Ekonomia może mieć wiele definicji. Często znaczenie ekonomii zależy od tego, którego ekonomisty zapytasz. Chociaż, w ścisłym tego słowa znaczeniu, ekonomia jest definiowana w słowniku jako:

 • „Nauka o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie; też: nauka o racjonalnym gospodarowaniu”,
 • Wydział lub kierunek na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie”,
 • „Umiejętność racjonalnego użytkowania czegoś”.

Jednak ekonomia, jako nauka społeczna, może mieć więcej znaczeń i niekoniecznie musi koncentrować się na bogactwie lub dobrobycie.

Dzieje się tak, ponieważ ekonomia przenika do naszego codziennego życia, nie tylko poprzez nasze systemy bankowe i monetarne czy odwiedzanie przedsiębiorstw, ale także jeśli chodzi o nasze podstawowe rozumienie ludzkich zachowań i społeczeństwa jako całości.

Znajduje to również odzwierciedlenie w szerokiej gamie istniejących specjalizacji ekonomicznych, w tym:

 • Ekonomia behawioralna,
 • Ekonomia instytucjonalna,
 • Ekonomia rozwoju,
 • Ekonomia neoklasyczna.

Więc jeśli chodzi o zrozumienie, co naprawdę oznacza ekonomia i jakie korzyści możesz odnieść z jej studiowania, naprawdę jest wiele do odkrycia i nauczenia się.

Dlatego, warto mieć u boku nauczyciela ekonomii, który poprowadzi cię przez labirynt, który program nauk ekonomicznych czasami przypomina. Nauczyciel ekonomii może być bardzo pomocny, ponieważ może przedstawić ci inną perspektywę na ekonomię i wprowadzić cię w systemy lub koncepcje ekonomiczne, których być może nie poznałeś na swoich studiach.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam uczył się więcej o zjawiskach ekonomicznych, ich szerszym znaczeniu, a także aktualnych kwestiach z nimi związanych. Poniżej przedstawiamy różnorodne znaczenia, jakie może mieć ekonomia jako termin i co to oznacza dla twoich studiów ekonomicznych.

Naucz się podstaw ekonomii tutaj.

Stosy metalowych monet na czerwonym tle.
Wzrost gospodarczy jest częścią teorii ekonomii. | źródło: Visual Hunt - lukas.b0
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ekonometria
Ekonometria
zł1
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dawid
Dawid
zł65
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ekonometria
Ekonometria
zł1
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Pawel
Pawel
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Każdy Ma Własną Teorię Dotyczącą Ekonomii

Wielu różnych ekonomistów wymyśliło własne definicje tego, co oznacza dla nich ekonomia, a ich założenia dotyczące znaczenia nauki ekonomicznej mogą często różnić się od zasad innych ekonomistów.

Oryginalne znaczenie ekonomii wywodzi się z greckiego słowa oikonomia, które oznacza „zarządzanie gospodarstwem domowym”. Jednak ekonomia przebyła długą drogę od tego dość restrykcyjnego znaczenia.

Na przykład, Adam Smith w swojej przełomowej pracy Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów argumentował, że ekonomia i bogactwo wywodzą się z własnego interesu:

„To nie z życzliwości rzeźnika, piwowara czy piekarza otrzymujemy nasz obiad, ale ze względu na ich własny interes”.

Inni ekonomiści podzielali definicję ekonomii Smitha, jako związaną głównie z bogactwem. John Stuart Mill uważał na przykład, że ekonomia obejmuje badanie produkcji i dystrybucji bogactwa.

Jednak od czasów klasycznej ekonomii istniało wiele definicji nauki ekonomicznej, które starają się rozszerzyć tę definicję. Rzeczywiście, w bardziej beztroskim, choć nieco obraźliwym tonie, Thomas Carlyle w 1849 roku nazwał ekonomię nawet „ponurą nauką”.

Chociaż nie wszyscy zgodzą się z definicją Carlyle'a, byli inni ekonomiści, którzy próbowali poszerzyć definicję swojego tematu. Na przykład, odchodząc od poglądu, że ekonomia powinna być kojarzona wyłącznie z zarządzaniem pieniędzmi lub zasobami, Lionel Robbins zdefiniował ekonomię tak:

„Nauka, która bada ludzkie zachowanie jako związek między określonymi celami a rzadkimi środkami, które mają alternatywne zastosowania”.

W tym samym duchu, co Robbins, inna wpływowa definicja ekonomii pochodzi od postaci Alfreda Marshalla, który zdefiniował ekonomię jako „naukę o życiu codziennym ludzkości”.

Ta definicja, wraz z poglądem na znaczenie ekonomii Robbinsa, uwypukla dziś powszechnie panujący pogląd, że ekonomia może rozciągać się na życie codzienne i tak się dzieje, a jej działalność wykracza daleko poza biznes. Wynika to przede wszystkim z faktu, że późniejsze definicje ekonomii zwykle koncentrują się na kondycji człowieka, w szczególności na ludzkich zachowaniach, oraz na tym, jak nasze podejmowanie decyzji i zachowanie mogą mieć szerszy wpływ na systemy gospodarcze.

Jednak, pomimo zmiany znaczenia nauk ekonomicznych w kierunku rozważania ludzkich zachowań i działań, pozostaje faktem, że definicja ekonomii może mieć fundamentalnie osobiste znaczenie dla każdego ekonomisty, ponieważ każdy badacz ma swój własny pogląd na to, jak ekonomia może wpływać na bogactwo, dobrobyt i ogół społeczeństwa.

Na przykład, gdybyś poprosił Keynesa, aby zgodził się z definicją ekonomii Hayeka lub Friedmana, jest całkiem prawdopodobne, że sprzeciwiłby się niektórym ich interpretacjom. Dzieje się tak, ponieważ Keynes, kierowany przekonaniem, że interwencja rządu w gospodarkę jest czasami konieczna, nie byłby w stanie pogodzić się z wiarą Hayeka czy Friedmana w politykę leseferyzmu, jako najlepszą drogę rozwoju gospodarki.

Poszukaj korepetytora. Platforma Superprof po wpisaniu przykładowej frazy "ekonometria korepetycje" pomoże w kilka chwil znaleźć odpowiedniego dla ciebie nauczyciela w Twojej okolicy.

Ludzie czekający w kolejkach.
Bezrobocie jest częścią teorii ekonomii, szczególnie w obszarze makroekonomii. | źródło: Unsplash - The New York Public Library

Trudność w Znalezieniu Jednoznacznej Definicji

Ogólnie rzecz biorąc, ekonomię można podzielić na dwie nadrzędne dziedziny:

 • Makroekonomia,
 • Mikroekonomia.

Te dwie dziedziny są od siebie całkowicie oddzielne, a to, czego się nauczysz lub zbadasz w ramach nauk ekonomicznych, będzie naprawdę zależeć od tego, jaką dziedzinę weźmiesz pod uwagę. Co więcej, twoja definicja ekonomii może się zmieniać w zależności od tego, czy jesteś specjalistą w dziedzinie mikroekonomii, czy makroekonomii.

Makroekonomia

Makroekonomia jako dziedzina analizuje, jak gospodarka zachowuje się w całości i co na nią wpływa.

W praktyce oznacza to, że makroekonomia może obejmować badania takich pozycji, jak:

Zasadniczo każdy element, który może wpływać na zachowanie całej gospodarki, powinien wchodzić w zakres analizy makroekonomicznej.

Korzyści z makroekonomii są liczne. Na przykład rządy mogą skorzystać z analizy makroekonomicznej, aby zrozumieć, jak najlepiej opracować swoją politykę gospodarczą, a także jak poprawić wzrost gospodarczy lub zmniejszyć czynniki, takie jak bezrobocie.

Współczesna makroekonomia jest często kojarzona z Johnem Maynardem Keynesem. Keynes jest jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów wszechczasów, którego poglądy były sprzeczne z wcześniejszymi przekonaniami o polityce gospodarczej leseferyzmu.

Mikroekonomia

Jak nazwa tego terminu sugeruje, mikroekonomia jest biegunowym przeciwieństwem makroekonomii. Są to badania poszczególnych elementów gospodarki, od ludzi po gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa, oraz podejmowanych przez nie decyzji i działań, na które często wpływają prawa rynku.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem nauki?. Na stronie Superprof po wpisaniu przykładowej frazy (np. korepetycje mikroekonomia) w kilka chwil znajdziesz odpowiedniego dla siebie korepetytora.

Specjaliści mikroekonomii są w szczególności zainteresowani sposobem zarządzania zasobami i ich dystrybucji na poziomie indywidualnym.

Przykładami pozycji ekonomicznych wchodzących w zakres mikroekonomii są:

 • Usługi,
 • Czynniki produkcji,
 • Podaż i popyt.

Ponadto, stosunkowo nowsze dziedziny, takie jak ekonomia behawioralna, która bada, jak psychologia człowieka wpływa na nasze podejmowanie decyzji i jej wpływ na naszą rzeczywistość ekonomiczną, mieszczą się w sferze mikroekonomii.

Kolorowe ręce na kolorowym tle z pieniądzem.
Krzywe podaży i popytu mają duże znaczenie w działalności ekonomicznej. | źródło: Pixabay - Gerald Altmann

Czym Jest Ekonomia? Znajdź Własną Odpowiedź

Jak widzieliśmy, prawdziwa definicja ekonomii jest często nieuchwytna. Chociaż może to być frustrujące dla uczniów tego przedmiotu, nie zależnie czy uczęszczają do szkoły zawodowej, czy studiują finanse lub rachunkowość na wyższym poziomie (uczelnia, studia podyplomowe), znalezienie odpowiedzi może dostarczyć satysfakcji.

Dzieje się tak, ponieważ w istocie ekonomia może oznaczać wszystko, co chcesz, aby oznaczała. Zasadniczo, ekonomia jest tak obecna w prawie każdym aspekcie naszego życia:

 • Wiadomości, które czytamy,
 • Stan naszej lokalnej i globalnej gospodarki,
 • Jak zachowujemy się podczas interakcji finansowych lub społecznych.

W rezultacie możesz czerpać inspirację i znaczenie z ekonomii w sposób, który najbardziej przemawia do ciebie i twoich preferencji edukacyjnych.

Na przykład, możesz preferować definicję ekonomii, która koncentruje się wyłącznie na tworzeniu lub dystrybucji bogactwa. Ewentualnie, możesz polubić rozszerzoną definicję ekonomii i wolisz postrzegać ekonomię w kontekście społecznym, jako naukę o kondycji ludzkiej i racjonalnym podejmowaniu decyzji.

Może się również okazać, że na obszary ekonomiczne, które cię interesują, może mieć wpływ twoja analiza danych w kontekście postrzegania ekonomii. Na przykład, jeśli wolisz spojrzeć na ekonomię sektora publicznego, możesz z przyjemnością dowiedzieć się więcej o ekonomii finansowej, a nawet ekonomii międzynarodowej, a być może dziedzina taka jak makroekonomia byłaby dla ciebie bardziej atrakcyjna.

Jeśli jednak bardziej interesuje cię przyjrzenie się integracji psychologii, jako nauki społecznej, mówiącej o tym, w jakim celu podejmujemy działania, jakie podejmujemy lub dlaczego decyzje na giełdach mogą być czasami irracjonalne, być może ekonomia behawioralna jest tym, co uzyska największe znaczenie w twoich badaniach ekonomii.

Oczywiście, jeśli masz trudności z poruszaniem się w temacie ekonomii lub potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć się więcej o tym, co kluczowi ekonomiści współczesnej epoki myślą o ekonomii jako dziedzinie, zawsze możesz znaleźć pomoc w postaci nauczyciela.

Nauczyciel ekonomii może naprawdę pomóc ci skoncentrować się na nauce ekonomicznej i pomóc ci określić, co cię interesuje w ekonomistach. Co więcej, gdy już znajdziesz niszę, która cię najbardziej interesuje, twój nauczyciel może skierować cię do ekonomistów, którzy byli pionierami w tej dziedzinie i pomóc ci dowiedzieć się więcej na temat ich teorii i pomysłów.

Witryny takie jak Superprof oferują szereg korepetytorów nauk ekonomicznych, niezależnie od tego, czy szukasz kursów online, czy należysz do osób, które wolą pracować z korepetytorem osobiście. Po prostu rozpocznij nowy rozdział nauki, wprowadź swój kod pocztowy i przedmiot specjalizacji korepetytora, a Superprof dopasuje cię do najlepszych korepetytorów w twojej okolicy, niezależnie czy to Warszawa, Kraków, Łódź czy mniejsza miejscowość. Dodatkowa wiedza przyda się, jeśli wybierasz się na uczelnie ekonomiczne albo już studiujesz finanse i kierunki społeczne związane ze znajomością nauk ekonomicznych (prawo, zarządzanie,rachunkowość).

Zobacz kim są laureaci Nagrody Nobla w kategorii odkryć gospodarczych!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (2 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.