Zapewne wiecie, że Rzymianie posługiwali się łaciną, i że Włosi to potomkowie Rzymian.

Jeśli jednak uczycie się obu języków, zauważycie, że bardzo się one od siebie różnią.

Jak łacina zmieniła się we włoski przez lata? Dlaczego łacina tak bardzo się zmieniła i stała się językiem włoskim, jakiego znamy dzisiaj? Kiedy ludzie przestali mówić po łacinie - i dlaczego? Odkryjcie z nami historię włoskiego.

Okazuje się, że wiele może się wydarzyć w przeciągu 2000 lat.
Mamy nadzieję, że w tym artykule znajdziecie odpowiedzi, których szukacie.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Włoski
Kinga
5
5 (7 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (6 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Achillus
5
5 (6 oceny)
Achillus
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Eliza
5
5 (5 oceny)
Eliza
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (6 oceny)
Zuzanna
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (21 oceny)
Aleksandra
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (7 oceny)
Joanna
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Żaneta
5
5 (7 oceny)
Żaneta
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (7 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (6 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Achillus
5
5 (6 oceny)
Achillus
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Eliza
5
5 (5 oceny)
Eliza
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (6 oceny)
Zuzanna
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (21 oceny)
Aleksandra
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (7 oceny)
Joanna
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Żaneta
5
5 (7 oceny)
Żaneta
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Historia łaciny: pochodzenie języka

Łacina pochodzi z języków italskich. Języki te były powszechnie używane we Włoszech.

Łacina nigdy nie była jedynym językiem używanym w tym regionie. W rzeczywistości cały obszar był domem dla wielu różnych ludów i języków.

Pole we Włoszech
Włochy zawsze były krajem, w którym język był pielęgnowany. (Źródło: Unsplash)

A teraz wróćmy do VI wieku pne.

Osoby z krajów italskich, mieszkali w centrum i na południu Włoch. W tym czasie region ten był znany jako Lacjum. Obecnie na tym obszarze znajduje się Watykan.

Języki italskie, jak prawie każdy język używany w Europie, należą do rodziny języków indoeuropejskich. Obejmuje to wiele języków, które od tego czasu zniknęły, a także języki takie jak włoski, francuski, portugalski, hiszpański i rumuński.

Należy zauważyć, że podczas gdy języki italskie były używane w regionie, którego obecnie nazywamy Włochami, osoby posługujące się tymi językami nie pochodziły pierwotnie z Włoch.

Według historyków wyemigrowali z Bałkanów około 1500 roku. Niektórzy uważają, że grupa, która okupowała Włochy przed nimi, to Ligurowie, których uważano za lud włosko-celtycki.

Uważa się, że przed założeniem Rzymu w 753 r. n.e. języki italskie były pod silnym wpływem języka greckiego i etruskiego.

Po utworzeniu Rzymu stało się to niezwykle ważne w rozpowszechnianiu języka łacińskiego. Łacina odziedziczyła 6 z 8 przypadków gramatycznych z języków indoeuropejskich.

Włącznie z:

  • Mianownik (kto? co?)
  • Dopełniacz: (używany do wyrażania przynależności: kogo? czego?)
  • Celownik (komu? czemu?)
  • Biernik (kogo? co?)
  • Wołacz (używany do zwracania się lub zaapelowania do kogoś)

Klasyczna i ludowa łacina

Zanim zaczniemy mówić o łacinie klasycznej i ludowej, musimy przyjrzeć się starej łacinie, którą używano do około I wieku p.n.e.

Stara łacina: ewolucja i upadek

Po powstaniu Rzymu i jego ekspansji łacina zaczęła rozprzestrzeniać się na okupowanych regionach.

Dzięki kolonizacji dotarła ona aż do granic Europy Zachodniej, Azji Mniejszej i Afryki Północnej.

Znajdźcie lekcje włoskiego na stronie Superprof! Wpisz np. włoski Kraków w wyszukiwarkę na platformie.

Watykan
Rzymianie pozostawili po sobie coś więcej niż tylko łacinę. (Źródło: Unsplash)

W III wieku p.n.e łacina była językiem urzędowym Republiki Rzymskiej. Był on używany przez administrację rzymską, a także w prawie, polityce i religii. Choć współistniała z greckimi dialektami, łacina szybko przejęła pozostałe języki. Wynika to z tego, że przywódcy zabronili swoim ludziom mówienia po grecku na rzecz łaciny.

Złoty wiek klasycznej łaciny trwał pomiędzy 75 rokiem p.n.e. a 14 rokiem n.e., kiedy to literatura łacińska odgrywała ważną rolę w jej propagowaniu. Dwa następne stulecia można nazwać srebrnym wiekiem klasycznej łaciny.

Podczas gdy Rzym był odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się łaciny, upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego doprowadził do jego upadku.

Kiedy zaczęto używać łaciny ludowej?

Zanim Hunowie przybyli ze Wschodu i przymusową migrację na Zachód, Imperium Rzymskie słabło. W V wieku niektóre ludy germańskie przejmowały kontrolę nad obszarami Włoch. Wschodnie Cesarstwo Rzymskie, znane również jako Cesarstwo Bizantyjskie, przetrwało ataki, a kultura grecka zaczęła się rozprzestrzeniać.

Jednak posługiwanie się łaciną zmalało tylko umiarkowanie. Można powiedzieć, że łacina zamiast zniknąć, uległa transformacji, gdy zetknęła się z innymi językami (np. z językami germańskimi).

Przywódcy, intelektualiści i pisarze używali łaciny klasycznej, natomiast, koloniści i żołnierze posługiwali się łaciną ludową, zwaną potocznie łaciną wulgarną. Jest spora różnica między standardowym językiem polskim używanym przez polityków i naukowców w tekstach pisanych - a językiem, którym ludzie posługują się na porządku dziennym (na przykład używając slangu).

Łacina ludowa dała początek językowi romańskiemu i włoskiemu.

W II wieku, klasyczna łacina straciła na znaczeniu, podczas gdy w przypadku łaciny wulgarnej było na odwrót. Doszło do tego, że pisarze i urzędnicy zaczęli przepisywać dokumenty cywilne i religijne na łacinę ludową, która miała zastąpić klasyczną.

Klasyczna łacina (która nie była używana przez lud) straciła swoje znaczenie po upadku Imperium. Z racji tego, że połączenia między Rzymem a innymi miastami były skomplikowane, region zaczął mieć trudności pod względem językowym, ponieważ nie istniał ustandaryzowany język, którego ludzie mogliby używać. Jednak Rzymianie wprowadzili do powszechnego użytku alfabet łaciński i obecnie jest używany w wielu językach na całym świecie.

Łacina do czasów renesansu

Wraz z pojawieniem się nowych ludów na przestrzeni wieków, łacina uległa procesowi ewolucji.

W V wieku Włochy były pod inwazją Ostrogotów, a później, w VI wieku zaatakowali Longobardowie. Natomiast, Frankowie pod panowaniem Karola Wielkiego przybyli do Włoch w VIII wieku. Warto również wspomnieć o tym, że południowe Włochy były pod kontrolą Cesarstwa Bizantyjskiego i muzułmanów.

Duża liczba różnych kultur pozwoliła językowi ewoluować.

Średniowieczna łacina

Między IX a XIV wiekiem istniała średniowieczna łacina. Podczas gdy łacina stawała się coraz mniej popularna, kapłani i intelektualiści nadal jej używali i dodawali nowe terminy z języka hebrajskiego i greckiego.

Co więcej, w Średniowieczu można było zaobserwować dziwne zjawisko, podczas którego Kościół i Święte Cesarstwo Rzymskie (potęga Karola Wielkiego) posługiwało się łaciną w swojej oficjalnej korespondencji i zapisach. Mimo tego, nikt inny nie posługiwał się tym językiem, z racji tego, iż ludność mówiła raczej regionalnymi pochodnymi łaciny. W rzeczywistości Karol Wielki promował użycie języka łacińskiego i literatury w okresie, który stał się znany jako Renesans karoliński.

W rezultacie ten „martwy” język rozprzestrzenił się na terytoria, które nigdy wcześniej nie posługiwały się łaciną, na przykład do krajów niemieckich. Wynikało to z faktu, że Święte Cesarstwo Rzymskie, którym rządził Karol Wielki, podbiło nowe państwa, a więc urzędnicy i władze w jego rozległym królestwie musieli podążać za pragnieniami cesarza.

Jednak w tym okresie zmieniała się natura łaciny: gramatyka łacińska, wymowa, składnia i słownictwo, kontakt z każdym językiem uległ zmianie i zwiększyła się przejrzystość języka (użycie przyimka).

Łacina w okresie renesansu

W okresie renesansu (od XIV do XVI wieku) zaobserwowano rozwój siły kulturowej znanej jako humanizm renesansowy.

Był to ruch zgodny z szerszym renesansowym projektem „odrodzenia” klasycznych form, który zwracał szczególną uwagę na badanie klasycznej starożytności. Wiele osób zaangażowanych w ten ruch, takich jak Petrarka, Boccaccio i Bracciolini było kolekcjonerami zabytkowych rękopisów i było znanych z promowania klasycznych modeli sztuki i literatury tamtych czasów.

Jednak łacina, którą studiowali i promowali, została postawiona w opozycji do tego, co było łaciną średniowieczną: nie tak bardzo podobała im się ówczesna łacina współczesna ze wszystkimi jej zmianami i rozwojem, jak „właściwa” łacina, jaką posługiwali się starożytni Rzymianie. Wzorowali się oni na przykład na takich pisarzach jak Cyceron czy Wergiliusz.

Nie można przeceniać znaczenia tego ruchu, ponieważ w całej Europie zaczęto uczyć łaciny w stylu humanistycznym. Ludzie tacy jak Szekspir i Christopher Marlowe uczyli się łaciny Wergiliusza w Londynie.

Język ten stał się znany jako renesansowa łacina i chociaż nigdy nie była używana przez ludzi w mowie, język ten był używany przez dyplomatów, artystów, polityków i filozofów w piśmie w czasie trwania całego okresu.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Włoski
Kinga
5
5 (7 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (6 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Achillus
5
5 (6 oceny)
Achillus
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Eliza
5
5 (5 oceny)
Eliza
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (6 oceny)
Zuzanna
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (21 oceny)
Aleksandra
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (7 oceny)
Joanna
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Żaneta
5
5 (7 oceny)
Żaneta
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (7 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kinga
5
5 (6 oceny)
Kinga
zł72
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Achillus
5
5 (6 oceny)
Achillus
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Eliza
5
5 (5 oceny)
Eliza
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zuzanna
5
5 (6 oceny)
Zuzanna
zł55
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Aleksandra
5
5 (21 oceny)
Aleksandra
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Joanna
5
5 (7 oceny)
Joanna
zł90
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Żaneta
5
5 (7 oceny)
Żaneta
zł80
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Narodziny włoskiego

W pewnym momencie wiemy, że język włoski, który znamy dzisiaj, zastąpił łacinę pisaną i mówioną.

Placiti Cassinesi

Najwcześniejsze dokumenty jakie posiadamy napisane w języku włoskim, pochodzą z końca X wieku i są raczej prozaiczne. Są to dokumenty napisane między 960 a 963 w południowych Włoszech, dotyczące sporu na kilku ziemiach między trzema klasztorami benedyktynów a lokalnym właścicielem ziemskim.

Zamiast łaciny, w której napisano większość innych dokumentów prawnych, teksty znane jako Placiti Cassinesi, zostały napisane w języku narodowym. Wykazują wyraźną różnicę, odchodząc od gramatyki łacińskiej i stosując inną pisownię, składnię i nowe słowa. Dialekt, w którym są napisane, wywodzi się z łaciny ludowej, o której wspomnieliśmy wcześniej.

Renesans i język włoski

Możemy wskazać pisarzy renesansowych i florenckich, takich jak Dante, Boccaccio i Petrarka, jako znaczący punkt zwrotny w śmierci łaciny jako języka kultury w Europie.

Podczas gdy pisarze ci promowali kulturę klasyczną i łacinę jako wzorce jakości literackiej oni jako pierwsi skomponowali poezję w języku narodowym, a więc w języku lokalnym.

Portret Dantego
Boska komedia Dantego jest jednym z dzieł, które przyczyniły się do ujednolicenia krajobrazu językowego Włoch. (Źródło: Visualhunt)

Boska komedia Dantego

Dzięki swojemu dziełowi napisanemu w całości po włosku pt. Boska komedia, Dante stał się jednym z prekursorów renesansu. Pisarz florencki chciał być zrozumiany przez wszystkich - nie tylko przez elitę.

Pisał on po florencku, używał sub-dialeku dialektu toskańskiego i zapożyczał słowa z łaciny, francuskiego, lombardzkiego i prowansalskiego. Jego celem było pokazanie, że język potoczny jest tak szlachetny jak łacina, a jego dzieło De vulgari eloquentia (ironicznie, obrona wartości języka potocznego pisanego po łacinie) wyjaśniało jego zdanie.

Jego ryzyko opłaciło się, ponieważ wielu innych poetów poszło w jego ślady, a w tym Petrarka. Zainspirowani tą wernakularną poezją, pisarze w całej Europie również odeszli od łaciny, na przykład Geoffrey Chaucer czy John Gower.

Pierwszy słownik języka włoskiego

Jednak język włoski jaki znamy teraz jeszcze nie istniał. Dante pisał dialektem na półwyspie, na którym istniało prawie tysiąc podobnych dialektów.

Dopiero w 1612 roku pierwszy włoski słownik został opublikowany przez instytucję w Rzymie zwaną Academia della Crusca. Ich Vocabolario degli Accademici della Crusca, jeden z pierwszych słowników na świecie, był próbą sformalizowania dialektu florenckiego (języka, w którym pisał Dante), który stał się później podstawą standardowego włoskiego.

Z racji tego, że Florencja była tak ważnym miastem miejskim od czasów Dantego do XVII wieku, to właśnie ten dialekt toskański okazał się najbardziej wpływowy w rozwoju języka włoskiego. Nawet dzisiaj włoski jest oparty na tym dialekcie - podobnie jak „standardowy” angielski jest oparty na dialekcie używanym w Londynie od czasów Chaucera.

Współczesny włoski

W 1861 r., kiedy Włochy ostatecznie zjednoczyły jako państwo, tylko 2,5% populacji potrafiło mówić po włosku; wszyscy nadal mówili regionalnymi dialektami.

Gdy kraj wszedł w unię polityczną, język włoski stał się językiem państwa, co znaczy, że stal się językiem używanym przez mieszkańców półwyspu.

Uważa się, że powieść Alessandro Manzoniego pt. Narzeczeni, opublikowana w 1827 r. stała się podstawą współczesnego włoskiego.

Zastanawiacie się, czy wpisać w Google lekcje włoskiego w pobliżu? Zaoszczędźcie czas i wpiszcie np. nauka włoskiego Warszawa na stronie Superprof i znajdźcie lokalnych nauczycieli już teraz.

Jak to się stało, że Kościół katolicki posługuje się teraz łaciną?

Stopniowo łacina stała się językiem religii, a nie ludu. Po XVI wieku używamy terminu nowa łacina (lub neo-łacina) na określenie łaciny używanej w nauce międzynarodowej, natomiast w odniesieniu do języka używanego przez Kościół katolicki używamy terminu „łacina kościelna”.

Ale teraz łaciną jako językiem urzędowym posługują się tylko w Watykanie. Powodem tego jest fakt, że Kościół w średniowieczu był jednym z głównych propagatorów łaciny jako języka. Częścią postulatów reformacji w XVI wieku było to, aby ceremonie kościelne odbywały się w języku narodowym.

W konsekwencji w Kościele rzymskokatolickim widać silne przywiązanie do łaciny. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku Kościół zezwolił na odprawianie mszy w językach innych niż łacina! Jednak nawet teraz wszystkie oficjalne dokumenty są napisane po łacinie.

Co ciekawe, chociaż w Watykanie mówią po łacinie, wymowa opiera się na języku włoskim, dlatego nie różni się to tak znacznie, jak mogłoby się wydawać! Dowiedz się więcej od nauczyciela, wpisz np. korepetycje włoski Wrocław w wyszukiwarkę Superprof.

Czy łacina naprawdę umarła?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak i nie. Bardzo trudno jest określić dokładny moment, w którym została ostatecznie zapomniana. Uczeni dokonują pomocnego rozróżnienia między wymarłymi językami - którymi nikt nie mówi - a językami martwymi, które nie posiadają już rdzennej społeczności, która się nimi posługuje. W tym sensie łacina jest językiem martwym, ale jest martwa już od bardzo dawna.

Ponadto, historia łaciny to historia zmian; oznacza to, że zmieniły się populacje mówiące tym językiem, zmieniła się łacińska wymowa i gramatyka, a różne prądy intelektualne na przestrzeni dziejów zostały silnie zmanipulowane i zreformowane.

Jednak łacina nigdy nie wymarła - nie w taki sam sposób, jak na przykład języki etruskie czy fenickie. Raczej pozostała jako język, który jest studiowany ze względu na ciągły szacunek, a nawet uwielbienie kultury europejskiej dla klasycznej kultury starożytnego Rzymu.

Na przestrzeni dziejów ruchy kulturowe i siły polityczne dążyły do ​​legitymizacji własnej kultury i autorytetu, odwołując się do pamięci starożytnego Rzymu. Tak więc Święte Cesarstwo Rzymskie wybrało swoją nazwę, aby nawiązać do tej starożytnej kultury - i nic dziwnego, że to Karol Wielki wywarł taki wpływ na odrodzenie języka.

Podobnie, postacie w okresie renesansu we Włoszech starały się nadać swoim pracom artystycznym większy autorytet, powracając do wzorców kultury antycznej, co z kolei przywróciło łacinę do centrum produkcji artystycznej.

To zainteresowanie starożytnym Rzymem trwało bardzo długo po tym; rzymska architektura była inspiracją dla miast takich jak Edynburg jeszcze w XIX wieku. Mając to na uwadze, jest bardzo mało prawdopodobne, aby łacina kiedykolwiek wyginęła.

Można też przyjrzeć się historii hebrajskiego, języka, który z powodzeniem został przywrócony do życia, kiedy państwo Izrael przyjęło go jako język urzędowy.

Przykłady włoskich słów podobnych do łacińskich

Łacina nadal ma ogromny wpływ na słownictwo włoskie.

Aby to udowodnić, stworzyliśmy listę kilku terminów łacińskich i ich prawie identycznych włoskich odpowiedników.

Oto krótka lista przedstawiająca najpierw słowa włoskie, a następnie ich łacińskie rdzenie i polskie tłumaczenia:

WłoskiŁacińskiPolski
AccelerareAccelerarePrzyśpieszać
BibliotecaBibliothecaBiblioteka
CalamitàCalamitasNieszczęście
DiplomaDiplomaDyplom
EnciclopediaEnciclopediaEncyklopedia
FondamentaleFundamentalisFundamentalny
GladiatoreGladiatorGladiator
IndeterminatoIndeterminatusNieokreślony
LacrimaLacrimaŁza
MaggiordomoMajor domusLokaj
NegoziatoreNegotiatorNegocjator
OccasionareOccasionariPrzyczyna
PacificazionePacifiicatioPacyfikacja
QuerimoniaQuerimoniaLament

Jest mnóstwo łacińskich wyrażeń, które dotarły również do języka angielskiego.

Afabet rzymski zapisany w zeszycie
Dzięki łacinie posiadamy teraz alfabet rzymski. (Źródło: Visualhunt)

Dlaczego powinniśmy uczyć się łaciny?

Ludzie nadal uczą się łaciny, i to nie tylko ci, którzy pracują w Kościele katolickim, ani ci, którzy zdecydowali się studiować historię klasyczną lub historię średniowiecznej lub wczesnej nowożytnej Europy.

Przeciwnie, w wielu szkołach dzieci nadal uczą się łaciny, szczególnie w szkołach publicznych, ale nie jest to też niespotykane w szkołach państwowych. Jeśli jesteście jedną z tych osób, możecie skorzystać z pomocy nauczyciela łaciny.

Możecie także się zastanawiać, dlaczego kiedykolwiek mielibyście zawracać sobie głowę nauką łaciny. Ale już wam powiedzieliśmy, że łacina nie jest wymarłym językiem i jest bardzo przydatna. Przekonacie się o tym na zajęciach z korepetytorem, wpisując korepetycje włoski w wyszukiwarkę Superprof.

Zrozumcie swój własny język

Jeśli kochacie włoską kulturę i la lingua italiana, możecie sprawdzić, w jaki sposób łacina może pomóc Wam w nauce włoskiego w szkole, na prywatnych lekcjach lub w nauce włoskiego online. Co więcej, zrozumiecie jakie szczególne zasady znajdują się w tym języku.

To również może pomóc Wam zrozumieć francuski, portugalski, rumuński, dowolny z włoskich dialektów, a nawet angielski, język, na który łacina może mieć zaskakująco duży wpływ. Jeśli interesuje Was gramatyka, etymologia (historia znaczenia słów) lub składnia, praktycznie każdy aspekt językoznawstwa oraz znajomość łaciny będzie bardzo istotny.

Poszerzcie swoją wiedzę o historii i o historii literatury

Samouczki łacińskie nie tylko pomogą Wam w nauce języka, ale mogą też pomóc Wam lepiej zrozumieć starożytną historię.

Podczas nauki łaciny będziecie przyglądać się najważniejszym dziełom napisanym w tym języku. Tak się składa, że ​​są to niezwykle ważne dokumenty historyczne, które pomogą zrozumieć, co się działo na świecie w tamtych czasach. Nie będziecie mogli poszerzać swojej wiedzy na temat Rzymian, ani w ogóle o starożytności bez solidnego zrozumienia języka łacińskiego.

Znajomość łaciny pomaga również w zrozumieniu literatury. Tak więc, jeśli jesteście wielbicielami poezji, prawdopodobnie będziecie się zastanawiać, skąd biorą się te wszystkie formy literackie i poetyckie motywy? Odpowiedzią na to jest starożytna literatura - w tym łacińska, ale także grecka. Jeśli więc chcecie poszerzyć swoją wiedzę, językiem, którego musicie się nauczyć, jest łacina.

Jeśli chcecie ogólnie poznać kulturę włoską, powinniście nauczyć się łaciny, która była używana przez Wergiliusza. Przeczytajcie również nasz artykuł dotyczący roli języka włoskiego na świecie oraz tego jak szybko nauczyć się włoskiego.

Prywatny nauczyciel może pomóc Wam poznać podstawy języka włoskiego, wybierz kurs włoskiego online.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

4,25 (8 ocen(y))
Loading...

Aleksandra

Jestem kreatywną i ciekawą świata osobą, która lubi poznawać nowe osoby i miejsca. Interesuję się sportem, muzyką, sztuką oraz literaturą amerykańską. Na co dzień udzielam korepetycji z języka angielskiego, co również jest moim hobby. W czasie wolnym chętnie podróżuję i czytam książki.