Mikroekonomia to dziedzina, o której często wspomina się w ramach ekonomii, ale jeśli jesteś nowy na studiach ekonomicznych, zrozumienie czym dokładnie jest mikroekonomia może być skomplikowane.

Krótko mówiąc, mikroekonomia to nauka o gospodarce z perspektywy osób lub firm będących elementami tej gospodarki. Gdzie makroekonomia, drugi główny kierunek ekonomii, jest bardziej związana z ekonomią jako całością, studenci zajmujący się mikroekonomią spoglądają na gospodarkę z innej perspektywy.

Na dłuższą metę zrozumienie, czym jest mikroekonomia i na jakie obszary ekonomii ma wpływ, niezależnie od tego, czy chodzi o płace, politykę pieniężną czy środki fiskalne, może naprawdę pomóc opanować wszystkie czynniki i tematy studiów ekonomicznych.

Zrozumienie kluczowych obszarów mikroekonomii

Oczywiście, jeśli chodzi o mikroekonomię, jest wiele do zbadania. Mikroekonomia zawiera następujące czynniki, które wchodzą w zakres jej kompetencji:

  • Naukę o krzywych popytu i podaży oraz wynik takich badań,
  • Zrozumienie związku między zmianami płac i odpowiadające im modele zatrudnienia,
  • Zrozumienie zmiennej kosztów produkcji towarów i usług.

Dobrym przykładem analizy mikroekonomicznej w działaniu byłaby ekonomiczna interpretacja wzrostu kosztów określonych towarów lub usług. Gdyby na przykład cena domowych rowerów treningowych nagle wzrosła, mikroekonomia sugerowałaby, że popyt konsumentów na ten konkretny produkt prawdopodobnie spadnie.

Mikroekonomia, podobnie jak ekonomia jako przedmiot, jest uważana za nauki społeczne. Ekonomiści badający trendy i teorie mikroekonomiczne zazwyczaj tworzą teoretyczne modele ekonomiczne i zasady ekonomiczne. Modele te próbują opisać, jakie byłoby prawdopodobne zachowanie ekonomiczne w przypadku danego wydarzenia w określonych okolicznościach.

W związku z tym często jest to obszar domysłów i przypuszczeń, a nie konkretnych faktów. Niemniej jednak mikroekonomia pozostaje kluczowym obszarem na każdym kursie ekonomii i może być niezwykle przydatna w dostarczaniu wglądu w to, jak gospodarki działają na poziomie podstawowym.

Komputer, telefon i różnorodne wykresy.
Mikroekonomia zawiera wiele definicji, które trzeba opanować. | źródło: Pixabay - Joseph Mucira
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Lidia
Lidia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Lidia
Lidia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Co to jest mikroekonomia? Znalezienie definicji, która będzie dla ciebie odpowiednia

Jest wielu ekonomistów, zarówno dawnych, jak i obecnych, którzy wybrali mikroekonomię jako dziedzinę swoich szczegółowych badań.

Badanie mikroekonomii jako dziedziny istnieje od kilkuset lat. Niektórzy twierdzą, że historia dziedziny i związanych z nią teorii ekonomicznych faktycznie sięga dalej w przeszłość, odwołując się do klasycznych ekonomistów, takich jak na przykład Adam Smith. Smith twierdził, że istnieje „niewidzialna ręka” w gospodarce i opowiadał się za minimalną interwencją rządu, znaną również jako podejście „laissez-faire”.

Idea, że jednostki i ich działania mają moc samoregulacji gospodarki w wyniku własnej działalności gospodarczej, z pewnością nawiązuje do nowoczesnej teorii mikroekonomii, a współczesna mikroekonomia rozwinęła się z neoklasycznej szkoły myśli ekonomicznej.

Jednak podstawowe idee stojące za filozofią teorii mikroekonomii, jaką znamy dzisiaj, można prześledzić do XIX wieku, z udziałem postaci, takich jak Alfred Marshall.

W swojej pracy z 1890 r. „Zasady EkonomikiMarshall przedstawił kluczowe pojęcia, takie jak cenowa elastyczność popytu, które są nadal rozpoznawane dzisiaj. Opracował również koncepcje, takie jak krzywa popytu i krzywa podaży.

Chociaż pomysły Marshalla wywarły duży wpływ na dziedzinę, na przestrzeni lat nastąpił dalszy optymalny rozwój teorii mikroekonomicznych, przy czym jedną z głównych zmian w tej dziedzinie był sposób, w jaki ekonomiści traktują pojęcie konkurencji doskonałej.

Drewniany domek i strerty monet na stole.
Historię gospodarczą, w tym jak funkcjonuje mikroekonomia, można prześledzić do takich postaci, jak Adam Smith, który był zwolennikiem wolnego rynku. | źródło: Pixabay - Nattanan Kanchanaprat

Koncepcja doskonałej konkurencji a mikroekonomia

W ekonomii konkurencja doskonała, jest uważana za stan rynkowy, który jest w istocie dokładnym przeciwieństwem monopolu. Dzieje się tak, ponieważ:

  • Istnieją liczne konkurujące firmy, które sprzedają ten sam lub porównywalny produkt,
  • Ceny rynkowe to rzeczywiste odzwierciedlenie podaży i popytu,
  • Konsumenci posiadają pełne informacje o produkcie i pobieranych za niego cenach oraz uwzględniają te informacje przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Zauważ, że przeciwieństwem tej koncepcji jest asymetria informacji.

Nierzadko teorie mikroekonomiczne opierają się na założeniu, że na rynku istnieje doskonała konkurencja. Chociaż może to prowadzić do przydatnych teorii, które czasami mogą dokładnie przewidywać zachowanie rynku, są też problemy z takim założeniem.

Głównym argumentem przeciwko takim modelom jest fakt, że w rzeczywistości rynki nie są doskonałe i nie zawsze zachowują się racjonalnie. Przykłady tej niedoskonałości lub zawodność rynku i jej konsekwencje można łatwo znaleźć.

Na przykład, firmy często starają się wyróżnić wśród konkurencji i wykorzystać takie zróżnicowanie jako uzasadnienie naliczenia wyższej ceny za ten sam produkt. Widać to w różnicach cenowych między przedziałem „wartości” własnej marki supermarketu dla, powiedzmy, kanapki, w porównaniu z ceną stosowaną przez bardziej „premium” marki, takie jak Piotr i Paweł.

Trwa również debata na temat tego, czy konsumenci naprawdę mają doskonałe informacje o rynkach, czyli podstawową znajomość wielu teorii mikroekonomicznych.

Asymetria informacji istnieje już od jakiegoś czasu i zyskała na znaczeniu w okresach takich jak lata 70, kiedy to na pierwszy plan wysunęli się ekonomiści tacy jak George Akerlof i Joseph Stiglitz.

Akerlof zwrócił uwagę na tę kwestię w swoim słynnej pracy „The Market for Lemons” z 1970 roku. Akerlof argumentował, że konsumenci nie zawsze mieli dostęp do tych samych informacji, co sprzedawcy, co stawia kupującego w niekorzystnej sytuacji.

Dzieje się tak, ponieważ sprzedawca często ma więcej informacji i prawdopodobnie zna prawdziwą wartość produktu. Z drugiej strony wiedza konsumenta nie jest równie bogata, więc może nie być w stanie stwierdzić, czy cena produktu odzwierciedla jego prawdziwą wartość.

W swojej pracy Akerlof uwzględnił rynek samochodów używanych, na którym samochody złej jakości określane są mianem gruchotów (w języku angielskim, w którym napisana jest praca - „lemon”). Krótko mówiąc, podkreślił, że kupując używany samochód można w rzeczywistości zapłacić więcej za gruchota niż w innym przypadku. W tym samym czasie, sprzedawcy dobrej jakości samochodów używanych są w niekorzystnej sytuacji, ponieważ kupujący, broniąc się przed zakupem gruchota, niechętnie podejmują decyzję opłacenie wyższej ceny, jaką powinni zapłacić za dobry samochód.

Ponadto, wraz z pojawieniem się dziedziny, nastąpił ostatnio rozwój teorii ekonomii, znany jako ekonomia behawioralna. Pionierzy tacy jak Daniel Kahneman i Amos Tversky, ekonomiści behawioralni argumentują, że sama koncepcja racjonalnego podmiotu gospodarczego jest błędna, ponieważ ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie lub przewidywalnie.

W związku z tym mikroekonomia jako dziedzina nieustannie ewoluuje, a wraz z nią rośnie nasze zrozumienie tego, jak zachowujemy się i wpływamy na rynki.

Ikony z różnymi zagadnieniami na tle rozmawiajacych ludzi.
Mikroekonomia to ogromny świat, który może być trudny do opanowania. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann

Jak najlepiej wykorzystać materiały z mikroekonomii

Niektórzy uczniowie mogą uznać, że mikroekonomia pociąga ich w sposób naturalny, podczas gdy inni wolą studiować tematy makroekonomiczne. Chociaż te dwie dyscypliny ekonomiczne są bardzo odrębne, nie musisz koniecznie preferować jednej nad drugą.

Podczas edukacji ekonomicznej w szkole lub na uniwersytecie z pewnością spotkasz się z obydwoma dyscyplinami ekonomii, więc opanowanie zarówno mikro, jak i makroekonomii jest główną umiejętnością, w którą trzeba się wyposażyć.

W związku z tym, jeśli masz trudności z poruszeniem kluczowych tematów w swoim programie nauczania, być może nadszedł czas, aby zasięgnąć dodatkowej pomocy. Dodatkowe wsparcie nie tylko pomoże utrwalić podstawowe tematy, z którymi możesz mieć obecnie problemy, ale będzie również nieocenione, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminów.

Dzieje się tak, ponieważ nauczanie mikroekonomii powinno nie tylko pomóc poprawić twoje wyniki w roku szkolnym lub uniwersyteckim, ale powinno również dać ci większe możliwości na uzyskanie lepszych ocen na egzaminach końcowych.

Istnieje wiele różnych sposobów poszerzenia wiedzy ekonomicznej. Możesz zdecydować się na samodzielną naukę, by opanować pewne aspekty programu nauczania, które nie do końca rozumiesz. Na przykład możesz:

  • Czytać blogi specjalizujące się w ekonomii, aby pomóc poszerzyć swoją bazę wiedzy,
  • Słuchać podcastów ekonomicznych, takich jak Puls Biznesu,
  • Czytać codzienne artykuły informacyjne związane z gospodarką, niezależnie od tego, czy są to wiadomości gospodarcze lokalne czy globalne.

Alternatywnie, jeśli chcesz, aby ktoś inny zachęcał cię do nauki, to korepetycje mikroekonomia mogą być najlepszym wyborem. Nauczyciele, tacy jak ci dostępni za pośrednictwem Superprof, specjalizują się w wielu przedmiotach, od historii, matematyki, statystyki, po ekonomię. W związku z tym, jeśli szukasz nauczyciela ekonomii, który ma doświadczenie w nauczaniu zagadnień mikroekonomicznych, na Superprof znajdziesz idealnego korepetytora dla siebie.

Co więcej, możesz wybrać, jaki tryb zajęć najbardziej ci odpowiada. Czy szukasz korepetycje z ekonomii, prywatnych lekcji lub zajęć z małą grupą przyjaciół, możesz znaleźć format, który spełnia twoje wymagania, w rozsądnej cenie.

Jeśli poszukujesz informacji o gospodarce międzynarodowej przeczytaj nasz kolejny blog!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.