Bonjour! Czy trudziłeś się długimi godzinami, próbując nauczyć się języka miłości, zrozpaczony, czy kiedykolwiek zaczniesz mówić płynnie w języku francuskim? Nie jesteś sam! Francuskie dzieci w wieku szkolnym mają lekcje gramatyki aż do przedostatniego roku w szkole, a i tak nie wszystkie radzą sobie dobrze.

Nauka drugiego lub nowego języka jest trudna. Ale Ty, podobnie jak tysiące innych Polaków, poradzisz sobie. Możesz kupić podręczniki do gramatyki, aby uczyć się francuskiego w domu, wykonywać ćwiczenia francuskiego słownictwa online, korzystać z aplikacji do nauki wymowy, aby poprawić swój francuski akcent. A skoro już przy tym jesteś, oto kilka najtrudniejszych aspektów nauki francuskiego jako języka obcego, dzięki czemu dowiesz się, na co poświęcić więcej czasu!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Francuski alfabet

Na szczęście alfabet francuski wygląda bardzo podobnie do alfabetu angielskiego. Co dla początkującego może być uspokajające, pod warunkiem, że znasz angielski. Jednak nie ma co się łamać. W rzeczywistości Francuzi uczą się 26-literowego ABC, w przeciwieństwie do nas, bo uczymy się 32-literowego alfabetu. Ale na lekcji francuskiego wkrótce dowiesz się, że pisząc po francusku, musisz się nauczyć kilku specjalnych znaków i ligatur.

Jak nauczyć się francuskich akcentów?

Akcenty na samogłoskach francuskich nie mają nic wspólnego z tym, czy pochodzisz z Marsylii, czy z Paryża. Zamiast tego zmieniają wartość samogłoski. Co to znaczy? Rodzaj akcentu wskazuje na prawidłową wymowę, wkrótce zrozumiesz to, gdy nauczysz się mówić po francusku.

Francuskie „e” można wymówić „eu” (jak „ą”, ale układając usta jak do „o”) lub bardziej jak „ę” (wymawiane jak „ę”, ale trochę bardziej gardłowe). Akcent na „e” wskazuje jednak dokładnie, jak należy je wymawiać.

Oto trzy rodzaje akcentów i dierezy używane w języku francuskim oraz sposób ich wpisywania na normalnej klawiaturze Windows QWERTY (naciśnij klawisz „alt” podczas wpisywania numeru na klawiaturze numerycznej):

 • Akcent aigu (ostry) jest używany tylko na „e”: é (alt+130). Wyostrza dźwięk, bardziej zamykając gardło, gdy je wymawiasz.
 • Grawis jest używany z „e”, „a” lub „u”: è (alt + 138), à (alt + 133), ù ( alt + 151).
 • Akcent przeciągły  jest używany z „e”, „a”, „i”, „o” i „u”: ê (alt + 136), â (alt + 131), ô (alt + 147), î (alt + 136) + 140) i û (alt + 150). Cyrkumfleks zawsze otwiera i wydłuża samogłoskę. Co ciekawe, w wielu przypadkach, gdy używany jest cyrkumfleks, zastępuje on kombinację samogłosek z ,,s". Na przykład hôpital (szpital) pochodzi od słowa hospital, znanego z angielskiego.
 • Tréma (diaereza) jest używane z literą „i” i czasami „e”: ë (alt + 137) i ï (alt + 139). Zwykle wskazuje, że samogłoska jest wymawiana oddzielnie w grupie samogłosek: Noël (no-el), maïs (ma-iis, nie majs).

Ligatury

W niektórych słowach litery o i e oraz a i esklejone w coś, co nazywa się ligaturą. Ligatury to relikt ręcznie pisanych rękopisów, w których pewne kombinacje liter pojawiały się tak często, że łączyły się ze sobą, tworząc nowy symbol (na przykład ampersand - & - to ligatura e i t). Pojawiają się zawsze, gdy występuje kombinacja „oeu”, w słowach takich jak cœur (alt + 0156) i słowach łacińskich, takich jak ex æquo (remis w konkursie) oraz imię Lætitia (alt + 145).

Cedylla

Ostatnią ze specjalnych liter, których nauczysz się podczas nauki francuskiego, jest „c cédille” lub c z cedyllą. Wygląda to tak: ç (alt + 135) i pojawia się, gdy „c” jest wymawiane jak polskie „s”. Zatem:

 • Gascon (osoba z regionu Gascogne) wymawia się gah-skon ale
 • Garçon (chłopiec) wymawia się gahr-son.
logo instytutu francuskiego w polsce
Cedylla jest obecna w samej nazwie języka francuskiego - ostrzeżenie przed tym, czego trzeba będzie się nauczyć? (Źródło: Instytut Francuski)

Francuskie rzeczowniki: uwzględnienie płci

Jak wszystkie języki romańskie, we francuskim rzeczowniki odmieniają się przez rodzaje. Płeć nieznanego słowa można poznać, patrząc na jego rodzajnik: te poprzedzone „le” i „un” są męskie, przez „la” i „une”, żeńskie. Oznacza to, że przedmioty nieożywione również mają płeć - krzesło jest rodzaju żeńskiego - la chaise - podczas gdy szklanka jest rodzaju męskiego - le verre. Jest to wystarczająco dziwna koncepcja, gdy uświadomisz sobie, że w naszym języku rodzaje tych przedmiotów są inne...

Ale oznacza to również, że przymiotniki i niektóre czasy czasownika muszą zgadzać się z rzeczownikiem. Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi podczas pisania po francusku, aby uzyskać prawidłowe przymiotniki i upewnić się, że imiesłów czasu przeszłego zgadza się co do rodzaju i liczby podmiotu, jeśli czasownikiem pomocniczym jest „être”. To trudne, ale wkrótce to zrozumiesz!

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Francuski
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Barbara
5
5 (25 oceny)
Barbara
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Fryderyk
5
5 (12 oceny)
Fryderyk
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
5
5 (9 oceny)
Katarzyna
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kamila
5
5 (6 oceny)
Kamila
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oliwia
5
5 (7 oceny)
Oliwia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agnieszka
5
5 (19 oceny)
Agnieszka
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Claudia
5
5 (3 oceny)
Claudia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kasia
5
5 (5 oceny)
Kasia
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Francuskie czasowniki: wiele czasów, nieco inne zastosowanie

Francuski ma wiele czasów, są podobne do tych angielskich, tylko nieco inaczej się ich używa. To komplikuje sprawę, bo w polskim mamy tylko trzy. Istnieje również wiele czasowników nieregularnych, które trzeba inaczej odmieniać. Gdy zaczniesz budować swój konwersacyjny francuski online, przyjdą Ci one bardziej naturalnie.

Szyk zdania: francuskie przymiotniki i struktura zdań

Jedną z rzeczy, która dezorientuje Polaków podczas nauki mówienia po francusku, są wyrażenia, kolejność umieszczania słów i wyrażeń oraz ich przymiotników.

W języku polskim przymiotnik znajduje się między przedimkiem a rzeczownikiem: wielka góra, łagodny pies.

Mówiąc po francusku, przymiotnik należy umieścić po rzeczowniku: le jardin secret, l’ours brun.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy – a są to słowa, które często słyszy się w gramatyce francuskiej – gdy przymiotnik należy do grupy słów opisujących: piękno, wiek, dobroć i rozmiar. Dlatego, pomimo tego, co właśnie przeczytałeś powyżej, to piszemy Le Petit Prince i La Belle Époque.

Ponadto, gdy już nauczysz się pięknych tabel przymiotników i poznasz ich rodzaj męski, żeński i liczbę mnogą, wkrótce przekonasz się, że niewielka grupa przymiotników opisujących: piękno, wiek, dobroć i rozmiar ma inną formę, jeśli występujący po nich rzeczownik zaczyna się od samogłoski. Jest to więc „le beau garçon”, ale „un bel arbre”; „un vieux moulin”, ale „un vieil artiste”.

Nauka mówienia po francusku: pisownia a wymowa

Polski jest już koszmarem ortograficznym, ponieważ niektóre litery, choć brzmią tak samo, występują w różnych słowach (na przykład pułkownik i półka), no i są jeszcze wyjątki. Na szczęście w języku polskim w zasadzie wszystko co wymawiamy, brzmi zawsze tak samo, niewiele jest słów-pułapek, które mogą sprawić innym trudności z przeczytaniem (marznąć).

Z drugiej strony pisownia francuska - nie odpowiada francuskiej wymowie. I to może stanowić problem w języku francuskim. Tam, gdzie Polacy próbowali dostosować pisownię, Francuzi po prostu nigdy nie aktualizowali swojej pisowni. Największym zarzutem osób uczących się francuskiego jako języka obcego jest to, że tylko połowa tego, co jest napisane, jest tak samo wymawiana. Wynika to z zanikania niektórych dźwięków w języku mówionym lub wyciszania.

Znajdź nauczyciela w okolicy wpisując np, kurs francuskiego Kraków w wyszukiwarkę Superprof.

Nieme końcówki

Co to znaczy? Oznacza to, że wiele zakończeń  jest niewymawianych. Obejmują one:

 • niektóre końcówki czasowników, takie jak końcówka -ent francuskich czasowników sprzężonych w trzeciej osobie liczby mnogiej
 • końcówki z „s”, na przykład w niektórych francuskich koniugacjach czasowników, zwłaszcza drugiej osoby liczby pojedynczej i pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej (j'ais, tu as - czas teraźniejszy „avoir”, tu m'aimes, nous aimons…) . „s” w liczbie mnogiej również jest nieme
 • końcówki z samogłoską + t: petit (pe-ti), attentat (a-tan-ta), tôt (to)…
 • w końcówkach ze spółgłoską + -il „l” jest nieme, jak w „gentil” lub „outil”. Z wyjątkiem zaimków „il” i „ils”.
 • litera „x” na ogół jest niema po „i”, „ou” lub „eux”: le prix, des poux, heureux; z pewnymi wyjątkami: na przykład cyfra 6 „six”.

Jednak nieme końcówki SĄ wymawiane, jeśli następne słowo zaczyna się od samogłoski (z wyjątkiem „x”).

restauracja gdzieś w prowincji berry we francji
Końcowe „t” w „atout” jest nieme– wymawia się to a-tuu. (Źródło: Berry Province)

Dźwięczne i bezdźwięczne „h” („h” aspiré)

Twój nauczyciel francuskiego nauczył Cię, że we francuskim nie wymawia się litery „h”. To prawda. Jednak chociaż często traktuje się literę „h” tak, jakby jej tam nie było – jakby to były normalne słowa zaczynające się na samogłoskę – czasami „h” jest traktowane tak, jako spółgłoska. Oznacza to, że samogłoski są czasem skracane przed „h”, czasem nie. Zatem:

 • Un homme -> l’homme des hommes (dezomm)
 • Un hibou -> le hibou des hiboux (dé iboo)
 • Haut -> le haut rebords des hauts rebords (dé oh reubor)

Francuzi mówią o „h muet” (cichy „h”) i „h aspiré” (dźwięczne „h”). Francuska Wikipedia ma dość obszerną listę słów z „h aspiré” - nie ma żadnych reguł, choć często zależy to od etymologii słowa.

Wiele różnych sposobów na pisownię dźwięków „é” i „è”

Można by pomyśleć, że skoro alfabet francuski ma te fajne małe „akcenty” wskazujące dźwięki „é”, „è” i „ê”, Francuzi będą się tego trzymać. Istnieje jednak kilka sposobów na zapisanie tych dźwięków:

 • É:
  • ez (na końcu słowa)
  • er (na końcu słowa)
  • ef (w "la clef", klucz)
 • È:
 • ai
  • ait (na końcu słowa)
  • et (na końcu słowa)

Więcej o francuskiej pisowni dla dźwięku „an”

Ten stereotypowy francuski dźwięk, „an” (brzmi trochę jak polskie ,,ą") występuje również w kilku pisowniach. Istnieje, jeśli jesteś wybredny w kwestii wymowy, bardzo niewielka różnica między tymi z „e” a tymi z „a” (te z „e” są wymawiane z nieco bardziej zamkniętym gardłem), ale prawie nikt nie zauważy, jeśli wymówisz je tak samo. Oto kilka odmian pisowni dźwięku „an”:

 • an
 • am
 • ant
 • ang
 • en
 • emps
 • ent

Więcej sposobów na napisanie „un” po francusku

Tak, dźwięk „un” (spróbuj powiedzieć „ę” przez nos) można również zapisać na kilka różnych sposobów. Dlatego ucząc się francuskiego słownictwa, pamiętaj, jak wymawiać te kombinacje liter:

 • un
 • in
 • ain
 • aim
 • ein
eleganckie pismo po francusku złożone na żółtym papierze
Istnieje wiele francuskich dźwięków, które zapisuje się na kilka różnych sposobów. Dźwięk „ai” (è) można zapisać „ert” lub „aire”. (Źródło: Ferdom)

Francuskie homonimy i homofony

Ucząc się słownictwa na kursie francuskiego, być może zauważyłeś już, że francuski ma niesamowitą liczbę homonimów (słowa pisane i wymawiane tak samo, ale oznaczające różne rzeczy) oraz homofony (słowa pisane inaczej, ale wymawiane tak samo). Nawet jeśli francuski jest ich językiem ojczystym, Francuzi często popełniają błędy.

Niektóre z najczęstszych homonimów, z którymi możesz się spotkać, to:

 • Été (imiesłów przeszły czasownika „être”) - un été (lato)
 • Lit (odmiana czasownika „lire”, „czytać” w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czas teraźniejszy) - le lit (łóżko)
 • Des courses (wyścig) - des courses (zakupy)
 • La tour (wieża) - le tour (le perimeter, droga dookoła)

Oto kilka interesujących homofonów do omówienia z korepetytorem Superprof:

 • Eau (woda) - au (do)
 • La (żeński rodzajnik) - l'a (wielokropek le a, przedmiot wymawiany i trzecia osoba liczby pojedynczej „avoir) - las (znużony)
 • Le compte (konto bankowe) - le conte (bajka) - le comte (Hrabia)
 • Vert (zielony) - le ver (robak) - vers (w kierunku) - le verre (szkło) - le vair (rodzaj wiewiórki). Istnieją spekulacje, że szklane pantofle Kopciuszka są spowodowane błędną pisownią pantofli wyłożonych vairem (ładne ciepłe futro; to nazwa futra heraldycznego w języku angielskim).
 • La mer (morze) - la mère (matka) - le/la maire (burmistrz)
 • Une paire (para) - le père (ojciec) - pert (3. os. mn. prostego teraźniejszego „perdre”, tracić)
 • Le sang (krew) - sans (bez) - sent (3. os. mn. czasu prostego teraźniejszego „sentir”, wąchać)

A to dopiero początek! Istnieje wiele innych homofonów, gotowych zmylić tych, którzy uczą się języka francuskiego. Dlatego ważne jest, aby podczas nauki nowych słów przyjrzeć się kontekstowi swoich zdań. Pomoc nauczyciela jest na tym etapie również bezcenna. Spróbuj wpisać np. francuski Warszawa w wyszukiwarkę Superprof. 

Przeczytaj nasz artykuł o najlepszych materiałach do nauki gramatyki francuskiej. Z Superprof znalezienie francuskiego korepetytora nie może być prostsze; po prostu wpisz lekcje francuskiego w Warszawie, a będziesz zaskoczony wynikami.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.