Ekonomia może być trudnym tematem do zdefiniowania i zrozumienia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o ekonomii.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Ekonomia
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Semen
Semen
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michael
Michael
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
5
5 (5 oceny)
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Filip
5
5 (1 oceny)
Filip
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Przemysław
Przemysław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Błażej
Błażej
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Artem
Artem
zł20
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
5
5 (2 oceny)
Patrycja
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Semen
Semen
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michael
Michael
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Co To Jest Ekonomia?

Ekonomia może być bardzo trudna do zdefiniowania jako przedmiot, co nie jest szczególnie pomocne, jeśli obecnie studiujesz ekonomię w szkole lub na uniwersytecie.

Wielu ekonomistów szukało własnej definicji tej dziedziny, w tym:

Niezależnie od tego, czy zgodnie z teorią Adama Smitha wierzysz, że ekonomia jest bardziej wynikiem działań jednostek interesujących się własnym interesem, czy też w rzeczywistości uważasz, że ekonomia jest „ponurą nauką”, jak żartował Thomas Carlyle w XIX wieku, faktem jest to, że znaczenie ekonomii jest szeroko zdefiniowane w wielu podręcznikach, a w rzeczywistości jej definicja sprowadza się do twoich własnych poglądów na temat tego, co to znaczy studiować ekonomię i zasady ekonomii.

Na przykład wielu wcześniejszych ekonomistów, w tym zwolenników szkoły klasycznej, często uważało, że ekonomia i teoria ekonomii są definiowane przede wszystkim przez tworzenie bogactwa.

Chociaż istnieje aspekt ekonomii, który niewątpliwie koncentruje się na pieniądzach i bogactwie, zarówno w gospodarkach lokalnych, jak i globalnych, czego dobrym przykładem jest polityka pieniężna, istnieją inne definicje, które przemawiają za tym, że ekonomię należy rozpatrywać w szerszym kontekście.

Na przykład Alfred Marshall nazwał kiedyś ekonomię „nauką o życiu codziennym ludzkości”. Oczywiście taka definicja jest znacznie szersza i skłania nas do myślenia o tym, jak istotna jest ekonomia i koncepcje ekonomiczne w naszym codziennym życiu.

Rzeczywiście, wielu dzisiaj uważałoby, że podstawą ekonomii jest badanie kondycji ludzkiej, a zasady ekonomiczne mają na celu wyjaśnienie, co skłania nas do podejmowania konkretnych decyzji i działań.

W rezultacie, w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci pojawiły się stosunkowo nowsze dziedziny gospodarki, które badają konsekwencje ludzkich działań, do których należy ekonomia behawioralna.

Jednak trudność w zdefiniowaniu, czym właściwie jest ekonomia jako przedmiot i co oznacza analiza ekonomiczna, wzrasta, gdy weźmie się pod uwagę, że istnieje wiele różnych rodzajów studiów ekonomicznych. Na przykład:

 • Ekonomia behawioralna,
 • Ekonomia instytucjonalna,
 • Ekonomia rozwoju,
 • Ekonomia neoklasyczna.

Ponadto, ekonomiści mogą skupić się na kwestiach makroekonomicznych, takich jak polityka pieniężna i fiskalna, handel międzynarodowy, zatrudnienie lub produkt krajowy brutto, lub mogą spędzać więcej czasu na analizowaniu mikroekonomii.

Ponieważ makroekonomia i mikroekonomia bardzo się od siebie różnią, ta pierwsza patrzy na gospodarkę jako całość, podczas gdy druga bada wpływ jednostki na gospodarkę; rodzi się pytanie, czy sprawiedliwe jest zastosowanie jednej definicji ekonomii do całej dziedziny, skoro praca ekonomistów może się tak bardzo różnić? Wpisz w wyszukiwarkę Superprof ekonometria korepetycje, aby dowiedzieć się więcej.

Półki sklepowe pełne kolorowego towaru.
Niektórzy twierdzą, że historia ekonomii jest definiowana przez nasz popyt na zasoby i prawo podaży. | źródło: Unsplash - Peter Bond

Znalezienie Własnej Definicji

Niełatwa odpowiedź brzmi, że tak naprawdę nie istnieje definicja ekonomii, która prawdopodobnie zadowoli każdego ekonomistę lub definicja obejmująca naukę o gospodarce jako całości.

Jednak ważną rzeczą dla każdego studenta ekonomii jest próba znalezienia definicji ekonomii, która najbardziej mu odpowiada. Badając różne definicje ekonomiczne, zrozumiesz, co wielu ekonomistów, zarówno dawnych, jak i obecnych, myśli o swojej dziedzinie. Co więcej, zyskasz także szersze zrozumienie tematu jako całości i rozwiniesz opinie na temat tego, który aspekt gospodarki budzi twoje największe zainteresowania.

Oczywiście, jeśli potrzebujesz pomocy w wyszukiwaniu znanych ekonomistów, możesz również skorzystać z pomocy nauczyciela ekonomii Superprof w pobliżu.

25 Koncepcji Ekonomicznych, Które Musisz Znać

Każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną, czy to w ramach przygotowania do egzaminu, zdobycia ogólniej wiedzy o danej dziedzinie, czy poprawienia swojej oceny na zajęciach uniwersytetu, powinien upewnić się, że zna najpopularniejsze terminy z ekonomii.

W ekonomii jest wiele terminów, np.:

 • Hossa i bessa,
 • Ekonomia keynesowska,
 • Cenowa elastyczność popytu,
 • Inflacja, deflacja i stagflacja.

Ze względu na ilość terminologii, zrozumienie tego tematu może być trudne, jeśli nie znasz podstawy leksykonu. Chociaż może to początkowo nieco utrudniać studiowanie ekonomii, przekonasz się, że ucząc się regularnie nowych terminów, będziesz w stanie używać ich z pewnością w następnym eseju, zadaniu na zajęciach lub egzaminie.

W związku z tym, najlepiej jest nie spieszyć się i starać się zapoznać z jednym lub dwoma kluczowymi terminami tygodniowo, przechodząc dalej, kiedy czujesz się komfortowo z użyciem tego terminu i jesteś pewien co on oznacza. Możesz nawet podzielić swoją naukę na sekcje, patrząc na terminy makroekonomiczne w jednym tygodniu i mikroekonomiczne w następnym.

Jeśli potrzebujesz pomocy w nauce kluczowych terminów ekonomicznych lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o leksykonie ekonomicznym, możesz również zatrudnić korepetytora z Superprof, który przeprowadzi cię przez najpopularniejsze terminy naukowe, jakie napotkasz.

Superprof oferuje kursy zarówno online, jak i osobiście, indywidualnie lub w grupach, więc naprawdę łatwo jest znaleźć np. korepetycje ekonomia i rozpocząć naukę tak szybko, jak to możliwe.

Zaparkowane po przeciwnych stronach ulicy, ciężarówka Pepsi i Coca-Cola.
Elastyczność popytu jest jedną z najbardziej podstawowych koncepcji ekonomii na rynku. | źródło: Unsplash - Tomas Horak

Ekonomia: Jaka to Dziedzina Nauki?

Jak widzieliśmy powyżej, w społeczności ekonomicznej odbyła się debata na temat tego, czym dokładnie jest definicja ekonomii. Nie była to jednak jedyna debata w tej dziedzinie.

Jedna z najbardziej zaciekłych debat ostatnich lat dotyczy tego, czy ekonomię należy uważać za naukę ścisłą, naukę społeczną, czy może w ogóle żadną. Debata toczy się od lat, ale najwyraźniej osiągnięcie szczytu przyniósł rok 2013, przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych trzem ekonomistom:

NazwiskoData urodzeniaZawód
Eugene F. Fama1939Profesor, University of Chicago
Lars Peter Hansen1952Profesor, University of Chicago
Robert J. Shiller1946Profesor, Yale University

Niektórzy argumentowali, że dwóch z omawianych ekonomistów - Robert Shiller i Eugene Fama - wydawało się mieć przeciwstawne poglądy.

Debata toczy się od lat, a niektórzy argumentują, że ekonomia nie może być nauką ścisłą, taką jak biologia, chemia czy fizyka, ponieważ eksperymentów ekonomicznych nie można podejmować w tych samych kontrolowanych warunkach.

Dzieje się tak często, ponieważ wiele testów ekonomicznych ma na celu zbadanie ludzkich zachowań, które, jak wiemy, mogą być czasami irracjonalne i nieprzewidywalne.

W rezultacie, wielu zdecydowało się nazwać ekonomię nauką społeczną, która należy do dziedzin takich jak psychologia, polityka czy prawo.

Chociaż uzasadnienie nazywania ekonomii nauką ścisłą może być trudne, nie umniejsza to jej znaczenia jako przedmiotu, ani nie dyskredytuje teorii ekonomicznych, które wykorzystują elementy matematyczne lub statystyczne do tworzenia argumentów za trendami ekonomicznymi lub ludzkimi zachowaniami.

Ekonomia jest często wokół nas, od nagłówków codziennych wiadomości o inflacji po to, jak fundamentalnie współdziałamy ze sobą, więc jej znaczenie jako dyscypliny pozostaje bezsporne.

Medal Nagroda Nobla.
Historia ekonomii, jeśli chodzi o Nagrodę Nobla, sięga 1968 roku. | źródło: Visual Hunt - Ecolepolytechnique/Paris/France

Historia Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii

Niezależnie od tego, czy ekonomię uważa się za naukę ścisłą, czy za naukę społeczną, pozostaje faktem, że nadal jest ona klasyfikowana jako nauka zgodnie z Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii, której pełna nazwa to Nagroda Sveriges Riksbank w dziedzinie nauk ekonomicznych ku pamięci Alfreda Nobla (The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel).

Chociaż pierwotnych pięć dziedzin Nagrody Nobla zostało założonych w 1895 roku na podstawie testamentu Alberta Nobla, szwedzkiego chemika, wynalazcy i przemysłowca, dopiero w 1968 roku faktycznie ustanowiono Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Od tego czasu Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano wielu cenionym ekonomistom, takim jak:

 • Friedrich August von Hayek,
 • Milton Friedman,
 • Daniel Kahneman,
 • Joseph Stiglitz.

Ostatnimi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii są Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer, uhonorowani za wkład w walkę z ubóstwem. Chociaż laureaci otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wiele kierunków studiów, makroekonomia stała się szczególnie popularnym tematem wśród zwycięzców.

Jeśli jesteś zainteresowany samodzielną nauką, oto polska i zagraniczna (w przełożeniu na język polski) literatura, podręczniki szkolne i książki, które polecamy:

 • Podstawy ekonomii (oprawa miękka) - Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Podstawy ekonomii. Podręcznik (oprawa miękka) - Janina Mierzejewska-Majcherek, Wydawnictwo Difin,
 • Mikroekonomia oraz Makroekonomia (oprawa twarda) - Gregory Mankiw, Mark Taylor, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
 • Makro i mikroekonomia (oprawa miękka) - Stefan Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Ekonomia sektora publicznego (oprawa miękka) - Joseph E. Stiglitz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Elementarne zagadnienia ekonomii (oprawa miękka) - Roman Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka, podręcznik czy inne wydawnictwo naukowe w swojej literaturze może opisać podstawowe zjawiska takie jak wzrost inflacji i zależność pieniądza od tego fenomenu, bezrobocie w gospodarce, zależność ceny od popytu i podaży, czynniki rynku produkcji gospodarczej, ale zrozumienie ich wymaga pracy, a nikt nie wytłumaczy ich lepiej niż doświadczony nauczyciel. Jeśli nie będzie dla ciebie jasne co autor podręcznika ma na myśli pisząc konkretny rozdział, o wszystko możesz spytać swojego korepetytora.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ówczesnych wielkich ekonomistach i pracach, które przyniosły im tak prestiżowe i renomowane uznanie w środowisku akademickim, możesz zatrudnić nauczyciela ekonomii, który pomoże wyjaśnić teorie, według których ci Laureaci zdobyli swoje medale.

Superprof ma wielu entuzjastycznych wykładowców ekonomii, którzy mogą pomóc podczas nauki konkretnych teorii lub modeli ekonomicznych oraz przetestować teorie i poglądy laureatów Nagrody Nobla.

Poznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i jej laureatów jest nie tylko cenne z punktu widzenia wglądu w najnowsze trendy w ekonomii, ale także poprawi własną wiedzę ekonomiczną, co może mieć korzystny wpływ na twoje studia i egzamin występ.

Nawet jeśli wolisz skupić się na nauce określonego obszaru ekonomii, takiego jak makroekonomia, ekonomia finansowa lub ekonomiści behawioralni, zobacz nauczycieli na Superprof, którzy mają doświadczenie w nauczaniu tych dziedzin i mogą pomóc ci poszerzyć wiedzę z książki na te tematy.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.