W dzisiejszym świecie uczniowie nie mogą pozwolić sobie na opuszczenie szkoły bez uzyskania dyplomu, który zapewni im stabilną pracę.

Często dyskutowane egzaminy są uważane za „zbyt łatwe” dla uczniów. Są postrzegane jako tak proste, że niepowodzenie jest równoznaczne z wieczną porażką edukacyjną.

Niezaliczenie egzaminów oznacza utratę całego roku szkolnego, a nawet ryzyko utraty zainteresowania uczniów szkolnictwem wyższym.

Aby tego uniknąć i aby móc łatwiej ubiegać się o przyszłą pracę, nie możecie już dłużej zwlekać z rozpoczęciem nauki!

Towarzyszenie uczniowi i przekazywanie mu cennych informacji: to powody, dla których rodzice wybierają wsparcie korepetytora dla swoich dzieci.

Rodzice chcą, aby ich dzieci odnosiły sukcesy i unikały porażek. Co więcej, prywatni nauczyciele posiadają kwalifikacje do pomocy w przygotowaniu do egzaminów.

Bez podpisywania umowy i bez potrzeby deklarowania wieloletniego zobowiązania, możecie skorzystać z usług korepetytorów, którzy zapewnią pomoc potrzebną do osiągnięcia sukcesu w nauce online lub stacjonarnie!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Korepetycje
Sandra
5
5 (12 oceny)
Sandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (3 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (5 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jagoda
5
5 (1 oceny)
Jagoda
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (12 oceny)
Sandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (11 oceny)
Oliwia
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (5 oceny)
Anna
zł120
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Cezar
5
5 (6 oceny)
Cezar
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Izabela
5
5 (3 oceny)
Izabela
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (5 oceny)
Agnieszka
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jagoda
5
5 (1 oceny)
Jagoda
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adam
Adam
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Prywatne lekcje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ośmioklasisty jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 z materiałów z wybranych przedmiotów z klas I–VIII szkoły podstawowej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych z kształceniem ogólnym z zakresu VIII klasy. Egzamin ten jest taki sam dla uczniów w całej Polsce, obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Co więcej egzamin ósmoklasisty nie posiada minimalnego progu zdawalności.

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty trwa przez trzy dni:

 • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).
 • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).
 • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2022 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu potrzebnego do tego, by sprawdzić odpowiedzi i przenieść je na kartę odpowiedzi (maksymalnie 5 minut).

Egzaminy z poprzednich lat są dostępne online. Uczeń może z nich skorzystać ze swoim korepetytorem, aby wiedzieć z czego dobrze się przygotować.

Należy pamiętać o tym, że egzaminu nie można nie zdać, teoretycznie nawet otrzymując zero punktów. Jednak jego wynik zdecyduje o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej. Z tego powodu warto walczyć o jak najlepszy wynik.

Ale jak oceniany jest egzamin ósmoklasisty?

Cztery kryteria, które są brane pod uwagę podczas sprawdzania wypowiedzi pisemnych:

 • Treść – maks. 4 punkty
 • Spójność i logika – maks. 2 punkty
 • Zakres środków językowych – maks. 2 punkty
 • Poprawność językowa – maks. 2 punkty.

W ocenie treści uwzględnia się, do ilu punktów polecenia uczeń się odniósł oraz ile z nich rozwinął:

 • Gdy odniósł się do wszystkich 3, ale żadnego nie rozwinął – 1 pkt
 • Gdy odniósł się do wszystkich 3, za każde rozwinięte zagadnienie dostaje dodatkowo po 1 pkt, czyli maksymalnie 4 pkt w tym kryterium
 • Gdy odniósł się do 2, a nie rozwinął żadnego lub tylko jeden – 1 pkt
 • Gdy odniósł się do 2 i je rozwinął – 2 pkt
 • Gdy odniósł się do 1 i go nie rozwinął – 0 pkt
 • Gdy odniósł się do 1 i go rozwinął – 1 pkt

Wybór korepetycji jest bardzo rozsądną opcją, ponieważ wykwalifikowany prywatny nauczyciel wie, co może być na egzaminie. Zapewni również dogłębny nadzór nad dzieckiem podczas nauki.

Korepetycje pomagają przygotować ucznia od początku roku szkolnego: podczas wakacji można zaplanować nawet intensywne powtórki przed rozpoczęciem roku szkolnego!

Uczeń będzie mógł rozwijać się we własnym tempie, bez konieczności znoszenia presji wywieranej na niego przez szkołę.

Prywatni nauczyciele lubią zachęcać, angażować i dostosowywać swoje metody do potrzeb ucznia!

Dodatkowo, zawsze wybierają właściwe metody, aby przezwyciężyć trudności, z jakimi boryka się uczeń.

Uzyskanie pomocy w przygotowaniu się do egzaminu jest zawsze dobrym pomysłem, ale dlaczego nie zdecydować się na wsparcie, gdy uczeń jest jeszcze w szkole podstawowej?

Zatrudnijcie prywatnego nauczyciela, aby uniknąć niepowodzenia na egzaminach maturalnych

W Polsce egzamin dojrzałości został najprawdopodobniej wprowadzony już w latach dwudziestych XIX wieku. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jej zdania wymagane jest od kandydatów, którzy aplikują na uczelnie wyższe.

Egzaminy maturalne odbywają się na ogół w 19 roku życia. To oczywiście zależy od tego czy dany uczeń jest w liceum, technikum czy w zawodówce. Uczniowie muszą zdać co najmniej 3 egzaminy: język polski, matematyka i język obcy nowożytni (np. angielski, niemiecki, francuski) na poziomie podstawowym oraz jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, powinno się podejść do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz angielskiego jeśli jest to wymagane na uczelni, na którą aplikuje przyszły student.

Uczniowie powinni zawsze dążyć do uzyskania jak najwyższego wyniku liczonego w procentach. Oto kilka informacji na temat systemu oceniania:

 • Język polski jako przedmiot obowiązkowy przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Czas jego trwania wynosi 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, a za wypracowanie 50 pkt.
  Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
  Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
  Część ustna jest nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
 • Matematyka jako przedmiot obowiązkowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Czas jego trwania wynosi 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym: 28 pkt za zadania zamknięte i 17 pkt za zadania otwarte.
 • Język obcy jako przedmiot obowiązkowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych. Czas jego trwania wynosi 120 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 40 pkt za zadania zamknięte i 10 pkt za zadania otwarte. Część ustna jest nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe) są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych. Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe.
 • Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Według gov.pl w 2020 roku egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 191 734 absolwentów liceum i technikum, co stanowi 74 proc. wszystkich zdających (259 272). Egzamin z języka polskiego zdało 92 proc. absolwentów, z matematyki 79 proc., z języka angielskiego 92 proc.

Aby uniknąć ryzyka nie zdania egzaminu maturalnego, Wy również powinniście skorzystać z usług prywatnego nauczyciela!

Rodzice i dzieci
Rodzice są bardzo dumni ze swoich dzieci, gdy otrzymują wysokie wyniki z testów. Spójrzcie tylko na te uśmiechy! (Źródło: Unsplash)

Jednak nie zawsze udaje się to wszystkim uczniom!

Z przekazanych informacji wynika, że matury 2020 nie zdało aż 26 proc. osób przystępujących do egzaminu dojrzałości. To więcej niż w poprzednich latach. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, poinformował we wtorek 11 sierpnia o wynikach matur 2020.

Matura jest kluczowa dla przyszłości wielu uczniów. Ewentualna porażka może zniechęcić ucznia i spowodować utratę wiary w siebie.

Zaliczenie tego egzaminu to bardzo ważne dla sukcesu młodych ludzi i dla wyboru ich przyszłej uczelni.

Zabezpiecza to ich przyszłość i pozwala posiadać więcej opcji do wyboru po zakończeniu liceum.

Niezależnie od tego, czy chcecie uzyskać najwyższy możliwy wynik, czy chcecie po prostu ją zdać, Wasz prywatny nauczyciel stworzy pozytywne środowisko do nauki, które pomoże Wam osiągnąć Wasze cele.

W ostatnich latach prywatna edukacja stała się idealnym narzędziem zapobiegania niepowodzeniom w szkole!

Zdolności pedagogiczne prywatnego nauczyciela pomagają uczniom lepiej zrozumieć jego słabości: podczas domowych korepetycji głównym celem będzie zdobycie wszystkich umiejętności niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminu.

Dzięki pomocy korepetytora, intensywnemu powtarzaniu i opanowaniu materiału przedmiotów potrzebnych do zdania matury, uczniowie są na drodze do zdania matury z wyższym wynikiem niż się spodziewali.

Korepetytor pełni jednocześnie rolę nauczyciela i doradcy, kierując ucznia do podejmowania decyzji, które pozytywnie wpłyną na jego przyszłą karierę.

W tym okresie rodzice nie muszą już poświęcać tyle czasu na pomoc dziecku w nauce lub pracy domowej. Rodzice powinni pozwolić swojemu dziecku na niezależność. Ich wszechobecność często powoduje katastrofalne skutki i należy jej unikać. Przecięcie pępowiny nigdy nie jest łatwe, ale w tej sytuacji to najlepsza rzecz do zrobienia!

Zatrudnienie prywatnego nauczyciela jest na to najlepszym rozwiązaniem!

Korepetycje: idealne do przezwyciężania obaw podczas egzaminów ustnych!

Trzy kobiety na spotkaniu biznesowym
Umiejętność ustnej prezentacji jest niezbędna podczas przyszłych rozmów kwalifikacyjnych! (Źródło: Unsplash)

Od wczesnej edukacji po studia wyższe, uczniowie od zawsze bardzo obawiali się prezentacji ustnych!

Leczenie kanałowe u dentysty czy prezentacja ustna? Leczenie kanałowe poproszę!

Testy ustne i prezentacje to na ogół te, które najbardziej stresują uczniów: w przeciwieństwie do pisania i czytania, prezentacje ustne nie są uwzględnione w programie nauczania większości szkół.

Studenci muszą być przygotowani do publicznego przemawiania, ponieważ na studiach wyższych odbywają się rozmowy o przyjęcie na studia, a później rozmowy kwalifikacyjne!

Egzaminy ustne mogą wydawać się nieco łatwiejsze, jeśli występujecie przed klasą uczniów, których znacie lub przed nauczycielem, z którym czujecie się komfortowo. Jednak podczas egzaminów ustnych nie będziecie przebywać przed osobami, które znacie. Ludzie, którzy Was słuchają, nie okażą Wam szczególnego entuzjazmu, ani nie poklepią Was po plecach, jeśli się pomylicie.

Wiele osób za dużo myśli o stresie i traci okazję do dobrego zaprezentowania się i pokazania swoich umiejętności!

Prywatne lekcje z zaufanym nauczycielem to świetna opcja do ćwiczenia przemawiania w przyszłości.

Podczas zajęć w domu nauczyciel będzie mógł odstresować ucznia dzięki wielu przydatnym zasobom dydaktycznym, takim jak:

 • Szybka analiza dokumentu w mniej niż 30 minut,
 • Przygotowanie projektów arkuszy, które są jasne i zwięzłe, aby nie zgubić się podczas prezentacji ustnej,
 • Przegląd struktury tekstu (wstęp, akapity i zakończenie),
 • Korekta różnych tekstów studiowanych na zajęciach,
 • Pogłębienie zrozumienia kontekstu artystycznego autora (elementy literackie, styl pisania itp.),
 • Egzamin ustny (pytania i odpowiedzi),
 • Trening ustny w celu ustabilizowania głosu i mówienia we właściwym tempie bez mówienia zbyt szybko (uczniowie mają tendencję do mówienia zbyt szybko z powodu stresującej sytuacji).

Dobre przygotowanie do egzaminów ustnych jest niezbędne dla przyszłych sukcesów studenta!

Rzeczywiście, egzaminy ustne są obecne przeprowadzane podczas egzaminów maturalnych, ale także na wielu egzaminach programów szkolnictwa wyższego, takich jak egzaminy wstępne do prestiżowych szkół wyższych i uniwersytetów.

Prywatne korepetycje są wspaniałym sposobem nauki i pomogą uczniowi przekonać się, że egzaminy ustne są łatwe do opanowania i nie muszą się ich bać. Wystarczy, że uczniowie skupią się i przestaną niepotrzebnie się martwić.

Zamiast zostawać sam na sam z nauką, uczeń powinien skorzystać ze spersonalizowanej obserwacji i porad od prywatnego nauczyciela.

W obliczu rosnącej nieufności rodziców wobec nauczycieli i systemu szkolnego korepetycje okazują się przydatne w usuwaniu niedociągnięć systemu edukacji oraz zapobieganiu porzucenia szkoły przez uczniów.

Skorzystajcie z usług korepetytora niedaleko swojego miejsca zamieszkania na stronie Superprof.

Skorzystajcie z pomocy korepetytora, aby zdać maturę międzynarodową (IB)

Globus
Posiadając zdany egzamin IB, świat jest na wyciągnięcie ręki! (Źródło: Unsplash)

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) zyskuje w ostatnich latach dużą popularność wśród uczniów.

W Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku. Nauka w systemie IB w szkołach publicznych  w większości przypadków jest nieodpłatna (uczeń ponosi jednak opłatę za sam egzamin, w 2008 roku około 2400 zł).

Realizuje ją 47 szkół w Polsce, a w tym:

 • IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • Kolegium Europejskie w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie (Bednarska)
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek nr 54 w Warszawie
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła z Tarsu w Warszawie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu
 • Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu - International High School of Wroclaw

Program trwa dwa lata (w Polsce rozpocząć go mogą uczniowie po dwuletniej nauce w klasach IB-MYP), składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy (Theory of Knowledge). Całość kursów odbywa się w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języków).

Szczegółowy rozkład i poziom kursów przedmiotowych ustala indywidualnie każdy z uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Trzy lub ewentualnie cztery z kursów należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie podstawowym (Standard level – SL). Sześć kursów przedmiotowych stanowią:

 • Język podstawowy – do wyboru ponad 80 języków, uczeń ma prawo wybrać język ojczysty; kurs obejmuje także literaturoznawstwo danego języka.
 • Drugi język – może (lecz nie musi) stanowić naukę od podstaw. Istnieją dwa rodzaje kursów języka obcego: Ab Initio stanowiący naukę od podstaw oraz B (Standard level, Higher level) będący kontynuacją nauki. Dla uczniów zdających maturę przed 2012 rokiem dostępny był również poziom A2, obejmujący naukę literatury danego języka. W grupie drugiej można również uczyć się drugiego języka na poziomie A1 (język ojczysty).
 • Nauki społeczne – geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, politologia, zarządzanie, technika informatyczna w globalnym społeczeństwie (ang. information technology in a global society, ITGS) oraz religie świata (pięć wybranych religii spośród dziewięciu: chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu, sikhizmu, taoizmu, dźinizmu i bahaizmu). W przypadku historii na poziomie rozszerzonym istnieje rozgraniczenie między historią Ameryki, historią Europy, historią Afryki, historią zachodniej Azji oraz historią wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Nauczany wariant najczęściej zależy od lokalizacji szkoły.
 • Nauki doświadczalne – chemia, fizyka, biologia, informatyka, nauka o środowisku, nauka o zdrowiu i sporcie, technologia projektowania.
 • Nauki matematyczne – do wyboru matematyka na czterech poziomach zaawansowania: Mathematics: Analysis and Approaches SL, Mathematics: Analysis and Approaches HL, Mathematics: Applications and Interpretations SL oraz Mathematics: Applications and Interpretations HL.
 • Sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Uczeń może zamienić przedmiot nauczania z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 1, 2, 3, 4 lub 5 (najczęściej dodatkowy język, chemia lub informatyka).

Uważany za dość podobny do kwalifikacji na poziomie GCE Advanced, jednak uważany za znacznie trudniejszy.

Czy warto?

Oczywiście! Pomaga to uczniom myśleć interdyscyplinarne, poprawia rozwój zawodowy, a dyplom IB jest uznawany i akceptowany w 75 krajach na ponad 2000 uczelniach. Jest idealnym rozwiązaniem dla studentów, którzy zawsze chcieli studiować za granicą i doskonalić swoje kompetencje międzykulturowe.

Zajrzyj na stronę internetową akademeia.edu.pl, aby poznać korzyści płynące z uczestnictwa  w tym dwuletnim kursie kwalifikacyjnym.

Zdobywanie kwalifikacji do podjęcia nauki w szkole wyższej może być dla ucznia emocjonalnym przeżyciem, ale dzięki pedagogicznym wskazówkom opiekun nie tylko pomoże uczniowi podnieść jego oceny, ale również będzie mógł zidentyfikować jego cele i zaproponować jakie ścieżki edukacyjne powinien obrać.

Ponadto zajęcia uzupełniające, które mają charakter instruktażowy, mają pozytywny wpływ na motywację ucznia, czego będzie potrzebował podczas ukończenia programu IB!

W przeciwieństwie do zatłoczonych sal, lekcje prywatne przywracają zainteresowanie ucznia, ponieważ nie czuje się już jak jeden z wielu.

Dzięki uporządkowanemu harmonogramowi i umiejętnościom efektywniejszego uczenia, uczeń będzie mógł spokojnie powtórzyć wszystkie sześć przedmiotów potrzebnych do ukończenia matury międzynarodowej, nie czując się przytłoczony.

Prywatni korepetytorzy są punktualni, posiadają kalifikacje pedagogiczne oraz mogą oferować zajęcia online, ćwiczenia przygotowujące do egzaminów. Więc na co jeszcze czekacie? Zatrudnijcie prywatnego nauczyciela, aby zapewnić sobie jak najlepsze wyniki w nauce!

Wciąż się wahacie? Odkryjcie więcej powodów, dlaczego korepetycje są nieodzownym elementem Twojego przyszłego sukcesu!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.