Anna Borkowska w swoim artykule pt. Młodzież bez szans? Przeciwdziałanie porzucaniu nauki przez uczniów w krajach Unii Europejskiej mówi:

„Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki
niesie za sobą ogromne konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i dla gospodarki
europejskiej”. 

Zapobieganie porzucaniu kształcenia jest priorytetem polityki edukacyjnej Unii. Obecnie wskaźnik porzucania szkoły wynosi 14,4 % (w Polsce 5 %).

Jednak edukacja jest głównym atutem w dzisiejszym społeczeństwie!

Niewielu ludzi rozwija swoją karierę bez wcześniejszego zdania ważnych egzaminów. Bez zdania matury dostęp do prestiżowych uczelni jest niemożliwy.

Ponadto porzucanie szkoły często prowadzi do wykluczenia społecznego uczniów, którzy tracą wiarę w funkcjonowanie kraju i w autorytet jego liderów.

Dziewczyna z opuszczoną głową opierająca się o ścianę
Uczniowie, którzy wcześnie opuszczają szkołę, w przyszłości często doświadczają wykluczenia społecznego. (Źródło: Unsplash)

Inne dane pokazują, że część uczniów w Polsce porzuca szkołę w wieku szkoły podstawowej, zanim jeszcze przystąpią do egzaminu ośmioklasisty.

Jaki jest powód?

Uczniowie w tym wieku uważają, że szkoła nie ma im nic więcej do zaoferowania. Później kończą na słabo płatnych posadach lub w ogóle nie mają pracy, mieszkając na ulicy.

To najgorszy koszmar rodziców, więc wielu z nich korzysta z indywidualnych korepetycji w domu, aby nie doprowadzić do  przedwczesnego zakończenia nauki swojego dziecka.

Prywatni nauczyciele, który mają kompetencje pedagogiczne i są skuteczni w swojej nauce, oferują dodatkowe instrukcje, dzięki którym ich uczniowie podwyższają swoją średnią i pną się w górę!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Korepetycje
Sandra
5
5 (12 oceny)
Sandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (3 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (5 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jagoda
5
5 (1 oceny)
Jagoda
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (12 oceny)
Sandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (3 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (5 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jagoda
5
5 (1 oceny)
Jagoda
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

W jakim wieku uczniowie mogą porzucić szkołę?

Nawet najmłodsi mogą chcieć porzucić swoją szkołę, ponieważ zarówno dzieci, jak i rodzice wiedzą, że tradycyjna szkoła niekoniecznie jest jedynym sposobem wychowania młodzieży.

Niektórzy rodzice preferują nauczanie w domu, na przykład zdalne nauczanie lub korzystanie z usług prywatnych nauczycieli, w celu zapewnienia sukcesu młodemu uczniowi.

W jakim wieku uczniowie mogą oficjalnie opuścić szkołę?

 • Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Artykułu 70: Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
 • Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b, przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art.83a ust. 2, przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Czy uczeń, który porzuci naukę, jest całkowicie skazany na niepowodzenie w nauce?

Odpowiedź brzmi nie!

Uczniowie mogą przedwcześnie zakończyć naukę z wielu powodów osobistych, takich jak ich przekonania religijne lub jego rodziców.

Edukacja domowa w Polsce jest możliwa od 1991 roku. Aby dziecko mogło uczyć się w trybie edukacji domowej, należy zapisać je do wybranej przez rodziców szkoły (znajdującej się na terenie województwa, w którym aktualnie zamieszkuje uczeń), gdzie co roku przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych.

Według danych statystycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej z września 2017 liczba dzieci w edukacji domowej w Polsce w tym roku wynosiła 13 955, co stanowi 26% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Oto kilka logicznych powodów, dla których rodzice decydują się na nauczanie dzieci w domu:

 • Wyższość autorytetu rodziców nad nauczycielami. Pamiętajcie jednak, że w tej sytuacji lepsze są prywatne korepetycje niż sama pomoc rodziców,
 • Motywy religijne,
 • Niska jakość nauki szkolnej i negatywna presja rówieśników,
 • Sprzeciw i niechęć do programu nauczania Polskiego Systemu Edukacji,
 • Niewystarczający poziom edukacji szkolnej i potrzeba wsparcia zaradczego w pełnym wymiarze godzin.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków porzucenie nauki wiąże się z niezdolnością ucznia do radzenia sobie z trudnościami formalnej edukacji.

Z punktu widzenia ucznia, nauczyciel nie posiada zdolności lub brakuje mu wykształcenia pedagogicznego, nie proponuje pomocy w odrabianiu prac domowych i nie jest w stanie pogłębiać swoich zdolności.

Uczniowie przestają ufać swoim nauczycielom, że pomogą im odnieść sukces w nauce.

Dla uczniów bez żadnej wewnętrznej lub zewnętrznej pomocy, porzucenie szkoły wydaje się jedyną logiczną opcją i staje się nieuniknione.

Dlatego, zapisanie się na korepetycje online jest najlepszym rozwiązaniem!

Jak system edukacji walczy z porzucaniem szkoły przez uczniów?

Niektórzy rodzice rozważają dodatkowe korepetycje w walce z błędami Systemu Edukacji.

Rząd ma również wiele pomysłów na walkę z przedwczesnym kończeniem nauki.

Uczeń w słuchawkach piszący na kartce
Przedwczesne kończenie nauki może mieć wpływ na wszystkich uczniów, nawet tych najbardziej pilnych i oddanych. (Źródło: Unsplash)

Temat ten stał się priorytetem, aby pomóc młodym ludziom w trudnej sytuacji.

Proponowane są rozwiązania, aby temu zapobiec:

 • Restrukturyzacja szkoły lub klasy (oferowanie większego wsparcia, korepetycji i pomocy w odrabianiu lekcji),
 • Szkolenie zawodowe (staże lub zatrudnienie związane z przyszłą karierą studenta),
 • Mentorzy i doradztwo (bardziej spersonalizowani specjaliści, którzy pomogą uczniom wybrać przyszłą karierę lub pomogą im poradzić sobie z problemami osobistymi, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych),
 • Alternatywne szkoły, które mają na celu pomóc tym, którzy buntują się przeciwko tradycyjnemu systemowi szkolnictwa. Zamiast stosować uniwersalne podejście, szkoła dostosowuje proces uczenia do możliwości i potrzeb edukacyjnych każdego ucznia, co może inspirować ich do dalszej nauki,
 • Monitorowanie frekwencji (niektóre z tych programów proponują nawet nagrody pieniężne za doskonałą lub prawie idealną frekwencję, zachętę do powstrzymywania uczniów przed opuszczeniem szkoły),
 • Pomoc w przygotowaniu do nauki wg. programu nauczania na uczelni,

Przedwczesne kończenie nauki jest niebezpieczne nie tylko dla ucznia, ale także dla przyszłości kraju. Ważne jest zachęcanie uczniów do kontynuowania swojej edukacji, ponieważ dzisiejsza młodzież to przyszłość Polski!

Rzeczywiście, wiele cennych talentów jest traconych z powodu niepowodzeń w edukacji.

Porzucanie szkoły nie jest równoznaczne z brakiem inteligencji lub zdolności uczniów, wręcz przeciwnie!

Utalentowany uczeń także może opuścić szkołę, na przykład z powodu braku wsparcia ze strony nauczyciela.

Aby stawić czoła takim sytuacjom i okolicznościom, należy najpierw zaradzić nieobecnościom, a więc z tym z czym często borykają się szkoły!

Wielu uczniów notorycznie spóźnia się lub posiada wiele nieobecności w szkole. Co więcej, w szkole średniej uczniowie są nieobecni znacznie częściej niż w szkole podstawowej.

Kiedy zapytano uczniów, dlaczego opuszczają szkołę, uzyskano wiele różnych odpowiedzi, ale najpopularniejsze przyczyny to depresja, zastraszanie, lęk oraz małe zainteresowanie nauczanym przedmiotem.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do nieobecności jest to, że uczniowie nie czują więzi ze swoim nauczycielem i nie chcą „tracić czasu” na uczęszczanie na zajęcia nauczyciela, którego nie lubią.

Ale w jaki sposób można pobudzić zainteresowanie ucznia rozczarowanego systemem szkolnym?

Dowiedzcie się, dlaczego warto zapisać dziecko na korepetycje!

W jaki sposób korepetycje mogą pomóc uczniom w kontynuowaniu studiów?

Aby przezwyciężyć trudności napotykane przez dzieci w szkole i pomóc im na drodze edukacji, idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług korepetytora.

Korepetycje mogą przybierać różne formy: dostarczać uczniowi nowych strategii uczenia się, przygotowywać do zdania testu lub do następnego roku akademickiego. Możliwości są praktycznie nieograniczone!

Przede wszystkim prywatny nauczyciel oferuje intensywne sesje ze wszystkich podstawowych przedmiotów nauczanych w szkole:

 • Polski
 • Angielski,
 • Inne języki obce, takie jak niemiecki, francuski czy hiszpański,
 • Matematyka,
 • Historia
 • Geografia,
 • Filozofia,
 • Chemia i fizyka,
 • Biologia,
 • Plastyka,
 • Zajęcia muzyczne,
 • a nawet wychowanie fizyczne!

Ponadto, podczas korepetycji w domu, prywatny nauczyciel może pomóc dziecku wskazać jego mocne i słabe strony.

Odkryjcie więcej powodów, dlaczego pomoc i zaangażowanie korepetytora jest najlepszym sposobem na szybki postęp ucznia!

Dziecko patrzące na napis Believe in yourself
Każde dziecko potrzebuje pozytywnej motywacji i zachęty, aby odnieść sukces! (Źródło: Unsplash)

Dzięki uporządkowanemu i dopasowanemu harmonogramowi pomoc prywatnego nauczyciela może być nieoceniona!

Oprócz doradzania uczniowi i przekazywania umiejętności, korepetytorzy stają się mentorami, którzy umożliwiają dzieciom podejmowanie mądrych decyzji podczas trwania edukacji szkolnej.

Celem prywatnego nauczyciela jest przede wszystkim sukces szkolny ucznia: w przeciwieństwie do tradycyjnych nauczycieli szkolnych, korepetytorzy zapewniają spersonalizowane wsparcie edukacyjne, które pomoże uczniom odnosić sukcesy i zmotywuje ich do dalszej nauki!

Korepetycje są bardzo pomocne podczas okresów egzaminacyjnych:

 • Egzamin ósmoklasisty,
 • Matura,
 • Zawsze ważne egzaminy na poziomie A,
 • BTEC (Business and Technology Education Council, szczególnie dla tych, którzy rozwijają swoją karierę w biznesie, technologii, ekonomii lub matematyce),
 • Egzaminy wstępne do szkół prywatnych lub uniwersytetów.

Sukces na tych egzaminach jest oczywiście niezbędny, aby zapewnić ciągłość nauki: zdając maturę z wysokim wynikiem, uczeń ma dostęp do większości uczelni!

Sukces wzmacnia w uczniach wiarę w siebie i jest to konieczne, aby uniknąć przedwczesnego opuszczania szkoły.

Od początku roku szkolnego korepetytor będzie szkolił ucznia i pomagał mu doskonalić swoje umiejętności. Co więcej, pomoże mu rozważyć przyszłe możliwości jego kariery.

Punktualni i posiadający pedagogiczne zdolności, prywatni nauczyciele oferują nawet lekcje online, co jest idealnym rozwiązaniem dla ucznia mającego dużo na głowie!

Szczególnie przygotowując się do egzaminów, takich jak matura, naprawdę dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług prywatnego korepetytora.

Korepetycje jako nowy sposób na zabawę podczas nauki!

Chwalone zarówno przez rodziców, jak i uczniów, prywatne korepetycje to świetny sposób na odmienne spojrzenie na edukację.

Więc jakie są główne różnice między domowymi, prywatnymi korepetycjami a tradycyjnymi lekcjami w szkole?

Przede wszystkim, czas poświęcony uczniowi, jest poświęcony wyłącznie jemu.

Kobieta pisząca na smartfonie
Korepetycje można prowadzić przez Skype lub za pomocą aplikacji do nauki na smartfonie. Nauka nigdy nie była tak łatwa i przyjemna! (Źródło: Unsplash)

Dyskusje między uczniem a nauczycielem pomagają prywatnemu nauczycielowi tworzyć lekcje dostosowane specjalnie do nauki ucznia.

Uczniowie będą mogli na nowo zakochać się w nauce dzięki:

 • Ciągłym powtarzaniem wyciągniętych wniosków, aby nie zgubić się między różnymi przedmiotami,
 • Wykorzystaniem technologii: smartfony, tablety, aplikacje, Skype, Rosetta Stone itp.,
 • Możliwościami nauki w nowym środowisku (dom, park, kawiarnia itp.),
 • Nauczeniem się nowych technik, takich jak „tworzenie map myśli”,
 • Dodatkowej pomocy w odrabianiu lekcji,
 • Komunikacji ustnej: może to sprawić, że uczniowie lepiej zapamiętają materiał omówiony na lekcji,
 • Dyskusji z nauczycielem w celu zrozumienia jego trudności w nauce,
 • Możliwości odbycia zajęć online w dogodnym dla ucznia czasie, co ogranicza wiele stresu!

Na stronie Superprof możecie znaleźć wielu renomowanych korepetytorów w swojej okolicy.

W wielu przypadkach między uczniem a jego prywatnym nauczycielem tworzy się szczególna relacja: korepetytor staje się nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem, który pomaga uczniowi radzić sobie z trudnościami życia szkolnego.

Poczucie bycia kolejną osobą w klasie to już przeszłość! Prywatny nauczyciel zna słabe i mocne strony swojego ucznia.

Rodzice wielu uczniów bardzo pozytywnie wypowiadają się o zatrudnieniu prywatnego korepetytora:

„Nasze dziecko nawiązało bardzo dobre relacje ze swoim prywatnym nauczycielem i zyskało pewność siebie.”

Prywatne lekcje pozwolą więc podnieść średnią ucznia, pobudzić motywację i zwiększyć pewność siebie, a przede wszystkim osiągnąć przyszły sukces w wybranej karierze.

Prywatny nauczyciel będzie mógł uprzyjemnić naukę uczniom dzięki nowym i nowoczesnym technikom nauczania!

Aby uniknąć nadrabiania zaległości lub niekorzystnej pomocy rodziców, idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług korepetytora!

Rodzice! Odkryjcie wiele sposobów, w jakie korepetycje mogą skierować uczniów na ścieżkę konsekwentnego uczenia się, nawet w młodym wieku!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.