Ekonomia to rozległa dziedzina obejmująca wiele koncepcji i pojęć, które na początku wydają się trudne do opanowania. Poniżej przedstawiamy wstęp do ekonomii oraz dziedziny ekonomii, które możesz spotkać podczas studiów ekonomicznych.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Lidia
Lidia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (3 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Lidia
Lidia
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karolina
Karolina
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Wprowadzenie do ekonomii

Ekonomia to niezwykle ważny przedmiot. Pomoże nam zrozumieć, dlaczego osoby fizyczne i przedsiębiorstwa podejmują określone decyzje i pozwoli nam wykorzystać różne mechanizmy do przewidywania, jak system gospodarczy, zarówno lokalny, jak i krajowy, będzie się rozwijał lub kurczył w nadchodzących latach.

Chociaż ekonomia opiera się raczej na przypuszczeniach niż nauce absolutnej, jej spostrzeżenia są zarówno interesujące, jak i istotne. W rezultacie nie jest zaskakujące, że tak wielu uczniów decyduje się na studiowanie ekonomii w jakiejś formie, niezależnie od tego, czy jest to ekonomiczna szkoła średnia, czy studia licencjackie lub magisterskie na uniwersytecie.

To powiedziawszy, kiedy zaczynasz studiować ekonomię, jedną z głównych przeszkód, jakie napotykają studenci, jest poradzenie sobie z samą objętością pojęć ekonomicznych, modeli i teorii, które istnieją w ramach dziedziny nauk ekonomicznych i świadomości jaki wpływ ma dana teoria lub definicja na system gospodarczy.

Chociaż, jak zobaczymy poniżej, istnieją pewne podstawowe obszary w ekonomii, a mianowicie mikroekonomia i makroekonomia, istnieją również aspekty ekonomii, z którymi możesz się spotkać na przykład podczas studiów w szkole lub na uniwersytecie: ekonomia międzynarodowa lub ekonomia rozwoju.

Oprócz tych podstawowych dziedzin nauk ekonomicznych, istnieje również wiele ekonomicznych koncepcji i pojęć, z którymi każdy początkujący student powinien się zapoznać.

Podstawy ekonomii obejmują takie tematy jak:

 • Czynniki motywacyjne, które mogą mieć ogromny wpływ na popyt na towary lub usługi,
 • Pieniądz, który podkreśla transakcje gospodarcze,
 • Wydajność, którą można wykorzystać jako empiryczne narzędzie pomiarowe, by zobaczyć, jak w różnych okolicznościach radzą sobie gospodarki,
 • Technologia, która wpłynęła na zachowania konsumentów i ilość dostępnych informacji o towarach lub usługach oraz pobudziła postęp gospodarczy, rewolucja przemysłowa jest tego najlepszym przykładem.

Jeśli okaże się, że potrzebujesz pomocy w opanowaniu niektórych z tych podstawowych pojęć i koncepcji ekonomicznych, możesz poszukać pomocy z zewnątrz w postaci nauczyciela ekonomii. Superprof oferuje usługi wielu wykładowców ekonomii, którzy mogą udzielić indywidualnej pomocy w nauczaniu ekonomii, jak również naukę w grupach lub online, aby poprawić twoje umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej.

Waluta różnych krajów.
Pieniądze to podstawowa koncepcja ekonomii. | źródło: Pixabay - karthikeyan Perumal

Co to jest makroekonomia?

Makroekonomia jest uważany za jeden z dwóch głównych obszarów ekonomii, obok mikroekonomii.

Uważa się, że makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości i jako taka opowiada się za ogólnym podejściem do studiów ekonomicznych.

Historię współczesnej makroekonomii zapoczątkował John Maynard Keynes, brytyjski ekonomista, który miał ogromne wpływy we wczesnych latach XX wieku, przedstawiając teorie, takie jak idea cyklu wzrostu i spadku (z angielskiego: boom and bust cycle).

Chociaż ludzie, zarówno w tamtym czasie, jak i w późniejszych latach, sprzeciwiali się pomysłom Keynesa, na przykład austriacko-brytyjski ekonomista Friedrich August von Hayek, Keynes pozostał popularną postacią w świecie ekonomii, a jego idee rozwinęły się w nowe szkoły myślenia, w tym szkołę postkeynesowską.

Keynes miał wiele pomysłów i teorii, ale jedną z najtrwalszych teorii jest to, że gospodarka jest w dużej mierze pod wpływem globalnego popytu. W rezultacie Keynes był zdecydowanym zwolennikiem wydatków rządowych, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego, aby pomóc pobudzić gospodarkę i promować wzrost gospodarczy.

Chociaż Keynes jest uważany za współczesnego twórcę myśli makroekonomicznej, poza Keynesem można dowiedzieć się wiele więcej o makroekonomii.

Co najważniejsze, makroekonomia bada kluczowe obszary, które wpływają ogólnie gospodarkę, na przykład:

 • Zatrudnienie lub poziom bezrobocia w kraju lub na całym świecie,
 • Kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje,
 • Polityka podatkowa na całym świecie,
 • Stopy inflacji.

Z tego powodu makroekonomia może również odegrać kluczową rolę przy formułowaniu ram polityki ekonomicznej. Rzeczywiście, ekonomiści pracujący dla organów rządowych mogą skupiać się na analizie czynników makroekonomicznych w kraju, aby zrozumieć i ocenić, która polityka gospodarcza byłaby najbardziej korzystna dla kraju i gospodarki jako całości.

Polityki gospodarcze, na które prawdopodobnie wpłynęła analiza makroekonomiczna, to:

 • Stawka podatku dochodowego od osób prawnych obowiązująca w roku bieżącym i przyszłych latach,
 • Środki, które mają na celu poprawić wskaźniki zatrudnienia i stabilność zatrudnienia w całym kraju,
 • Miary inflacji i obowiązujące regulacje.

Chociaż makroekonomia odgrywa w nauce ekonomii ogromną rolę, każdy student ekonomii musi również rozumieć dziedzinę mikroekonomii i jej interakcje z makroekonomią, aby zrozumieć szerszą perspektywę tego, co pociąga za sobą studiowanie ekonomii.

Miniaturowy wózek sklepowy pełen monet stojący na rachunku.
Podatek jest czynnikiem makroekonomicznym i może być jednym z kluczowych tematów gospodarczych w tej dziedzinie nauk ekonomicznych. | źródło: Pixabay - Alex Barcley

Co to jest mikroekonomia?

Podczas gdy makroekonomia analizuje ogólne wyniki gospodarki, mikroekonomia patrzy na gospodarkę z bardziej szczegółowej perspektywy.

Jedna z kluczowych postaci stojących za badaniem mikroekonomii to Alfred Marshall, który był wybitnym ekonomistą w XIX wieku.

Dziedzina mikroekonomii to niezwykle istotny obszar studiów ekonomicznych. Ekonomiści specjalizujący się w tej dziedzinie przyglądają się tak różnorodnym tematom, jak:

 • Wpływy na popyt i podaż,
 • Wahania poziomu zatrudnienia na rynku pracy,
 • Produkcja i efektywność wytwarzania.

Nie oznacza to jednak, że nie ma innych dziedzin ekonomii, którym poświęca się większą uwagę. W szczególności inna szkoła myślenia, znana jako ekonomia behawioralna, w tym finanse behawioralne, zyskuje coraz więcej wagi, ponieważ ma na celu rzucać wyzwanie tradycyjnym szkołom ekonomicznym.

Ekonomia behawioralna wydaje się być sprzeczna w szczególności z jednym z kluczowych założycieli teorii klasycznej i ekonomii neoklasycznej. Mianowicie ekonomiści behawioralni argumentują, że człowiek z natury nie podejmuje ekonomicznie racjonalnych decyzji. Nie zgadza się to z poglądami ekonomistów klasycznych i neoklasycznych, którzy skłaniają się do tworzenia modeli ekonomicznych na podstawie założenia, że ludzie podejmują racjonalne decyzje.

Chociaż studiowanie tych dziedzin może być fascynujące, obszary takie jak mikroekonomia i makroekonomia prawdopodobnie pozostaną bardzo istotne na kierunkach ekonomicznych w nadchodzących latach, więc wszyscy studenci ekonomii koniecznie powinni opanować mikroekonomię.

Jeśli obecnie studiujesz ekonomię, ale zmagasz się z kluczowymi zagadnieniami i teoriami makroekonomicznymi lub mikroekonomicznymi, możesz skorzystać z usług korepetytora ekonomii, który pomoże ci pracować nad obszarami (ekonomia korepetycje), w których nadal masz braki lub jeśli potrzebujesz dokładniejszego wyjaśnienia.

Korepetytorzy ekonomii mogą podać dodatkowe pytania i przykłady, które uzupełniają twoją pracę na zajęciach, zapewniając jednocześnie motywację potrzebną, by poprawić twoje wyniki w nauce. Na Superprof znajdziesz wielu wykładowców ekonomii, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące makro- lub mikroekonomii, niezależnie od tego, czy dotyczą one podatków, polityki pieniężnej czy ekonomii leseferyzmu.

Kobieta zaglądająca do torby zakupowej.
Ekonomia behawioralna to teoria ekonomiczna, która twierdzi, że jednostki nie zawsze podejmują racjonalne decyzje ekonomiczne. | źródło: Pixabay - Lorena Mulet

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia międzynarodowa może nie być tak dobrze zbadana jak makroekonomia i mikroekonomia, ale jest to bardzo istotna i popularna dziedzina studiów ekonomicznych, która sama w sobie zawiera wiele problemów ekonomicznych do rozwiązania.

Podobnie jak wiele dziedzin ekonomii, ekonomia międzynarodowa to pod pewnymi względami interdyscyplinarny obszar badań, ponieważ stosunki międzynarodowe znajdują się w czołówce studiów ekonomii międzynarodowej.

Na przykład, jeśli naród zdecyduje się na karne sankcje gospodarcze lub nieprzychylną politykę handlową wobec danego kraju, to w dłuższej perspektywie skutkiem takiej polityki będzie prawdopodobnie wzrost międzynarodowych napięć politycznych. I odwrotnie, pomocna może być korzystna polityka handlowa, by wzmacniać lub podtrzymywać istniejące stosunki międzynarodowe.

Studenci specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej lub stosunkach międzynarodowych mogą wziąć pod uwagę szereg możliwości zawodowych, kiedy skończą studia. Na przykład absolwenci ekonomii międzynarodowej mogą pracować jako:

 • Pracownik organizacji międzynarodowej, takiej jak WTO,
 • Dziennikarz finansowy w czasopiśmie,
 • Pracownik organów rządowych, badający politykę gospodarczą lub analizujący model ekonomiczny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii międzynarodowej, zawsze możesz skontaktować się z korepetytorem w Superprof. Superprof oferuje usługi nauczycieli, którzy specjalizują się w wielu przedmiotach, włącznie z polityką i ekonomią, więc będziesz miał pod ręką nauczyciela, który odpowie na wszelkie pytania.

Podobnie, jeśli skorzystasz z pomocy nauczyciela, możesz zapewnić sobie skuteczną metodę zrozumienia teorii ekonomicznych w najmniejszym szczególe. Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii klasycznej, cyklu koniunkturalnym czy podstawowych zasadach kapitalizmu wolnorynkowego, korepetytor ekonomii pomoże odpowiedzieć na twoje pytania i sprawi, że będziesz bardziej pewny siebie na swoich zajęciach ekonomicznych.

Jeśli wpiszesz swój kod pocztowy na stronie Superprof, możesz zostać dopasowany do korepetytorów w twojej okolicy (mikroekonomia korepetycje), a także do korepetytorów, którzy z przyjemnością świadczą usługi korepetycji online. To da ci elastyczność wyboru, w jaki sposób i jak często chcesz mieć lekcje.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.