Ekonomia może być trudnym przedmiotem do nauki, niezależnie od tego, czy uczysz się go na poziomie szkoły podstawowej, średniej czy na uniwersytecie. Ekonomia stawia przed uczniami wiele wyzwań, jednym z głównych jest to, że istnieje tak wiele różnych pojęć i zagadnień ekonomicznych, które uczniowie powinni znać.

Brak zrozumienia podstawowych pojęć ekonomicznych i wszelkich gruntownych zasad ekonomii może prowadzić do trudności w nadążeniu za materiałem wprowadzanym na zajęciach, a ponadto może sprawić, że nauka będzie o wiele bardziej uciążliwa.

Na szczęście masz pomoc w zasięgu ręki. Poniższy artykuł analizuje jeden z najczęściej spotykanych terminów na studiach ekonomicznych - makroekonomia oraz podaje przykłady miejsc, w których można spotkać się z polityką makroekonomiczną.

Oczywiście, jeśli nadal masz trudności z uporaniem się z definicją makroekonomii, zawsze możesz udać się po dodatkowe wsparcie ze strony korepetytora, takiego jak doświadczony nauczyciel ekonomista, którego znajdziesz na platformie Superprof.

Powszechne definicje makroekonomiczne

Z zasady makroekonomia jest uważana za badanie gospodarki ogółem. Oznacza to, że makroekonomia przygląda się działalności gospodarczej na dużą skalę i bada, jak zachowuje się i działa cała gospodarka.

Ekonomia zawiera również inne dziedziny, które można zgłębiać, na przykład wpływ zachowania jednostki na wyniki ekonomiczne, takie badania należą do obszarów analizy mikroekonomicznej lub ekonomii behawioralnej, więc nie są generalnie uwzględniane w makroekonomii.

Jednak mikroekonomia - szczegółowe badanie ekonomii i gospodarki, skupiające się na osobach lub firmach - jest również częścią makroekonomii. Często kwestie, które dotyczą makroekonomii, takie jak bezrobocie w gospodarce czy wysokość płac, zainteresują także ekonomistów specjalizujących się w mikroekonomii, choć mogą spojrzeć na sprawę z nieco innej perspektywy.

Jeśli szukasz bardziej szczegółowej definicji makroekonomii, istnieje wiele źródeł i ekonomistów, do których możesz się zwrócić w celu uzyskania wyjaśnień.

Weźmy na przykład Johna Maynarda Keynesa, uważanego za ojca współczesnej makroekonomii, wspomnianego w wielu podręcznikach ekonomicznych. W jednym ze swoich najsłynniejszych prac „Ogólna teoria zatrudnienia, odsetek i pieniędzy” oraz w kolejnych opracowaniach Keynes argumentował, że na produkcję gospodarczą mają wpływ takie czynniki, jak popyt globalny, co można by poprawić, stymulując wydatki rządowe, a także obniżając podatki.

Te myśli położyły podwaliny pod makroekonomię, jaką znamy dzisiaj, i dały początek ekonomii keynesowskiej, która jest szczególną szkołą myśli ekonomicznej.

Chociaż nie każdy ekonomista jest fanem idei Keynesa, ich wpływ był szeroko odczuwalny przez cały XX wiek, a dziś nadal istnieją zwolennicy jego teorii, najczęściej w szkole nowej ekonomii keynesowskiej.

Oczywiście makroekonomia to nie tylko teoria ekonomiczna, ponieważ ukształtowała również szereg różnych modeli i polityk gospodarczych, które szczegółowo omówiono poniżej.

Pamiętaj, że na stronie Superprof po wpisaniu przykładowej frazy "ekonomia korepetycje" znajdziesz bogatą ofertę profesjonalnych nauczycieli w każdym mieście w Polsce.

 

Czerwona krzywa biegnąza w dół i zielona krzywa biegnąca w górę.
Czynniki makroekonomiczne mogą wyjaśniać zmiany, zarówno pozytywne, jak i negatywne, w gospodarce danego kraju. | źródło: Pixabay - Mediamodifier
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czynniki makroekonomiczne w gospodarce

Biorąc pod uwagę definicję makroekonomii, sensowne jest, aby główne cechy makroekonomii odnosiły się do dziedzin, które wpływają na całą gospodarkę. W rezultacie obszary makroekonomiczne budzące obawy zwykle odnoszą się do polityk dotyczących takich tematów, jak:

 • Zatrudnienie,
 • Bezrobocie,
 • Polityka fiskalna,
 • Inflacja.

Istnieje jednak wiele różnych aspektów, które mogą mieć ogromny wpływ na gospodarkę i dlatego wchodzą w zakres kompetencji dziedziny makroekonomicznej, więc analitycy makroekonomiczni nie ograniczają się do badania jedynie wyżej wymienionych obszarów.

Znamy wiele różnych czynników makroekonomicznych, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na gospodarkę. Na przykład klęski żywiołowe, takie jak erupcje wulkanów na Hawajach, można uznać za negatywne czynniki makroekonomiczne, ponieważ wpływają negatywnie na lokalną lub krajową gospodarkę.

Może to być spowodowane wieloma przyczynami, w tym wyczerpaniem się zasobów naturalnych, zniszczeniem miejsc pracy lub fabryk bądź przesiedleniem ludności.

Innym przykładem negatywnego czynnika gospodarczego jest światowy kryzys finansowy, która rozpoczął się w USA in 2007. Kryzys doprowadził do pogorszenia koniunktury gospodarczej na całym świecie i jest kluczowym przykładem tego, jak czynniki makroekonomiczne nie zawsze powodują pozytywne zmiany w gospodarce.

Istnieje również szereg czynników, które mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę. Na przykład obniżenie kosztów towarów i usług może prowadzić do zwiększonego popytu na tę usługę lub produkt. Z czasem powinno to doprowadzić do zwiększenia przychodów dla tych dostawców i miejmy nadzieję, całej gospodarki. Analiza krzywej popytu i podaży odzwierciedla wpływ wszystkich tych czynników na gospodarkę oraz stan pieniądza i cen na rynku (popyt i podaż). Wpisz w wyszukiwarkę Superprof ekonometria korepetycje, aby dowiedzieć się więcej.

Mapa świata i czerwona krzywa biegnąca w dół.
Kryzys finansowy, którego szczyt przypadł na rok 2008, jest doskonałym przykładem tego, czego mógłby uczyć się student makroekonomii. | źródło: Pixabay - PublicDomainPictures

Przykłady polityki makroekonomicznej

Na całym świecie jest wiele przykładów polityki makroekonomicznej, a im częściej jej szukasz, tym łatwiej znaleźć przykłady takich polityk.

Mówiąc ogólnie, ci, którzy studiują makroekonomię, badają jeden z dwóch obszarów gospodarki. Na przykład ekonomiści mogą badać cykl koniunkturalny, który analizują cykliczny charakter produkcji towarów i usług. Zazwyczaj, wydajność cyklu koniunkturalnego mierzy się za pomocą PKB (Produkt Krajowy Brutto).

Alternatywnie, makroekonomiści mogą skupić się na badaniu czynników wzrostu gospodarczego. Obie metody badań są zgodne z podstawowymi aspektami makroekonomii, badając czynniki wpływające na gospodarkę w całości.

Makroekonomia to niezwykle ważna dziedzina, jeśli chodzi o ustalanie celów i środków polityki, niezależnie od tego, czy polityki te są ustalane przez organy międzynarodowe czy rządy. Taka polityka ma na celu utrzymanie wzrost w gospodarce lub powstrzymanie spowolnienia, z którym może się zmierzyć gospodarka.

Często polityki, na które prawdopodobnie wpłynęła makroekonomia, obejmują takie elementy, jak:

 • Metody na wzrost zatrudnienia w gospodarce,
 • Obranie krajowych celów inflacyjnych,
 • Obecne stopy procentowe ustalane przez banki centralne,
 • Wysokość podatku dochodowego płaconego przez osoby prywatne i przedsiębiorców, który ma zastosowanie od początku do końca roku podatkowego.

Oczywiście analiza czynników makroekonomicznych sama w sobie nie decyduje, jaką politykę gospodarczą, fiskalną czy monetarną może przyjąć rząd. Naturalnie rządy są często wybierane na podstawie określonych przesłanek, więc polityka, którą wprowadzają w czasie sprawowania władzy, może dobrze odzwierciedlać ich własne priorytety i przekonania polityczne.

Z tego powodu często może dochodzić do nieporozumień odnośnie polityki gospodarczej lub modeli uważanych za najbardziej skuteczne dla gospodarki. Szanse na to, że partie polityczne na całym świecie osiągną porozumienie w tej sprawie w najbliższym czasie są zerowe. W związku z tym makroekonomię należy postrzegać jako jedno z wielu narzędzi, które mogą służyć do kształtowania polityki, ale nie mogą być traktowane jako jedyne i ostateczne.

Polska sala sejmowa.
Makroekonomia ma wpływ na polityki gospodarcze rządów każdego państwa. | źródło: Pixabay - gabrielzajdel

Co to jest makroekonomia? Znalezienie odpowiedzi

Jak widzieliśmy powyżej, makroekonomia zajmuje się przede wszystkim badaniem całej gospodarki, na ogólnym poziomie.

Jako odrębny obszar ekonomii, makroekonomia jest dość odseparowana od innych dziedzin nauk ekonomicznych, takich jak mikroekonomia, która jest uważana za „drugą stronę” studiów ekonomicznych. Jeśli lubisz patrzeć z szerszej perspektywy i chcesz spróbować zrozumieć, w jaki sposób działają globalne i lokalne gospodarki, może się okazać, że naturalnie oscylują wokół kluczowych obszarów badań makroekonomicznych, takich jak:

 • Zatrudnienie lub bezrobocie,
 • Czynniki wpływające na produkt krajowy brutto,
 • Stopy inflacji.

Oczywiście, ponieważ makroekonomia jest ważnym obszarem badań ekonomicznych, prawdopodobnie będziesz musiał nauczyć się więcej na temat teorii i polityk makroekonomicznych, takich jak te opisane powyżej, podczas zajęć lub wykładów ekonomicznych.

Bez względu na to, czy przygotowujesz się do matury, czy też wybierasz się na uczelnię, jeśli nie lubisz studiować makroekonomii, w pewnym momencie studiów możesz mieć problemy. Dzieje się tak, ponieważ na dobre lub na złe makroekonomia pojawia się w prawie każdym programie nauczania i kursie uniwersyteckim.

W związku z tym, jeśli wiesz, że chcesz wybrać kierunek ekonomiczny na uniwersytecie, niezależnie od tego, czy będzie to dotyczyć pojedynczego przedmiotu, czy też część bardziej szczegółowej specjalności, ale po prostu nie możesz uporać się z podstawami makroekonomii, być może nadszedł czas, aby poszukać pomocy.

Chociaż istnieją sposoby na nauczenie się o problemach ekonomicznych występujących w makroekonomii, wiele osób uważa, że łatwiejszym rozwiązaniem jest znalezienie nauczyciela przedmiotu ekonomia, który pomoże ci w nauce makroekonomii. Pod wieloma względami korepetycje ekonomiczne to doskonały sposób by zmotywować się do nauki i odkryć najciekawsze aspekty makroekonomii, które uważasz za najbardziej atrakcyjne.

Nawet jeśli czujesz się komfortowo w obszarach makroekonomicznych, ale chciałbyś, aby nauczyciel udzielił ci pomocy w przygotowaniu do podania prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, znajdziesz wielu nauczycieli, którzy mogą ci pomóc.

Z Superprof korzysta wielu wykładowców przedmiotów, takich jak ekonomia, którzy z przyjemnością pomogą ci w nauce, niezależnie od tego, czy chcesz uczyć się lokalnie czy online. Po prostu wprowadź swój kod pocztowy i przedmiot, w sprawie którego potrzebujesz pomocy, a będziesz w stanie znaleźć swojego idealnego nauczyciela w krótkim czasie!

Jeśli poszukujesz informacji o gospodarce międzynarodowej przeczytaj nasz kolejny blog!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.