Ekonomia międzynarodowa jest jedną z głównych gałęzi studiów ekonomicznych i łatwo zrozumieć, dlaczego w dzisiejszym świecie jest tak bardzo istotną dziedziną.

Żyjemy w erze globalizacji; w epoce, w której handel i transakcje dokonywane pomiędzy różnymi krajami są nie tylko powszechne, ale podlegają kontroli ze strony różnych instytucji globalnych:

 • Światowa Organizacja Handlu (z angielskiego: World Trade Organization WTO),
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (z angielskiego: International Monetary FundIMF),
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (z angielskiego: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD).

Chociaż wiele zajęć z ekonomiki, na które uczęszczasz w szkole, może koncentrować się na innych tematach ekonomicznych i obszarach, takich jak ekonomia behawioralna lub bardziej ogólne obszary, takie jak makroekonomia lub mikroekonomia, nie oznacza to, że ekonomia międzynarodowa nie jest ważną teorią ekonomiczną.

Jak zobaczymy poniżej, ekonomia globalna jest ciekawym tematem teoretycznym, który intryguje uczniów.

Dziedzina bada bieżące światowe wydarzenia polityczne, działalność gospodarczą i problemy gospodarcze, w tym proponowany przez Wielką Brytanię Brexit, czyli proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej lub zmiany taryf celnych w Stanach Zjednoczonych.

Jednak dyscyplina również łączy się również z zasadami i podejściami z makroekonomii i mikroekonomii.

Oczywiście, jeśli kierunek ekonomiczny, który studiujesz ty lub twoi znajomi, nie kładzie większego nacisku na ekonomię globalną lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zawsze możesz skontaktować się z korepetytorem Superprof.

Na Superprof znajdziesz wielu przeszkolonych korepetytorów ekonomii w okolicy (korepetycje makroekonomia), którzy mają doświadczenie w nauczaniu ekonomii międzynarodowej, więc jest wielu nauczycieli do wyboru, czy planujesz zajęcia indywidualne lub grupowe, czy też chcesz dowiedzieć się o:

 • Wpływie kryzysów gospodarczych na przedsiębiorstwa na całym świecie,
 • Wpływie handlu międzynarodowego na przychód narodowy,
 • Rynkach finansowych, które stają się coraz bardziej zglobalizowane - czy powinny podlegać większemu nadzorowi ze strony państwa?

W tym artykule zajmiemy się przeglądem niektórych tematów omawianych, kiedy bierze się pod uwagę ekonomię na skalę światową.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Semen
Semen
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michael
Michael
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Semen
Semen
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michael
Michael
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Co to jest handel międzynarodowy?

Historia to dobry punkt odniesienia dla wytłumaczenia zjawisk ekonomicznych. Aby zilustrować tę koncepcję, przenieśmy się w czasie do XVI wieku, kiedy mocarstwa europejskie rozkwitały w ogromne imperia gotowe na podbój świata. Gdy pierwotne granice państw imperialistycznych były już ustalone, na rozkaz wielkich władców, odkrywcy popłynęli w świat by odnaleźć nowe dziewicze ziemie, które można skolonizować.

Powszechne przekonanie, że zdobywcy podporządkowali sobie tubylców, aby imperia mogły zagarnąć to, czego chciały, jest nie do końca zgadza się z prawdą.

Market orientalny.
Marco Polo mógł kupować towary na takim bazarze, ale imperialne mocarstwa zabraniały koloniom handlu z kimkolwiek innym. | źródło: Pixabay - Dieter Kraus

Często wprowadzano regulacje egzekwujące prawo wyłączności, aby upewnić się, że tubylcy nie handlują z żadnym innym narodem i przekazują dobra tylko tym statkom, które pływają pod banderą metropolii, ponadto tubylcom nie wolno było podejmować żadnej inicjatywy w zakresie wytwórstwa lub produkcji dóbr, z których mogliby czerpać korzyści.

W zamian za zgodę na te warunki towary tubylców byłyby obciążone niższymi cłami lub, w niektórych przypadkach, zostawały uznane za zwolnione z cła. Brak porozumienia oznaczał, że tubylcy byliby zmuszeni oddać plony swojej ziemi bez żadnych korzyści.

To był początek handlu międzynarodowego.

Co prawda Marco Polo podróżował Jedwabnym Szlakiem z towarami orientalnymi, w celu ich sprzedaży już na kilka wieków wcześniej - co niektórzy właśnie ten etap historii mogą uważać za początki handlu międzynarodowego, mimo, że odkrywca był jedyną osobą, zawierającą transakcje handlowe.

Pod koniec XVI wieku, handel gospodarczy rozkwitał między krajami i imperiami, a także biedniejszymi narodami, przekształconymi w kolonie, w przypadku których warunki handlowe były jednostronne, a większość korzyści przypadała bogatszym narodom.

Ten system handlowy istniał przez ponad 300 lat, dopóki rozbite państwa w Europie nie rozpoczęły ewolucji handlu.

Napoleon zdziesiątkował niemieckie posiadłości ziemskie; na początku XIX wieku istniało tylko około 40, głównie na terenach rozbitego państwa niemieckiego, które w jakiś sposób musiały ze sobą handlować. Ustanowiły pierwszą na świecie unię celną, usuwając w ten sposób wewnętrzne bariery ekonomiczne i polityczne utrudniające wymianę handlową.

Sto lat po utworzeniu przez Niemców unii celnej, Luksemburg zawarł porozumienie z Belgią o nazwie Beneluks - unia gospodarcza i monetarna łącząca Belgię i Luksemburg, do której później dołączyła Holandia.

Unia gospodarcza i monetarna Beneluksu powstała w 1948 roku.

Około półtora roku później ci partnerzy handlowi starali się usunąć wszelkie bariery w handlu - faktycznie dając początek pierwszej na świecie umowie o wolnym handlu, ale nie minęło wiele czasu zanim napotkali problemy.

Holendrzy nie byli zwolennikami znacznie ostrzejszej kontroli cen; nie zgadzali się z liberalnym systemem ekonomicznym swoich partnerów handlowych – Belgii i Luksemburgu. Dodatkowo Holandia nie była zbyt chętna na udostępnienie zasad wolnego rynku w stosunku do produktów rolnych, ale zdecydowanie największym problemem było to, że gospodarki partnerów były konkurencyjne, w odróżnieniu do komplementarnych, co znacznie usprawniłoby relacje handlowe.

Problemy tych narodów, w pierwszej na świecie wielostronnej umowie handlowej, są takie same, jak te przed którymi stoją kraje na całym świecie obecnie: nierówne cele, nierówny dostęp do rynków i niesprawiedliwy podział korzyści - realne i postrzegane.

Międzynarodowy handel gospodarczy reprezentuje wzajemnie korzystne i opłacalne ustalenia między podmiotami, niezależnie od tego, czy są to poszczególne kraje, czy narody zjednoczone pod jednym sztandarem.

Zazwyczaj umowy związane z handlem zagranicznym negocjowane są przez polityków lub dyplomatów.

Ekonomia międzynarodowa i jej znaczenie

Ekonomia międzynarodowa, podobnie jak inne główne dziedziny ekonomiki, składa się z wielu różnych teorii i modeli, niektóre z nich są bardziej matematyczne niż inne. Ocenia wpływ handlu i inwestycji między krajami, w tym istniejących między nimi umów handlowych lub obowiązujących polityk, które mogą mieć wpływ na wspomniany handel i ogólny wzrost gospodarczy.

Ekonomię globalną można również uznać za część sektora polityki i stosunków międzynarodowych, co jest omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Zasadniczo ekonomia globalna jest podzielona na dwa odrębne obszary - handel międzynarodowy i finanse.

Handel międzynarodowy bada, w jaki sposób towary i usługi przekraczają granice krajów, stosując ramy mikroekonomiczne, które obejmują różnorodne modele i analizy. W związku z tym przy badaniu zagadnień związanych z handlem międzynarodowym nie jest rzadkością rozważać czynniki, takie jak:

 • Popyt i podaż,
 • Rynkowe zachowania konsumentów,
 • Różnice pomiędzy politykami handlowymi krajów,
 • Kontyngenty handlowe lub trwające negocjacje handlowe i ich konsekwencje.

Z drugiej strony finanse międzynarodowe badają przepływ kapitału między granicami międzynarodowymi, stosując zasady makroekonomiczne. Obszary wchodzące w zakres finansów międzynarodowych to:

 • Kursy i zmiany kursów walut, w tym różnice między sztywnym i płynnym systemem rynku walutowego,
 • Bilans handlowy i opłaty między gospodarkami,
 • PKB, inflacja i stopy zatrudnienia, w porównawczym kontekście międzynarodowym.

Ponieważ wiele podstaw gospodarki światowej opiera się na zasadach, które poznasz podczas studiów mikroekonomicznych i makroekonomicznych, warto dowiedzieć się o podstawach ekonomii międzynarodowej wcześniej.

Banknoty różnych walut.
Konkurencja i współpraca gospodarcza mogą zwiększyć wartość walut poszczególnych krajów. | źródło: Pixabay - Filip Filipović

Czynniki ekonomii międzynarodowej

Tworząc globalne modele ekonomiczne, eksperci korzystają z wielu aspektów i wskaźników prognozowania stanu i kondycji światowej gospodarki oraz przewidywania wszelkich zagrożeń.

Na szczycie tej listy czynników znajduje się konkurencja.

Dla ekonomistów to oczywiste, że każdy naród dąży do wyprzedzenia swoich sąsiadów w aspekcie ekonomicznym i w każdy inny możliwy sposób. Przy niejasności tego stwierdzenia, nie można dostarczyć dokładnych punktów odniesienia w stosunku do wydajności lub kroków podjętych w celu osiągnięcia tego celu, więc ten typ konkurencji nie może być miernikiem ekonomistów.

Konkurencja, o której mowa, obraca się wokół postępu - do jakiego stopnia kraj może poprawić swoją infrastrukturę, system edukacji i programy społeczne w stosunku do innych krajów.

Terminologia z czasów zimnej wojny, taka jak kraje „pierwszego świata” i „trzeciego świata”, wyewoluowała z pierwotnego znaczenia - sprzymierzeń wielonarodowych, reprezentujących etapy postępu krajów. Pierwsze dwa „światy” były rzadko używane i coraz częściej nazywanie kraju „trzecim światem” jest uważane za obraźliwe.

Obecnie ekonomiści wolą bardziej precyzyjne określenie „rozwinięty”, „rozwijający się” i „nierozwinięty”, dla określenia postępu danego kraju.

Jednym z krytycznych aspektów konkurencji między narodami jest jakość życia jego obywateli.

Standardy jakości życia nie mierzą jedynie poziomu życia obywateli i dostępu do edukacji, wolności słowa i innych aspektów cywilizacji, tak często kojarzonych z wysokimi wskaźnikami QoL (z angielskiego: Quality of Life). Uwzględniają również walory środowiskowe - czyste powietrze i woda, śmiertelność i opieka zdrowotna oraz prawa człowieka.

To jeden z powodów, dla których Chiny są nadal uważane za kraj rozwijający się chociaż, czysto ekonomicznie stoi teraz na równi z krajami rozwiniętymi.

Jeśli przeczytałeś jakikolwiek raport przedstawiający jedną z list najszczęśliwszych krajów na świecie znasz wszystkie zmienne wpływające na pomiary QoL.

Jeśli kraj ma wysoki wskaźnik jakości życia, jest on ogólnie uważany za przodujący w rankingu konkurencji między narodami.

Kolejnym czynnikiem, któremu przyglądają się ekonomiści, jest przewaga komparatywna.

Jeśli kraj A może wyprodukować określony towar o wyższej jakości i tańszy niż kraje B, C i D, A ma przewagę komparatywną.

Znajdowanie i mapowanie przewag komparatywnych narodów to sposób, w jaki ekonomiści określają przewagę siły ekonomicznej każdego kraju.

Zyski z handlu są odzwierciedleniem przewagi komparatywnej. Na przykład, jeśli kraj A hoduje piękne brzoskwinie, ale nie może uprawiać gruszek ani jabłek, handel z krajem B, który produkuje owoce nie występujące w hodowli w kraju A jest uważany za zysk z handlu.

Kooperacja gospodarcza działa na tych samych zasadach.

Załóżmy, że społeczność globalna zaproponowała projekt korzystny dla wszystkich narodów. Zamiast tego, aby każdy kraj sam płacił rachunek (i być może konkurował ze sobą), każdy kraj wnoszący część funduszy pozwala wszystkim na korzyści.

Doskonałym przykładem kooperacji gospodarczej jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Inne czynniki, które odgrywają rolę w globalnych stosunkach handlowych, to:

 • Kapitał: wszystko, od kursów wymiany walut po inwestycje transgraniczne - nie ile pieniędzy ma każdy kraj!
 • Rozwój: jak każdy kraj rozwija swoją infrastrukturę, przemysł i jakość życia,
 • Zasoby pracy: wskaźniki produktywności i dysproporcje płac w poszczególnych krajach,
 • Stabilność finansowa: wpływ polityki pieniężnej, przewagi finansowej i handlu na gospodarkę światową,
 • Zrównoważony rozwój: współpraca w kwestiach wspólnego dobra, takich jak czyste powietrze i woda oraz ochrona ekosystemów.

Choć Paryskie porozumienie klimatyczne nie jest paktem gospodarczym, wpływa na gospodarkę światową, ponieważ gospodarki poszczególnych krajów muszą się dostosować, aby zapewnić trwałe rozwiązania problemów środowiskowych.

To doskonały przykład zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki światowej.

Flagi narodowe i biały gołąb.
Stosunki międzynarodowe i ekonomia są ze sobą ściśle powiązane. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann

Związek między stosunkami międzynarodowymi a ekonomią międzynarodową

Stosunki międzynarodowe dobrze współgrają z nauką o handlu w zakresie globalnym i często można zobaczyć te dwa obszary połączone w jeden wspólny kierunek akademicki.

Powód jest dość prosty - decyzje polityczne mają często szerszy wpływ na handel i stan stosunków międzynarodowych. Wystarczy spojrzeć na obecną politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby zobaczyć, jak zmiany w taryfach celnych lub ich systemie podatkowym wpłynęły na ich stosunki z innymi narodami.

Chociaż stosunki międzynarodowe jako dziedzina często wychodzą poza czynniki czysto ekonomiczne, ponieważ łączą w sobie historię, politykę i do pewnego stopnia psychologię, polityka gospodarcza odgrywa rolę w tym, jak rządy i organy międzynarodowe współdziałają, współpracują i nierzadko nie zgadzają się ze sobą.

Rzeczywiście, napięte stosunki między narodami mogą prowadzić do bardziej negatywnych perspektyw gospodarczych dla gospodarki światowej.

Weź na przykład protekcjonistyczne taryfy celne. Gdy kraj wprowadzi nową taryfę celną na towary importowane, na przykład stal, będzie to miało konsekwencje zarówno z politycznego, jak i gospodarczego punktu widzenia.

Z drugiej strony polityka gospodarcza może czasami przynosić korzyści narodom.

Jednym z takich przykładów jest unia celna stosowana w Unii Europejskiej, co pozwala na przemieszczanie towarów w ramach unii celnej bez konieczności płacenia ceł. To naturalnie zachęca do przepływu towarów między krajami członkowskimi i jest również korzystne dla importu i eksportu w ramach Unii. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej zrezygnowała z korzystania ze wspólnej regulacji, dotyczącej przepływu towarów i pozbawiła się wielu przywilejów związanych z taką umową - teraz ponosi konsekwencje swojej decyzji.

Z politycznego punktu widzenia, takie taryfy mogą zaszkodzić stosunkom międzynarodowym między krajami, w których taryfy uważa się za nieuzasadnione lub nadmierne. Z ekonomicznego punktu widzenia wpłynie to również na popyt na dane towary, a także na zmiany ich cen.

Globalizacja, stosunki międzynarodowe i ekonomia międzynarodowa

Nie tak dawno temu jeden naród handlował z drugim, a inne robiły to samo między sobą.

Gospodarki współpracujących ze sobą państw stały się współzależne - gdyby kraj A przestał kupować towary od kraju B, nie tylko równowaga podaży i popytu uległaby zaburzeniu, ale gospodarka kraju B mogłaby ucierpieć z powodu deficytu, gdyby kraj A posiadał nadwyżkę pieniężną.

Takie sytuacje na ogół powodowały - lub były spowodowane ochłodzeniem stosunków dyplomatycznych.

Jest to oczywiście bardzo uproszczone przedstawienie tego, jak ściśle dyplomacja i ekonomia są ze sobą powiązane.

Podczas gdy handel i stosunki międzynarodowe trwają od wieków, globalizacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem i do tej pory nie stanowiła normy.

Z ekonomicznego punktu widzenia świat doświadczył trzech epok globalizacji.

Pierwsza fala rozpoczęła się tuż pod koniec Rewolucji przemysłowej i zakończyła się około 1914 roku, zaraz na początku I wojny światowej. Drugi okres globalizacji rozpoczął się pod koniec II wojny światowej i ukończył się w 1971 roku.

Trzecia era globalizacji rozpoczęła się w 1989 roku i trwa do dziś.

Gospodarki narodowe są obecnie tak zintegrowane z gospodarką światową, że każdy kraj pozostanie podłączony do współzależnej sieci zglobalizowanej gospodarki, co mogłoby się zmienić tylko w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Nawet odizolowane narody, takie jak Korea Północna, prowadzą handel międzynarodowy, co z kolei pozwala społeczności wielonarodowej na nałożenie sankcji na ich zdolność do handlu. Te kary finansowe i handlowe mają na celu zmusić niechętne do współpracy rządy do zmodyfikowania swoich działań w celu lepszego dostosowania się do norm międzynarodowych.

Jak wspomniano wcześniej, Unia Europejska dopuszcza bezcłowy transport w strefie euro. Jednak handel między tymi krajami nie jest automatyczny; każdy kraj musi jeszcze wypracować umowy handlowe z każdym narodem, z którym chce handlować, tak jak to miało miejsce w historii.

Globalizacja znacznie usprawnia nawiązywanie więzi handlowych i gospodarczych.

Wielostronne umowy handlowe są bezpośrednim skutkiem globalizacji, ale niekoniecznie są korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ są trudne do nadzorowania i egzekwowania.

Co więcej, chociaż wydają się wskazywać, że wszyscy dobrze się dogadują - a stosunki międzynarodowe są serdeczne, to niekoniecznie jest tak w rzeczywistości. Wyobraź sobie dwa wrogie rządy, które mają tego samego partnera handlowego.

Chociaż każdy kraj może posiadać solidne stosunki dyplomatyczne z tym samym partnerem handlowym, mogą pojawić się zarzuty o preferencyjne traktowanie, a nawet oskarżenia, że pierwotny kraj daje wrogiemu narodowi lepszą ofertę lub pozwala mu kraść własność intelektualną.

To dwa powody, dla których prezydent USA woli dwustronne umowy handlowe.

Podczas gdy Światowa Organizacja Handlu dowiodła, że Stany Zjednoczone są traktowane (przeważnie) sprawiedliwie, amerykańscy doradcy ekonomiczni nie mają racji, twierdząc, że indywidualne umowy handlowe są łatwiejsze do negocjacji, szybsze we wdrażaniu i wymagające mniejszego nadzoru.

Czy współzależna, zglobalizowana gospodarka może powrócić wyłącznie do handlu dwustronnego? Byłoby to skomplikowanym przedsięwzięciem.

Sieć międzynarodowa na tle ziemi.
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe są ściśle związane z ekonomią międzynarodową. | źródło: Pixabay - Gerd Altmann

Zapoznaj się z teorią i polityką ekonomii międzynarodowej

Chociaż ekonomia międzynarodowa jest rozległą dziedziną, studentom tej gałęzi ekonomiki często odpowiada to wyzwanie. Mimo wszystko warto dodatkowo uczyć się na własną rękę (korepetycje ekonomia).

Ekonomia globalna wpływa na politykę wewnętrzną kraju, a także na międzynarodowy krajobraz polityczny. Studenci ekonomiki o charakterze międzynarodowym mają szeroki zakres możliwości zawodowych, przykładowo:

 • Praca analityka gospodarczego lub politycznego,
 • Pisanie artykułów ekonomicznych jako dziennikarz,
 • Zestawienie najnowszych polityk w służbie cywilnej,
 • Praca w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak WTO.

Możliwości te można dodatkowo zwiększyć, łącząc ekonomię międzynarodową z innym przedmiotem na uniwersytecie, takim jak stosunki międzynarodowe, finanse czy zarządzanie biznesem.

Inną korzyścią ze studiowania międzynarodowego aspektu ekonomii  jest to, że możesz zastosować w praktyce wszystko, czego się nauczyłeś.

Jaka jest różnica między importem a eksportem? Kto płaci cła za towary importowane? Co to jest produkt krajowy brutto (PKB) i jak ma się do produktu narodowego brutto (PNB)? Jaka jest różnica pomiędzy polityką pieniężną i polityką fiskalną?

Przyglądając się wszystkim tym czynnikom i zmiennym ekonomicznym, warto się zastanowić: jakie jest ich miejsce w teorii ekonomiki światowej?

Teoria ekonomiczna na skalę globalną koncentruje się na wzorcach handlu, wpływie handlu na produkcję dóbr, wskaźnikach konsumpcji - jak często towary są kupowane lub wymieniane? Ostatnim aspektem międzynarodowym teorii ekonomicznej jest dystrybucja dochodu.

Wszystkie te aspekty wchodzą w zakres mikroekonomicznej strony handlu między narodami.

Z kolei globalna makroekonomia odnosi się do przepływu pieniędzy między krajami i wpływu tych pieniędzy na poszczególne kraje.

Jeśli połączysz istniejącą wiedzę ekonomiczną ze świadomością aktualnych wydarzeń politycznych i globalnych wiadomości ekonomicznych, będziesz gotów, aby w pełni wykorzystać swoje studia, których tematem przewodnim jest ekonomia międzynarodowa.

Jak wspomnieliśmy wcześniej - i jak z pewnością wiesz, ekonomia globalna jest rozległą dyscypliną, która bada preferencje konsumentów i zasoby produkcyjne krajów oraz światowych instytucji, które mają na nie wpływ.

Zdarza się, że trudno do końca opanować ekonomię globalną oraz kwestie ekonomiczne, którymi zajmuje się ta dziedzina ekonomiczna. Na przykład, jak można porównać dwa kraje, jeśli ich koszty życia są niższe, ich produktywność jest wyższa i są bogatsze w zasoby naturalne?

Aby zrozumieć te pojęcia, potrzebujesz przynajmniej podstawowego zrozumienia mikro- i makroekonomii, musisz także czerpać wiadomości z innych dziedzin, takich jak polityka i stosunki międzynarodowe.

Zrozumiałym jest, że jeśli wcześniej nie studiowałeś tych przedmiotów, początkowo może być trudno właściwie posługiwać się niektórymi z podstawowych teorii ekonomii międzynarodowej, takimi jak globalne bogactwo gospodarcze.

Interpretowanie bogactwa jedynie jako aktywów finansowych ignoruje szerszą perspektywę bogactwa jako całości. Rozważając globalne bogactwo gospodarcze, w grę wchodzą zasoby - naturalne, ludzkie i intelektualne, a także rezerwy gotówkowe.

Nieunikniony wzrost badań globalnego bogactwa gospodarczego uwidocznia nierówność ekonomiczną.

Pomyśl o życiu w naszym kraju, w Polsce. Życie w Warszawie jest eleganckie, uprzywilejowane i drogie w porównaniu z życiem w innych częściach naszego kraju. Najlepsza edukacja, najdroższa nieruchomość i najlepiej płatne miejsca praca - wszystko znajdziesz w naszym mieście stołecznym.

Nie wszyscy w Warszawie żyją na najwyższym poziomie, prawda? Znaczna część mieszkańców tego miasta nie jest zamożna, nie żyje komfortowo i wręcz walczy o związanie końca z końcem.

Podobnie jak w przypadku Warszawy, tak samo dzieje się w reszcie kraju - tak samo jak w Polsce, identyczna sytuacja ma miejsce w innych krajach na świecie. Oto, gdzie robi się ciekawie.

Po długotrwałych badaniach, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) zadeklarował , że globalizacja zwiększyła nierówności pośród narodów świata.

Konkretnie wskazując na rozwój technologiczny, jako kluczowy czynnik zwiększający nierówności, a mianowicie, że biedniejsze kraje tylko w minimalnym stopniu skorzystały na takich zmianach, a postęp techniczny w krajach rozwiniętych jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za taki stan rzeczy.

Te nierówności doprowadziły do masowych migracji ludności, które zdestabilizowały zarówno lokalne gospodarki, jak i gospodarkę globalną jako całość, co skłania ekonomistów do pytania: czy nasza teoria ekonomii międzynarodowej musi ewoluować?

Jako przyszły ekonomista, będziesz w czołówce tych dyskusji, których wyniki prawdopodobnie radykalnie zmienią politykę globalną. Dziedzina handlu międzynarodowego nigdy nie była tak kusząca, ani nigdy nie miała szansy wywrzeć takiego wpływu.

Przestudiuj wszystkie dostępne dane ekonomiczne, przeprowadź badania i ucz się dobrze!

Jeśli potrzebujesz pomocy, aby w pełni zrozumieć złożoną politykę gospodarczą, skontaktuj się z korepetytorem na Superprof, wpisując korepetycje mikroekonomia na platformie.

Nauczyciele Superprof pomogą ci wybrać wydział, kierunek i gałąź ekonomiki, którą chciałbyś studiować dalej lub zdecydować czy w ogóle byłbyś zainteresowany ekonomią i stosunkami międzynarodowymi w ramach kierunku studiów po ukończeniu matury.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.