Jednym z głównych aspektów, w jakim gramatyka francuska jest podobna do polskiej, jest istnienie płci zarówno dla rzeczy, jak i dla ludzi. Tylko że niestety różnią się rodzaje poszczególnych przedmiotów. Podczas gdy w języku polskim powiesz „on” o mężczyźnie lub ogierze, a „ona” o kobiecie lub krowie, to o stole nie powiedziałbyś „ona” ani o wiadrze „on”. A jednak tak właśnie działa gramatyka francuska. To „une table” i „un sceau”, a kiedy używasz zaimków, powiesz „elle est mise” („ona (stół) jest ustawiona”) i „il est plein” („on (wiadro) jest pełny").

Na szczęście w języku francuskim to, czego się nie robi (choć w niektórych językach tak, jak w niemieckim i greckim) to odmiana rodzajników lub rzeczowników. Jak w większości języków romańskich – odmienia się zaimki.

Przyjrzyjmy się więc najpierw zaimkom i zobaczmy, jak odmieniamy nasze stoły i wiadra. Następnie możemy przyjrzeć się rodzajnikom określonym i nieokreślonym i wreszcie odpowiedzieć na najbardziej palące pytanie ze wszystkich: jak rozpoznać rodzaj francuskiego słowa?

Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (44 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (44 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Francuskie zaimki osobowe i ich przypadki

Podobnie jak w wielu językach, francuskie zaimki osobowe są odmieniane – to znaczy wyglądają inaczej w zależności od ich funkcji gramatycznej w zdaniu. Przyjrzyjmy się najpierw po polsku:

On czyta książkę Gustave'a Flauberta. „On” jest podmiotem.

Jeśli ta osoba jest dopełnieniem zdania, mówimy: Flaubert zabiera go w miejsca, których nigdy nie znałem.

A jeśli on lub ona jest dopełnieniem dalszym: Czytanie jest najlepszą rzeczą, jaka mu się kiedykolwiek przydarzyła.

Oto podstawowe zaimki we francuskim:

PolskiPodmiot zdaniaDopełnienie bliższeDopełnienie dalsze
jajemoime
tytutoite
onillelui
onaellelalui
mynousnousnous
wyvousvousvous
oniilslesleur
oneelleslesleur

Uwaga 1: jeśli chcesz użyć liczby mnogiej obejmującej zarówno męskie, jak i żeńskie rzeczy, użyj „ils”.

Uwaga 2: zauważ, że we francuskim nie istnieje rodzaj nijaki (ono).

Kolejna uwaga: w języku francuskim me, te, le, la są skrócone, jeśli następujące po nim słowo zaczyna się od samogłoski:

 • Je t’aime. - Kocham cię.
 • Tu m'aimes - Ty kochasz mnie.
 • Je l'aime. - Kocham go (lub ją).

Kilka przykładów zaimków w różnych pozycjach gramatycznych w zdaniu francuskim (wraz z ich tłumaczeniem):

 • Ona podaje piłkę psu. Elle donne la balle au chien.
 • Ona daje mu piłkę. Elle lui donne la balle.
 • Ona daje to psu. Elle la donne au chien.
 • On czyta książkę myszce.* Il lit le livre à la souris.
 • On czyta to myszce. Il le świeci à la souris.
 • On czyta jej książkę. Il lui lit le livre.
 • On jej to czyta. Il le lui lit.

*wiele osób czyta swoim zwierzakom.

Rodzajniki: określone i nieokreślone

Podczas lekcji francuskiej gramatyki najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy dane słowo jest rodzaju męskiego, czy żeńskiego, jest po prostu nauczenie się go z rodzajnikiem (lub sprawdzenie go w słowniku). Jeśli natrafisz na słowo, którego nie znasz, jeśli masz szczęście, rodzajnik będzie tuż obok, aby Ci pomóc.

I chociaż we francuskim na szczęście nie odmienia się przedimków, warto znać je we wszystkich ich iteracjach, od przedimków nieokreślonych po zaimki dzierżawcze:

 Rodzajnik określonyRodzajnik nieokreślonyZaimek wskazującyPrzymiotnik dzierżawczyZaimek dzierżawczy
Rodzaj męskileuncemon
ton
son
notre
votre
leur
mien
tien
sien
nôtre
vôtre
leur
Rodzaj żeńskilaunecettema
ta
sa
notre
votre
leur
mienne
tienne
sienne
nôtre
vôtre
leur
L. mnoga (męski)lesdescesmes
tes
ses
nos
vos
leurs
miens
tiens
siens
nôtres
vôtres
leurs
L. mnoga (żeński)lesdescettesmes
tes
ses
nos
vos
leurs
miennes
tiennes
siennes
nôtres
vôtres
leurs
Dostępni najlepsi nauczyciele
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (44 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (5 oceny)
Karol
zł140
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (5 oceny)
Szymon
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Polina
Polina
zł32
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Magdalena
Magdalena
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (2 oceny)
Ewa
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jarosław
5
5 (44 oceny)
Jarosław
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Dominika
5
5 (7 oceny)
Dominika
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Krzysztof
5
5 (4 oceny)
Krzysztof
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Emilia
5
5 (5 oceny)
Emilia
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Rafał
5
5 (5 oceny)
Rafał
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Javier
5
5 (8 oceny)
Javier
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Daria
Daria
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (1 oceny)
Joanna
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (1 oceny)
Piotr
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
5
5 (1 oceny)
Maciej
zł75
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Agata
5
5 (2 oceny)
Agata
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Nauka francuskich słów: uzgadnianie przymiotników co do płci i liczby

Więc mówiąc po francusku, czy używałeś przymiotników w rodzaju żeńskim i męskim? Cóż, niemal nieustannie.

Zasada dotycząca rodzaju i liczby francuskich przymiotników

Ogólnie rzecz biorąc, do rodzaju żeńskiego dodajemy -e, męskiego lub ogólnej liczby mnogiej  -s i żeńskiej liczby mnogiej  -es:

 • Amusant - amusante - amusants - amusantes
 • Court- courte - courts- courtes
 • Vert - verte - verts - vertes
 • Grand - grande - grands - grandes
kolorowa grafika przedstawiająca przedszkole
Ponieważ „école” jest rodzaju żeńskiego, przymiotnik „maternel” musi się zgadzać i staje się „maternelle”. (Źródło: Beauvoisin)

Jednak francuski ma dość imponującą liczbę nieregularnych przymiotników, co jest jedną z wielu rzeczy, które utrudniają naukę francuskiego początkującym.

Wyjątki w rodzaju męskim – czyli te, które są zakończone na -enie zmienią swojej formy w żeńskim:

un clown drôle (zabawny klaun) - une blague drôle (zabawny żart) - des films drôles (śmieszne filmy)

Większość słów rodzaju męskiego kończących się na spółgłoski „L”, „N”, „S” i „T” sprawiają, że podwaja się spółgłoskę i dodaje -e w żeńskim:

Męski poj.Żeński poj.Męski mn.Żeński mn.Tłumaczenie
ancienancienneanciensanciennesstary, starożytny
gentilgentillegentilsgentillesmiły
grosgrossegrosgrosseswielki, gruby
sotsottesotssottesgłupi, idiotyczny

Oto lista niektórych z najczęstszych nieregularnych zakończeń słów:

Męski poj.Żeński poj.Męski mn.Żeński mn.PrzykładTłumaczenie
-eux-euse-eux-eusesmalheureux-malheureusenieszczęśliwy
-fur-ve-fs-vesactif-activeaktywny
-er-ère-ers-èrescher-chèredrogi (zarówno ktoś kochany jak i coś kosztownego)
graffiti w formie białego napisu hej ty kocham cię na czarnej ścianie
Ćwicz swój francuski z graffiti - czy ktoś napisał poprawnie? (Źródło: Fine Art America)

I oczywiście, aby dodać radości francuskiej pisowni, istnieje cała seria wyjątków, które po prostu trzeba zapamiętać. W tych słowach forma rodzaju męskiego liczby mnogiej jest często taka sama jak męska liczba pojedyncza. Oto lista wyjątkowych słów:

Męski poj.Żeński poj.Męski mn.Żeński mn.Tłumaczenie
Beau
Blanc
Complet
Doux
Faux
Favori
Franc
Public
Sec
Secret
vieux
belle
blanche
complète
douce
fausse
favorite
franche
publique
sèche
secrète
vieille
beaux
blancs
complets
doux
faux
favoris
francs
publics
secs
secrets
vieux
belles
blanches
complètes
douces
fausses
favorites
franches
publiques
sèches
secrètes
vieilles
piękny
biały
kompletny
miękki
niewłaściwy
ulubiony
szczery
publiczny
suchy
tajny
stary

Uwaga! Aby jeszcze bardziej zagmatwać rzeczy, następujące przymiotniki mają specjalną formę w rodzaju męskim, gdy następujący po nich rzeczownik zaczyna się od samogłoski. Oto lista, dzięki której wiesz, jak poprawnie używać tych słów:

 • Vieux - vieil: un vieux château - un vieil arbre. ALE l’arbre est vieux (rzeczownik nie występuje po przymiotniku)
 • Beau-bel: un beau jardin - un bel orangier ALE l’oranger est beau
 • Nouveau-nouvel: un nouveau pont - un nouvel appartement ALE l'appartement est nouveau

UWAGA: niektóre francuskie rzeczowniki zaczynające się na „h” są traktowane tak, jakby zaczynały się na samogłoskę:

Homme: un vieil homme - un bel homme

Przymiotniki kwalifikujące

Wszystkie kwalifikujące przymiotniki (te stojące tuż obok rzeczownika) muszą zgadzać się pod względem rodzaju i liczby z opisywanym rzeczownikiem. Rzeczowniki w liczbie mnogiej przyjmą męską liczbę mnogą, jeśli rzeczownik jest rodzaju męskiego, a żeńską liczbę mnogą, jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego. Jeśli jest to rzeczownik zbiorowy lub jeśli zaimek oznacza grupę kobiet i mężczyzn (nous, vous), stosuje się rodzaj męski. Przymiotniki kwalifikujące zwykle występują po rzeczowniku:

 • Un garcon blond. - blond chłopiec
 • Une fille blonde.. - blond dziewczynka
 • Des enfants blonds. - blond dzieci
 • Des filles blondes. - blond dziewczynki

Czasami jednak znajdują się między przedimkiem a rzeczownikiem. Dotyczy to tylko wyrażeń wartościujących, opisujących:

 • piękno (beau, joli…), ale nie przymiotnik „laid” (brzydki)
 • wiek (jeune, vieux, nouveau…) z wyjątkiem „âgé” (wiekowy)
 • dobroć (bon, mauvais, gentil…) z wyjątkiem „méchant”
 • rozmiar (petit, grand…)
kawiarnia la cafe gourmand w la plagne we francji
W "le café gourmand" "café" jest rodzaju męskiego, więc tak samo jest to podstawowa forma "gourmand". Przymiotnik nie należy do grupy opisującej specyficzne cechy, więc występuje po rzeczowniku, stąd: ,,le café gourmand". (Źródło: La Plagne)

Kiedy uczysz się mówić po francusku, termin przymiotnik wartościujący jest dobrym sposobem na zapamiętanie tych wyjątków od reguły. Tak więc mówisz:

 • Un petit garçon - mały chłopiec
 • Une jolie fille - ładna dziewczyna.
 • Des gentils enfants - ładne dzieci
 • Des jeunes filles - młode dziewczyny

Przymiotniki używane z czasownikiem „être” - być

Przymiotniki używane z „être” - być - również muszą zgadzać się ze swoimi podmiotami pod względem płci i liczby:

 • Le garçon est petit. - chłopiec jest mały.
 • La fille est petite. - dziewczyna jest mała.
 • Les enfants sont petits. - dzieci są małe.
 • Les filles sont petites. - dziewczyny są małe.

Zacznij uczyć się języka francuskiego od renomowanego nauczyciela francuskiego już dziś.

Rodzaj i liczba z czasownikami złożonymi w języku francuskim

Kiedy uczysz się francuskiego, pamiętaj, że podczas używania czasowników złożonych – to znaczy czasowników w odpowiednim czasie z użyciem czasownika posiłkowego – zasada jest taka, że ​​imiesłów musi zgadzać się co do rodzaju i liczby TYLKO jeśli czasownikiem posiłkowym jest „être” (być).

Zatem koniugacja czasowników francuskich z użyciem „avoir” wyglądałaby następująco:

 • J’ais cassé le wazon. - Rozbiłem wazon.
 • Il avait cassé le wazon. - Rozbił wazon.
 • Elle avait cassé le wazon. - Rozbiła wazon.
 • Ils ont cassé le wazon. - Rozbili wazon.

ALE kiedy skoniugujesz z „être”, imiesłów będzie zgadzać się z podmiotem:

 • Je suis né. - Ja urodziłem się.
 • Elle est née. - Ona urodziła się.
 • Nous sommes nés. - My urodziliśmy się.
 • Elles sont nées. - One się urodziły.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy OBIEKT poprzedza czasownik w koniugacji z „avoir” – wtedy imiesłów zgadza się z OBIEKTEM:

Tak więc w zdaniu:

 • Marie a aimé Mireille. (Marie pokochała Mireille.)
 • „Aimé” nie musi zgadzać się z Marie. Nie musi też zgadzać się w tym zdaniu:
 • Jean a aimé Mireille.

Ale w zdaniu:

 • Jean l’a aimée. (Jean ją pokochał.)
 • „Aimée” zgadza się z podmiotem – w tym przypadku z kobietą.

Skąd wiadomo czy francuskie słowo jest rodzaju męskiego czy żeńskiego?

Niektóre słowa są łatwe. Kobieta to „ona”, mężczyzna to „on”. W wielu zawodach występuje coś męskiego i żeńskiego, więc na przykład nauczyciel to „instituteur”, jeśli jest mężczyzną, a „institutrice”, jeśli jest kobietą. Zauważysz jednak, że toczy się debata na temat tego, jak określić kogoś, gdy słowo nie ma rodzaju żeńskiego. Kiedy mówi się po francusku, wiele kobiet nie będzie miało nic przeciwko nazywaniu się „le docteur”, ale niektóre wolą być nazywane „la docteur”. Jednocześnie niektóre słowa określające ludzi różnią się znaczeniem w zależności od tego, czy są używane w męskim czy żeńskim rodzaju. Tradycyjnie więc wyrażenie „l’ambassadrice” odnosi się do żony ambasadora; dlatego kobietę ambasador nazywa się „Madame l’ambassadeur”.

Typowe francuskie końcówki rodzaju męskiego i żeńskiego

Podczas gdy słowa będące nazwami zawodów oraz zwierząt płci męskiej i żeńskiej są dość oczywiste (l’étalon – ogier; la jument – ​​klacz), inne słowa są nieco bardziej zagadkowe. Czy łóżko jest rodzaju męskiego? (Tak, „le lit”.) A co z talerzem? (Nie. „une assiette” jest kobiecy). To właśnie najbardziej demotywuje osoby mówiące po polsku podczas nauki francuskiego.

Jak więc określić rodzaj słów oznaczających przedmioty nieożywione? Przynajmniej niektóre zasady mają zastosowanie.

A końcówka z „e” ogólnie oznacza rodzaj żeński, z wyjątkiem sytuacji, gdy tak nie jest (le vacarme – hałas, ale une arme),

Rzeczowniki złożone typu „czasownik-rzeczownik” są zazwyczaj rodzaju męskiego: le tire-bouchon (korkociąg), le porte-monnaie (portfel).

Niektóre zakończenia są albo rodzaju męskiego, albo żeńskiego, a jeśli się ich nauczysz, szybko rozpoznasz właściwą płeć.

Oto lista niektórych końcówek rodzaju męskiego:

 • -eux (le creux – oszust, depresja; le peureux – tchórz)
 • -aire (le maire – burmistrz; l’apothicaire – farmaceuta/aptekarz)
 • -asme/-isme (le fantasme, le feminisme)
 • -é (le café)
 • -et (le jouet - zabawka; le bleuet - chaber)

końcówki z dźwiękiem „o”: -eau, -au, -ot, -aud (le fourreau - futerał; le sot - idiota; le réchaud - płyta grzejna; z wyjątkiem „une eau” - woda)

 • ment (le moment - moment; le vent - wiatr)
 • -ail (l'ail - czosnek; le travail - praca)
 • -eil (le reveil – budzik; le sommeil – sen)
 • -age (l’age - wiek; le breuvage - napój; z wyjątkiem: la cage - klatka; une image - obraz; la page - strona i la plage - plaża)
 • -oir (le miroir - lustro; le terroir - region)
 • -al (le cheval - koń; le carnaval - karnawał)
stara francuska pocztówka zapisana piórem i ze znaczkiem
„Carte” ma końcówkę na -e w rodzaju żeńskim, więc słowo „postal” jest również pisane z -e na końcu. (Źródło: Delcampe)

Oto lista niektórych końcówek w rodzaju żeńskim:

 • większość zakończeń na -e.
 • -son, -tion, -sion (la raison - powód; la potion - mikstura; la napięcie - napięcie; ale le son - dźwięk)
 • - ure (la piqûre - ukąszenie owada lub ukłucie igłą; la moisissure - pleśń)
 • -ette (la belette - borsuk; la ciboulette - szczypiorek)
 • -ère (la ménagère – gospodyni domowa; la rivière – rzeka; z wyjątkiem „le cimetière” – cmentarz; le réverbère – latarnia uliczna)
 • -euse (la veilleuse – lampka kontrolna; la tricoteuse – tkacz)
 • -ture (la voiture – samochód; la teinture – barwnik)
 • -ise (la cerise – wiśnia; la banquise – kry)
 • -ie (la mairie – ratusz; la pénurie – brak)
 • -elle (la marelle - gra w klasy; la pelle - łopata)
 • -ée (la buée - para; la nuée - rój; z wyjątkiem: le lycée - szkoła średnia; le musée - muzeum)

Podczas nauki nowego języka niezbędne są odpowiednie materiały. Dowiedz się więcej o najlepszych książkach do nauki gramatyki francuskiej.

Wyszukiwanie kursów francuskiego w Warszawie daje najwięcej wyników w Superprof, ale jest o wiele większy wybór, jeśli chcesz uczyć się francuskiego online.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.