W swojej historii, ekologia jako dyscyplina przyjęła wiele różnych nazw - w tym bioekologia, bionomika i biologia środowiska - z których wszystkie są poprawne. Chociaż śledzenie wielu różnych dyscyplin związanych z badaniem organizmów żywych może być często mylące, ze względu na różnorodność specjalizacji i gałęzi w ramach nauk biologicznych, zrozumienie definicji ekologii może być w rzeczywistości dość proste.

Ekologia zajmuje się nie tylko określaniem struktur i funkcji organizmów żywych, ale także ich środowisk. Oznacza to, że ekologów można znaleźć wszędzie, od zrównoważonego rolnictwa, przez przywracanie naturalnych siedlisk, po badania mikrobiologiczne - w zasadzie we wszystkim, co dotyczy świata przyrody.

Promienie słońca w ciemnym lesie.
Nauki obserwacyjne istnieją od narodzin cywilizacji. | źródło: Unsplash - Erik van Dijk
Dostępni najlepsi nauczyciele
Zaczynajmy

Co to jest ekologia?

Są szanse, że jeśli studiujesz ekologię, czy to na poziomie licencjackim, czy magisterskim, możesz już mieć własną definicję tego, czym dokładnie jest ekologia i jakie konsekwencje społeczne i polityczne ma ta dyscyplina. Jednak ważne jest, aby zawsze przyglądać się historii interakcji tej konkretnej dyscypliny z różnymi gałęziami nauk biologicznych.

Ewolucja dyscypliny ekologicznej rozpoczyna się wraz z rosnącym zainteresowaniem zarówno różnorodnością biologiczną, jak i koncepcją zrozumienia organizmu w jego siedlisku czy ekosystemie. Zrozumienie wszystkiego, od organizmów lądowych i biotycznych po zrównoważenie jednego lub wielu zasobów naturalnych, stało się głównymi tematami i zagadnieniami w dziedzinie ekologii.

Chociaż historię tej dyscypliny można prześledzić do czasów starożytnych, koncepcja modelowania systemu ekologicznego lub wpływu na środowisko jest stosunkowo nową ideą i stała się niezwykle ważna zarówno w zrozumieniu, jak i poprawie warunków środowiskowych.

Termin ekologia w rzeczywistości pochodzi od greckiego słowa „oikos”, które oznacza dom lub gospodarstwo domowe. Oznacza to istotną zmianę, jeśli chodzi o konsekwencje ekologiczne. Historycznie rzecz biorąc, przetrwanie człowieka polegało na ekologii. Związek między organizmami a ich środowiskiem - żywym i nieożywionym - stanowił podstawę zrozumienia zbiorów, cykli sezonowych i podstawowych praktyk medycznych.

Nadanie tej praktyce nazwy odnoszącej się do domu, długi czas później, w XIX wieku, oznaczało uświadomienie sobie, że ekologia jest ściśle związana z ludzkim zachowaniem i życiem. Oznacza to, że ekologia może przeniknąć nawet do gospodarek, w związku z takimi kwestiami, jak budżety energetyczne i działania na rzecz ochrony przyrody.

Dlatego też ekologia jako dyscyplina jest ściśle związana z rządami, ponieważ pomiary i utrzymanie parków, jezior i społeczności miejskich są często bezpośrednią odpowiedzialnością gmin i powiatów, w których się znajdują. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu naukach biologicznych lub po prostu chcesz studiować szczególnie ekologię, czytaj dalej.

Kierunek ekologiczny

Jak wspomniano wcześniej, ekologia, podobnie jak wiele dziedzin nauki, które składają się na biologię, może przybierać wiele form ze względu na swój interdyscyplinarny charakter.

Oznacza to, że istnieje wiele różnych dziedzin nauki, na których możesz się skupić w danym momencie i chociaż napotkasz wiele podejść do studiowania kierunków ekologicznych, bardzo pomocne może być rozpoczęcie od zdefiniowania różnych gałęzi w ramach ekologii.

Od genetyki i rozwoju komórkowego po ewolucyjne aspekty nauki, ekologia łączy wiele różnych dyscyplin - tutaj podajemy kilka przykładów i definicji, które ci pomogą.

Ekologia i ewolucja

Jednym z najważniejszych momentów w historii dziedziny ekologicznej był rozwój teorii ewolucji. Początek tej teorii można wskazać w pracach Karola Darwina z XIX wieku, który postulował, że organizm rodzi się w procesie zwanym ewolucją.

Definicja ta zawierała w sobie pojęcie doboru naturalnego - procesu, w którym organizmy o bardziej korzystnych cechach mają większe szanse na przeżycie niż te bez nich, a zatem przekazują efektywne cechy swojemu potomstwu.

Teoria ta została oczywiście wyjaśniona przez wielu innych specjalistów z takich dziedzin, jak botanika, które w dużym stopniu zajmują się zrozumieniem relacji roślin i ich środowiska oraz mikrobiologia. Metody badanie ewolucji gatunków i środowisk zostały ulepszone wraz z postępem technologicznym.

Ekologia populacyjna

Ta dziedzina badań obejmuje zrozumienie procesów i zdarzeń, które wpływają na przepływy populacji zwierząt i roślin. Chociaż może się to wydawać oderwane od codziennego życia i nauki, w rzeczywistości cały czas tego doświadczasz i uczysz się o tym. Na przykład miasto, w którym żyjesz, ma wiele powiązań z populacjami zwierząt, które zamieszkują je teraz lub znajdowały się w obrębie tego siedliska w przeszłości.

Nie ogranicza się to do zwierząt - rośliny również stanowią ważną część populacjologii. Na przykład geografowie często biorą pod uwagę gatunki roślin przy charakteryzowaniu określonych terytoriów. Czynniki takie jak zanieczyszczenie, rozwój miast, mutacje genetyczne i inne procesy mikroorganiczne oraz działalność człowieka mogą mieć wpływ na tę dziedzinę.

Pleśń na cytrynie.
Zrozumienie mikroorganizmów i ich roli w ekologii ma kluczowe znaczenie dla medycyny. | źródło: Unsplash - Sandy Millar

Ekologia społeczna

Ta gałąź ekologii często idzie w parze z ekologią populacyjną. Wynika to z obszaru zainteresowania, który wiąże się z badaniem funkcji i organizacji gatunków w poszczególnych obszarach geograficznych i siedliskach. Społeczność biologiczna jest definiowana jako powstała w wyniku wzajemnego oddziaływania gatunków.

W tej dziedzinie często zauważysz specyficzne metody wyrażania danych, takie jak piramidy troficzne i graficzne reprezentacje przepływów energii. Niektóre typowe przykłady, które prawdopodobnie napotkasz w swoich badaniach nad ekologią, obejmują obraz fotosyntezy i sieci pokarmowe. Ten kierunek studiów jest niezwykle ważny w pracy konserwatorskiej.

Dynamika populacyjna

Dynamika populacyjna jest oczywiście związana z ekologią populacyjną. Jednak ten konkretny termin dotyczy rzeczywistej liczby osobników w populacji i tego, jak ta liczba zmienia się w czasie. Chociaż bardziej prawdopodobne jest, że zetkniesz się z tym tematem na wyższych poziomach biologii i ekologii, jest to dynamiczna dziedzina, która łączy w sobie moc zasad biologicznych i matematycznych.

To pole jest szczególnie zależne od graficznej reprezentacji populacji. Na przykład prawdopodobnie znasz różne teorie i wykresy dotyczące wzrostu populacji ludzi - najbardziej oczywistym przykładem są informacje ze spisu powszechnego podawane przez organy krajowe i międzynarodowe.

Ochrona środowiska

Chociaż często uważa się, że ekologia i ochrona środowiska są w synonimami w odniesieniu do rozumienia dziedzin studiów, należy zauważyć, że ochronę środowiska można również traktować jako odrębną dyscyplinę, która często współdziała z dziedzinami związanymi z badaniem zwierząt lub roślin.

Ta szczególna gałąź ekologii tworzy interdyscyplinarną siatkę studiów, w tym ekologię, chemię, fizykę, geologię i inżynierię. Ochrona środowiska skupia się jednak bardziej na danych ilościowych i jest interesująca, jeśli lubisz uczyć się o aspektach ekologicznych, ale także interesujesz się ekonomią i matematyką.

Zarządzanie środowiskiem

Dzięki wielu światowym liderom ta konkretna dyscyplina zyskała popularność w mediach. Głównym celem tej odnogi ekologii jest zastosowanie multidyscyplinarnego podejścia do kwestii wzrostu i upadku różnorodności biologicznej.

Często jest postrzegana jako dyscyplina kryzysowa, co oznacza, że ​​naukowcy często korzystają z informacji teoretycznych i próbują zastosować je do rozwiązywania problemów, takich jak nadmierne pozyskiwanie plonów oraz utrata i degradacja siedlisk. Ponieważ dyscyplina ta wymaga rozległej wiedzy o ekosystemach i siedliskach, a także umiejętności ich ilościowego określania, ważne jest, aby rozumieć zarówno ekologię, jak i matematykę analityczną lub ekonomię. Dzisiejszy świat potrzebuje takich specjalistów. Jeśli jesteś zainteresowany opisanymi wyżej dziedzinami, ale nie wiesz od czego zacząć skontaktuj się z profesjonalistą (np. korepetycje biologia Poznań). Decydując się na Superprof możesz otrzymać pomoc już w kilka minut.

 

Wiatraki elektryczne w śniegu.
Działania proekologiczne stworzyły wiele nowych zawodów. | źródło: Unsplash - Jason Blackeye

Najlepsze uczelnie z kierunkami ekologicznymi

Najlepsze szkoły, jeśli chodzi o studiowanie biologii ze specjalnością ekologiczną, będą oczywiście zależeć od tego, na którą specjalizację chcesz się wybrać. Niektóre z najlepszych szkół w całej Polsce, zajmujące się ekologią związaną ze środowiskiem to:

 • Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Biotechnologii,
 • Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Biologii,
 • Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Biologii i Biotechnologii,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Kariera ekologa

Na szczęście zawody związane z ekologią są różnorodne i jest w czym wybierać, ze względu na interakcje tej dziedziny z wieloma innymi dyscyplinami. Jeśli chcesz zostać naukowcem zajmującym się ekologią i szukasz dynamicznych i integralnych rozwiązań dla najbardziej palących problemów, może to być dla ciebie właściwa dziedzina.

Bycie biologiem często oznacza pracę w dziedzinach ściśle związanych z pracą laboratoryjną, ale bycie ekologiem może oznaczać pracę w plenerze podczas badań, zarówno na poziomie molekularnym, jak i na większą skalę.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w tej dyscyplinie dobrym pomysłem będzie pomoc specjalisty biologia korepetycje, który przygotuje Cię do obranego kierunku.  Średnie wynagrodzenie będzie zależeć od specjalizacji, którą chcesz zdobyć. Na przykład, Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Polsce zarobi średnio 4 450 złotych brutto miesięcznie, a mediana wynagrodzenia Hydrologa to 5 000 złotych brutto miesięcznie. Oto kilka opcji kariery, które warto rozważyć, jeśli jesteś zainteresowany pracą w ekologii:

 • Inżynier środowiska,
 • Pracownik parku narodowego,
 • Rybołówstwo,
 • Biogeografia,
 • Usługi ekosystemu,
 • Leśnictwo.

Czy jesteś absolwentem biologii? Pomóż naszym uczniom zrozumieć, czego mogą oczekiwać od kariery w każdej dziedzinie biologii...

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Marta

Pozytywnie zakręcona idealistka. Straszna psiara i wielbicielka gier planszowych. Fascynatka lingwistyki, kreatywnego myślenia i samorozwoju.