Pomimo złowrogiego rozwoju broni jądrowej w Korei Północnej i cichych chińskich inwestycji w krajach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej, zdecydowanie najbardziej alarmujące wydarzenia polityczne w Azji mają miejsce na Bliskim Wschodzie.

Wiele osób postrzega ziemie Bliskiego Wschodu jako oddzielny od Azji, ale w rzeczywistości tylko Egipt i Cypr nie są uważane za część tego kontynentu.

Z wyjątkiem Iranu, najwięksi gracze na tych ziemiach budzą geopolityczne obawy, które są niemal kompletnym przeciwieństwem względem tych z Azji Wschodniej.

Podczas gdy Chiny są silnym pretendentem do budzenia niepokoju - lub przynajmniej przebudowy światowego porządku gospodarczego, kraje Bliskiego Wschodu stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Ponadto rosną rosyjskie wpływy w tym obszarze. W jakim celu? Jeszcze nie wiemy. Jakie są cele Putina?

Wysyp wiadomości, raportów i analiz jest przytłaczający; jak ktokolwiek ma nadać sens temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a co ważniejsze, jak to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, wpłynie na sprawy globalne?

Twój Superprof próbuje teraz zgromadzić najbardziej katastrofalne wydarzenia w tym obszarze w łatwą do zrozumienia narrację.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ida
5
5 (2 oceny)
Ida
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
Sebastian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ilona
Ilona
zł36
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ida
5
5 (2 oceny)
Ida
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
Sebastian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ilona
Ilona
zł36
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Przegląd Spraw Bliskiego Wschodu

Dwa główne czynniki wpływają na wydarzenia na Bliskim Wschodzie: religia i ropa.

Mówiąc dokładniej: historyczne podziały spowodowane doktryną religijną leżą u podstaw obecnych imperialnych ambicji i strategicznych interesów.

Skupmy się najpierw na Arabii Saudyjskiej i Iranie, dwóch z największych mas lądowych, populacji i PKB na tym obszarze.

Gdyby ludność tych państw wyznawała te same poglądy religijne i polityczne, stanowiłyby niemal niezłomną potęgę, której globalnemu wpływowi trudno byłoby się oprzeć.

Dowiedz się więcej o Bliskich Wschodzie, wyszukując korepetycje geografia na Superprof.

złota figurka egipskiej bogini
Eksperci twierdzą, że religia jest mniej ważna w kwestiach sojuszu strategicznego, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Źródło: Unsplash

Zamiast tego, Szyici z Iranu nieustannie ścierali się z arabskimi Sunnitami... ale dzisiaj te starcia mają mniejsze znaczenie niż kręgi polityczne, w których działają.

Powstania Arabskiej Wiosny odegrały kluczową rolę w zmianie potencjału na Bliskim Wschodzie.

Te rewolucje na stosunkowo niewielką skalę dały Iranowi podstawę, której potrzebował, aby uzyskać przewagę jako faworyt polityczny.

Rozumując, że gdyby ludowi pozostawiono wybór między istniejącym konserwatywnym porządkiem światowym a rewolucyjnym reżimem, Iran założył, że więcej ludzi odrzuci konserwatyzm i przyjmie nowe, bardziej radykalne filozofie polityczne.

Dlatego Iran poparł wolne wybory.

Saudyjczycy z kolei zrobiliby wszystko, by powstrzymać demokratyczną nawałnicę - ironiczna postawa, ponieważ ich najsilniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, samozwańczy obrońca demokratycznej drogi.

Niezależnie od tego, czy powstańcy byli Sunnitami, czy Szyitami, Arabia Saudyjska potępiła ruch Arabskiej Wiosny. Przeciwne stanowiska polityczne zajęte na całym Bliskim Wschodzie w sprawie tej rewolucji dały nam miejsce w pierwszym rzędzie dla powstania i stłumienia islamizmu.

Obecnie porozumienie na Bliskim Wschodzie nie jest już tak wyraźnie nakreślone według kryteriów religijnych.

Oman, głównie Sunnici, ma bliższe stosunki z Iranem, z którym dzieli Cieśninę Ormuz, niż z sąsiadem i krewnym religijnym, Arabią Saudyjską.

Inne powiązania, które nie podążają według kryteriów religijnych, obejmują:

  • Sunnicka grupa fundamentalistyczna Hamas jest w dużej mierze finansowana przez Iran
  • Katar (w większości Szyici), który dzieli rozległe złoża ropy naftowej z Iranem, został w zeszłym roku odizolowany dyplomatycznie przez koalicję pod przywództwem Saudyjczyków, innego Szyickiego państwa
  • Turcja, mocarstwo sunnickie, broni Bractwa Muzułmańskiego (Szyizm) i utrzymuje bazę wojskową w Katarze
    • Obrona Bractwa przez Turcję stawia ten kraj w sprzeczności z Egiptem, kolejną twierdzą Sunnitów.
  • Turcja dalej „drażni lwa”, broniąc sprawy Palestyny, w przeciwieństwie do interesów Egiptu.

Wszystko to prowadzi do Izraela, co możemy uważać za filar polityki na Bliskim Wschodzie.

Dawniej uważany za największego wroga i kraj niewiernych, Izrael zyskiwał rosnący podziw i szacunek w oczach świata arabskiego za jego zdobycze ekonomiczne i strategiczne.

Właśnie dlatego, kiedy amerykański prezydent niedawno ogłosił Jerozolimę „wieczną stolicą” Izraela, większość Bliskiego Wschodu nawet nie mrugnęła okiem, mimo że to starożytne miasto jest domem dla niektórych z najświętszych miejsc islamu.

Teraz, gdy wiemy, kto jest powiązany z kim i jakie są ich motywacje - mniej religijne niż polityczne, przyjrzyjmy się poszczególnym punktom zapalnym, które składają się na geopolitykę Bliskiego Wschodu.

Jak geopolityka azjatycka wpływa na aktywność na Bliskim Wschodzie?

Znajdź korepetytora geografii dla siebie, wpisując np. korepetycje geografia Warszawa” w wyszukiwarkę Superprof.

Jak Geografia Wpływa na Bliski Wschód?

Po pierwsze, musimy zrozumieć, że określenie „Bliski Wschód” jest kontrowersyjne, nie tylko dlatego, że: względem czego jest ta kraina „na wschód”?

Tak nazwane przez Brytyjczyków - zgodnie z logiką, że Indie były Dalekim Wschodem, ale ten obszar wcale nie był tak daleko, ogólnie uważa się, że wyrażenie to zostało ukute przez Alfreda Mahana w 1902 roku i zyskało na popularności, gdy korespondent London Times wielokrotnie używał to w swoich tekstach.

Mieszkańcy tych terenów nigdy nie odnosili się do siebie ani do swoich krajów żadnym terminem, choćby trochę przypominającym tę szyderczą etykietę, przypisaną po raz pierwszy w czasie brytyjskiego kolonializmu. Dopiero niedawno - i niechętnie zaakceptowali wyrażenie „Bliski Wschód” jako określenie tego ogólnego obszaru.

Chociaż teren ten jest uważany za jedną z kolebek cywilizacji, ten zbiór jałowych krajów był praktycznie przeoczony przez potężne narody Europy Zachodniej aż do około 1870 roku, kiedy to oficjalnie otwarto Kanał Sueski.

Mówimy „praktycznie” z pełną świadomością, że Imperium Osmańskie miało ogromne światowe wpływy, zwłaszcza w okresie swojej świetności. Za chwilę wrócimy do Osmanów.

Dopóki Kanał Sueski nie umożliwiał żadnego przedsięwzięcia morskiego w Europie Zachodniej - powiedzmy, brytyjscy handlowcy udający się do lub z Indii musieli pływać wokół południowego krańca Afryki. Była to szczególnie niebezpieczna podróż, zwłaszcza w okolicach Przylądku Dobrej Nadziei, gdzie Atlantyk spotyka się z Oceanem Indyjskim w burzliwych, wodnych starciach.

Około 80 lat po tym, jak Kanał Sueski sprawił, że szlaki handlowe stały się znacznie krótsze i znacznie mniej niebezpieczne, świat głodny ropy naftowej skierował swoje drapieżne oczy na Bliski Wschód.

Geolodzy wyczuli w całym regionie ogromne złoża oleju. Ropę odkryto najpierw w Persji (Iran), a później w Arabii Saudyjskiej. Okolica nagle znalazła się pod nadzorem dużej podaży najbardziej pożądanego towaru na świecie.

To prawda, że ​​rezerwy ropy naftowej w Polsce, Rosji i obu Amerykach zaspokajały światowe zapotrzebowanie od prawie wieku, ale w obliczu wojen światowych, rozwijających się w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, odkrycie złóż oleju napędowego na Bliskim Wschodzie nastąpiło rzeczywiście w odpowiednim momencie.

Jednak daleko im do zjednoczenia tych odmiennych krajów, pozostali podzieleni według kryteriów tradycji religijnych, których nawet powstanie OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) nie mogło zatrzeć.

Uwaga: OPEC, założony w 1960 r., wymienia Iran, Irak, Arabię ​​Saudyjską i Kuwejt jako pierwszych członków.

Znajdź najlepsze korepetycje geografia na Superprof.

tradycyjne arabskie lampy
Ten styl lampy, powszechny na całym Bliskim Wschodzie, jest odniesieniem do Imperium Osmańskiego. Źródło: Unsplash

Imperium Osmańskie

W swojej najpotężniejszej postaci kalifat ten rządził większością południowo-wschodniej Europy, a także zachodnią Azją i częścią Afryki Północnej.

Imperium zostało założone w 1299 roku przez Osmana I, którego w dość dziwny sposób podżegali zbiegli Bizantyńczycy. Ich wewnętrzna znajomość terytorium i polityki miast otaczających Anatolię, siedzibę władzy Osmana, pomogła nowemu cesarzowi zdobyć terytorium w sposób, który był niewzruszony przez wieki.

Osman I już od dawna leżał w grobie, kiedy Osmanie cieszyli się największym okresem ekspansji, który rozpoczął się w XV wieku i trwał ponad 100 lat.

W tym czasie z powodzeniem walczyli o ziemie aż po Półwysep Iberyjski, utrzymując jednocześnie kontrolę nad krajami europejskimi od Węgier po Włochy. Cóż, przynajmniej nad Wenecją. Co więcej, dzięki sojuszowi z Francją, Osmanie stali się głównym graczem w Europie.

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, podobnie jak potęga armii osmańskiej.

Ale potem popadli w samozadowolenie. Uzbrojenie Osman nie mogło konkurować ze zbrojeniami Rosjan i habsburskimi machinami wojennymi; zostali zdziesiątkowani w kilku spotkaniach, które zmusiły ich do rezygnacji z terytorium i doprowadziły do ​​przeprojektowania swoich zasobów zbrojeniowych i strategii wojskowych.

Imperium Osmańskie od wieków wywierało wpływ na globalną politykę i gospodarkę pod wieloma względami.

Do czasu swojego upadku w 1922 roku Imperium to odcisnęło swoje piętno na świecie, nie tylko z powodu ludobójstwa Ormian, Greków i Asyryjczyków, które doprowadziło do zajęcia ich terytorium przez mocarstwa sprzymierzone.

Teren został podzielony, a znaczną część terytorium „oddano” Francji i Wielkiej Brytanii. Te siły okupacyjne były później siłą eksmitowane (np. wojna o niepodległość Turcji) lub po cichu oddawały te ziemie prawowitym okupantom.

Od tego czasu, poza strategicznym planowaniem wojskowym i jego zasobami, teren znany jako Bliski Wschód został pozostawiony sam sobie.

Zobacz korepetycje geografia w ofercie Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ida
5
5 (2 oceny)
Ida
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
Sebastian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ilona
Ilona
zł36
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ida
5
5 (2 oceny)
Ida
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Paweł
5
5 (2 oceny)
Paweł
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Sebastian
Sebastian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Wiktoria
Wiktoria
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ilona
Ilona
zł36
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jakimi Zasobami Naturalnymi Dysponuje Bliski Wschód?

jerozolima izrael
Islam, chrześcijaństwo i judaizm narodziły się na tak zwanym Bliskim Wschodzie. Źródło: Unsplash

Niematerialne Dziedzictwo Człowieka

Żadna dyskusja o zasobach Bliskiego Wschodu nie byłaby kompletna bez poruszenia kwestii dziedzictwa ludzkiego.

Wcześniej wspomnieliśmy, że teren ten jest uważany za jedną z kolebek cywilizacji: gdzie ludzie najpierw nauczyli się kolonizować, stopniowo odchodzić od koczowniczego trybu życia i osiedlać w jednym miejscu.

W tym regionie powstał i zachował się najstarszy i najpełniejszy kodeks prawny, jedna z najwcześniejszych form pisma - wynaleziono pismo klinowe, a pierwsi filozofowie i matematycy zastanawiali się nad wartością i obowiązkiem ludzkiej egzystencji.

Ur, Babilon, Akad i Hattusa; Antiochia, Niniwa i inne - miasta, które znamy głównie z naszych tekstów religijnych, rozkwitały na tym obszarze bardzo dawno temu.

Istotnie, religie abrahamowe zapuściły korzenie i rosły tam, a ludzie pozostawili po sobie niezwykłe skarby, pogrzebane pod budynkami i warstwami brudu, być może celowo przeznaczone do odkrycia przez przyszłe pokolenia.

Poprzez konflikty społeczne, zamieszki religijne i otwartą wojnę, wszystkie te kraje, dzięki swoim zasobom, utrzymały swój niepewny akt równowagi w utrzymaniu bogatego terytorium.

A potem Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA.

Korepetycje geografia z Superprof zapewnią Ci naukę interakcyjną.

Irański Układ Nuklearny

Pomimo tego, że Iran jest domem dla jednej z najstarszych cywilizacji na świecie, większość ludzi uważa obecną Islamską Republikę, założoną w 1979 roku, za jedyny Iran, z którym należy walczyć.

Nie wyjaśnia to międzynarodowego uprzedzenia w stosunku do Iranu, które mogło wynikać jedynie z historycznych negocjacji i konfliktów. Dość powiedzieć, że światowi przywódcy polityczni nie mają zaufania do tego mocarstwa.

Nie każdy Irańczyk był zadowolony z nowego przywództwa w swojej ojczyźnie.

Na przykład powstanie kurdyjskie, które rozpoczęło się zaledwie dwa miesiące po utworzeniu Państwa Islamskiego w 1979 r., Zostało brutalnie stłumione, podobnie jak kolejne ruchy oddolne przeciwko ustanowionemu rządowi.

Ponieważ nowy reżim niemal nieustannie pogrążał się w chaosie, światowi przywódcy mieli dobre powody, by bać się i nie ufać przywódcom Iranu.

Niewielu inwestorów zagranicznych uważało Iran za bazę operacyjną; głównymi zasobami gospodarczymi kraju była ropa i produkty ropopochodne, w tym tworzywa sztuczne.

Dopiero gdy Hassan Rouhani, obecny prezydent państwa, doszedł do władzy, Iran był w stanie poprawić stosunki z innymi światowymi potęgami; doprowadziło to do porozumienia nuklearnego w 2015 roku.

Zgoda Rouhaniego na ograniczenie produkcji uranu w jego kraju zniosła embargo na irańską ropę i inne produkty; gospodarka tego kraju zaczęła wychodzić z obezwładniających sankcji, na podstawie których działała przez tak długi czas.

A potem Donald Trump został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

flaga izraela gwiazda dawida
Izrael ma ogromne znaczenie w sprawach Bliskiego Wschodu. Źródło: Unsplash

Prawdziwa Geopolityczna Waga Ciężka na Bliskim Wschodzie

Izraelski premier Benjamin Netanjahu od początku był przeciwko porozumieniu nuklearnemu z Iranem.

Twierdził, że zniesienie sankcji i zapewnienie Iranowi nawet minimalnych ustępstw w dziedzinie broni nuklearnej jest równoznaczne z pielęgnowaniem religijnego reżimu ekstremistycznego i czyniąc go tym bardziej niebezpiecznym, pozwolając mu na rozwój arsenału nuklearnego, bez względu na to, jakie tempo obierze ten rozwój.

Nie był jedynym światowym przywódcą zaniepokojonym paktem, ale był zdecydowanie robił najwięcej hałasu… a kiedy ostatni amerykański prezydent objął urząd, znalazł sposób, aby to powstrzymać.

Umowa nuklearna z Iranem została zatwierdzona przez Francję, Niemcy i delegatów z Unii Europejskiej, a także Rosję, Chiny, Wielką Brytanię i USA.

Wystarczyło żeby choćby jeden sygnatariusz wycofałby się oraz zanegował wszystkie pozytywne skutki, jakie do tej pory przyniosła umowa, w tym stabilność na Bliskim Wschodzie - krok bliżej do osiągnięcia pokoju.

A dokładnie taka była groźba amerykańskiego prezydenta niecały rok po objęciu przez niego urzędu.

Niecały rok później Stany Zjednoczone wycofały się z umowy, a następnie posunęły się jeszcze dalej, ponownie nakładając sankcje na Iran. Prezydent zażądał wówczas, aby sojusznicy również nie przestrzegali podpisanego przez siebie traktatu.

Wydaje się, że premier Netanjahu ma dojścia do Białego Domu; a może wszczepił pod skórę amerykańskiemu prezydentowi pluskwę o zakończeniu wspólnego kompleksowego planu działania? Naprawdę jesteśmy skłonni uwierzyć, że to zrobił.

Jak rozgrywają się działania Ameryki na europejskiej scenie geopolitycznej?

Innym punktem zapalnym na Bliskim Wschodzie było ogłoszenie Jerozolimy prawdziwą stolicą Izraela nie zważając na państwo palestyńskie.

Źródłem problemu jest konflikt, który powstał, gdy ludność żydowska imigrowała na te ziemie w połowie XX wieku, skutecznie wypierając Palestyńczyków, którzy historycznie zajmowali to terytorium.

Chodziło o to, aby Izrael i Palestyna współistniały jako sąsiedzi, ale jak dotąd przemoc na tle wyznaniowym i najazdy terytorialne uniemożliwiły pokojowe rozwiązanie. Wojna wywołała masowy, wymuszony działaniami zbrojnymi i, niekiedy, celową polityką Izraela, eksodus Palestyńczyków z terenów państwa żydowskiego. W krajach arabskich doszło do prześladowań i pogromów mniejszości żydowskich, w związku z tym doszło do ich zmasowanej migracji do Izraela.

Palestyńczykom od dawna obiecywano przynajmniej tę część Jerozolimy, która miała dla nich znaczenie religijne.

Jednak poprzez ogłaszenie całe miasto stolicą państwa izraelskiego, amerykański prezydent przekreślił dziesięciolecia negocjacji w sprawie pokojowego rozwiązania napięć izraelsko-palestyńskich.

Czy jego działania były wstępem do jeszcze niewidzianej agendy polityki zagranicznej, czy też przywódca Izraela miał coś wspólnego z pozornie kapryśnym odwróceniem polityki sprzed dziesięcioleci?

Jeśli rzeczywiście Netanjahu przywołuje sztuki grane przez Trumpa, to bez wątpienia jest on grubą rybą na Bliskim Wschodzie.

Dowiedz się także, jak polityka USA wpływa na geopolitykę Ameryki Łacińskiej...

zniszczone budynki skutki wojny w syrii
Oskarżeni o okrucieństwa podczas wojny w Syrii, Rosjanie pomagają teraz Syryjczykom w procesie pokojowym. Źródło: Unsplash

Co Rosja Ma z Tym Wszystkim Wspólnego?

W miarę jak dyplomacja USA w coraz większym stopniu faworyzuje Izrael i Arabię ​​Saudyjską, Rosja pręży swoje dyplomatyczne mięśnie w krajach zaniedbywanych przez USA.
Kiedyś izolowana i wykluczona, dzisiejsza Rosja skupia się na pozorach i tym jak jest postrzegana.

To prawda, że ​​Rosjanie zostali przedstawieni jako czarne charaktery w syryjskiej wojnie domowej, ale z drugiej strony Putin pomógł wskrzesić Baszira al Assada, a reżim ten jest obecnie niewzruszony.

A teraz Rosjanie pomagają zaprowadzić pokój w Syrii; niesamowity zwrot akcji.

Dyplomacja Putina na tym się nie kończy; nawiązał głębokie więzi z Egiptem i obecnie współpracuje z Turcją nad rozwiązaniem niektórych z najpilniejszych problemów gospodarczych i środowiskowych.

Historycznie rzecz biorąc, jedynym zainteresowaniem USA okazanym Turcji była ich pomoc w walce z terroryzmem.

Czy człowiek, z powodu którego każdy europejski przywódca czuł się nieswojo, nagle opanował sztukę stosunków międzynarodowych? Czy rosyjska geopolityka przygotowuje się do zajęcia centralnej pozycji?

A tak w ogóle, czym jest geopolityka?

A może ma to więcej wspólnego z ostatnią informacją, jaką głosiły Stany Zjednoczone, że Putin wreszcie widzi sposób, aby uczynić swój kraj silniejszym uczestnikiem w sprawach globalnych?

Chociaż dzisiejsze konflikty na Bliskim Wschodzie dotyczą władzy politycznej i strategicznej, zrodziły się z różnic religijnych i sekciarskich.

Nie pomogło to, że granice w przeszłości były w większości arbitralne, a przywództwo tradycyjnie koncentrowało się głównie na celach krótkoterminowych, a nie na długoterminowych rozwiązaniach, zarówno dla mieszkańców, jak i dla obszaru.

Srebrna warstwa ciemnych chmur, które spowijały niebo na Bliskim Wschodzie, polega na tym, że przywództwo odwraca się od tradycji i wyznacza dyplomatyczne linie raczej na obopólnych korzyściach niż na przynależności religijnej.

Egipt i inne monarchie sunnickie zwracające się do Izraela po innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii informacyjnej są tego doskonałym przykładem.

Jednak pomimo tych promieni nadziei, które przeszywają rzeczywistość związaną z zamętem na Bliskim Wschodzie, możemy tylko czekać i zobaczyć, co się stanie, im bardziej te kraje oddalają się od fundamentalizmu i przyjmują ideę brania i dawania czegoś w zamian, czyli politykę.

Zobacz teraz przegląd globalnej geopolityki... Jeśli potrzebujesz pomocy z dogłębnym zrozumieniem tematu, wpisz korepetycje geografia w wyszukiwarkę Superprof.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem ciekawą świata i bezpośrednią osobą. Moim chlebem powszednim są informacje. Dobry research to podstawa i zawsze znajdę coś ciekawego, niezależnie czy to na temat makijażu brwi, tresury psów, czy fizyki kwantowej.