ekspertem w Programie Excel, Dzięki Kursom w ALX - Centrum Szkoleniowym Microsoft

ALX to firma szkoleniowa o ugruntowanej pozycji, która zaspokoi wszystkie twoje potrzeby biurowe. Początkujący mogą skorzystać z wprowadzających lub średniozaawansowanych zajęć z Excela, jednak ci, którzy regularnie korzystają z programu Microsoft, mogą rzucić sobie wyzwanie tym kursem na poziomie zaawansowanym dla użytkowników Excela.

MS Excel (zaawansowany)

„Szkolenie adresowane do doświadczonych użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapoznają się z podstawami makr.

Program szkolenia zawiera pełen program jednodniowego autoryzowanego szkolenia Microsoft 55167A: Advanced Microsoft Excel 2016, wzbogacony zarówno o dodatkowe tematy, jak i o czas na omówienie praktycznych przykładów oraz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości oraz potrzeby uczestników. Uczestnicy otrzymują kompletne materiały szkoleniowe w języku polskim.

Gwarantujemy dużo ćwiczeń i praktycznych przykładów!

Polecamy też nasz najdłuższy, kompleksowy kurs zawodowy Specjalista MS Excel, rozszerzony względem niniejszego szkolenia m.in. o tematy wizualizacji danych, makra oraz programowanie VBA.

Certyfikacja - egzamin Microsoft: jako autoryzowane centrum certyfikacyjne, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy podejście do egzaminu i uzyskanie oryginalnego certyfikatu Microsoft. Pomyślne zdanie egzaminu:

 • zapewnia oryginalny certyfikat Microsoft, rozpoznawany na całym świecie;
 • umożliwia posługiwanie się oficjalnym tytułem w schemacie Microsoft;
 • stanowi atrakcyjny wpis do CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z oryginalnymi wytycznymi Microsoft.

Do egzaminu można podejść po opanowaniu materiału w zakresie wybranego przez siebie programu na poziomie „zaawansowanym” (w terminologii angielskiej Microsoftu - „Level 3”).

Więcej informacji na temat certyfikacji Microsoft Office MOS (dostępne warianty, rejestracja, ceny...) znajduje się na stronie certyfikacja MS Office. Uwaga: obecnie egzaminy Microsoft Office są dostępne w Warszawie, oraz dla wszystkich szkoleń grupowych na zamówienie.

Egzamin Microsoft Office Specialist (MOS): po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są również gotowi do przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu Microsoft Office Specialist, dokumentującego biegłą znajomość programu MS Excel. Egzamin można zdawać u nas (w salach w Warszawie) - po więcej informacji zapraszamy na stronę egzaminu.

Program

 1. Zaawansowane formuły
  • Adresowanie z innych arkuszy, używanie nazwanych zakresów
  • Zaawansowane funkcje daty i czasu
  • Zaawansowane funkcje tekstowe
  • Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
  • Funkcje Indeks, Podaj.Pozycję, Adr.Pośr, przecięcie zakresów
  • Formuły tablicowe
 2. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi.
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Zakresy widoczności nazw
  • Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy
  • Nazwy dynamiczne (bez obiektu tabela)
  • Menedżer nazw
  • Funkcja adr.pośr
 3. Formatowanie warunkowe
  • Dynamiczne formatowanie, zależne od ustawień w arkuszach
  • Formatowanie zależne od formuły
 4. Obiekt Tabela
  • Odwołania strukturalne (nagłówki, dane, wiersz podsumowania)
  • Fragmentatory
 5. Zaawansowane filtry
  • Budowanie wielokrotnie złożonych warunków filtrowania
 6. Narzędzia danych
  • Konsolidacja danych
  • Tekst jako kolumny
 7. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Śledzenie zależności
  • Pokazywanie formuł
  • Czujka
  • Dokładność obliczeń
  • Ręczne przeliczanie arkusza i skoroszytów
 8. Praca z wykresami
  • Wykresy przebiegu w czasie
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 9. Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Tworzenie tabel przestawnych (wymiary i grupowanie, podstawowe podsumowania, wiele podsumowań poziomo/pionowo)
  • Obliczenia (pokaż wartości jako)
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Sortowanie i filtrowanie (po etykietach, po wartościach)
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Fragmentatory (w tym oś czasu, łączenie wielu tabel/wykresów do tych samych fragmentatorów)
  • Formatowanie (style, zaznaczanie elementów tabeli)
  • Formatowanie warunkowe (zakres widoczności formatowania)
  • Funkcja WeźDaneTabeli
  • Sortowanie według list niestandardowych
  • Generowanie tabel przestawnych na bazie szablonu
  • Model danych (relacje).
 10. Współdzielenie plików
  • Zarządzanie zmianami (rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian)
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
  • Oznaczanie jako wersja ostateczna
 11. Import danych
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
  • Import danych z pliku XML
  • Kreator MS Query
 12. Analiza wielowymiarowa (What if analysis)
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy
  • Tabele danych
  • Dodatek Solver
 13. Formularze (wstążka Deweloper)
  • Obiekty, zakres wejściowy i łącze do komórki
  • Prosta interakcja z użytkownikiem bez pisania kodu VBA
 14. Makra
  • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
  • Dodawanie guzika na pasku szybkiego dostępu
  • Przypisanie makra do guzika na formularzu"

Jeśli nie masz blisko siebie centrum ALX lub chcesz uczyć się w domu, rozważ kurs online, który może zaoferować ci podobne kwalifikacje.

Zostań Ekspertem z ARTAX Szkolenia Informatyczne - Kursy Komputerrowe

Excel zaawansowany

Szczegóły kursu

Lokalizacja: online

Czas trwania: 16 godzin (3 dni)

Koszt: 1290 PLN

Kwalifikacja: otrzymanie certyfikatu na koniec kursu

Dodatkowe szczegóły

Dostęp do materiałów: 6 miesięcy dostępu do platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia

Egzaminy wliczone w cenę: Tak

Zgodność: wszystkie główne urządzenia i przeglądarki

" Program kursu: Operacje na obiektach Ms Excel

 • Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu
 • Praca z paskiem formuły - poprawianie błędów, rozpoznawanie rzeczywistej zawartości komórki
 • Swobodne poruszanie się po arkuszach - klawisze nawigacyjne obszarów
 • Przydatne skróty, korzystanie z opcji Przejdź do, przechodzenie miedzy arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie wierszy i kolumn
 • Tworzenie serii danych - rosnących, malejących i stałych, serie liczbowe, serie napisów, dat i czasu
 • Operacje - zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wstawianie, kasowanie, ukrywanie, czyszczenie zawartości lub formatu
 • Manipulacja arkuszami - dodawanie i usuwanie arkuszy, decydowanie o domyślnej liczbie arkuszy w pliku, przesuwanie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
 • Wyszukiwanie i zamiana danych

Obliczenia - wykorzystanie funkcji i tworzenie formuł

 • Metody pracy w MS Excel (adresowanie względne i bezwzględne)
 • Wprowadzenie i przykładowe zastosowanie funkcji na podstawowych scenariuszach:
 • logicznych
 • matematycznych
 • statystycznych
 • daty i godziny

Formatowanie Tabel - tworzenie atrakcyjnie sformatowanych zbiorów danych

 • Przygotowanie zestawień, ustawienia danych do tabeli
 • Formatowanie wybranego fragmentu lub stylu czcionki
 • Formatowanie wyrównania - ustawienie zawartości komórki, zawijanie napisów, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu
 • Formatowanie obramowania - atrybuty linii wewnętrznych i zewnętrznych
 • Formatowanie wypełnienia - rodzaje wypełnień
 • Formaty liczbowe, daty oraz czasu
 • Podstawowe formatowanie warunkowe

Bezpieczeństwo pracy w MS Excel

 • Tworzenie systemów ewidencjonowania z wykorzystaniem dynamicznych zakresów
 • Sprawdzanie poprawności danych

Analiza danych, bazy danych - praca z dużą ilością danych - Tabele przestawne

 • Filtrowanie danych
 • Sortowanie danych
 • Dodawanie sum częściowych
 • Tworzenie tabeli przestawnej i automatyczne aktualizowanie danych

Wykresy - wizualizacja wyników w najczytelniejszy ze sposobów

 • Przygotowanie danych do wykresu, rozmieszczenie danych na arkuszu
 • Określanie zakresu danych źródłowych - manipulacja seriami danych
 • Tworzenie wykresu za pomocą kreatora - kolejne kroki kreatora wykresów
 • Opcje wykresu - dodawanie tytułów, siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi
 • Formatowanie elementów wykresu - rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, okno formatowania
 • Zaawansowane opcje formatowania
 • Efekty wykresów trójwymiarowych

Drukowanie wielostronicowych tabel

 • Ustawienia wydruku - ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, dopasowanie wydruku do pożądanej liczby kartek, skalowanie, wyrównanie na stronie
 • Drukowanie obszarów rozłącznych - wykorzystanie struktury arkusza, ukrywanie wierszy i kolumn
 • Drukowanie wybranych fragmentów - drukowanie zaznaczenia
 • Drukowanie zestawień wielostronicowych - podział na strony, numerowanie stron, określenie kolejności
 • Drukowanie wykresów
 • Praca z podglądem - dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu wydruku
 • Praca z polami - definiowanie danych wyświetlanych w obszarach nagłówka i stopki
 • Wydruk długich tabel, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku”

Podręczniki, Które Pomogą Ci w Opanowaniu Programu Microsoft Excel

Jeśli czujesz, że wyczerpałeś wszystkie możliwości korzystania z sieci lub samodzielnej pracy z programem, nie zapominaj, że istnieją inne sposoby uczenia się technologii niż siedzenie przy komputerze lub laptopie. Chociaż może się to wydawać trochę „staromodne”, nadal możesz wejść do księgarni i znaleźć szereg książek edukacyjnych, które pomogą ci poprawić i rozwinąć umiejętności techniczne!

Zwracając się do „staromodnych” książek, możesz w pewien sposób poprawić jakość nauki. Jest coś bardzo pociągającego w siedzeniu przy biurku, mając przed sobą tylko książkę i zeszyt: książka ma tylko jeden cel i może naprawdę pomóc ci całkowicie skupić się na zadaniu i wizualizować lekcję bez presji, by wykonać zadanie od razu bezbłędnie.

Sklepy takie, jak Empik oferują szeroką gamę książek edukacyjnych dostosowanych do wielu przedmiotów dla uczniów. Zwykle mają też wydzielone obszary w swoim sklepie, w których możesz przeglądać tytuły i sprawdzać, czy jest coś, co przypadnie ci do gustu.

Co więcej, równie łatwo możesz zamówić książki przez Internet, które dotrą do domu, często już następnego dnia. Na przykład na Allegro możesz kupić książki online, a następnie odebrać z paczkomatu lub od kuriera następnego dnia, co oznacza, że ​​możesz od razu przejść do nauki.

Oto tylko jeden przykład książki dla użytkowników programu Excel, którą znajdziesz na Allegro:

Mistrz Excela w 20 dni

Szczegóły

Cena: 30+ PLN

Liczba stron: 336

Data wydania: 01-09-2019

Typ oprawy: oprawa miękka

„Wskazówki i triki ułatwiające codzienne korzystanie z Excela:

• Profesjonalne zastosowania pokazane na przykładach

• Przykłady rozwiązań konkretnych problemów dotyczących między innymi: tabel przestawnych, formatowania warunkowego, profesjonalnych wykresów

• Wszystko pokazane krok po kroku, z czytelnymi, kolorowymi ilustracjami

• Książka niezbędna dla każdego, kto używa Excela w pracy i do rozliczeń

Ta książka to niezawodny sposób, by skutecznie nauczyć się zaawansowanej obsługi Excela. Przystępne porady mają formę 22 rozmów. Robert potrzebuje sprawnie posługiwać się Excelem w nowej pracy. Adam, szkoleniowiec i fan Excela, wprowadza go w tajniki tego programu. Ich rozmowy zostały podzielone na 22 tematycznych rozdziałów. W ten sposób powstał kurs, z którego nauczymy się między innymi sortowania, tworzenia filtrów zaawansowanych, formatowania warunkowego, korzystania z tabel przestawnych i z makr. Możemy przyjąć, że jeden rozdział to porcja wiedzy na jeden dzień, ale oczywiście tempo nauki zależy od nas. Wszystkie zagadnienia są pokazane na praktycznych przykładach. Do każdej porady w książce możemy pobrać specjalne pliki szkoleniowe - ćwiczenia - ze strony www.ksplus.pl. Autor, Adam Kopeć, to prawdziwy ekspert od Excela - szkoleniowiec, autor błoga poświęconego Excelowi i popularnego kanału na YouTube z tutorialami."

Poznaj inne funkcje i terminy w Excelu:

 • ŚREDNIA (zwraca średnią arytmetyczną argumentów), ŚREDNIA.JEŻELI (zwraca średnią [średnią arytmetyczną] wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria),
 • SUMA (dodaje wartości), SUMA.JEŻELI (służy do sumowania wartości z zakresu spełniającego określone kryteria),
 • MIN (zwraca najmniejszą liczbę w zbiorze wartości,
 • DATA (wraca uporządkowaną liczbę kolejną reprezentującą konkretną datę),
 • DNI (zwraca liczbę dni między dwiema datami),
 • LICZ.PUSTE (zwraca liczbę pustych komórek w zakresie),
 • ROZKŁ.NORMALNY (Zwraca rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego), ROZKŁ.DWUM (zwraca wartość pojedynczego składnika dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa), ROZKŁ.BETA (zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta), ROZKŁ.EXP (zwraca rozkład wykładniczy),
 • ZAOKR (zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr), ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*100), która zaokrągli liczbę losową do wartości całkowitej z przedziału domkniętego z lewej strony 0;100, ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ (zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności), ZAOKR.DO.PARZ (zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzyste),
 • LICZBA.ZESP (konwertuje części rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną o postaci x + yi lub x + yj), EXP.LICZBY.ZESP (Zwraca wartość wykładniczą liczby zespolonej w postaci tekstowej x + yi lub x + yj).

Wreszcie, chociaż nauka czegoś nowego wymaga wysiłku, niekoniecznie musi kosztować krocie. Nie musisz wydawać dużych pieniędzy na książki lub kursy, aby przyspieszyć naukę nowej umiejętności, ponieważ wiele książek można wypożyczyć z biblioteki w pobliskich miastach.

Karta biblioteczna w dłoń i w drogę!

Potrzebujesz nauczyciela z przedmiotu: Informatyka ?

Oceń czy nasz artykuł był pomocny 😊

5,00/5 - 1 głos(y)
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.