My, ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Bycie istotą społeczną - wchodzenie w interakcje i współpraca pomimo naszych różnic, wiąże się głównie z zapewnieniem dalszego przetrwania.

Częścią tego, co kształtuje nasze doświadczenia, jest środowisko, w którym żyjemy: dostępne zasoby i sposób ich wykorzystania, czy narody pożądają bogactw na innych ziemiach i jak ewentualnie rozwiązuje się takie konflikty.

Definicja polityki obejmuje „... debatę lub konflikt między osobami posiadającymi władzę lub chcącymi ją zdobyć”.

Jak zmienia się ta definicja, gdy przedrostek „geo-” znajduje się przed słowem „polityka”?

Obecnie kraje nie (koniecznie) angażują się w użycie siły, aby uzyskać dostęp do bogactw, którymi cieszą się ludzie z innych krajów - a tym samym, pragną zdobyć władzę.

Mamy tendencję do rozstrzygania sporów międzynarodowych lub uzgadniania podziału zasobów poprzez mediację i umowy handlowe.

Jednak podstawą zarówno sporów, jak i rezolucji, są w dużej mierze środki, które wnoszą coś korzystnego. Patrząc z tego punktu widzenia, geografia odgrywa ogromną rolę w dzisiejszej polityce.

Ale jak daleko sięga geopolityka? Czy jeden naród może mieć wpływ na kraj, który nie jest jego bezpośrednim sąsiadem? A które ziemie posiadają bogactwa, które uczyniłyby z nich światową potęgę?

Teraz przyjrzymy się globalnej geopolityce, a także geopolityce poszczególnych regionów; skutkom takiej polityki i potencjalnym korzyściom dla przyszłości ludzkości.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Andrzej
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (3 oceny)
Ewa
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (3 oceny)
Ewa
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Czym Jest Geopolityka?

Góra Rushmore usa
Geopolityka to polityka, na którą ma wpływ geografia. Źródło: Unsplash

Mogłeś pomyśleć, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie i, do pewnego stopnia, tak jest, ale krótki zarys powyżej nie przedstawia pełnej złożoności tej nauki.

Czy wiesz, że klimat odgrywa rolę w geopolityce?

Klimat regionu nie tylko decyduje o tym, które materiały eksploatacyjne mogą rosnąć - na potrzeby konsumpcji krajowej lub na eksport, ale także wpływa na bezpieczeństwo i infrastrukturę.

Na przykład Indonezja strasznie ucierpiała z powodu tajfunów niszczących ich uprawy i niszczących ich miasta, podczas gdy susze i nadmierne upały poważnie wpływają na regiony produkujące kawę.

Inne czynniki wpływające na geopolitykę to:

  • Zasoby naturalne, takie jak grunty orne, minerały, lasy i woda
  • Demografia: różnorodność ludzi w regionie; ich przekonania religijne i konflikty wyznaniowe, normy kulturowe
  • Rząd: kwestie polityki wewnętrznej, polityka gospodarcza, polityka zagraniczna oraz sposób radzenia sobie z rywalizacją z innymi krajami i wewnątrz ich granic.

Czy ekonomia odgrywa rolę w geopolityce? Dowiedz się z naszego pełnego artykułu na ten temat...

Geopolityka w Afryce

Zrzucając kajdany europejskiego kolonializmu dopiero w ciągu ostatnich 70 lat, narody tworzące drugi co do wielkości kontynent na świecie wciąż próbują dostać się na globalną scenę polityczną.

Chociaż stosunki między narodami afrykańskimi są w większości neutralne, niektóre kraje powstały przeciwko autorytarnym reżimom, powodując, że ich polityka wewnętrzna przetrwała sejsmiczne zmiany władzy.

O dziwo, podczas gdy wielkie mocarstwa świata rzucają niespokojne (lub chciwe) spojrzenia na inne globalne punkty zapalne, takie jak Bliski Wschód i Ameryka Południowa, jeśli chodzi o Afrykę, tylko najbardziej dramatyczne wypadki pojawiają się na pierwszych stronach gazet.

Napięcia w krajach afrykańskich mają niewiele wspólnego z globalnym bezpieczeństwem czy polityką światową… na razie.

Jest jedno supermocarstwo, które szczególnie interesuje się krajami rozwijającymi się w Afryce. Zapewnia możliwości finansowania i pomaga w budowaniu infrastruktury.

Dowiedz się, kim jest ta globalna potęga z naszego artykułu na temat afrykańskiej geopolityki.

ludzie przemieszczający się po ulicy izrael
Niestabilność polityczna na Bliskim Wschodzie nie jest już spowodowana wyłącznie przynależnością religijną. Źródło: Unsplash

Geopolityka na Bliskim Wschodzie

Region, który nazywamy Bliskim Wschodem, znajduje się w rzeczywistości na kontynencie euroazjatyckim. Niemniej jednak, w geopolitycznym sensie, ten zbiór krajów jest uważany za odrębny podmiot.

I też całkiem poprawnie!

Wiele spraw światowych koncentruje się na krajach Bliskiego Wschodu; po części dlatego, że stanowią prawie 70% światowej podaży ropy.

Innym, znacznie mniej pochlebnym powodem, dla którego sprawy Bliskiego Wschodu są tak dokładnie badane, jest to, że niektóre doktryny zrodzone w tym regionie mają dramatyczny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Do tej pory Państwo Islamskie ogromnie się starało, aby wywołać chaos na Bliskim Wschodzie, a także w innych częściach świata, w tym spowodowało tarcia między Turcją a Egiptem, które są uważane za wschodzące potęgi.

Badania strategiczne pokazują, że ich wyjątkowe położenie geograficzne - powiązanie między Azją Wschodnią, Afryką i Europą zapewnia każdemu z tych krajów zdolność do destabilizacji równowagi sił w całym regionie.

W ten sposób państwa te, choć są tylko marginalnie włączone do spraw międzynarodowych, wywierają duży wpływ na nasz obecny porządek świata.

Kto jest potęgą Bliskiego Wschodu?

Chociaż umowa nuklearna z Iranem, w której pośredniczyła administracja Obamy, znajduje się obecnie w centrum uwagi w polityce Bliskiego Wschodu, prawdziwy mózg globalnej polityki... został ujawniony w naszym towarzyszącym artykule na ten temat.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Geografia
Andrzej
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (3 oceny)
Ewa
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Andrzej
Andrzej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Natalia
Natalia
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Ewa
5
5 (3 oceny)
Ewa
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Tomasz
Tomasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Patrycja
Patrycja
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
Aleksandra
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Piotr
5
5 (2 oceny)
Piotr
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Geopolityka Europejska

Amerykańska polityka zagraniczna odegrała kluczową rolę zarówno w zawarciu porozumienia z Iranem, jak i mediacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale w żadnym wypadku nie były one jedynymi mocarstwami zaangażowanymi w te sprawy.

Od drugiej wojny światowej Ameryka i Europa są w sojuszu korzystnym dla obu stron, ale od tego czasu narody europejskie zyskały własne; zwłaszcza w Europie Zachodniej.

W szczególności Francja i Niemcy stworzyły równowagę sił, przy czym Niemcy uważały się za lidera gospodarczego i prezydent Francji aktywnie zabiegający o stosunki międzynarodowe poprzez swoje niesamowite wykorzystanie miękkiej siły.

W rzeczywistości ci dwaj przywódcy polityczni są tak biegli w zarządzaniu swoją współzależnością, że ich połączone wpływy polityczne w rzeczywistości zagrażają globalnej hegemonii Ameryki!

Kiedy myślisz o ich związku z perspektywy historycznej, może wydawać się dziwne, że były najeźdźca Francji zostałby tak ciepło przyjęty.

A jaką pozycję będzie miała Wielka Brytania w swojej polityce międzynarodowej po swoim oficjalnym wyjściu z Unii Europejskiej?

Czy chciałbyś przyjrzeć się bliżej, jak wyjątkowa dynamika Europy ewoluowała od konkurujących ze sobą potęg do pozycji światowych liderów w polityce międzynarodowej?

big ben parlament londyn wielka brytania
Czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej osłabi jej globalną pozycję? Źródło: Unsplash

Geopolityka w Rosji

Oczywiście nie wszystko w Europie jest takie różowe, zwłaszcza w Europie Wschodniej.

Wiele z tych krajów wciąż walczy o zbudowanie konkurencyjnej gospodarki i po latach kontrolowania przez swojego większego sąsiada o znalezienie swojego miejsca w międzynarodowym systemie politycznym.

Wielka strategia Rosji pod koniec drugiej wojny światowej polegała na ustanowieniu bufora między nią a nieprzewidywalnymi mocarstwami w Europie.

W tym celu ziemie między Rosją a Europą Zachodnią zostały wchłonięte przez to, co stało się znane jako Związek Radziecki.

Tak rozpoczęła się Zimna Wojna, czas, kiedy dyplomacja zawiodła, a konflikt zbrojny był bardzo realną możliwością.

Mimo wszystko, że Związek Radziecki obejmował rozległe ziemie - w przybliżeniu 1/6 nadającego się do zamieszkania terytorium ziemi, dysponował ogromnymi zasobami naturalnymi, ale niewielu posiadało wystarczające umiejętności, aby pracować przy ich wydobyciu; tragiczna sytuacja pogorszona przez słabnącą gospodarkę.

I chociaż rosyjskim przywódcom podobało się popisywanie swoją potęgą, w rzeczywistości mieli niewiele materiałów lub pieniędzy, za pomocą których mogliby budować siłę militarną.

Koniec Zimnej Wojny nastąpił, gdy ludzie za żelazną kurtyną stali się tak niespokojni, że imperializm Rosji nie mógł wytrzymać ich wielotorowego ataku.

Po zimnej wojnie Rosja i stowarzyszone państwa narodowe przetrwały recesję gospodarczą, która trwała prawie dziesięć lat; niektóre kraje wciąż próbują podźwignąć się po zniszczeniach gospodarczych, których doświadczyły podczas Zimnej Wojny.

Co do byłego Związku Radzieckiego, radzi sobie tylko dobrze. Jej głową państwa jest przebiegły mężczyzna, który wie, jak zwrócić na siebie uwagę; w rzeczywistości jest to główna część jego polityki zagranicznej!

W naszej analizie rosyjskiej geopolityki możesz dowiedzieć się, jak Putin wpływa na rozwój międzynarodowy.

Geopolityka Azjatycka

Wiele osób zajmujących się naukami politycznymi i stosunkami międzynarodowymi zastanawia się, dlaczego radzieccy przywódcy nie dążyli do silniejszego sojuszu z Chinami.

Faktem jest, że chiński przywódca czuł, że filozofie rozwijające się w Rosji podważają czystość doktryny leninowskiej - katalizatora, który doprowadził do rozłamu chińsko-sowieckiego.

Natychmiast po zerwaniu stosunków Mao Ze Dong zrezygnował ze spraw zagranicznych i skupił się wyłącznie na swoim rozległym państwie narodowym. Jego rodzaj nacjonalizmu okazał się szczególnie szkodliwy, ponieważ międzynarodowe instytucje wielokrotnie potępiały jego praktyki.

Jego następca wcześnie dostrzegł potencjał Chin w zakresie globalnego przywództwa; w rzeczywistości nie mógł się doczekać otwarcia na świat, powitania organizacji międzynarodowych i udziału w światowych sprawach gospodarczych.

Dziś, dzięki wizji Deng Xiao Pinga, prezydent Xi Jinping ma władzę (i kapitał), by wykorzystać wschodzące rynki aż do Wenezueli, czyniąc Chiny jedną z najszybciej rozwijających się gwiazd globalnego zarządzania.

W żadnym wypadku Chiny nie są jedynym czynnikiem wpływającym w Azji; inne potęgi regionalne widzą, że ten największy kraj w Eurazji staje się godnym rywalem w sprawach światowych...

Czy wiesz, kto jeszcze rozdaje karty w Azji?

lejąca się woda z kranu
Niedobór wody jest coraz większym problemem, który wpływa na sprawy globalne. Źródło: Unsplash

Geopolityka w Ameryce Łacińskiej

Jak wspomniano wcześniej, Chiny dokonują inwazji w odległych miejscach, takich jak Afryka, a nawet w Ameryce Południowej.

Ameryka Południowa, podobnie jak inne regiony, jest zbiorem narodów związanych zarówno geografią, jak i historią. Kraje te łączy kilka elementów kulturowych, takich jak język i religia.

Wielu z nich ma również stosunki wielostronne za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu, ale pod względem ekonomii politycznej pozostaje w tyle za innymi krajami o podobnym rozwoju.

Powodem tego jest fakt, że większość populacji, zwłaszcza w Ameryce Południowej, jest rozrzucona wzdłuż wybrzeża, z niewielkim rozwojem w głębi lądu - co oznacza, że ​​regiony przybrzeżne mają znaczny rozwój infrastrukturalny, podczas gdy wewnętrzne prowincje są prawie starodawne.

Dowiedz się, jak bezpieczeństwo energetyczne Ameryki Łacińskiej przyćmiewa resztę świata z naszego dłuższego eksponowania geopolityki tego regionu.

Podsumowanie:

Liberalizm Europy Zachodniej kontrastuje z konfliktem etnicznym i wojnami domowymi, które nękają narody afrykańskie. Tymczasem Rosja wciąż walczy, by udowodnić, że jest wiodącą potęgą światową.

Rozwój Chin i postrzegane przez nie tendencje hegemoniczne zderzają się z ich konstruktywizmem i światowymi przedsięwzięciami gospodarczymi - zapewniającymi inwestycje i zasoby w krajach mniej rozwiniętych.

W naszym zglobalizowanym świecie decydenci nie myślą już w kategoriach odstraszania, ale raczej zarządzania konfliktami i współpracy. A jeśli naprawdę nam się poszczęści, dążą do rozwiązania konfliktu.

Jednak zaognienia zdarzają się nawet w czasach po Zimnej Wojnie, kiedy zagrożenie zagładą nuklearną było największe.

Gromadzenie sił zbrojnych na Morzu Południowochińskim, w Korei Północnej (i USA) przechwalanie się zasobami zbrojnymi, wciąż aktywne grupy dżihadystów...

Czy przy tych wszystkich rozbieżnych frakcjach naprawdę można mieć nadzieję na zakończenie konfliktu międzynarodowego oraz  czy istnieje szansa na wszechobecny pokój i bezpieczeństwo?

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.