,,Co masz na myśli, mówiąc, że granice krajów się przesuwają? Zawsze tam były!" Kevin O'Dell

Ogólnie ludzie, ale szczególnie w krajach tych rozwiniętych, mają tendencję do postrzegania świata jako statycznego; niezmieny od zarania dziejów.

Jest to postulat, który zakłada, że świat jest rzeczywiście misternie ozdobioną sceną z niezmiennymi scenografiami; dzisiaj jest wszystkim, co kiedykolwiek istniało, a jutro będzie kontynuacją dnia dzisiejszego.

Z tego powodu historia jest zdegradowana do roli ćwiczenia akademickiego; coś, czego uczymy się w szkole, ale nie jest dziś jakoś ekstremalnie ważne dla świata.

W tym artykule Superprof nakreśla linie najbardziej wpływowych wydarzeń historycznych po to, byś orientował się, jak dzięki nim nasz obecny świat i społeczeństwa funkcjonują.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Rewolucja amerykańska

Czy uwierzyłbyś, że Ameryka stała się narodem pijącym kawę z powodu herbaty?

Rzeczywiście, to zainteresowanie Anglii Brytyjską Kompanią Wschodnioindyjską, ogromnym generatorem dochodów, który zaczął słabnąć, skłoniło brytyjski parlament do nałożenia podatków na kolonie amerykańskie, w tym cła na herbatę.

Oburzenie kolonistów nie wynikało z opodatkowania towarów codziennego użytku, w tym ich ulubionego warzonego napoju, ale z faktu, że były one opodatkowane zaocznie.

Opodatkowanie bez przedstawicielstwa: nikt w parlamencie nie reprezentował interesów kolonii; dlatego też żadne podatki nie powinny być pobierane, dopóki przedstawiciel kolonialny nie zasiądzie w parlamencie.

Korona nie patrzyła na sprawy z tej perspektywy. Twierdzili, że Kolonie należą do Wielkiej Brytanii i są zamieszkane przez reprezentowanych przez nich poddanych Brytyjczyków, tak jak każdy inny obywatel mieszkający na Wyspach.

Poprzez serię ustanawianych praw i działań wojskowych, które trwały ponad 100 lat, Korona próbowała utrzymać swoją władzę nad koloniami.

Poprzez serię wywrotowych i buntowniczych czynów koloniści walczyli: przeciwko wysokim podatkom, przeciwko nieuczciwym prawom, a przede wszystkim przeciwko wtrącaniu się odległej Wielkiej Brytanii do ustanowienia swojego demokratycznego rządu.

Starcia między brytyjskim wojskiem a kolonistami stały się bardziej gwałtowne, co ostatecznie doprowadziło do tego, że jeden z żołnierzy kolonistycznej milicji oddał strzał słyszany na całym świecie.

To właśnie ten epizod ukształtował wyjątkową amerykańską postawę, wciąż widoczną do dziś, która dyktuje temu krajowi polityczne podejście do wydarzeń na świecie. Jaki wpływ miał na resztę świata? Spytaj nauczyciela, który oferuje korepetycje z historii na Superprof.

Pierwsza wojna światowa

wóz arcyksięcia franciszka ferdynanda wokół którego zgromadzeni są ludzie
Minuty przed atakiem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. Źródło: Wikipedia

Co dziwne, wyrażenie strzał słyszany na całym świecie było kojarzone zarówno z rewolucją amerykańską, jak i z I wojną światową.

To zbieżność okoliczności pozwoliła młodemu Gavrilo Principowi, uzbrojonemu w pistolet, zamordować arcyksięcia Austro-Węgier i jego żonę po nieudanej pierwszej próbie odebrania im życia granatem.

Jego czyn zaowocował szybkimi konsekwencjami i to nie tylko dla niego samego!

Cesarstwo Austro-Węgierskie nie chwyciło od razu za broń i nie zaatakowało Serbii - ich siły zbrojne nie były przygotowane na pełny atak, a nawet pokaz siły.

Pomimo nalegań sojuszniczych Niemiec, by zaatakować Serbię, podczas gdy globalna sympatia z powodu śmierci arcyksięcia była wysoka, Austria postawiła Serbii niemożliwe ultimatum. To dało Austrii dwa dni na zebranie odpowiednich zasobów.

Austria martwiła się także wsparciem Rosji dla Serbów.

Rosjanie uważali, że Niemcy stoją za zadeklarowanym przez Austrię atakiem na ich serbskich sojuszników. Chociaż ich zapasy wojskowe i personel nie były również gotowe na wojnę na pełną skalę, należałoby przynajmniej wymagać pokazu siły.

Zastanawiasz się, dlaczego niczyje wojsko nie było gotowe do pełnej walki? To dlatego, że wszyscy walczyli przez dziesięciolecia poprzedzające pierwszą wojnę światową!

Mobilizacja Rosji ośmieliła Serbię, która następnie przeciwstawiła się Austrii. W międzyczasie Niemcy zaniepokoiły się gromadzeniem się sił zbrojnych na ich południowo-wschodniej granicy i zobowiązały się do wspierania Austrii w przypadku jakichkolwiek walk.

Niestety Niemcy musiały zwrócić się ku Francji, która po cichu stała się sojusznikiem Rosji. Kiedy rozpoczęły się działania wojenne w Serbii, Francuzi zmobilizowali się do podjęcia odpowiednich działań.

To znaczy: wycofali swoje wojska z zachodniej granicy na prośbę Niemiec, ale aktywowali swoje oddziały rezerwowe, nie pozostawiając Niemcom innego wyboru, jak tylko aktywować swoje wojska w ramach przygotowań do walki.

Zaangażowanie Imperium Brytyjskiego w I wojnę światową wynikało ze świadomości, że izolacja nie jest politycznie, ekonomicznie ani strategicznie wskazana.

Wycofując się ze Splendid Isolation, Wielka Brytania zawarła warunkowy sojusz z Francją. Wkrótce potem, z powodu marszu Niemiec w kierunku granic francuskiego sojusznika, ruszyli do walki, wypowiadając Niemcom wojnę 4 sierpnia 1914 roku.

A potem świat pogrążył się w chaosie...

Zapraszamy do przeczytania dokładniejszego opisu wydarzeń z I wojny światowej. A jeśli to mało, zapraszamy na korepetycje z historii z Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (10 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
Łukasz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Oskar
Oskar
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Katarzyna
Katarzyna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Rewolucja rosyjska

obraz przedstawiający proletariat walczący z wojskami cara mikołaja drugiego
Krwawa Niedziela zobrazowana przez Wojciecha Kossaka. Źródło: Wikipedia

Ten dwuwymiarowy tytuł prawie w ogóle nie świadczy o głębi i zasięgu rosyjskiego niezadowolenia, które narastało tak długo!

Car Mikołaj II, ostatni przywódca imperium rosyjskiego, miał przejść do kronik historii jako władca słaby, niekompetentny, zupełnie oderwany od potrzeb swego ludu.

Co gorsza: w kilku krytycznych momentach zignorował rady udzielone mu przez tych, których zadaniem było mierzenie nastrojów społecznych i badanie trendów politycznych!

To, co określa się mianem rewolucji rosyjskiej, to w rzeczywistości dwa różne incydenty, które miały miejsce w 1917 r., ale zakorzeniły się w 1905 r.

Grupa suplikantów zbliżała się do Pałacu Zimowego w Piotrogrodzie, tylko po to, by zostać ostrzelanymi przez dodatkowe wojska, którym car kazał strzec pałacu!

To prawda, że ​​nie przebywał w miejscu zamieszkania w Krwawą Niedzielę, jak nazwano to wydarzenie, ale powszechnie obwiniano go za zorganizowanie masakry.

Chłopów i klasę robotniczą ogarnęło głęboko zakorzenione poczucie zdrady. Tradycyjnie car był postrzegany jako przyjaciel klasy robotniczej; taki, który wstawiłby się w ich imieniu, gdyby został o to poproszony.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, Imperium Osmańskie dołączyło do mocarstw centralnych, odcinając rosyjskie szlaki handlowe i pogłębiając kryzys gospodarczy.

Gospodarcze nieszczęścia kraju pogłębiał fakt, że aby wyżywić armię, rząd wydrukował miliony w walucie, co doprowadziło do inflacji do tego stopnia, że ​​nawet dobrze opłacani pracownicy z trudem walczyli o żywność.

Być może ostatnią zniewagą, jaką rzucił car Mikołaj, było przejęcie dowództwa nad wojskiem w 1915 roku.

Zamiast nadzorować sprawy państwowe, zasugerował, że jego generałowie byli niekompetentni i prowadził swoje wojska przez kolejne klęski, aż do wymuszonej abdykacji 15 marca 1917 roku.

Teraz dowiedz się o podwójnej rewolucji, która zmieniła rosyjską politykę i rząd.

Wielki Kryzys

tłum ludzi zgromadzony pod bankiem nowy jork
Zdesperowane tłumy przed bankiem w Nowym Jorku podczas Wielkiego Kryzysu. Źródło: Wikipedia

Nie ma wątpliwości, że wojna kończąca wszystkie wojny zrujnowała światową gospodarkę, ale szybko się ustabilizowała i wkrótce wiele krajów cieszyło się przynajmniej stabilnością, jeśli nie dobrobytem.

Wkroczenie do szalonych lat dwudziestych!

Odważne kobiety przekraczały granice konwencji, zyskując miano Chłopczyc. Żołnierze, ekspansywni w roli powracających bohaterów wojennych, stworzyli kulturę korporacyjną, w której nadal pracujemy.

Fantastyczne innowacje w przemyśle i infrastrukturze pozwoliły wielu osobom cieszyć się względnym komfortem, a nielicznym żyć w luksusie.

  • Henry Ford był pionierem ruchomej linii montażowej, która umożliwiła masową produkcję samochodów
  • F.L. Maytag, dawniej producent sprzętu rolniczego, budował i sprzedawał pralki elektryczne
  • Lodówki wykorzystujące toksyczne gazy jako czynniki chłodnicze zostały zastąpione nowo wynalezionymi, bezpieczniejszymi szafami chłodniczymi
  • Telefony, radia i inne urządzenia elektryczne stały się obiektami pożądania i kupna
  • Kupowanie domów na własność w Ameryce wzrosło dzięki łatwym warunkom kredytowym i niskiemu oprocentowaniu kredytów hipotecznych.

Wkrótce… wkrótce nie było już nic do kupienia - nikt nie potrzebował dwóch samochodów ani dwóch lodówek. Lśniące samochody i sprzęt AGD kurzyły się na półkach salonów.

Banki zaczęły upadać; nikt nie pożyczał pieniędzy. Stopy procentowe pozostawały na wysokim poziomie, powodując falę nieufności wśród inwestorów. Wkrótce zrezygnowali z zakupów, ale ich zakupy były znacznie większe... o wiele bardziej ryzykowne.

Było tylko kwestią czasu, zanim amerykańska gospodarka pękła z powodu niezrównoważonej fluktuacji finansowej.

Giełda załamała się 29 października 1929 r., rozpadając się na tak zatrważającą skalę, że każdy kraj na świecie ucierpiał w takim czy innym stopniu.

I tak po prostu minęły dobre czasy lat dwudziestych. Na całym świecie ludzie przez lata cierpienia i głodu wpadli w sidła Wielkiego Kryzysu...

Nazizm Trzeciej Rzeszy

Niemieckie określenie szalonych lat dwudziestych brzmiało „Złote lata dwudzieste”.

Pomimo olbrzymiego zadłużenia z I wojny światowej i niezdolności rządu Republiki Weimarskiej do kontrolowania inflacji, po wprowadzeniu nowej waluty sprawy zaczęły się układać całkiem dobrze.

Pomogło również to, że Ameryka dała im ulgę w opłacaniu odszkodowań powojennych...

Niemcy niezmiernie cieszyły się tym okresem oszczędności. Zapewnił im czas bezprecedensowego liberalizmu i kreatywności, a wszystko to przyczyniło się do ożywienia gospodarki i morale obywateli.

Jednak jednemu mężczyźnie się to nie podobało. Ze swojej celi więziennej w Monachium podyktował swój plan przywrócenia Niemcom swojej ideologii.

Najwyraźniej odzwierciedlając błyskawiczne powstanie Napoleona i pragnienie autonomicznej kontroli nad swoim krajem, po zwolnieniu z więzienia w 1924 r. Hitler zyskał zwolenników głosząc nacjonalizm, nastroje pan-germańskie i antysemityzm.

Był przekonany, że obywatele Niemiec chcą dokładnie tego, co im wielokrotnie obiecał. Ich okrzyki aprobaty podczas jego przemówień potwierdziły jego domysły.

Będąc mistrzem retoryki, napędzał opinię publiczną w taki sposób, że do 1932 roku partia nazistowska zajmowała najwięcej miejsc rządowych w Reichstagu.

Odtąd wystarczyło tylko trochę perswazji, by prezydent Paul von Hindenburg mianował go kanclerzem.

Dwie drobne poprawki rządowe później, Adolf Hitler samodzielnie kierował nazistowskimi Niemcami...

benito mussolini i adolf hitler w monachium
Benito Mussolini podczas swojego spotkania z Adolfem Hitlerem w 1938 roku. Źródło: Visual Hunt

Druga wojna światowa

Artykuł 231 traktatu wersalskiego z 1919 r. wyraźnie stanowi, że Niemcy nigdy nie powinny się dozbrajać.

Hitler uważał, że takie ustępstwo uczyniłoby Niemcy bezbronnymi na arenie światowej, uniemożliwiając im kiedykolwiek stanie się światową potęgą.

Dla niego i dla wielu Niemców warunki tego traktatu były nie do przyjęcia.

Po przejęciu kontroli nad krajem przystąpił do odbudowy gospodarki, głównie poprzez produkcję broni.

Zabawne, że nie było jakiegokolwiek niedopatrzenia w jego poczynaniach...

Niemniej jednak, teraz już w pełni zdolny do działań wojennych, poprowadził swoje wojska do inwazji na Polskę 1 września 1939 roku. Tak rozpoczął się jeden z najciemniejszych rozdziałów ludzkości.

Państwa Osi kontra Alianci: najkrwawsza i najbardziej kosztowna wojna, w której biorą udział wszystkie narody na świecie, walczono także na wodzie i w powietrzu.

Narody, które nie zdawały sobie sprawy z wrogości wobec nich, aż do niszczycielskich uderzeń - Japonia na Pearl Harbor, Amerykanie we Włoszech; nagle zwykli chłopcy musieli walczyć z niewyobrażalnie silnymi wrogami.

Druga wojna światowa była nie tylko niszczycielska pod względem kapitału ludzkiego i gospodarczym, ale ukształtowała światową politykę na nadchodzące dziesięciolecia.

Przez ponad 40 lat Niemcy pozostawały przedzielone Żelazną Kurtyną. Zimna Wojna trwała tak długo - a dziś grozi jej wznowienie.

Pomimo każdego globalnego mocarstwa przysięgającego, że nigdy więcej nie uwolni horroru bomby atomowej, nadal dziś niektóre rządy szybko i luźno wykorzystują potencjał nuklearny - technologia stała się możliwa dzięki staraniom o stworzenie broni, która ostatecznie zakończyłaby wojnę 73 lata temu.

Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie - George Santayana

Wszystkie te historyczne wydarzenia odbijają się echem w naszym współczesnym świecie i stanowią precedens w obecnej filozofii politycznej.

Czy Brexit to powrót do Wspaniałej Izolacji? Czy dążenie Donalda Trumpa do postawienia muru granicznego to mrożąca krew w żyłach powtórka powojennego Berlina? Czy nagromadzenie się broni jądrowej w Iranie i Korei Północnej jest sygnałem ostrzegawczym dla przyszłych Nagasaki?

Czas pokaże, ale miejmy nadzieję, że więcej ludzi przyjrzy się historii, aby uniknąć katastrofy na skalę globalną, wybierając się na korepetycje z historii.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.