Zrozumienie matematyki oznacza samodzielną naukę języka w zakresie tej nauki.

Aby pomóc Ci w rozwoju w tym temacie, przygotowaliśmy mały leksykon niezbędnego słownictwa, który pomoże Ci na Twojej drodze.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Matematyka
Adrian
5
5 (19 oceny)
Adrian
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (23 oceny)
Karol
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartosz
5
5 (19 oceny)
Bartosz
90 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (18 oceny)
Szymon
90 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (17 oceny)
Stanisław
120 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (13 oceny)
Robert
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (13 oceny)
Sandra
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michał
5
5 (9 oceny)
Michał
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (19 oceny)
Adrian
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (23 oceny)
Karol
50 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartosz
5
5 (19 oceny)
Bartosz
90 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (18 oceny)
Szymon
90 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (17 oceny)
Stanisław
120 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (13 oceny)
Robert
60 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sandra
5
5 (13 oceny)
Sandra
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Michał
5
5 (9 oceny)
Michał
40 zł
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Nauka słownictwa matematycznego

Aby móc radzić sobie z matematyką, musisz rozumieć podane instrukcje.

Chociaż może się to wydawać proste, czasami brakuje ważnego słownictwa.

By uniknąć podobnej blokady, dobrze jest przejrzeć wszystkie ważne definicje przed egzaminem, aby móc zrozumieć i rozszyfrować problemy, z którymi się borykasz.

Będzie to miało dodatkową zaletę w postaci lepszego zrozumienia lekcji matematyki.

Leksykon matematyczny Superprof

Poniższy słownik najważniejszych definicji z matematyki pomoże Ci pokonać blokady, które możesz napotkać rozwiązując zadania matematyczne i pomoże Ci stać się bardziej pilnym uczniem.

     Zostań kolejnym Albertem Einsteinem - lub nawet lepszym uczniem - dzięki naszej pomocy w dziedzinie matematyki!

Równanie

Równanie to wyrażenie matematyczne zawierające co najmniej jedną zmienną.

Ta koncepcja ma fundamentalne znaczenie dla historii matematyki.

buźki narysowane na kredkach
Matematyka ma wiele twarzy. Źródło; Pixabay

Mnożnik

Mnożnik jest elementem mnożenia.

W 3 x 24 = 72, 3 i 24 to dwa mnożniki.

Iloczyn

Weźmy dwie liczby, zwane a i b. Iloczyn tych dwóch liczb jest wynikiem pomnożenia a przez b. Można go również zapisać jako a x b.

Suma

Suma jest wynikiem dodawania 2 składników. Jeśli weźmiemy pod uwagę dwie liczby, a i b, suma reprezentuje liczbę a, dodaną do b, którą można również zapisać a + b.

Składnik

„Składnik” to każdy z elementów wchodzących w skład relacji, dodawania, odejmowania, ciągu, proporcji lub ułamka.

Na przykład: weź sekwencję 1, 2, 3, 4. 4 cyfry to składniki.

Różnica

W matematyce „różnica” jest wynikiem odejmowania. 4 - 3 = 1, więc tutaj 1 jest różnicą.

Dzielna

Dzieląc dwie cyfry lub liczby, dzielna jest nazwą nadaną dzielonej cyfrze lub liczbie. Na przykład w 36 ÷ 12 36 to dzielna.

Iloraz

Iloraz odnosi się do wyniku otrzymanego z dzielenia. Tak więc, dzieląc 10 przez 2, iloraz wynosi 5.

Licznik ułamka

Licznik to pierwszy wyraz w ułamku. Tak więc w ułamku 5/6 to 5 znajduje się w liczniku.

Mianownik

Mianownik to drugi składnik ułamka: 6 w ułamku 5/6. Wskazuje na ile równoważnych części został podzielony licznik.

Trójkąt (równoramienny, prostokątny, równoboczny)

Trójkąt to trójboczny wielokąt. Trójkąt równoramienny to taki, który ma dwa boki tej samej długości. Trójkąt prostokątny to trójkąt o kącie 90 °. Trójkąt równoboczny to trójkąt, którego 3 boki są tej samej długości.

Czy znasz zaskakujące zastosowania matematyki? A co z niektórymi powszechnymi uprzedzeniami dotyczącymi matematyki?

Kwadrat

Kwadrat to płaska figura geometryczna z 4 bokami równej długości i 4 kątami prostymi (90 °).

Greccy matematycy wprowadzili również inną definicję kwadratu: kwadrat liczby, czyli liczba, którą otrzymujemy po pomnożeniu liczby całkowitej przez samą siebie, czyli 4² = 4 × 4 = 16.

Okrąg

Okrąg to płaska krzywa, której zbiór punktów znajduje się w równej odległości od środka.

Prostokąt

Prostokąt to równoległobok, który ma dwa równoległe przeciwległe boki i cztery kąty proste (90 °).

Kwadrat, ponieważ spełnia te dwa kryteria, jest jednocześnie prostokątem.

Diament

Diament, znany również jako romb, to równoległobok, którego cztery boki mają tę samą długość (lub są „izometryczne”).

Przeciwległe boki diamentu są równoległe, przeciwne kąty są równe, a przekątne przecinają się na pół, tworząc dwie osie symetrii.

Czworokąt

Czworokąt to po prostu czteroboczny wielokąt.

Równoległy

Linie równoległe mają stałą odległość od siebie i nie stykają się ani nie przecinają.

Prostopadły

Linie są do siebie prostopadłe, jeśli przecinają się pod kątem prostym.

Odcinek

Odcinek to część prostej ograniczonej dwoma punktami, które są dwoma końcami tego odcinka. Odcinek [AB] (zapisany w nawiasach kwadratowych) ma na końcach dwa punkty A i B. Odcinek może przybierać różne formy, na przykład:

  • Odcinek koła, czyli część koła ograniczona cięciwą;
  • Krzywa: ograniczona dwoma punktami;
  • Odcinek pod kątem prostym: odcinek kąta prostego, ograniczony 2 punktami;
  • Odcinek prostej.

Przekątna

W wielokącie przekątna to odcinek linii, który łączy dwa przeciwległe wierzchołki. Zatem czworokąt ma 2 przekątne.

Punkt przecięcia

Punkt przecięcia to miejsce spotkania dwóch obiektów: grup lub obiektów geometrycznych.

Na naszym blogu możesz również przeczytać o ewolucji matematyki w ostatnich stuleciach.

Algebra

Algebra odnosi się do określonej dziedziny matematyki, która zajmuje się obliczeniami na częściach składowych danego zbioru obiektów. Algebra zajmuje się rozwiązywaniem równań przy użyciu metod jawnych.

Algebra klasyczna zajmuje się również teorią liczb rzeczywistych i liczb zespolonych.

Algebra to obszar określający właściwości operacji i sposób obliczania równań. Algebrę można zastosować ogólnie do liczb, a także do geometrii i liczb zespolonych. O wszystkim tym opowie ci doświadczony nauczyciel - wpisz np. korepetycje matematyka Lublin w wyszukiwarkę Superprof.

równania algebraiczne zapisywane ółówkiem w zeszycie w kratke
Algebra nie jest rozwiązaniem na wszystko! Źródło: iStock

Geometria

Geometria to kolejna gałąź matematyki. Jej zakres zastosowania rozciąga się od badania relacji między punktami, krzywymi, liniami i powierzchniami, po pomiary figur geometrycznych.

W ramach geometrii istnieje kilka podgałęzi, w tym zajmujących się przestrzeniami, płaszczyznami, analizą i przekształceniami rzutowymi.

Zrozumienie geometrii pozwala również zrozumieć związek między:

Niewiadoma

W równaniu niewiadoma jest brakującym składnikiem - w konsekwencji tym, co należy znaleźć. Na przykład w 5 + x = 8, x (co jest równe 3) jest niewiadomą.

Współrzędna

Aby poznać położenie punktu w przestrzeni dwuwymiarowej, potrzebujesz dwóch liczb, zwanych współrzędnymi. Podają położenie względem linii poziomej (oś odciętych) i pionowej (oś rzędnych).

Odcięta

Odcięta to prostopadła odległość punktu od osi pionowej, reprezentowana przez liczbę.

Rzędna

Ponieważ odcięta określa położenie względem osi pionowej, rzędna określa położenie względem osi poziomej (w górę).

W porządku rosnącym i malejącym

Kolejność rosnąca to taka, która waha się od najmniejszej do największej liczby. I odwrotnie, porządek malejący to taki, który przechodzi od największej do najmniejszej liczby.

Kąt

Kąt to obszar utworzony przez dwie linie mające ten sam punkt początkowy. Kąt jest oznaczony małym łukiem, łączącym dwie linie w pobliżu ich punktu początkowego.

Kąty między 0 ° a 90 ° są znane jako ostre, a te między 90 ° a 180 ° są znane jako rozwarte. Istnieje wiele innych rodzajów kątów, w tym kąty proste (90 °), zerowe (0 °), płaskie (180 °) i pełne (360 °).

Wpisz np. korepetycje matematyka Wrocław na Superprof, jeśli masz problem z opanowaniem trygonometrii.

klasyfikacja kątów z rysunkiem i opisem
Rodzaje kątów. Źródło: Sites.Google

Przeciwprostokątna

Przeciwprostokątna to linia przeciwna do kąta prostego w trójkącie prostokątnym.

Wykres

Wykres to wizualna reprezentacja składająca się z punktów lub jednej lub więcej linii odchyleń mierzalnej wielkości.

Twierdzenie

Twierdzenie jest dającą się udowodnić teorią, która wynika z innych twierdzeń, które zostały już zademonstrowane. Twierdzenia Pitagorasa i Talesa należą do najbardziej znanych i cytowanych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pochodzenia matematyki lub matematycznych błędnych przekonań, poproś o pomoc na prywatnych lekcjach matematyki.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

4,00 (2 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem ciekawą świata i bezpośrednią osobą. Moim chlebem powszednim są informacje. Dobry research to podstawa i zawsze znajdę coś ciekawego, niezależnie czy to na temat makijażu brwi, tresury psów, czy fizyki kwantowej.